Sulfametoksazol + trimetoprim

Kotrimoksazol to nazwa mieszaniny dwóch substancji czynnych – trimetoprimu i sulfametoksazolu w stosunku 1:5. Sulfametoksazol jest zaliczany do sulfonamidów, pochodnych para-aminobenzenosulfonamidu. Sulfonamidy są chemioterapeutykami o szerokim spektrum działania, czyli działającym na liczne szczepy bakterii. Wywierają działanie bakteriostatyczne, czyli nie zabijają komórek bakterii, ale hamują ich rozwój. Bakterie, korzystając z egzogennego kwasu paraaminobenzoesowego – PABA (egzogenny, czyli niemożliwy do samodzielnego wytworzenia, musi zostać przyjęty z zewnątrz), wytwarzają kwas dihydrofoliowy, który jest następnie przekształcany jest do kwasu tetrahydrofoliowego, niezbędnego do budowy kwasów nukleinowych, bez których niemożliwy jest wzrost i rozmnażanie komórki. Sulfonamidy, charakteryzując się podobną budową do PABA, konkurują z nim o miejsca aktywne enzymu i hamują wytwarzanie kwasu dihydrofoliowego, a co za tym idzie – kwasów nukleinowych, to zaś ogranicza wzrost i rozmnażanie komórek bakterii. W przypadku kotrimoksazolu drugi, obok sulfametoksazolu, składnik mieszaniny - trimetoprim, dodatkowo hamuje przekształcanie kwasu dihydrofoliowego w tetrahydrofoliowy i dzięki temu wzmacnia jeszcze siłę działania sulfonamidu. Zjawisko takie nazywamy synergizmem.
Aby lek przeciwdrobnoustrojowy zadziałał skutecznie, musi osiągnąć w miejscu zakażenia stężenie niezbędne do zahamowania wzrostu lub zabicia drobnoustroju chorobotwórczego, a równocześnie stężenie to musi pozostawać bezpieczne dla ludzkich komórek. Jeśli oba te warunki zostają spełnione, mówimy, że dany mikroorganizm jest wrażliwy na chemioterapeutyk, jeśli nie – mamy do czynienia z opornością. Oporność na chemioterapeutyk może być wrodzona lub nabyta w wyniku mutacji genetycznej bakterii i selekcji szczepów opornych czy poprzez przekazywanie genów oporności między komórkami bakteryjnymi (jest to tzw. transfer horyzontalny). Wrodzoną oporność bakterii na działanie sulfonamidów obserwujemy wśród bakterii, mających zdolność wykorzystywania istniejącego kwasu foliowego, bez konieczności jego wytwarzania. Może również występować oporność nabyta – m.in. związana z mniejszym powinowactwem leku do enzymu bakteryjnego, wytworzeniem alternatywnych szlaków przemian syntezy ważnych związków lub zmniejszeniem przenikalności leku do wnętrza komórki.
Jednym z działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas stosowania sulfonamidów jest krystaluria (tworzenie się kryształów leku w moczu, co może powodować uszkodzenie nerek), dlatego podczas stosowania leków z tej grupy zaleca się przyjmowanie dużych ilości płynów. Innym działaniem niepożądanym są reakcje nadwrażliwości, zwykle dotyczących skóry (np. wysypka), ale mogących również przybierać postać zagrażającą życiu, dlatego w przypadku pojawienia się wysypki lub innych objawów nadwrażliwości należy szybko skontaktować się z lekarzem. Istnieje również ryzyko wystąpienia niebezpiecznych działań toksycznych na szpik kostny.
Kotrimoksazol stosowany jest w leczeniu zakażeń dróg moczowych, zakażeń dróg oddechowych, zapalenia ucha środkowego, zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli, w leczeniu oraz zapobieganiu zapaleniu płuc wywołanemu przez P. jiroveci, zakażeń przewodu pokarmowego (m.in. dur brzuszny, biegunka podróżnych). Ponadto stosuje się go w zarażeniach pierwotniakami: nokardiozie, toksoplazmozie.
Po podaniu doustnym oba składniki leku szybko i niemal całkowicie wchłaniają się z przewodu pokarmowego, a maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po 2–4 h po przyjęciu dawki. Biologiczny okres półtrwania obu składników wynosi ok. 10 h. Obie substancje oraz ich metabolity wydalane są niemal w całości przez nerki. Ok. 60% podanej dawki trimetoprimu i 25–50% sulfametoksazolu wydalane jest z moczem w ciągu 24 h.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające sulfametoksazol + trimetoprim

Bactrim (syrop) Bactrim (tabletki) Bactrim forte (tabletki) Biseptol (tabletki) Biseptol (zawiesina doustna) Trimesolphar (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.