×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

dr n. med. Marek Derkacz

Specjalizacja

 • Choroby wewnętrzne
 • Diabetologia
 • Endokrynologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

(lekarz specjalista)

Informacje i kontakty

Dorobek naukowy
1. Agranulocytoza jako powikłanie leczenia tyreostatycznego choroby Gravesa-Basedowa - opis przypadku. (Agranulocytosis as a complication of thyreostatic treatment of Graves-Basedov disease - a case report.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 527-529, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Opis Przypadku Polski
2. Analiza czynników wpływających na wybór lekarza oraz ocena poziomu skrępowania podczas różnych badań lekarskich. (Factors connected with choosing a doctor by the patient and evaluation of embarrassment during different medical examinations.) [AUT.] JAROSŁAW KUSTRA, MAGDALENA STASIAK, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 261-263, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
3. Anxiety intensity and management of disease-related stress in patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease. (Poziom nasilenia lęku i style radzenia sobie z lękiem u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.) [AUT.] ANNA KŁOCZKOWSKA, JERZY MOSIEWICZ, WOJCIECH OTRĘBSKI, MARCIN TROJNAR, WOJCIECH MYŚLIŃSKI, KRZYSZTOF ŻAK, MAREK DERKACZ, ANDRZEJ PRYSTUPA. W: Wellness and support in good health and sickness. Pr. zbior. pod red. Henryka Wiktora, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 93-103, bibliogr. streszcz. 0.000 7.000 0.000 Rozdział książki Praca Oryginalna Angielski
4. An assessment of nursing care in primary health care institutions (ZPOZ) in the opinion of patients treated at family physician clinic. (Ocena opieki pielęgniarskiej w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej w opinii pacjentów korzystających z poradni lekarza rodzinnego.) [AUT.] AGNIESZKA KOWAL, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, EWELINA GRYWALSKA, JERZY MOSIEWICZ. W: Wellness and support in good health and sickness. Pod red. Henryka Wiktora, Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 187-196, bibliogr. streszcz. 0.000 7.000 0.000 Rozdział książki Praca Oryginalna Angielski
5. Assessment of the occupational risk of dental surgeon's health hazard from viral hepatitis in the opinion of students from Department of Dentistry of the Medical University of Lublin. (Ocena zawodowego ryzyka narażenia zdrowia lekarzy stomatologów na zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby w opinii studentów Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.) [AUT.] AGNIESZKA KOWAL, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, EWELINA GRYWALSKA, JERZY MOSIEWICZ. W: Cultural behaviors conditioning wellness. Pod red. Andrzeja Wolskiego, Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 107-116, bibliogr. streszcz. 0.000 7.000 0.000 Rozdział książki Praca Oryginalna Angielski
6. A comparative study of radiculopathy between periods of 1991/92 and 1998/99 (with a 6 year interval). [AUT.] MAREK DERKACZ, JACEK JAROMIN, JACEK KURZEPA, FILIP STOMA. W: Medicine at the turn of Millennia. Lublin, April 28-30, 2000. [Abstr.], s. 83. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie inne - obcojęzyczne inne Angielski
7. Badania diagnostyczne - co leży w kompetencjach lekarza rodzinnego? (Diagnostic tests in family doctor competence.) [AUT.] GABRIELA RUSINEK, AGNIESZKA KOWAL, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAŁGORZATA WOLAK. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 809-812, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
8. Badanie funkcji poznawczych w ocenie stanu klinicznego chorych na cukrzycę. [AUT.] MAREK DERKACZ, KRZYSZTOF MARCZEWSKI. W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wisła, 10-13 maj 2007. Streszcz. ref, s. 102. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
9. Bioetyka w zarządzaniu służbą zdrowia. (Bioethics in health management.) [AUT.] D[ARIA] PRZYBYLSKA, P[IOTR] PRZYBYLSKI, M. CHOLEWA-WIKTOR, M. DERKACZ. Bioetyka 2010 t. 1 z. 1, s. 39-40. 0.000 0.000 0.000 Streszczenie zjazdowe konferencji międzynarodowej inne Polski
10. Characteristics of the way of nourishing of students from the chosen High School of Lublin province according to sex. [AUT.] MAGDALENA MICHAŁOJĆ, MONIKA LESZCZUK, PIOTR JASIELSKI, MAREK DERKACZ. W: XXXIV Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej. Szczecin, 5-6 grudnia 2001. Streszcz, s. 42 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie inne - obcojęzyczne inne Angielski
11. Co motywuje młodych mężczyzn do korzystania z siłowni? (What does motivate the young men to attend gym?) [AUT.] AGNIESZKA KOWAL, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANNA MAZUR. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 689-693, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
12. Co pozwala zdobyć lekarzowi zaufanie pacjentów? (What does allow the physician to win patients' trust?) [AUT.] EWELINA GRYWALSKA, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANNA MAZUR, JUSTYNA MARKOWICZ. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 662-666, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
13. Cukrzyca a ciąża. [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ. Służ. Zdr. 2009 nr 13/17, s. 37-41, bibliogr. poz. 35. 0.000 0.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
14. Cukrzyca a zaburzenia funkcji kognitywnych. (Diabetes mellitus and cognitive dysfunction.) [AUT.] MAREK DERKACZ, KRZYSZTOF MARCZEWSKI. Pol. Arch. Med. Wewn. 2005 t. 113 nr 3, s. 273-277, bibliogr. poz. 24. 0.000 5.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
15. Cukrzyca ciężarnych leczona insuliną - problem hiperglikemii na czczo. [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ. Diabetol. na Co Dzień 2010 nr 1, s. 19-20. 0.000 0.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Opis Przypadku Polski
16. Cukrzyca wtórna w przebiegu endokrynopatii. (Secondary diabetes in the course of endocrinopathies.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA. Terapia 2008 R. 16 nr 2, s. 32-35, bibliogr. poz. 30, sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
17. Czynniki wpływające na ryzyko rozwoju powikłań kostnych w cukrzycy. (Factors that have an influence on the risk of the development of bone complications in diabetes.) [AUT.] M. DERKACZ, I[WONA] CHMIEL-PERZYŃSKA, M[AGDALENA] MICHAŁOJĆ-DERKACZ, E[WA] SZYPROWSKA, J[ERZY] MOSIEWICZ, J[ANUSZ] SCHABOWSKI. J. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. 2008 nr 1, s. 99-100. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
18. Czy ceny badań diagnostycznych mogą zniechęcić pacjentów do regularnej kontroli stanu zdrowia? (Could the prices for the diagnostic tests discourage patients from regular health control?) [AUT.] AGNIESZKA KOWAL, GABRIELA RUSINEK, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, MAŁGORZATA WOLAK. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 694-697, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
19. Czy istnieje ryzyko zakażenia wirusem HIV? - opinia studentów stomatologii. (Is there a risk of HIV infection? - the opinion of dentistry students.) [AUT.] AGNIESZKA KOWAL, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, EWELINA GRYWALSKA. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009 vol. 11 nr 3, s. 364-366, bibliogr. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
20. Czy korzystanie z telefonów komórkowych może szkodzić zdrowiu? (May using mobile phones be harmful?) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2008 vol. 10 nr 3, s. 385-387, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
21. Czy lekarz rodzinny powinien posiadać wiedzę o "dopalaczach"? (Should family doctor have knowledge about "legal highs"?) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, EWELINA GRYWALSKA, AGNIESZKA KOWAL. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009 vol. 11 nr 3, s. 258-260, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
22. Czy nauczyciele i nauczycielki inaczej podchodzą do problemu cukrzycy u ucznia? [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, EWELINA GRYWALSKA, AGNIESZKA KOWAL, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, JANUSZ SCHABOWSKI. Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab. 2010 vol. 16 suppl. 1, s. 47. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
23. Czy ośrodkowe powikłania cukrzycy mogą przyczyniać się do złego wyrównania metabolicznego choroby? [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, JANUSZ SCHABOWSKI. Forum Med. Rodz. 2008 t. 2 nr 4, s. 314-318, bibliogr. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
24. Czy specjalizacja z medycyny rodzinnej jest atrakcyjna? – opinia studentów medycyny. (Is specialization in family medicine attractive? – opinions of medical students.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA, JANUSZ SCHABOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2008 vol. 10 nr 3, s. 367-369, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
25. Czy wiedza na temat szkodliwości nadmiernej ekspozycji skóry na promieniowanie ultrafioletowe jest wystarczająca? (Is the knowledge of harmfulness of the overexposure of the skin to UV radiation sufficient?) [AUT.] EWELINA GRYWALSKA, AGNIESZKA KOWAL, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009 vol. 11 nr 3, s. 326-329, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
26. Depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease. (Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.) [AUT.] JOANNA RODZEŃ, ANDRZEJ PRYSTUPA, JERZY MOSIEWICZ, WOJCIECH OTRĘBSKI, MAREK DERKACZ, KRZYSZTOF ŻAK, MARCIN TROJNAR. W: Impact of a healthy and unhealthy lifstyle on wellness. Pr. zbior. pod red. Krzysztofa Turowskiego, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 347-352, bibliogr. streszcz. 0.000 7.000 0.000 Rozdział książki Praca Oryginalna Angielski
27. Drug addiction specyfication according to sex type. Similarities and differences. [AUT.] MAREK DERKACZ, PIOTR JASIELSKI, WOJCIECH DUDEK. W: XXXVIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie. Lublin, 2 grudnia 2000. [Streszcz.], s. 47. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie inne - obcojęzyczne inne Angielski
28. Dysfunkcje seksualne wśród młodych mężczyzn - wstydliwy problem w praktyce lekarza rodzinnego. (Sexual dysfunctions of young men - embarrassing problem in general practitioner's practice.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2008 vol. 10 nr 3, s. 388-390, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
29. Epidemiology of and risk factors for symptomatic cholelithiasis. [AUT.] MAREK DERKACZ, MAGDALENA MICHAŁOJĆ-DERKACZ, MONIKA LESZCZUK, PIOTR JASIELSKI. Prz. Lek. 2003 t. 60 supl. 2, s. 22. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie inne - obcojęzyczne inne Angielski
30. Estimation of the level of physical activity among high school students according to sex and size of area. [AUT.] MAREK DERKACZ, MAGDALENA MICHAŁOJĆ, MONIKA LESZCZUK, PIOTR JASIELSKI. W: XXXIV Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej. Szczecin, 5-6 grudnia 2001. Streszcz, s. 9 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie inne - obcojęzyczne inne Angielski
31. Etiopatogeneza niedokrwistości w przebiegu cukrzycy. (Etiopathogenesis of anemia in the course of diabetes.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 340-342, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
32. Etiopatogeneza zaburzeń płodności wśród mężczyzn chorych na cukrzycę. (Etiopathogenesis of fertility disorders in diabetic men.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Diabetol. Prakt. 2008 t. 9 nr 5, s. 227-232, bibliogr. poz. 45, sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
33. Evaluation of concentration of human soluble Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1) in serum of patients suffering from cerebral stroke. [AUT.] FILIP STOMA, MAREK DERKACZ, JACEK JAROMIN, JACEK KURZEPA, BEATA DOBOSZ. W: 12th European Students' Conference at Charité for Medical Students and Young Doctors. Berlin, November 21st-25th, 2001. Abstr. Book, s. 50. 0.000 0.000 0.000 Streszczenie zjazdowe konferencji międzynarodowej inne Angielski
34. Evaluation of concentration of human soluble Vascular Cell Adhesion Molecule 1 (sVCAM-1) in serum of patients suffering from cerebral stroke. [AUT.] FILIP STOMA, MAREK DERKACZ, JACEK KURZEPA, JACEK JAROMIN. W: XXXIX Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie. Lublin, 1 grudnia 2001. [Streszcz.], s. 96. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
35. Evaluation of the frequency and major reasons for Internet use among adolescents. (Ocena częstości i najczęstszych powodów korzystania z Internetu wśród niepełnoletniej młodzieży.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, EWELINA GRYWALSKA, AGNIESZKA KOWAL, JERZY MOSIEWICZ. W: Impact of a lifestyle on wellness and prosperity. Pod red. Krzysztofa Turowskiego, Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 21-31, bibliogr. streszcz. 0.000 7.000 0.000 Rozdział książki Praca Oryginalna Angielski
36. Fitness w świadomości i stylu życia kobiet. (Fitness in women's awareness and lifestyle.) [AUT.] AGNIESZKA KOWAL, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, ANNA MAZUR. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 234-237, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
37. Fitness - moda na zdrowie czy na odchudzanie się? (Fitness - health fashion or slimming fashion?) [AUT.] ANNA MAZUR, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 274-278, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
38. Funkcje poznawcze u chorych na cukrzycę. [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA. Diabetol. na Co Dzień 2008 nr 2, s. 25-30, bibliogr. poz. 31. 0.000 0.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
39. Ginekomastia - kłopotliwy problem w praktyce lekarza rodzinnego. Defekt kosmetyczny czy może objaw poważnej choroby? (Gynaecomastia - an embarrasing problem in family doctor's practice. Cosmetic defect or maybe the symptoms of serious disease?) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009 vol. 11 nr 3, s. 818-821, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Opis Przypadku Polski
40. Gynecomastia - a difficult diagnostic problem. (Ginekomastia - trudny problem diagnostyczny.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Endokrynol. Pol. 2011 vol. 62 nr 2, s. 190-201, bibliogr. poz. 160, streszcz. 1.239 9.000 0.000 Artykuł w czasopiśmie polskim (inne języki) Praca Przeglądowa Angielski
41. Hiperaldosteronizm pierwotny w praktyce lekarza rodzinnego. (Primary aldosteronism in general practice.) [AUT.] MAREK DERKACZ, MAGDALENA MICHAŁOJĆ-DERKACZ, BEATA PAWŁOWSKA, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2011 vol. 13 nr 3, s. 577-579, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
42. Hipoglikemia reaktywna - opis przypadku. (Reactive hypoglycemia - case reports.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009 vol. 11 nr 3, s. 822-824, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Opis Przypadku Polski
43. Hipoglikemia w przebiegu terapii doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. (Hypoglycemia in the course of therapy with oral hypoglycemic drugs.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ. Terapia 2008 R. 16 nr 2, s. 29-31, bibliogr. poz. 22, sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
44. Inhaled insulin - a new perspective for insulin therapy. [AUT.] MAREK DERKACZ, JERZY ŁOPATYŃSKI, STANISŁAW OSTROWSKI. Diabetol. Dośw. Klin. 2006 t. 6 nr 3, s. 109-114, bibliogr. poz. 41. 0.000 5.000 0.000 Artykuł w czasopiśmie polskim (inne języki) Praca Przeglądowa Angielski
45. Jak mieszkańcy małych miejscowości oceniają polską ochronę zdrowia? (How do the inhabitants of small towns assess Polish health care?) [AUT.] AGNIESZKA KOWAL, MAŁGORZATA WOLAK, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 698-700, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
46. Jak pacjenci przyjmują leki? (How do patients take medicines?) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA, JANUSZ SCHABOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 146-148, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
47. Jak postrzegana jest dostępność do opieki medycznej wśród pacjentów Lubelszczyzny? (How the accessibility to the medical care is perceived among patients of the Lublin region?) [AUT.] EWELINA GRYWALSKA, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, KAROLINA RADOMSKA, ADAM MAKUCH. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 190-193, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
48. Jak wykorzystać efekt inkretynowy w leczeniu cukrzycy? Endogenne inkretyny. Inhibitory dipeptydylopeptydazy IV. [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ. Diabetol. na Co Dzień 2009 nr 1, s. 13-15, bibliogr. bibliogr. poz. 22. 0.000 0.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
49. Kompetencje zawodowe lekarza w opinii pacjentów. (Professional competence of a physician in patients' opinions.) [AUT.] EWELINA GRYWALSKA, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, KAROLINA RADOMSKA, ADAM MAKUCH. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 194-198, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
50. Lekarz z powołania czy lekarz z przypadku? Predyspozycje do wykonywania zawodu lekarza w opinii pacjentów. (Vocation for being physician or to be physician by chance? Physicians' suitability to practice medicine in the patients' opinion.) [AUT.] EWELINA GRYWALSKA, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, ADAM MAKUCH, KAROLINA RADOMSKA. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 185-189, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
51. Leki za rozsądną cenę - prawda czy mit? (Medicines for a reasonable price - the truth or the myth?) [AUT.] MAŁGORZATA WOLAK, AGNIESZKA KOWAL, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 855-857, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
52. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych u chorych na cukrzycę - obserwacje ośrodka terenowego. (Mild cognitive function impairment in diabetic patients - observation of the local center.) [AUT.] MAREK DERKACZ, AGNIESZKA SAWICKA, KRZYSZTOF MARCZEWSKI. Diabetol. Dośw. Klin. 2005 t. 5 nr 4, s. 273-278, bibliogr. sum. 0.000 5.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
53. Male and female patients suffering radioculopathy - a comperative characteristic. [AUT.] FILIP STOMA, MAREK DERKACZ, JACEK JARONIM, JACEK KURZEPA. W: Students' LXIII Scientific Conference. Tibilisi, May 2000. Abstr. Book, s. 64-65 0.000 0.000 0.000 Streszczenie zjazdowe konferencji międzynarodowej inne Angielski
54. "Metoda aborcji i zagrożenie zdrowia kobiety" - czyli jak młodzi ludzie postrzegają hormonalną antykoncepcję postkoitalną. (A method of abortion and a danger to the woman's health - how young Poles perceive hormonal post-coital contraception.) [AUT.] EWELINA GRYWALSKA, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, KAROLINA RADOMSKA, ADAM MAKUCH. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009 vol. 11 nr 3, s. 330-333, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
55. Nauczany przedmiot a wiedza na temat cukrzycy wśród nauczycieli szkół lubelszczyzny. [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA, JANUSZ SCHABOWSKI, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab. 2010 t. 16 suppl. 1, s. 29. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
