Allupol (allopurynol) - tabletki

Lek hamujący wytwarzanie kwasu moczowego

Preparat zawiera substancję allopurynol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Allupol
tabletki; 100 mg; 50 tabl.
Gedeon Richter
8,35 zł
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Allupol
tabletki; 300 mg; 30 tabl.
Gedeon Richter
14,83 zł
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Allupol?

Leczenie wszystkich postaci hiperurykemii, których nie można kontrolować dietą, w tym hiperurykemii wtórnej różnego pochodzenia i powikłań klinicznych stanów przebiegających z hiperurykemią, zwłaszcza jawnej dny moczanowej i nefropatii moczanowej (np. w trakcie leczenia nowotworów). Rozpuszczanie złogów i kamieni moczanowych oraz zapobieganie ich powstawaniu. Choroby nowotworowe i zespoły mieloproliferacyjne z szybkim obrotem komórkowym, w których zwiększone stężenie moczanów występuje samoistnie lub wywołane jest leczeniem cytotoksycznym. Zaburzenia czynności niektórych enzymów, prowadzące do nadprodukcji moczanów, m.in. fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (np. zespół Lescha i Nyhana), glukozo-6-fosfatazy (np. choroba spichrzeniowa glikogenu), syntetazy fosforybozylopirofosforanowej, amidotransferazy fosforybozylopirofosforanowej, fosforybozylotransferazy adeninowej. Leczenie nawracającej kamicy nerkowej, z kamieniami nerkowymi o mieszanym składzie wapniowo-szczawianowym, z towarzyszącą hiperurykemią, w przypadku gdy próby leczenia dietą, płynami i innymi sposobami okazały się nieskuteczne. P.o., 1 ×/d, po posiłku; jeśli dawka wynosi >300 mg/d i wystąpią objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego, można ją przyjmować w daw. podz. Dorośli. Leczenie należy rozpocząć od stosowania małej dawki, np. 100 mg/d, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Początkową dawkę należy zwiększać tylko wtedy, gdy efekt kliniczny nie jest zadowalający. Zwykle: 100–200 mg/d w stanach lekkich, 300–600 mg/d w stanach umiarkowanie ciężkich, 700–900 mg/d w stanach ciężkich. Zakres dawek w przeliczeniu na kg mc. wynosi: 2–10 mg/kg mc./d. Dzieci w wieku <15 lat (zwykle w chorobach nowotworowych, np. białaczkach, i niektórych zaburzeniach enzymatycznych, takich jak zespół Lescha i Nyhana). 10–20 mg/kg mc./d; dawka maks. 400 mg/d. U osób w podeszłym wieku należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek wskazane może być stosowanie dawki <100 mg/d lub podawanie leku w odstępach dłuższych niż 24 h. Jeśli możliwe jest monitorowanie stężenia oksypurynolu w osoczu, to dawkowanie należy ustalić tak, aby jego stężenie wynosiło <100 µmol/l (15,2 mg/l). U osób poddawanych dializom 2–3 ×/tydz. można rozważyć alternatywny sposób dawkowania: 300–400 mg po każdej dializie, bez podawania dodatkowych dawek pomiędzy dializami. U osób z zaburzeniami czynności wątroby zmniejszyć dawkę; na początku leczenia zaleca się okresowe wykonywanie testów czynnościowych wątroby. W leczeniu chorób z intensywnym obrotem moczanowym, np. w chorobach nowotworowych czy w zespole Lescha i Nyhana, lek należy stosować w dawkach z dolnych wartości zakresu dawkowania.

Kiedy stosować Allupol?

100 mg
Leczenie wszystkich postaci hiperurykemii, których nie można kontrolować dietą, w tym hiperurykemia wtórna różnego pochodzenia i powikłania kliniczne stanów przebiegających z hiperurykemią, zwłaszcza jawna dna moczanowa, nefropatia moczanowa (np. w trakcie leczenia nowotworów) oraz w celu rozpuszczenia złogów i zapobiegania powstawaniu kamieni moczanowych.
Leczenie nawracającej kamicy nerkowej z kamieniami nerkowymi o mieszanym składzie wapniowo-szczawianowym, z towarzyszącą hiperurykemią, gdy leczenie płynami, dietą i innymi sposobami okazało się nieskuteczne.
Choroby nowotworowe i zespoły mieloproliferacyjne z szybkim obrotem komórkowym, w których zwiększone stężenie moczanów występuje samoistnie lub wywołane jest leczeniem cytotoksycznym.
Zaburzenia czynności niektórych enzymów, prowadzące do nadprodukcji moczanów, np.:
- fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (np. zespół Lescha-Nyhana);
- glukozo-6-fosfatazy (np. choroba spichrzeniowa glikogenu);
- syntetazy fosforybozylopirofosforanowej;
- amidotransferazy fosforybozylopirofosforanowej;
- fosforybozylotransferazy adeninowej.

300 mg
Stosowanie produktu leczniczego Allupol jest wskazane w celu zmniejszenia wytwarzania moczanów i(lub) kwasu moczowego w chorobach, w których ich odkładanie już nastąpiło (np. dnawe zapalenie stawów, guzki dnawe, kamica nerkowa) lub w stanach klinicznych, w których istnieje takie ryzyko (np. leczenie nowotworów potencjalnie prowadzące do ostrej nefropatii moczanowej). Główne stany kliniczne, w których może nastąpić odkładanie moczanów i(lub) kwasu moczowego to: dna samoistna, kamica moczanowa, ostra nefropatia moczanowa, choroby nowotworowe i zespoły mieloproliferacyjne z szybkim obrotem komórkowym, w których zwiększone stężenie moczanów występuje samoistnie lub wywołane jest leczeniem cytotoksycznym, zaburzenia niektórych enzymów, prowadzące do nadprodukcji moczanów (np.: fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej [np. zespól Lesch-Nyhana], glukozo-6-fosfatazy [np. choroba spichrzeniowa glikogenu], syntetazy fosforybozylopirofosforanowej, amidotransferazy fosforybozylopirofosforanowej, fosforybozylotransferazy adeninowej).
Produkt leczniczy Allupol wskazany jest w leczeniu kamicy nerkowej z 2,8-dihydroksyadeninowymi (2,8-DHA) kamieniami nerkowymi, powstałymi w wyniku zmniejszonej aktywności fosforybozylotransferazy adeninowej.
Produkt leczniczy Allupol wskazany jest w leczeniu nawracającej kamicy nerkowej, z kamieniami nerkowymi o mieszanym wapniowo-szczawianowym, z towarzyszącą hiperurykozurią, w przypadku gdy próby leczenia dietą, płynami i innymi sposobami nieskuteczne.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające allopurynol

Argadopin (tabletki) Milurit (tabletki)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.