×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Lekarze POZ nie wystawiają zaświadczeń o braku przeciwwskazań do przyjęć do żłobków

PPOZ

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie mają obowiązku wystawiania zaświadczeń o braku przeciwskazań do przyjęcia dzieci do żłobków. – Wyjątkiem jest sytuacja, gdy u dziecka występują określone problemy zdrowotne – wyjaśnia Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.


Fot. dewanr2/ pixabay.com

Obecnie do wielu przychodni zgłaszają się rodzice prosząc o zaświadczenie o braku przeciwwskazań do przyjęcia ich dzieci do żłobków. Tymczasem zgodnie z  art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie”.

– Wśród powyższych zaświadczeń nie wymienia się póki co zaświadczeń do żłobka. Nie sposób też uznać, by zaświadczenie takie było związane z kontynuowaniem nauki, gdyż żłobek nie jest elementem systemu oświaty (art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Nie jest też elementem systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym lekarz poz nie ma obowiązku wystawiania takich zaświadczeń. Może też pobrać opłatę za jego wystawienie – informują lekarze PPOZ.

Zgodnie z projektem zmian w ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - statuty publicznych żłobków i przedszkoli oraz żłobków i klubów dziecięcych mają zostać dostosowane do przepisów ustawy w ciągu roku od dnia jej wejścia w życie.

PPOZ wystąpiło pismem do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg z prośbą o poinformowanie dyrektorów żłobków, przedszkoli, iż lekarze POZ nie mają obowiązku wystawiana zaświadczeń o braku przeciwwskazań do przyjęcia dzieci do żłobków i przedszkoli.

08.09.2021

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.