Pacjent po omdleniu

26.07.2018
dr hab. n. med. Sebastian Stec, prof. UR, FESC
Katedra Elektroradiologii UR, Rzeszów
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Sanok
Wybrane treści dla pacjenta
  • Elektrokardiografia (EKG)
  • 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (holter)
  • Diagnostyka zawału serca
  • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa