×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Apap Junior (paracetamol) - granulat

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Apap Junior granulat; 250 mg; 10 saszetek US Pharmacia 16.75

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2020 r.

Preparat zawiera substancję: paracetamol

Lek dostępny bez recepty

Co to jest Apap Junior?

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Co zawiera i jak działa Apap Junior?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim. Przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Apap Junior?

Preparat jest wskazany w bólach różnego pochodzenia o nasilenieu łagodnym lub umiarkowanym oraz w przypadku gorączki.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób z ciężką niewydolnością wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Apap Junior?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować szczególną ostrożność:
- u osób z ciężką niewydolnością nerek lub łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby
- u osób odwodnionych lub przewlekle niedożywionych
- u osób z alkoholową chorobą wątroby bez cech marskości, ponieważ u nich ryzyko przedawkowania jest większe.
W następujących przypadkach szczególnie nie należy przekraczać zalecanej dawki:
- przewlekły alkoholizm (nie należy stosować dawki większej niż 2 g na dobę)
- niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
- anemia hemolityczna
- zespoł Gilberta (dziedziczna żołtaczka niehemolityczna).
Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania preparatu.
Nie należy stosować preparatu w dawce większej od zalecanej. Większe dawki nie mają silniejszego działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby.
Nie należy równolegle stosować innych leków zawierających paracetamol.
Przyjęcie jednocześnie wielokrotności dawki dobowej może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. W takim przypadku nie dochodzi do utraty przytomności, lecz konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.
U dzieci leczonych paracetamolem w dawce dobowej 60 mg/kg masy ciała nie jest uzasadnione równoległe podawanie innego leku przeciwgorączkowego, chyba że stosowanie samego paracetamolu jest nieskuteczne.
W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki lub objawów wtórnego zakażenia albo jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni należy skonsultować się z lekarzem.
przewlekle niedożywionym. Całkowita dawka paracetamolu nie powinna przekraczać 3 g na dobę u osób dorosłych i dzieci o masie ciała ponad 50 kg.
Osoby z chorobą alkoholową lub uszkodzoną wątroba mogą przyjmować preparat wyłącznie z przepisu lekarza.
Po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych mogą wystąpić bole głowy, które nie ustępują po zastosowaniu większych dawek leku.
Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, szczególnie połączeń kilku substancji czynnych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna).
Nagłe odstawienie leku po długotrwałym, w dużych dawkach lub niewłaściwym stosowaniu może być przyczyną bólów głowy, osłabienia, bólów mięśniowych, niepokoju i objawów wegetatywnych. Te objawy odstawienia ustępują po kilku dniach. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania tych leków i nie należy ich ponownie stosować bez konsultacji z lekarzem.
Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.
|Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
Preparat zawiera sacharozę i sorbitol; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietrolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinny go stosować.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Apap Junior

Preparat ma postać granulatu do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia. (o masie ciała powyżej 40 kg). 0,5–1 g co 4–6 godzin; maksymalnie 3 g na dobę.
Dzieci 8.–12. roku życia. (o masie ciała 26–40 kg). 0,5 g co 4–6 godzin; maksymalnie 1,5 g na dobę.
Dzieci 4.–8. roku życia. (o masie ciała 17–25 kg). 250 mg co 4–6 godzin; maksymalnie 1 g na dobę.
Należy zachować co najmniej 4 h odstępu pomiędzy dawkami. U osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby albo z zespołem Gilberta należy stosować mniejsze dawki lub wydłużyć odstępy między nimi.
Granulat należy umieścić bezpośrednio na języku i połknąć bez popijania wodą. Preparatu nie należy przyjmować po posiłku.

Czy można stosować Apap Junior w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Paracetamol przenika przez łożysko. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji zdecydowanej konieczności. Należy wówczas stosować najmniejszą zalecaną dawkę przez możliwie najkrótszy czas i jak najrzadziej.

Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią. W okresie karmienia piersią paracetamol może być stosowany wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności.


Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.
Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych).
Nie stosować z inhibitorami MAO ani w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki.
Nie stosować z zydowudyną. Paracetamol może nasilać działania toksyczne zydowudyny (ryzyko neutropenii, ryzyko uszkodzenia wątroby).
Paracetamol przyjmowany regularnie może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień.
Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.
Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, izoniazyd, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne i alkohol, diflunisal, sulfinpirazon stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. W przypadku ich stosowania należy skonsultować się z lekarzem.
Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u osób z zaburzeniami czynności nerek może spowodować dalsze pogorszenie ich czynności i nasilenie niewydolności.
Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Apap Direct może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Rzadko mogą wystąpić: niedokrwistość, niedokrwistość niehemolityczna i choroby szpiku kostnego z zaburzonym wytwarzaniem krwinek (zwane depresją szpiku kostnego), małopłytkowość, zaburzenia zewnątrzwydzielnicze trzustki, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, objawy alergiczne, pokrzywka, reakcje anafilaktyczne, alergie na pożywienie i leki, choroby nerek.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające paracetamol

Acenol (tabletki)
Acenol forte (tabletki)
Apap (tabletki)
APAP Caps (kapsułki miękkie)
APAP dla dzieci FORTE (zawiesina doustna)
Calpol (zawiesina doustna)
Calpol 6 Plus (zawiesina doustna)
Codipar (tabletki)
Efferalgan (czopki)
Efferalgan (tabletki musujące)
Efferalgan Forte (tabletki musujące)
Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol (tabletki)
Panacit (tabletki)
Panadol (tabletki powlekane)
Panadol dla dzieci (zawiesina)
Paracetamol Accord (tabletki)
Paracetamol Aflofarm (czopki)
Paracetamol Aflofarm (tabletki)
Paracetamol Aflofarm (zawiesina doustna)
Paracetamol APTEO MED (tabletki)
Paracetamol Aurovitas (tabletki)
Paracetamol B. Braun (roztwór do infuzji)
Paracetamol Biofarm (tabletki)
Paracetamol Biofarm (tabletki powlekane)
Paracetamol DOZ (tabletki)
Paracetamol Farmina (czopki)
Paracetamol Filofarm (tabletki)
Paracetamol Galena (syrop)
Paracetamol Hasco (czopki)
Paracetamol Hasco (tabletki powlekane)
Paracetamol Hasco (zawiesina doustna)
Paracetamol Kabi (roztwór do infuzji)
Paracetamol Teva (tabletki powlekane)
Paramax Rapid (tabletki)
Pedicetamol (roztwór doustny)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.