Fluconazole Genoptim (flukonazol) - kapsułki twarde

Lek przeciwgrzybiczy, pochodna triazolu

Preparat zawiera substancję flukonazol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Fluconazole Genoptim
kapsułki twarde; 100 mg; 28 kaps.
Synoptis Pharma
72,63 zł
37,53 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Fluconazole Genoptim
kapsułki twarde; 100 mg; 7 kaps.
Synoptis Pharma
20,33 zł
11,56 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Fluconazole Genoptim
kapsułki twarde; 150 mg; 1 kaps.
Synoptis Pharma
4,99 zł
Fluconazole Genoptim
kapsułki twarde; 200 mg; 7 kaps.
Synoptis Pharma
33,00 zł
Fluconazole Genoptim
kapsułki twarde; 50 mg; 14 kaps.
Synoptis Pharma
20,33 zł
11,56 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Fluconazole Genoptim
kapsułki twarde; 50 mg; 7 kaps.
Synoptis Pharma
10,62 zł
6,23 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Fluconazole Genoptim?

Kandydoza błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u dorosłych i dzieci. Dorośli. 200–400 mg w 1. dniu, następnie 100–200 mg/d przez 7–21 dni w kandydozie j. ustnej i przez 14–30 dni w kandydozie przełyku; leczenie można przedłużyć u pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego. Niemowlęta i dzieci do 11. rż. 1. dnia 6 mg/kg mc./d, następnie 3 mg/kg mc./d.
Występowanie drożdżaków w moczu. Dorośli. 200–400 mg/d przez 7–21 dni; leczenie można przedłużyć u pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego.
Przewlekła zanikowa kandydoza jamy ustnej (związana z używaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające. Dorośli. 50 mg 1 ×/d przez 14 dni.
Kandydozy inwazyjne u dorosłych i dzieci. Dorośli. 800 mg w 1. dniu, następnie 400 mg/d. Zalecana długość leczenia wynosi zwykle 2 tyg. po pierwszym negatywnym wyniku posiewu krwi oraz ustąpieniu objawów. Niemowlęta i dzieci do 11. rż. 6–12 mg/kg mc./d.
Przewlekła kandydoza skóry i błon śluzowych. Dorośli. 50–100 mg/d do 28 dni; leczenie można przedłużyć u pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego.
Kandydoza narządów płciowych (ostra lub nawracająca drożdżyca pochwy, drożdżakowe zapalenie żołędzi), gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające. Dorośli. Jednorazowo 150 mg. W leczeniu i zapobieganiu nawrotom drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w roku) – w 1., 4. i 7. dniu 150 mg, następnie dawka podtrzymująca 150 mg 1 ×/tydz. przez 6 mies. Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania u dzieci i młodzieży. W razie konieczności u młodzieży po 12. rż. zastosować dawkowanie jak u dorosłych.
Grzybice skóry (w tym stóp, tułowia, podudzi), kandydoza skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego. Dorośli. 150 mg 1 ×/tydz. lub 50 mg 1 ×/d przez 2–4 tyg., w grzybicy stóp do 6 tyg.
Łupież pstry. Dorośli. 300–400 mg 1 ×/tydz. przez 7–21 dni lub 50 mg 1 ×/d. przez 14–28 dni.
Grzybica paznokci, gdy inne leki są nieodpowiednie. Dorośli. 150 mg 1 ×/tydz., do momentu zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy (zwykle 3–6 mies. w przypadku grzybicy paznokci dłoni, 6–12 mies. w grzybicy paznokci stóp).
Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dorosłych i dzieci. Dorośli. 400 mg w 1. dniu, następnie 200–400 mg 1 ×/d, zazwyczaj przez 6–8 tyg. W zakażeniach zagrażających życiu dawkę można zwiększyć do 800 mg/d. Niemowlęta i dzieci do 11. rż. 6–12 mg/kg mc./d. W zapobieganiu nawrotom u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem nawrotów po pełnym leczeniu wstępnym można długotrwale podawać 200 mg 1 ×/d (u niemowląt i dzieci do 11. rż. 6 mg/kg mc./d).
Kokcydioidomykoza. Dorośli. 200–400 mg/d przez 11–24 mies. lub dłużej. W niektórych zakażeniach (zwłaszcza w zapaleniu opon mózgowych) rozważyć zastosowanie dawki 800 mg/d.
Zapobieganie nawrotom kandydozy błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u osób zarażonych HIV (u których jest zwiększone ryzyko nawrotów). Dorośli. 100–200 mg/d lub 200 mg 3 ×/tydz., przez nieograniczony okres czasu.
Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u chorych z upośledzoną odpornością, z przedłużającą się neutropenią (np. u osób z nowotworami krwi otrzymujących chemioterapię lub będących po przeszczepieniu szpiku) u dorosłych i dzieci. Dorośli. 200–400 mg/d kilka dni przed spodziewaną neutropenią. Leczenie kontynuować do 7 dni po zwiększeniu liczby neutrofili >1000/mm3. Niemowlęta i dzieci do 11. rż. 3–12 mg/kg mc./d.

Kiedy stosować Fluconazole Genoptim?

Fluconazole Genoptim jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń grzybiczych (patrz punkt 5.1).

Fluconazole Genoptim jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w leczeniu następujących zakażeń:
- kryptokokowe zapalenie opon mózgowych (patrz punkt 4.4);
- kokcydioidomikoza (patrz punkt 4.4);
- inwazyjne kandydozy;
- drożdżakowe zakażenia błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych; 
- przewlekła zanikowa kandydoza jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej związane ze stosowaniem protezy), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające;
- drożdżyca pochwy, ostra lub nawracająca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające;
- drożdżakowe zapalenie żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające;
- grzybice skóry w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego;
- grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna się, że inne leki są nieodpowiednie.

Fluconazole Genoptim jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w zapobieganiu następującym zakażeniom:
- nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów;
- nawroty drożdżakowego zakażenia błon śluzowych jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów;
- nawroty drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku);
- zakażenia grzybicze u pacjentów z przedłużającą się neutropenią [(np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (patrz punkt 5.1)].

Fluconazole Genoptim jest wskazany do stosowania w następujących zakażeniach u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat
Fluconazole Genoptim stosuje się w leczeniu drożdżakowego zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy, kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością. Fluconazole Genoptim można stosować jako leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów (patrz punkt 4.4).

Leczenie można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badań laboratoryjnych; jednak po ich otrzymaniu leczenie zakażenia należy odpowiednio dostosować.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, równoległe stosowanie leków, które wydłużają odstęp QT i są metabolizowane przez izoenzym CYP3A4 (cisapryd, astemizol, pimozyd, erytromycyna, chinidyna). Nie stosować terfenadyny u pacjentów otrzymujących flukonazol w dawkach wielokrotnych wynoszących ≥400 mg/d.

Dawkowanie preparatu Fluconazole Genoptim


Podawać p.o., niezależnie od posiłków, w pojedynczych dawkach dobowych. Dawka maks. u dzieci i młodzieży wynosi 400 mg/d. U młodzieży po 12. rż. dawkowanie zależy od masy ciała i dojrzałości. Czas leczenia zależy od klinicznej odpowiedzi pacjenta. U noworodków stosować dawki jak u niemowląt i dzieci, jednak u noworodków w 1.–14. dż. lek podawać co 72 h (maks. 12 mg/kg mc./72 h), a u noworodków w 15.–27. dż. co 48 h (maks. 12 mg/kg mc./48 h). W niewydolności nerek (klirens kreatyniny ≤50 ml/min) należy 1. dnia podać dawkę zwykle zalecaną, a następnie połowę zwykle zalecanej dawki. U pacjentów poddawanych hemodializie podawać dawkę zwykle stosowaną po każdym zabiegu. U osób z zaburzeniami czynności wątroby lek stosować ostrożnie.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające flukonazol

Candifluc (syrop) Diflucan (roztwór do infuzji) Flucofast (kapsułki) Fluconazin (syrop) Fluconazole Aurobindo (kapsułki twarde) Fluconazole B. Braun (roztwór do infuzji) Fluconazole Hasco (syrop) Fluconazole Kabi (roztwór do infuzji) Fluconazole Polfarmex (syrop) Fluconazole Polfarmex 50 mg (tabletki) Fluconazole Polfarmex 100 mg (tabletki) Fluconazole Polfarmex 150 mg (tabletki) Fluconazole Polfarmex 200 mg (tabletki) Flucorta (syrop) Flucorta (tabletki) Flumycon (kapsułki twarde) Flumycon (syrop) Flumycon (Flukonazol Actavis) (kapsułki twarde) Fluxazol (kapsułki twarde) Mycosyst (kapsułki)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.