×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Kanałowe leczenie zęba

Pytanie nadesłane do redakcji

Witam, piszę, gdyż mam niemały kłopot. Ponad pół roku temu zaczął mnie boleć ząb, dolna szóstka, która była plombowana z przodu (od strony policzka), gdy miałam ok. 12 lat (teraz mam 18)... Gdy poszłam do dentysty, ten powiedział, że będę musiała mieć leczenie kanałowe kilkupowierzchniowe, ze względu na wcześniejszą plombę. Leczenie kanałowe już przebyłam, ale ze względu że kosztuje to aż 450 zł, mam tymczasowe wypełnienie.
I tu moje pytanie, czy to możliwe, że ten ząb nadal mnie boli? W pierwszym tymczasowym wypełnieniu zrobiła mi się dziura, przy gryzieniu, trochę mi tego "odpadło"i chodziłam z tak około dwóch, trzech tygodni z powodu urlopu mojego dentysty (inni mieli zajęte każdy dzień). Teraz, gdy dotknę szczęki od zewnątrz w tym miejscu, to bardzo mnie boli, a wczoraj promieniowało do oka i ucha po stronie zęba. Kiedyś słyszałam o podobnym przypadku kobiety i okazało się, że to był rak. Nie wiem co robić, proszę o pomoc.

Odpowiedziała

dr n. med. Wioletta Bereziewicz
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w Krakowie
Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CMUJ w Krakowie
Europejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

Leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich stałych zębów jest bezpłatne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia w podmiotach leczniczych, w których jest podpisany kontrakt z NFZ, natomiast u osób dorosłych tylko zębów przednich (od prawej trójki do trójki lewej w szczęce i żuchwie) z wyjątkiem kobiet w ciąży i w okresie połogu, czyli do 42. dnia po porodzie (bezpłatne leczenie endododntyczne dotyczy wszystkich stałych zębów). Katalog zakresów świadczeń, m.in. leczenia stomatologicznego, znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia stomatologicznego.

Z powyższego opisu można wnioskować, iż prawdopodobnie doszło do nieszczelności materiału tymczasowego, który częściowo uległ resorpcji, a brak opatrunku tymczasowego w obrębie korony może być pośrednią przyczyną zapalenia tkanek okołowierzchołkowych w okolicy wierzchołka korzenia leczonego zęba (ryc.).

Rycina. Ząb trzonowy pierwszy w żuchwie po stronie prawej podczas leczenia endodontycznego (szóstka dolna prawa), strzałki wskazują światło kanałów korzeniowych z częściowo zresorbowanym materiałem tymczasowym (fot. W. Bereziewicz)

Skuteczne leczenie endodontyczne wymaga skrupulatnego mechaniczno-chemicznego opracowania kanałów korzeniowych i takiego ukształtowania, aby uzyskać ich wypełnienie w trzech wymiarach. Na jakość (szczelność) wypełnienia kanałów korzeniowych wpływa także odpowiednie dostosowanie ćwieków gutaperkowych do długości roboczej, a z badań przeprowadzonych przez Gilhooly´ego i wsp. wynika, że metoda kondensacji bocznej gutaperki na zimno zapewnia lepszą kontrolę długości roboczej kanału w trakcie wypełniania w porównaniu z technikami termomechanicznej kondensacji gutaperki, gdyż w tym drugim przypadku częściej dochodzi do przepchnięcia rozgrzanego materiału poza otwór wierzchołkowy korzenia. Powikłania późne są wykrywane najczęściej przypadkowo badaniem radiologicznym lub gdy dają dolegliwości bólowe w okresie zaostrzeń.

Przewlekłe zapalenia tkanek okołowierzchołkowych należą do najczęstszych powikłań endodontycznych i stanowią około 78% zębów leczonych metodami, w których pozostawia się część miazgi martwej w jamie zęba (amputacyjna, głęboka amputacja, metoda amputacyjno-ekstrakcyjna). Tkanka martwa, ulegając rozpadowi zgorzelinowemu, staje się pożywką dla drobnoustrojów. Podobny proces zachodzi podczas nieprawidłowego wypełnienia kanału zęba (niecałkowite lub nieszczelne jego wypełnienie, lub przepchnięcie materiału wypełniającego poza otwór wierzchołkowy). Nieszczelne lub niecałkowite wypełnienie kanału nie blokuje kanalików bocznych, w których mogą bytować bakterie. W pozostawionej, niewypełnionej przestrzeni w okolicy wierzchołka gromadzi się płyn tkankowy oraz osiedlają bakterie i postępuje cały szereg procesów immunologicznych i biochemicznych. Leczeniem z wyboru zębów ze zmianami w okolicy okołowierzchołkowej jest ich powtórne leczenie endodontyczne (ang. retreatment). W literaturze podawany jest obraz radiologiczny po powtórnym leczeniu kanałowym: całkowita odbudowa kości, zmniejszenie zmian okołowierzchołkowych, resorpcja wierzchołka korzenia.

Jedną z metod oceny gojenia się tkanek okołowierzchołkowych po powtórnym leczeniu endodontycznym jest ocena radiologiczna Strindberga:

  • pozytywny wynik - przypadki, w których szerokość i przebieg szpary ozębnej są prawidłowe lub jest delikatnie poszerzona dookoła nadmiaru materiału wypełniającego;
  • niepewny - kiedy rezultaty były wątpliwe;
  • niepowodzenie - kiedy obecne są zmiany okołowierzchołkowe, czyli rozrzedzenie kości.

Obserwacje 3-letnie wskazują, że zęby po powtórnym leczeniu endodontycznym spełniają swoją funkcję w jamie ustnej i często służą jako filary protetyczne. Dlatego wskazane jest jak najszybsze zgłoszenie się do lekarza dentysty, aby mógł ustalić właściwe rozpoznanie na podstawie przeprowadzonego badania podmiotowego i przedmiotowego wraz z wykonaniem badań dodatkowych celem podjęcia właściwego leczenia stomatologicznego.

Piśmiennictwo:

Anuszewska A., Wróblewska K., Raczyńska M.: Ocena porównawcza wypełnienia kanałów korzeniowych techniką kondensacji bocznej gutaperki oraz przy użyciu systemu Thermafil - badania in vitro. Nowa Stomatologia 2007; 2-3: 73-76.
Garcia-Molina J.A., YULIANA Greco-Machado Y, Bueno-Rodriguez B., Roig-Cayon M., Carvalhoz P., Manzanares-Cespedes M.: Techniki uszczelnienia i wypełnienia kanałów korzeniowych - przegląd piśmiennictwa. Dent. Med. Probl. 2005; 42, 1: 11-19.
Sroczyk-Jaszczyńska M., Opalko K., Wilk G.: Późne powikłania leczenia endodontycznego w obrazie RTG oraz wpływ techniki wykonania zdjęcia na ich ocenę. Poradnik Stomatologiczny. 2011; XI,5: 189-195.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne (na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn.zm.1)
09.03.2016
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta