Propranolol Accord - tabletki powlekane

Niewybiórczy β-adrenolityk niewykazujący wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej

Preparat zawiera substancję propranolol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Propranolol Accord
tabletki powlekane; 10 mg; 50 tabl.
Accord Healthcare
2,95 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
2,95 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: napady anoksemiczne u dzieci do 18. rż. - profilaktyka; niewydolność serca u dzieci do 18. rż.; naczyniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18. rż.; naczyniaki płaskie; naczyniaki jamiste
Propranolol Accord
tabletki powlekane; 40 mg; 50 tabl.
Accord Healthcare
5,58 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: napady anoksemiczne u dzieci do 18. rż. - profilaktyka; niewydolność serca u dzieci do 18. rż.; naczyniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18. rż.; naczyniaki płaskie; naczyniaki jamiste

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2023 r.

Co zawiera i jak działa Propranolol Accord - tabletki powlekane?

Dławica piersiowa, migrena, drżenie samoistne. Dorośli. Początkowo zwykle 40 mg 2–3 ×/d, dawkę można stopniowo zwiększać o wielkość dawki początkowej w odstępach 1 tyg., dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 80–160 mg/d w migrenie i 120–240 mg w dławicy piersiowej i drżeniu.
Migrena u dzieci i młodzieży. Dzieci ≤12. rż. 20 mg 2–3 ×/d, dzieci >12. rż. dawkowanie jak u dorosłych w tym wskazaniu.
Nadciśnienie tętnicze. Dorośli. Początkowo zwykle 40 mg 2–3 ×/d, dawkę można stopniowo zwiększać w odstępach 1 tyg. o 80 mg, dawka podtrzymująca zazwyczaj 160–320 mg/d.
Zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia przerostowa zawężająca, tyreotoksykoza. Dorośli. Zwykle 10–40 mg 3–4 ×/d.
Zaburzenia rytmu serca u dzieci i młodzieży. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie. Zwykle 0,25–0,5 mg/kg mc. 3–4 ×/d.
Stan po ostrej fazie zawału serca. Leczenie należy rozpocząć 5.–21. dnia po zawale; początkowo stosuje się 40 mg 4×/d przez 2–3 dni, następnie, w celu ułatwienia dawkowania, można podawać 80 mg 2×/d.
Guz chromochłonny nadnerczy (wyłącznie w skojarzeniu z lekami α-adrenolitycznymi). Dorośli. Przed zabiegiem 60 mg/d przez 3 dni; w przypadkach nieoperacyjnych 30 mg/d.
Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku. Dorośli. Początkowo 40 mg 2×/d, następnie dawkę można zwiększać stopniowo do 80–160 mg 2×/d, tak aby docelowo uzyskać zmniejszenie częstości rytmu serca w spoczynku o 25%.

Kiedy stosować Propranolol Accord - tabletki powlekane?

- dławica piersiowa
- nadciśnienie tętnicze
- długotrwała profilaktyka zawału serca u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego
- kardiomiopatia przerostowa zawężająca
- drżenie samoistne
- nadkomorowe zaburzenia rytmu serca
- komorowe zaburzenia rytmu serca
- nadczynność tarczycy i tyreotoksykoza
- guz chromochłonny nadnerczy (łącznie z alfa-adrenolitykami)
- migrena
- profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku

Kiedy nie stosować preparatu Propranolol Accord - tabletki powlekane?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, niewyrównana niewydolność serca, niewłaściwie leczona, zespół chorego węzła zatokowego i/lub blok zatokowo-przedsionkowy, skurcz oskrzeli lub astma oskrzelowa w wywiadzie, POChP, kwasica metaboliczna, blok serca II i III stopnia, długotrwałe głodzenie, wstrząs kardiogenny, nieleczony guz chromochłonny, ciężka bradykardia, ciężkie niedociśnienie, ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego, dławica naczynioskurczowa (Prinzmetala).

Dawkowanie preparatu Propranolol Accord - tabletki powlekane


Podawać p.o. U osób z nadczynnością tarczycy oraz osób w podeszłym wieku dawkę dostosować indywidualnie, w zależności od reakcji na leczenie. Dostępność biologiczna leku może być zwiększona u chorych z zaburzeniem czynności wątroby; u chorych z ciężkimi chorobami wątroby (np. marskość) zalecane są małe dawki początkowe, nieprzekraczające 20 mg 3 ×/d oraz ścisłe monitorowanie reakcji pacjenta na leczenie. U chorych z ciężkim zaburzeniem czynności nerek i poddawanych hemodializie zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia i ustalania dawki początkowej. Leku nie należy odstawiać nagle; dawkę należy stopniowo zmniejszać w ciągu 7-14 dni.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające propranolol

Propranolol WZF (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta