×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Zwolnienia, zaświadczenia i orzeczenia w POZ

Ewa Stanek-Misiąg

zwolnienia zaświadczenia orzeczenia POZ
Fot. iStock.com

Jakie orzeczenia i zaświadczenia wydaje lekarz POZ?

Nieodpłatnie lekarz POZ wydaje orzeczenia i zaświadczenia związane z:

 • dalszym leczeniem,
 • rehabilitacją,
 • niezdolnością do pracy,
 • kontynuowaniem nauki,
 • uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku,
 • uczestnictwem dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz uprawianiem danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
 • podjęciem przez uczniów kształcenia w publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej
oraz wystawiane dla celów:

 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • orzecznictwa o niepełnosprawności,
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
 • uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (takie zaświadczenie może wystawić także położna).

Czy lekarz POZ wystawia orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w szkole branżowej?

To leży w kompetencjach lekarza medycyny pracy. Lekarz POZ może być lekarzem medycyny pracy.

Czy lekarz POZ wystawia orzeczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Takie orzeczenie wystawia specjalista medycyny transportu lub chorób wewnętrznych, który posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich osób kierujących pojazdami.
Jest to orzeczenie płatne.

Zapłacić trzeba także za zaświadczenie dla firmy ubezpieczeniowej, do Urzędu Pracy, dla ZUS i KRUS, na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne (książeczka sanepidowska), za obdukcje w celach sądowych, dla kandydatów na ławników.

Wysokość opłat ustala placówka medyczna, która wystawia zaświadczenia.
Koszty zaświadczeń wydawanych na zlecenie prokuratury czy sądu są pokrywane z budżetu państwa. Zaświadczenia wydawane na zlecenie ZUS finansuje ZUS.

Czy podczas wizyty domowej lekarz POZ może wystawić zwolnienie lekarskie?

Tak, może to zrobić korzystając z możliwości wystawiania e-ZLA przez urządzenia mobilne albo wypełniając formularz wydrukowany z systemu.

Czy zwolnienie może wystawić tylko lekarz POZ?

Nie. Orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy, a także orzeczenie dla opiekuna wystawia lekarz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania pacjenta. Może to być zarówno lekarz POZ, jak też SOR czy szpitalnej izby przyjęć.

Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecz?

Tak, na maksymalnie 3 dni. Jeśli nasza nieobecność w pracy trwała dłużej, za pozostałe dni nie przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe.
Wsteczne zwolnienie - bez żadnego limitu - może wystawić tylko psychiatra.
Lekarz może też wystawić zwolnienie z późniejszą datą, nie może ona jednak przekraczać 4 dni od dnia badania.

Ile może trwać zwolnienie wystawione na tę samą chorobę?

Na zasiłku chorobowym można przebywać 182 dni w ciągu roku, a jeśli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, to 270 dni.
Zwolnienia wystawione na tę samą chorobę sumują się, gdy przerwa między nimi nie przekracza 60 dni.
Do 182/270 dni zasiłku chorobowego wlicza się dni wynagrodzenia chorobowego. Prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikom przez 33 dni, w przypadku osób powyżej 50 roku przez 14 dni.

Piśmiennictwo:

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U.02.21.204).
Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. 2005, Nr 145 poz.1219).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U. 2015 poz. 2013).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681).

11.10.2019
Zobacz także
 • Jakie świadczenia są udzielane w ramach POZ?
 • Jak funkcjonuje Podstawowa Opieka Zdrowotna?
 • Komu przysługuje bezpłatna opieka medyczna?
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta