Apap Junior - granulat

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Preparat zawiera substancję paracetamol

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Apap Junior
granulat; 250 mg; 10 saszetek
US Pharmacia
20,45 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Apap Junior - granulat?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim. Przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Apap Junior - granulat?

Preparat jest wskazany w bólach różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym oraz w przypadku gorączki.

Kiedy nie stosować preparatu Apap Junior - granulat?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób z ciężką niewydolnością wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Apap Junior - granulat?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u osób:
• z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby
• z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (w tym zespół Gilberta)
• z ostrym zapaleniem wątroby
• równolegle stosujących leki wpływające na czynność wątroby
• z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (u osób z niedoborem tego enzymu paracetamol może spowodować hemolizę krwinek czerwonych)
• z niedokrwistością hemolityczną
• nadużywających alkoholu
• długotrwale odwodnionych i/lub niedożywionych.

Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania preparatu.

Nie należy stosować preparatu w dawce większej od zalecanej. Większe dawki nie mają silniejszego działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby.

Nie należy równolegle stosować innych leków zawierających paracetamol.

Przyjęcie jednocześnie wielokrotności dawki dobowej może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. W takim przypadku nie dochodzi do utraty przytomności, lecz konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

U dzieci leczonych paracetamolem w dawce dobowej 60 mg/kg masy ciała nie jest uzasadnione równoległe podawanie innego leku przeciwgorączkowego, chyba że stosowanie samego paracetamolu jest nieskuteczne.

W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki lub objawów wtórnego zakażenia albo jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni należy skonsultować się z lekarzem.


Osoby z chorobą alkoholową lub uszkodzoną wątroba mogą przyjmować preparat wyłącznie z przepisu lekarza.

Po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych mogą wystąpić bole głowy, które nie ustępują po zastosowaniu większych dawek leku.

Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, szczególnie połączeń kilku substancji czynnych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna).

Nagłe odstawienie leku po długotrwałym, w dużych dawkach lub niewłaściwym stosowaniu może być przyczyną bólów głowy, osłabienia, bólów mięśniowych, niepokoju i objawów wegetatywnych. Te objawy odstawienia ustępują po kilku dniach. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania tych leków i nie należy ich ponownie stosować bez konsultacji z lekarzem.

Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
 preparat zawiera sacharozę i sorbitol; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinny go stosować.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Apap Junior - granulat

Preparat ma postać granulatu do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po 12. roku życia. (o masie ciała powyżej 40 kg). 0,5–1 g co 4–6 godzin; maksymalnie 3 g na dobę.

Dzieci 8.–12. roku życia. (o masie ciała 26–40 kg). 0,5 g co 4–6 godzin; maksymalnie 1,5 g na dobę.

Dzieci 4.–8. roku życia. (o masie ciała 17–25 kg). 250 mg co 4–6 godzin; maksymalnie 1 g na dobę.

Należy zachować co najmniej 4 h odstępu pomiędzy dawkami. U osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby albo z zespołem Gilberta należy stosować mniejsze dawki lub wydłużyć odstępy między nimi.

Granulat należy umieścić bezpośrednio na języku i połknąć bez popijania wodą. Preparatu nie należy przyjmować po posiłku.

Czy można stosować Apap Junior - granulat w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Paracetamol przenika przez łożysko. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji zdecydowanej konieczności. Należy wówczas stosować najmniejszą zalecaną dawkę przez możliwie najkrótszy czas i jak najrzadziej.

Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią. W okresie karmienia piersią paracetamol może być stosowany wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności.


Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z:
• lekami przyspieszającymi opróżnianie żołądka, np. metoklopramid (zwiększenie szybkości wchłaniania paracetamolu)
• lekami hamującymi opróżnianie żołądka, np. propantelina (opóźnianie wchłanianie paracetamolu)
• lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny (np. warfaryna) oraz heparynami (zwiększone ryzyko krwawień)
• induktorami enzymów wątrobowych, takimi jak: ryfampicyna, barbiturany, niektóre leki przeciwpadaczkowe np. karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon oraz ziele dziurawca (możliwe zwiększenie hepatotoksyczności paracetamolu w wyniku zwiększonego i szybkiego powstawania toksycznych metabolitów)
• zydowudyną (możliwe nasilanie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostny, ryzyko neutropenii)
• z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania (możliwe wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki)
• niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) (zwiększenie ryzyka występowania zaburzeń czynności nerek, raka nerki lub pęcherza moczowego)
• kofeiną (nasilenie przeciwbólowe działanie paracetamolu)
• probenecydem (konieczność zmniejszenia dawki paracetamolu)
• chloramfenikolem (możliwe zwiększenie stężenia chloramfenikolu w osoczu i nasilenie jego działania toksycznego)
• salicylamidem (możliwe wydłużenie okresu półtrwania paracetamolu)
• izoniazydem (zmniejszenie klirensu paracetamolu, nasilenie jego działania i toksyczności)
• lamotryginą (możliwe osłabienie działania lamotryginy).

Podczas stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, próby wątrobowe, ocena niewydolności trzustki, pomiar czasu protrombinowego, badanie stężenia metadrenaliny w moczu i inne).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Apap Junior - granulat?

Jak każdy lek, również Apap Direct może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Rzadko mogą wystąpić: niedokrwistość, niedokrwistość niehemolityczna, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość, obrzęki, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, krwawienie, bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka, świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, nefropatie, tubulopatie.

Bardzo rzadko mogą wystąpić: ciężkie reakcje skórne.

Występowanie działań niepożądanych jest rzadkie i zazwyczaj związane z przedawkowaniem. Działania nefrotoksyczne występują rzadko, nie odnotowano ich związku z dawkami terapeutycznymi, poza przypadkami długotrwałego stosowania leku.

Przeczytaj też artykuły

Ból brzucha Ból głowy Gorączka

Inne preparaty na rynku polskim zawierające paracetamol

Apap (tabletki) APAP caps (kapsułki miękkie) APAP dla dzieci FORTE (zawiesina doustna) Calpol 6 Plus (zawiesina doustna) Efferalgan (czopki) Efferalgan (tabletki musujące) Efferalgan Forte (tabletki musujące) Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol (tabletki) Panacit (tabletki) Panadol dla dzieci (zawiesina doustna) Panadol Sprint (tabletki powlekane) Panaprex (tabletki powlekane) Paracetamol Accord (tabletki) Paracetamol Aflofarm (zawiesina doustna) Paracetamol Aurovitas (tabletki) Paracetamol B. Braun (roztwór do infuzji) Paracetamol Biofarm (tabletki) Paracetamol Biofarm (tabletki powlekane) Paracetamol DOZ (tabletki) Paracetamol Farmina (czopki) Paracetamol Filofarm (tabletki) Paracetamol Forte APTEO MED (zawiesina doustna) Paracetamol Galena (syrop) Paracetamol Hasco (czopki) Paracetamol Hasco (tabletki powlekane) Paracetamol Hasco (zawiesina doustna) Paracetamol Hasco Forte (zawiesina doustna) Paracetamol Kabi (roztwór do infuzji) Paracetamol Synoptis (tabletki) Paracetamol Zentiva (tabletki) Pedicetamol (roztwór doustny)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta