Kefort - tabletki powlekane

Lek z grupy bisfosfonianów hamujący resorpcję kości, stosowany w leczeniu osteoporozy.

Preparat zawiera substancję kwas ibandronowy

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Kefort
tabletki powlekane; 150 mg; 1 tabl.
Bausch Health
17,22 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Kefort - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest kwas ibandronowy, związek organiczny z grupy bisfosfonianów. Bisfosfoniany są grupą leków zapobiegających utracie masy kostnej, stosowanych w leczeniu i profilaktyce chorób kości. Do bisfosfonianów należą m.in.: alendronian, etydronian, klodronian, kwas ibandronowy, kwas zoledronowy, pamidronian, ryzedronian.
Tkanka kostna zbudowana jest z komórek oraz włókien białkowych i związków mineralnych wapnia, magnezu i fosforu, tworzących związki zwane hydroksyapatytami. Kości podlegają ciągłej przebudowie dzięki działaniu osteoklastów i osteoblastów. Osteoklasty (komórki kościogubne) znajdujące się w szpiku kostnym powodują rozpuszczanie i resorpcję tkanki kostnej. Z kolei osteoblasty (komórki kościotwórcze) wytwarzają organiczną część kości i są odpowiedzialne za wzrost i przebudowę kości. U osób zdrowych aktywność obu tych typów komórek znajduje się w stanie równowagi. W przypadku niektórych chorób procesy resorpcji kości mogą jednak przeważyć nad procesem ich budowy, co powoduje m.in. zmniejszenie masy kostnej i zwiększone ryzyko wystąpienia złamań. Bisfosfoniany łącząc się z hydroksyapatytami kości wbudowują się w tkankę kostną, stabilizują związki nieorganiczne zawarte w kościach i hamują aktywność osteoklastów oraz przyspieszają proces ich śmierci komórkowej (apoptozy). Prowadzi to do spowolnienia procesu resorpcji tkanki kostnej i zahamowania spadku masy i wytrzymałości kości. W badaniach dotyczących stosowania bisfosfonianów u ludzi wykazano, że zmniejszają one ryzyko złamań kości u chorych na osteoporozę.
Po podaniu doustnym dostępność biologiczna ibandronianu wynosi ok. 0,6% i ulega znaczącemu zmniejszeniu jeśli preparat przyjmowany jest z posiłkiem lub z napojami innymi niż woda. Ulega dystrybucji do kości, gdzie wiąże się z hydroksyapatytami. Nie podlega metabolizmowi, wydalany w postaci niezmienionej z moczem.

Kiedy stosować Kefort - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań. Wykazano zmniejszenie ryzyka złamań kręgów, natomiast nie ustalono skuteczności zmniejszenia ryzyka złamań szyjki kości udowej.

Kiedy nie stosować preparatu Kefort - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Nie stosować u osób:
· które nie mogą utrzymać pozycji stojącej lub siedzącej przez 60 minut
· z nieprawidłowościami budowy lub chorobami przełyku mogącymi opóźniać jego opróżnianie, takimi jak zwężenie czy achalazja (choroba związana z nadmiernym skurczem dolnego zwieracza przełyku)
· z hipokalcemią.
Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.
Nie stosować u dzieci (ze względu na brak odpowiednich badań).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Kefort - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać wszelkie zaburzenia gospodarki wapniowej i mineralnej (w tym niedobór witaminy D3 i niedoczynność przytarczyc). W okresie stosowania preparatu należy zapewnić odpowiednią podaż wapnia i witaminy D.
Doustne przyjmowanie leków z grupy bisfosfonianów może powodować podrażnienia błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność w przypadku występowania czynnych chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, takich jak trudności w połykaniu (dysfagia), przełyk Barretta, zapalenie błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, przebyte w ciągu ostatniego roku czynne krwawienie z przewodu pokarmowego lub zabiegi chirurgiczne.
Preparat może powodować działania niepożądane dotyczące przełyku, takie jak miejscowe podrażnienia błony śluzowej przełyku, zapalenia, owrzodzenia, nadżerki, rzadko prowadzące do zwężenia lub perforacji przełyku. Możliwe owrzodzenie żołądka. Niekiedy powyższe objawy mogą mieć ciężki przebieg i powodować konieczność hospitalizacji chorego. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących przyjmowania leków z grupy bisfosfonianów (zobacz zalecenia w rozdziale dawkowanie).
W przypadku występowania jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o działaniach niepożądanych ze strony przełyku, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Objawy te w szczególności mogą obejmować: podrażnienia przełyku, trudności w przełykaniu, ból podczas przełykania, bóle zamostkowe, wystąpienie lub nasilenie się objawów niestrawności (zgagi), biegunkę. Dalsze stosowanie preparatu w takiej sytuacji może prowadzić do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym wymagających hospitalizacji i/lub z powikłaniami.
Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących przyjmowania preparatu. Nie przestrzeganie zaleceń znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Stosowanie preparatu może być związane z ryzykiem wystąpienia martwicy kości szczęki. Ryzyko to zależy od:
· siły działania, dawki i drogi podania leku z grupy bisfosfonianów
· występowania choroby nowotworowej, stosowania radioterapii, chemioterapii, przyjmowania kortykosteroidów
· palenia tytoniu
· chorób jamy ustnej i zębów, niskiej higieny jamy ustnej, inwazyjnych zabiegów stomatologicznych, źle dopasowanych protez, chorób przyzębia.
Chorzy ze złym stanem uzębienia przed zastosowaniem preparatu powinni skonsultować się ze stomatologiem.
Jeśli to możliwe, w okresie leczenia należy unikać inwazyjnych zabiegów dentystycznych. Przed leczeniem stomatologicznym lub niezbędnym zabiegiem chirurgii szczękowej należy poinformować dentystę o stosowaniu leku z grupy bisfosfonianów. Jeżeli wystąpi martwica kości szczęki, zabieg dentystyczny może pogorszyć istniejący stan.
W okresie leczenia należy szczególnie zadbać o właściwą higienę jamy ustnej i regularnie uczęszczać na kontrole i przeglądy stomatologiczne. Wszystkie objawy dotyczące jamy ustnej, takie jak ruchomy ząb, ból, drętwienie czy obrzęk dziąseł lub szczęk należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi.
Stosowanie preparatu może być związane z ryzykiem wystąpienia martwicy kości przewodu słuchowego zewnętrznego. Czynnikami zwiększającymi takie ryzyko jest: stosowanie kortykosteroidów, przyjmowanie chemioterapii oraz miejscowe zakażenie lub uraz. Wszystkie objawy dotyczące ucha, w tym zakażenie i ból ucha, należy niezwłocznie skonsultować z lekarzem.
U osób stosujących bisfosfoniany mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej (krótkie, skośne), do których dochodzi po małym urazie lub nawet bez wcześniejszego urazu. Złamania często występują obustronnie i mogą być poprzedzone zmianami widocznymi w badaniach obrazowych. U chorych stosujących bisfosfoniany, u których stwierdzono złamanie kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Lekarz może podjąć decyzję o ewentualnym przerwaniu stosowania ibandronianu. Każde pojawienie się bólu uda, biodra lub pachwiny należy zgłosić lekarzowi; objawy te mogą bezpośrednio poprzedzać wystąpienie złamania.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skórnych objawów nadwrażliwości należy skonsultować się z lekarzem; istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa i Johnsona oraz martwica toksyczna rozpływna naskórka.
U chorych z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min, nie zaleca się stosowania preparatu.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Można przypuszczać, że preparat nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Kefort - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli: 1 tabletka 150 mg 1 raz na miesiąc. Tabletka powinna być przyjmowana tego samego dnia każdego miesiąca.
Leczenie jest długotrwałe. Lekarz okresowo będzie oceniał celowość kontynuowania leczenia.
Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zaleceń:
· preparat należy przyjmować w pozycji wyprostowanej (siedzącej lub stojącej), rano, na czczo (co najmniej po 6 godzinach od ostatniego posiłku), co najmniej 60 min przed pierwszym posiłkiem, napojem lub przyjęciem innych leków
· tabletkę należy popić szklanką (tj. 180–240 ml) czystej wody (nie stosować wody mineralnej, wody o dużej zawartości wapnia, mleka, herbaty, kawy, soków owocowych ani innych napojów, ponieważ zmniejszają one wchłanianie ibandronianu; jeżeli zachodzi obawa, że w wodzie z kranu występuje duża zawartość wapnia, tzw. twarda woda, zaleca się stosowanie wody o małej zawartości soli mineralnych)
· tabletkę połykać tylko w całości; nie żuć, nie rozgryzać, nie dopuścić do rozpuszczenia się tabletki w jamie ustnej (ryzyko owrzodzeń błony śluzowej jamy ustnej)
· co najmniej przez 60 min po przyjęciu leku nie spożywać posiłków, napojów i nie przyjmować innych leków
· nie kłaść się co najmniej przez 60 min po połknięciu tabletki (należy zachować wyprostowaną pozycję siedzącą lub stojącą).

Jeżeli przez zapomnienie dawka zostanie pominięta:
· należy przyjąć 1 tabletkę następnego dnia rano, po uzmysłowieniu sobie tego faktu, o ile do następnej zaplanowanej dawki pozostało więcej niż 7 dni. Następnie należy powrócić do ustalonego wcześniej schematu dawkowania (1 tabletka 1 raz na miesiąc).
· oraz do następnej zaplanowanej dawki zostało mniej niż 7 dni, należy zaczekać do tej najbliższej dawki i kontynuować leczenie zgodnie z wcześniej ustalonym schematem dawkowania (1 tabletka 1 raz na miesiąc).
Podczas leczenia należy zapewnić odpowiednią podaż wapnia i witaminy D3.
Stosowanie preparatu u osób w podeszłym wieku (po 65. roku życia) oraz u chorych z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny większy niż 30 ml/min) nie wymaga dostosowania dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min nie zaleca się stosowania preparatu.
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby.
U dzieci i młodzieży do 18. roku życia nie zaleca się stosowania preparatu, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Kefort - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Preparat może być stosowany wyłącznie u kobiet po menopauzie i nie wolno go stosować u kobiet w wieku rozrodczym.
Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków:
Preparaty zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo, w tym leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zmniejszać wchłanianie doustnie stosowanych bisfosfonianów i wpływać negatywnie na skuteczność leczenia; należy ściśle przestrzegać zasad dotyczących przyjmowania leków z tej grupy opisanych powyżej. Po przyjęciu preparatu należy odczekać co najmniej 60 minut przed doustnym przyjęciem innego leku.
Preparat powinien być przyjmowany na czczo, nie wcześniej niż po upływie 6 godzin po przyjęciu innych leków/preparatów.
Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowane jest kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które podobnie jak ibandronian wywierają drażniący wpływ na błonę śluzową przewodu pokarmowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Kefort - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Kefort może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często lub niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy, bóle brzucha, niestrawność, nudności, wymioty, biegunki, wzdęcia z oddawaniem gazów, owrzodzenie przełyku, zaburzenia połykania, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej przełyku, nadżerki przełyku, obrzęk stawów, bóle mięśni i stawów, skurcze mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa, osłabienie, zmęczenie, zaostrzenie astmy oskrzelowej, przemijające objawy grypopodobne zazwyczaj związane z początkiem leczenia (takie jak bóle mięśniowe, złe samopoczucie, gorączka), wysypka. Rzadko lub bardzo rzadko: zapalenie struktur oka (błony naczyniowej, twardówki, nadtwardówki), zmniejszenie stężenia wapnia (hipokalcemia) z towarzyszącymi objawami, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, martwica kości szczęki, martwica kości przewodu słuchowego zewnętrznego, nietypowe złamania kości udowej, wysypka z nadwrażliwością na światło, reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy), reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny stanowiący bezpośrednie zagrożenie życia, ciężkie reakcje skórne takie jak: zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas ibandronowy

Bonviva (roztwór do wstrzykiwań) Bonviva (tabletki powlekane) Ibandronat Polpharma (tabletki powlekane) Ibandronic Acid Accord (roztwór do wstrzykiwań) Ibandronic Acid Aurovitas (tabletki powlekane) Ibandronic Acid Mylan (tabletki powlekane) Osagrand (roztwór do wstrzykiwań) Osagrand (tabletki powlekane) Ossica (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta