×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Jak przebiega szybka ścieżka onkologiczna?

Ewa Stanek-Misiąg

Do skorzystania z szybkiej ścieżki (terapii) onkologicznej uprawnia karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), zwana zieloną kartą.
Wystawia ją lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli podejrzewa lub stwierdza nowotwór na podstawie zgłoszonych przez pacjenta objawów oraz (niekoniecznie) zleconych badań w ramach diagnostyki podstawowej.
W przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego, kartę DiLO może też wystawić lekarz specjalista w poradni lub szpitalu. Nie mają uprawnień do jej wystawiania lekarze w gabinetach prywatnych.

szybka ścieżka onkologiczna
Fot. Robert Robaszewski/Agencja Gazeta

Z kartą DiLO pacjent zgłasza się do specjalisty. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) – z zastrzeżeniem, że nie wszystkie poradnie specjalistyczne realizują pakiet onkologiczny – obejmuje:

  • diagnostykę wstępną (potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu),
  • diagnostykę pogłębioną (z określeniem typu nowotworu, jego stadium oraz umiejscowienia ewentualnych przerzutów),
  • rozpoznanie nowotworu,
  • skierowanie do leczenia.

Założenie jest takie, że od wpisania pacjenta na listę oczekujących na konsultację specjalisty do postawienia diagnozy nie może minąć więcej niż 7 tygodni.

Następnym krokiem jest wybór miejsca leczenia. Decyzja należy do pacjenta, który od lekarza specjalisty dostaje skierowanie na tzw. konsylium. Konsylium tworzą lekarze określonych specjalizacji (m.in. onkolog, chirurg, radioterapeuta). W skład zespołu terapeutycznego mogą też wejść psycholog, pielęgniarka, inny pracownik medyczny. Konsylium ustala plan leczenia i wyznacza koordynatora, którego zadaniem jest nadzorowanie procesu leczenia.
Czas od dnia zgłoszenia się pacjenta do szpitala do rozpoczęcia leczenia nie powinien przekroczyć 2 tygodni.

Po zakończeniu leczenia pacjent z pełną dokumentacją trafia – zależnie od stanu zdrowia – pod opiekę specjalisty lub lekarza POZ.

Wykaz placówek realizujących szybką terapię onkologiczną znajduje się na stronach oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do czego uprawnia, jakie informacje zawiera karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)?

Tzw. zielona karta (zielona z nazwy, w rzeczywistości jest biała) to dwustronicowy dokument, w którym właściwi lekarze zapisują informacje o przebiegu całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Jest własnością pacjenta. Pełni rolę skierowania.

Zgubienie, czy zniszczenie karty DiLO oznacza konieczność wystawienia nowej?

Nie. W takiej sytuacji trzeba się zwrócić do ostatniego lekarza, który udzielał świadczenia i poprosić o wystawienie duplikatu.

Czy można dostać więcej niż jedną kartę DiLO?

Tak. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia u pacjenta różnych nowotworów złośliwych.

Czy pakiet onkologiczny dotyczy wszystkich nowotworów?

Nie. Nie obejmuje nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaka. Ministerstwo Zdrowia uzasadnia to tym, że są to nowotwory, które rozwijają się powoli, cechuje je nieznaczna złośliwość i duża łatwość leczenia.

Czy badania genetyczne na raka są refundowane?

Tak. O wykonaniu badań genetycznych decyduje specjalista, do którego skierowanie może wystawić zarówno lekarz AOS, jak i POZ.
Jest też możliwość skorzystania z programów profilaktycznych. W ich ramach badania przechodzą osoby pochodzące z rodzin, w których występują złośliwe nowotwory piersi, jajnika, trzonu macicy i jelita grubego. Placówki realizujące program kwalifikują pacjentów na podstawie wywiadów rodzinnych, które obejmują dane wszystkich krewnych pierwszego i drugiego stopnia (trzeba podać m.in. wiek zachorowania oraz typ/umiejscowienie nowotworu).

Piśmiennictwo:

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138, z późn. zm.).
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1442).
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1441).
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1810).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. 2017.1250).
Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 rroku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" (M.P. 2015 poz. 1165).

27.11.2019
Zobacz także
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta