×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szansa na lepszy dostęp do leków biologicznych

KSajb

Resort zdrowia przychylił się do propozycji ułatwienia pacjentom dostępu do biologicznych leków podawanych podskórnie. Zmiana ta będzie mogła jednak wejść w życie w późniejszym czasie ze względu na niewielką liczbę leków biopodobnych zarejestrowanych w Polsce i zbyt wysoki ich koszt - zapowiedział minister zdrowia.

Senator PiS Robert Mamątow i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Fot. Sławomir Kamiński i Adam Stępień / Agencja Gazeta

Senator Robert Mamątow w oświadczeniu z 7 kwietnia 2016 roku odniósł się do sytuacji osób dotkniętych schorzeniami reumatologicznymi. „Leczenie tych chorób ma na celu zapobieganie uszkodzeniom stawów i kontrolowanie tych uszkodzeń, zapobieganie utracie funkcji stawów, ustąpienie lub zmniejszenie bólu, dążenie do uzyskania całkowitej remisji choroby, a w efekcie powstrzymania inwalidztwa i poprawę komfortu życia chorego” – stwierdził.

Scharakteryzował nowoczesne metody leczenia biologicznego oraz skonstatował jego ograniczoną dostępność w Polsce: „Leczenie limitują wyśrubowane kryteria udziału w programach, pozwalające na udział w terapii wyłącznie bardzo ograniczonej grupie chorych z ciężką postacią choroby. Programy zawierają również wiele zapisów o wyłączaniu chorych z programu, włącznie z zapisami wskazującymi na konieczność zaprzestania leczenia po upływie określonego czasu nawet w przypadku skuteczności terapii”.

W związku z przedstawionymi faktami senator skierował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła pytanie, kiedy przeniesie leki przeznaczone do lecznictwa otwartego z listy leków dostępnych w ramach programu lekowego do grupy leków refundowanych dostępnych w aptece na receptę (dotyczy leków podawanych podskórnie, stosowanych w przewlekłych chorobach reumatycznych). Prosił także o uzasadnienie utrzymywania decyzji o przerywaniu skutecznej terapii po 18 miesiącach w programie lekowym dla reumatoidalnego zapalenia stawów.

W odpowiedzi z 9 maja 2016 roku Minister Zdrowia, oświadczył: „Resort przychyla się do propozycji ułatwienia pacjentom dostępu do biologicznych leków podawanych podskórnie, natomiast jest to zmiana, która będzie mogła wejść w życie w późniejszym czasie ze względu na niewielką ilość leków biopodobnych zarejestrowanych na terenie Polski i co za tym idzie ciągle zbyt wysoki ich koszt. (...) Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu pierwszego odpowiednika zawierającego etanercept (...) w postaci roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu lub ampułko-strzykawce. Lek mógłby być stosowany w programach obejmujących choroby: reumatoidalne zapalenie stawów o przebiegu agresywnym, łuszczycowatego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym oraz ciężkiej aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Minister zaprzeczył również czasowym ograniczeniom leczenia pacjentów w ramach programu. Wyjaśnił, że po 12 miesiącach utrzymywania się niskiej aktywności choroby (lub remisji), należy odstawić lek biologiczny (nie należy odstawiać leków syntetycznych, takich jak metotreksat, czy sulfasalazyna). Jednak, jeżeli stosowane konwencjonalne syntetyczne leki modyfikujące przebieg choroby (ksLMPCh) nie będą wystarczająco skuteczne i u pacjenta dojdzie do zaostrzenia objawów choroby, pacjent taki ma możliwość ponownego włączenia do leczenia biologicznego. Dookreślenie maksymalnego czasu terapii daną substancją czynną leku biologicznego (18 miesięcy w przypadku RZS) stanowi podsumowanie kryteriów udziału, tj. 6 miesięcy terapii do uzyskania remisji, bądź niskiej aktywności choroby oraz 12 miesięcy terapii biologicznej mającej na celu podtrzymanie remisji.

Takie postępowanie stanowi sygnał dla lekarza, by w wyznaczonym czasie (tj. po 18 miesiącach) spróbował wyłączyć leczenie biologiczne i zweryfikował jak trwałą odpowiedź zastosowane leczenie wywołało (jak długo będzie się utrzymywała remisja, bądź niska aktywność choroby po wyłączeniu leczenia biologicznego i utrzymaniu leczenia ksLMPCh).

Zapisy (...) nie wymagają automatycznego wyłączenia pacjenta z programu w 18 miesiącu bez możliwości kwalifikacji. Pacjent, u którego choroba się zaostrzy, może zostać włączony do leczenia substancją czynną, której zastosowanie spowodowało uzyskanie remisji, bądź niskiej aktywności choroby, zaś pacjent leczony nieskutecznie (nawet 18 miesięcy bądź dłużej) ma prawo do leczenia innym (być może bardziej skutecznym) lekiem”.

23.05.2016

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.