Polish Archives of Internal Medicine
Towarzystwo Internistów Polskich
The best
Polish medical
journal

Lukasz Krokowicz, Hanna Tomczak, Jan Majewski, Tomasz Banasiewicz, Amy Martinkosky, Adam Bobkiewicz

April 24, 2024 / Online first

Grzegorz Jodlowski, Artur Borkowski, Zuzanna Dybko, Ugo Giordano, Krzysztof Zduniak, Jarosław Dybko

April 24, 2024 / Online first

Piotr A. Serwacki, Dariusz A. Hareza, Anna Kujawska, Anna Pałka, Estera Jachowicz-Matczak, Agata Rybka-Grymek, Wioletta Świątek-Kwapniewska, Iwona Pawłowska, Zofia Gniadek, Karolina Gutkowska, Mateusz Gajda, Jadwiga Wójkowska-Mach

April 23, 2024 / Online first

Maciej K. Janik, Agnieszka Kempińska-Podhorodecka, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Marcin Krawczyk, Małgorzata Milkiewicz, Piotr Milkiewicz

April 23, 2024 / Online first

Agnieszka Niewiadomska, Anna Grażyńska, Anna Barczyk-Gutkowska, Karol Ludwik, Aleksandra Kuźbińska, Katarzyna Steinhof-Radwańska

April 22, 2024 / Online first

Marek Stańczyk, Antoni Błaszak, Jacek Dudzik, Marek Stańczyk

April 19, 2024 / Online first

Krzysztof Tomasiewicz, Jaroslaw Woron, Adam Kobayashi, Zbigniew Krasinski, Grażyna Rydzewska, Filip M. Szymanski

April 15, 2024 / Online first

Grzegorz Rosiak, Jakub Franke, Krzysztof Milczarek, Dariusz Konecki, Dennis K. Bielecki, Magdalena Januszewicz

April 12, 2024 / Online first

Paweł Kralisz, Marek Frank, Adrian Stankiewicz, Krzysztof Struniawski, Sławomir Dobrzycki, Tomasz Hirnle

April 11, 2024 / Online first