Fluxazol (flukonazol) - kapsułki twarde

Lek przeciwgrzybiczy, pochodna triazolu

Preparat zawiera substancję flukonazol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Fluxazol
kapsułki twarde; 100 mg; 7 kaps.
Aristo Pharma
18,52 zł
9,75 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Fluxazol
kapsułki twarde; 150 mg; 1 kaps.
Aristo Pharma
4,24 zł
2,36 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Fluxazol
kapsułki twarde; 200 mg; 7 kaps.
Aristo Pharma
35,10 zł
17,55 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Fluxazol
kapsułki twarde; 50 mg; 7 kaps.
Aristo Pharma
9,71 zł
5,32 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Fluxazol?

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Dorośli. 400 mg w 1. dniu, następnie 200–400 mg 1 ×/d, zazwyczaj przez 6–8 tyg. W zakażeniach zagrażających życiu dawkę można zwiększyć do 800 mg/d. Niemowlęta i dzieci do 11 lat. 6–12 mg/kg mc./d. W zapobieganiu nawrotom u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem nawrotów po pełnym leczeniu wstępnym można długotrwale podawać 200 mg 1 ×/d (u niemowląt i dzieci do 11 lat 6 mg/kg mc. 1 ×/d).
Kokcydioidomykoza. Dorośli. 200–400 mg/d, niekiedy (zwłaszcza w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych) 800 mg/d, zazwyczaj przez 11–24 mies.
Kandydozy inwazyjne. Dorośli. 800 mg w 1. dniu, następnie 400 mg/d. Leczenie trwa zwykle przez 2 tyg. po pierwszym negatywnym wyniku posiewu krwi oraz ustąpieniu objawów. Niemowlęta i dzieci do 11 lat. 6–12 mg/kg mc. 1 ×/d.
Kandydoza błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku. Dorośli. 200–400 mg w 1. dniu, następnie 100–200 mg/d. Leczenie trwa 7–21 dni w kandydozie jamy ustnej i gardła oraz 14–30 dni w kandydozie przełyku, u osób z ciężkim upośledzeniem czynności układu immunologicznego można stosować dłużej. Niemowlęta i dzieci do 11 lat. 1. dnia 6 mg/kg mc., następnie 3 mg/kg mc. 1 ×/d.
Występowanie drożdżaków w moczu. Dorośli. 200–400 mg/d, przez 7–21 dni; u osób z ciężkim upośledzeniem czynności układu immunologicznego można stosować dłużej.
Przewlekła kandydoza skóry i błon śluzowych. Dorośli. 50–100 mg/d, przez okres do 28 dni lub dłużej u osób z ciężkim upośledzeniem czynności układu immunologicznego.
Przewlekła zanikowa kandydoza jamy ustnej (związana z używaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające. Dorośli. 50 mg 1 ×/d przez 14 dni.
Zapobieganie nawrotom kandydozy błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u osób zarażonych HIV (u których jest zwiększone ryzyko nawrotów). Dorośli. 100–200 mg 1 ×/d lub 200 mg 3 ×/tydz., przez nieograniczony czas.
Kandydoza narządów płciowych (ostra lub nawracająca drożdżyca pochwy, drożdżakowe zapalenie żołędzi), gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające. Dorośli. Jednorazowo 150 mg. W leczeniu i zapobieganiu nawrotom drożdżycy pochwy (≥4 zakażeń w roku) 150 mg co 3. dzień (w 1., 4. i 7. dniu), następnie 150 mg 1 ×/tydz., przez 6 mies. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci i młodzieży. W razie konieczności u młodzieży w wieku 12–17 lat zastosować dawkowanie jak u dorosłych.
Grzybice skóry (w tym stóp, tułowia, podudzi), kandydoza skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego. Dorośli. 150 mg 1 ×/tydz. lub 50 mg 1 ×/d przez 2–4 tyg., w grzybicy stóp do 6 tyg.
Łupież pstry. Dorośli. 300–400 mg 1 ×/tydz. przez 7–21 dni lub 50 mg 1 ×/d przez 14–28 dni.
Grzybica paznokci, gdy inne leki są nieodpowiednie. Dorośli. 150 mg 1 ×/tydz., do momentu zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy (zazwyczaj 3–6 mies. w przypadku paznokci dłoni i 6–12 mies. w przypadku paznokci stóp).
Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u chorych z upośledzoną odpornością, z przedłużającą się neutropenią (np. u osób z nowotworami krwi otrzymujących chemioterapię lub będących po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych). Dorośli. 200–400 mg 1 ×/d. Leczenie rozpocząć kilka dni przed spodziewaną neutropenią i kontynuować przez 7 dni po jej ustąpieniu, po zwiększeniu liczby neutrofili >1000/mm3. Niemowlęta i dzieci do 11 lat. 3–12 mg/kg mc. 1 ×/d.

Kiedy stosować Fluxazol?

Produkt leczniczy Fluxazol jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń grzybiczych (patrz punkt 5.1).

Produkt leczniczy Fluxazol jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w leczeniu następujących zakażeń:
- kryptokokowe zapalenie opon mózgowych (patrz punkt 4.4);
- kokcydioidomikoza (patrz punkt 4.4);
- inwazyjne kandydozy;
- drożdżakowe zakażenia błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych;
- przewlekła zanikowa kandydoza jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej związane ze stosowaniem protezy) w przypadku, gdy higiena dentystyczna lub leczenie miejscowe są niewystarczające;
- drożdżyca pochwy, ostra lub nawracająca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające;
- drożdżakowe zapalenie żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające;
- grzybice skóry, w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego;
- grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna się, że inne leki są nieodpowiednie.

Produkt leczniczy Fluxazol jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w zapobieganiu następującym zakażeniom:
- nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów;
- nawroty drożdżakowego zakażenia błon śluzowych jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zakażonych wirusem HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów;
- nawroty drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku);
- zakażenia grzybicze u pacjentów z przedłużającą się neutropenią [np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (patrz punkt 5.1)].

Produkt leczniczy Fluxazol jest wskazany do stosowania w następujących zakażeniach u noworodków, niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat

Produkt leczniczy Fluxazol stosuje się w leczeniu drożdżakowego zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością. Fluxazol można stosować jako leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów (patrz punkt 4.4).

Leczenie można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badań laboratoryjnych. Jednakże po ich otrzymaniu, leczenie zakażenia należy odpowiednio dostosować.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwgrzybiczych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne pochodne azolowe, równoległe leczenie cisaprydem, astemizolem, pimozydem, erytromycyną lub chinidyną, równoległe podawanie terfenadyny u pacjentów stosujących flukonazol w dawkach wielokrotnych, wynoszących ≥400 mg/d.

Dawkowanie preparatu Fluxazol


Podawać p.o., niezależnie od posiłków. Dawka maks. u dzieci i młodzieży wynosi 400 mg/d. U młodzieży w wieku 12–17 lat dawkowanie zależy od masy ciała i dojrzałości. U noworodków stosować dawki jak u niemowląt i dzieci, jednak u noworodków do 14. dż. podawać co 72 h (maks. 12 mg/kg mc. co 72 h), a u noworodków w 15.–27. dż. co 48 h (maks. 12 mg/kg mc. co 48 h). W niewydolności nerek (klirens kreatyniny ≤50 ml/min, pacjenci niedializowani) należy 1. dnia podać dawkę zwykle zalecaną, a następnie połowę zwykle zalecanej dawki. U pacjentów poddawanych hemodializie podawać dawkę zwykle stosowaną po każdym zabiegu. U osób z zaburzeniami czynności wątroby lek stosować ostrożnie.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające flukonazol

Candifluc (syrop) Diflucan (roztwór do infuzji) Flucofast (kapsułki) Fluconazin (syrop) Fluconazole Aurobindo (kapsułki twarde) Fluconazole B. Braun (roztwór do infuzji) Fluconazole Genoptim (kapsułki twarde) Fluconazole Hasco (syrop) Fluconazole Kabi (roztwór do infuzji) Fluconazole Polfarmex (syrop) Fluconazole Polfarmex 50 mg (tabletki) Fluconazole Polfarmex 100 mg (tabletki) Fluconazole Polfarmex 150 mg (tabletki) Fluconazole Polfarmex 200 mg (tabletki) Flucorta (syrop) Flucorta (tabletki) Flumycon (kapsułki twarde) Flumycon (syrop) Flumycon (Flukonazol Actavis) (kapsułki twarde) Mycosyst (kapsułki)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.