Cialis (tadalafil) - tabletki powlekane

Lek stosowany w zaburzeniach wzwodu u dorosłych mężczyzn.

Preparat zawiera substancję tadalafil

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Cialis
tabletki powlekane; 10 mg; 4 tabl.
Eli Lilly
276,38 zł
Cialis
tabletki powlekane; 20 mg; 2 tabl.
Eli Lilly
138,42 zł
Cialis
tabletki powlekane; 20 mg; 4 tabl.
Eli Lilly
276,38 zł
Cialis
tabletki powlekane; 5 mg; 28 tabl.
Eli Lilly
486,98 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Cialis?

Substancją czynną preparatu jest tadalafil. W warunkach pobudzenia seksualnego przywraca on zaburzony mechanizm erekcji powodując zwiększenie dopływu krwi do prącia. Mechanizm erekcji jest aktywowany przez tlenek azotu, który uwalniany jest w ciałach jamistych prącia podczas pobudzenia seksualnego. Wywołuje on szereg przemian chemicznych, które prowadzą do rozkurczu mięśni gładkich w ciałach jamistych (bezpośrednio odpowiada za ten proces związek zwany c-GMP). Ciała jamiste wypełniają się krwią i dochodzi do erekcji. Działanie tadalafilu polega na blokowaniu enzymu, fosfodiesterazy typu 5, który odpowiada za rozkład c-GMP. Prowadzi to do pośredniego zwiększenia stężenia tego związku w ciałach jamistych. Zwiększa się zatem wpływ tlenku azotu na ich mięśniówkę gładką. Uwalnianie tlenku azotu rozpoczyna się pod wpływem pobudzenia seksualnego, które jest czynnikiem niezbędnym do tego, by tadalafil mógł zadziałać.

Kiedy stosować Cialis?

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji.
W celu skutecznego działania preparatu niezbędna jest stymulacja seksualna.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
· które są równolegle leczone preparatami uwalniającymi tlenek azotu oraz azotanami organicznymi
· z chorobą układu krążenia:
o zawał serca przebyty w ciągu ostatnich 3 miesięcy
o niedociśnienie tętnicze w spoczynku (ciśnienie tętnicze poniżej 90/50 mm Hg) lub nadciśnienie tętnicze (ciśnienie tętnicze ponad 170/100 mm Hg)
o niestabilna dławica piersiowa, dławica piersiowa występująca podczas aktywności seksualnej
o zastoinowa niewydolność serca (klasa II–IV wg NYHA) wciągu ostatnich 6 miesięcy
o niekontrolowane arytmie
o udar przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy
· które utraciły wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, niezależnie od przyczyny.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Cialis?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed zaleceniem stosowania preparatu lekarz powinien oceni, czy pacjent może być podatny na działanie rozszerzające naczynia, szczególnie w czasie aktywności seksualnej. Zwiększoną wrażliwość na środki rozszerzające naczynia krwionośne wykazują osoby z utrudnieniem odpływu krwi z lewej komory serca (np. zwężeniem ujścia aorty czy kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu).
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku osób:
· z czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ preparat może u nich wywołać poważne działania niepożądane (zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, nagła śmierć sercowa, niemiarowość komorowa, krwotok mózgowo-naczyniowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie czy niedociśnienie)
· z anatomicznymi deformacjami prącia (zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych, choroba Peyroniego) oraz z chorobami predysponującymi do wystąpienia priapizmu (czyli długotrwałego, bolesnego wzwodu bez pobudzenia seksualnego), takimi jak: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi, białaczka; w przypadku erekcji utrzymującej się powyżej 4 godzin należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem
· równolegle przyjmujących silne inhibitory izoenzymy CYP3A4 cytochromu P-450, ze względu na możliwe wzmocnienie siły działania preparatu
· równolegle przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe (w tym leki -adrenolityczne), ponieważ może dochodzić u nich do ortostatycznych spadków ciśnienia podczas stosowania tadalafilu; lekarz prawdopodobnie zaleci u tych osób zastosowanie dawki początkowej 50 mg, po uprzednim ustabilizowaniu stanu pacjenta i osiągnięciu odpowiedniej kontroli ciśnienia za pomocą leku -adrenolitycznego; jeśli u pacjenta stosującego tadalafil konieczne jest rozpoczęcie leczenia lekami -adrenolityczymi, lekarz prawdopodobnie zaleci stosowanie go w najmniejszej możliwej dawce; na bezpieczeństwo skojarzonego stosowania tadalafilu i leków blokujących receptory -adrenergiczne mogą wpływać inne czynniki, w tym zmniejszenie objętości płynu wewnątrznaczyniowego i stosowanie innych preparatów o działaniu przeciwnadciśnieniowym.

Nie wiadomo, czy preparat jest skuteczny u osób po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy lub po radykalnej prostatektomii bez oszczędzania nerwów
Nie zaleca się równoległego stosowania innych metod leczenia zaburzeń erekcji.
W przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia, a także nagłego osłabienia lub utraty słuchu należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może on zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia niedociśnienia tętniczego, zawrotów głowy lub omdlenia.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.
Stosowania tadalafilu nie oceniano u osób z zaburzeniami erekcji spowodowanymi urazem rdzenia kręgowego lub innymi chorobami neurologicznymi oraz u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i wątroby.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:

Preparat zawiera laktozę; osoby z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy i zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.
Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Podczas leczenia możliwe jest występowanie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, należy zachować ostrożność!

Dawkowanie preparatu Cialis

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli.
Doustnie 10 mg ok. 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 20 mg. Dawka maksymalna to 20 mg.
Nie zaleca się stosowania preparatu częściej niż 1 raz na dobę.
U osób, które planują częste stosowanie preparatu (co najmniej dwa razy w tygodniu), lekarz rozważy zastosowanie najmniejszej dawki preparatu 1 raz na dobę. W tym przypadku zalecana dawka wynosi 5 mg raz na dobę, przyjmowane w przybliżeniu o tej samej porze dnia. W zależności od tolerancji preparatu przez pacjenta lekarz może zadecydować zmniejszeniu dawki do 2,5 mg 1 raz na dobę.
U osób z ciężką niewydolnością nerek (z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min) lub z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
U osób z zaburzeniami czynności wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek dawka maksymalna wynosi 10 mg. Nie zaleca się w tych przypadkach stosowania preparatu w schemacie raz na dobę.

Czy można stosować Cialis w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Preparat nie jest przeznaczony do stosowani przez kobiety.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie preparatu z organicznymi azotanami lub donorami tlenku azotu. Tadalafil u zdrowych osób nasila hipotensyjne działanie azotanów. W stanie zagrożenia życia, gdy podanie azotanu osobie, która stosowała tadalafil w ciągu poprzednich 12 godzin jest konieczne, leczenie musi się odbywać w warunkach ścisłego nadzoru lekarskiego, ponieważ prawdopodobieństwo znamiennego i potencjalnie groźnego spadku ciśnienia krwi zwiększa się.

Należy zachować ostrożność stosując równolegle:
· leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi (w tym leki blokujące receptory -adrenergiczne), ponieważ może dochodzić do nasilenia ich działania, co potencjalnie prowadzi do: zawrotów głowy omdlenia, stanu przedomdleniowego, zamroczenia; osoby ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca (np. ze zwężeniem aorty lub idiopatycznym przerostowym podzastawkowym zwężeniem aorty) oraz osoby z ciężkimi zaburzeniami autonomicznej kontroli ciśnienia krwi, mogą być szczególnie podatne na opisywane działania niepożądane
· leki hamujące metabolizm przy pomocy izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450 (np. ketokonazol, erytromycyna, amprenawir, aprepitant, diltiazem, flukonazol, fosamprenawir i werapamil), ponieważ mogą one zwiększać ekspozycję na tadalafil; maksymalna zalecana dawka tadalafilu w przypadku pacjentów przyjmujących jednocześnie umiarkowane inhibitory CYP3A4 wynosi 100 mg, podawana nie częściej niż raz na 48 godzin
· inhibitory 5-alfa-reduktazy (np. finasteryd), ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych.
Tadalafil zwiększa dostępność biologiczną etynyloestradiolu i terbutaliny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Cialis może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często mogą wystąpić: ból głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa, niestrawność, choroba refleksowa przełyku, ból pleców, ból mięśni, ból kończyn.
Niezbyt często mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, dolegliwości opisywane jako ból oczu, szum w uszach, częstoskurcz, kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, duszność, krwawienie z nosa, ból brzucha, wysypka, nadmierna potliwość, krwiomocz, krwotok z prącia, krew w nasieniu, ból w klatce piersiowej.
Rzadko mogą wystąpić: obrzęk naczynioruchowy, udar (w tym incydenty krwotoczne), omdlenie, przemijające napady niedokrwienne, migrena, napady drgawek, przemijająca amnezja, ubytki pola widzenia, obrzęk powiek, przekrwienie spojówek, nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, okluzja naczyń siatkówki, nagła utrata słuchu, zawał serca, niestabilna dławica piersiowa, komorowe zaburzenia rytmu serca, pokrzywka, zespół Stevensa i Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, przedłużony czas trwania wzwodu, priapizm, nagły obrzęk twarzy, nagły zgon sercowy.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające tadalafil

Adalift (tabletki powlekane) Erlis (tabletki powlekane) Profitadal (tabletki powlekane) Tadalafil Aurovitas (tabletki powlekane) Tadalafil Belupo (tabletki powlekane) Tadalafil SUN (tabletki powlekane) Tadalafil Teva (tabletki powlekane) Tadamen (tabletki powlekane) Tadaxin (tabletki powlekane)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.