56. Nawyki żywieniowe kobiet korzystających z fitness. (Eating habits of women benefiting from fitness classes.) [AUT.] ANNA MAZUR, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 726-729, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
57. Niebezpieczne komórki. [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA. Służ. Zdr. 2008 nr 67-70, s. 34-38, bibliogr. poz. 26. 0.000 0.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
58. Niedoczynność tarczycy w praktyce lekarza rodzinnego - od objawów do rozpoznania. (Hypothyroidism in family doctor's practice - from symptoms to diagnosis.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009 vol. 11 nr 3, s. 568-570, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
59. Niedokrwistość w przebiegu cukrzycy. [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA. Diabetol. na Co Dzień 2010 nr 2, s. 24-30, bibliogr. poz. 82. 0.000 0.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
60. Nieformalne opłaty w sektorze publicznej ochrony zdrowia - powszechne zjawisko? (Informal payment in public health care sector - a common phenomenon?) [AUT.] AGNIESZKA KOWAL, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, MAŁGORZATA WOLAK. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 686-688, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
61. Nowe metody terapii cukrzycy - insulina wziewna. [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA PERZYŃSKA. Diabetol. na Co Dzień 2007 nr 5, s. 22-25. 0.000 0.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
62. Ocena epidemiologiczna oraz czynniki ryzyka objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego. [AUT.] MAREK DERKACZ, MAGDALENA MICHAŁOJĆ, MONIKA LESZCZUK, PIOTR JASIELSKI. W: VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 28-30 marca 2003, s. 24. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
63. Ocena funkcji wykonawczych i pamięci operacyjnej u pacjentów z cukrzycą typu 1. [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ADAM PERZYŃSKI, MAREK DERKACZ, ANETA PERZYŃSKA-STARKIEWICZ, EWA SZYPROWSKA, JANUSZ SCHABOWSKI. W: V Karpacka Konferencja Diabetologiczna. Wisła, 13-16 maja 2010r. Streszcz, s. 40. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
64. Ocena posiadanej wiedzy na temat cukrzycy i postępowania z chorobą a wyrównanie metaboliczne. [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. W: V Karpacka Konferencja Diabetologiczna. Wisła, 13-16 maja 2010r. Streszcz, s. 46. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
65. Ocena poziomu wiedzy na temat cukrzycy wśród nauczycieli lubelskich szkół. [AUT.] M. DERKACZ, I[WONA] CHMIEL-PERZYŃSKA, E[WELINA] GRYWALSKA, A. KOWAL, E[WA] SZYPROWSKA. Diabetol. Prakt. 2008 t. 9 supl. B, s. B23. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
66. Ocena poziomu wiedzy na temat zakażeń HIV wśród młodzieży wybranych szkół średnich województwa lubelskiego. [AUT.] MAREK DERKACZ, JERZY MOSIEWICZ, WOJCIECH MYŚLIŃSKI. Ann. UMCS Sect. D 2007 vol. 62 suppl. 18 nr 2, s. 27-32, bibliogr. sum. 0.000 5.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
67. Ocena poziomu wiedzy zdrowotnej na temat zakażeń HIV wśród uczniów wybranych szkół województwa lubelskiego. [AUT.] PIOTR JASIELSKI, MONIKA LESZCZUK, MAREK MICHAŁOJĆ, MAREK DERKACZ. W: XXXIV Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej. Szczecin, 5-6 grudnia 2001. Streszcz, s. 14 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
68. Ocena satysfakcji pacjentów z jakości usług świadczonych przez personel pielęgniarski w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej małych miast oraz wsi południowo-wschodniej Polski. (Evaluation of patients' satisfaction with the quality of services provided by nurses of primary health care facilities in small towns and villages of South-Eastern Poland.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 143-145, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
69. Ocena satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez zakłady podstawowej opieki zdrowotnej małych miast oraz wsi Polski południowo-wschodniej. (Evaluation of patient satisfaction with services provided by primary health care facilities in small towns and villages in south-eastern Poland.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA, MAGDALENA MICHAŁOJĆ-DERKACZ, BEATA PAWŁOWSKA. Med. Og. 2010 t. 16 nr 4, s. 463-473, bibliogr. sum. rez. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
70. Ocena stopnia uzależnienia od nikotyny oraz motywacji do zerwania z nałogiem wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. (The assessment of nicotine dependence and motivation to stop using it in students of Medical University of Lublin.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, EWELINA GRYWALSKA, AGNIESZKA KOWAL. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2008 vol. 10 nr 3, s. 361-363, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
71. Ocena świadomości ryzyka wystąpienia hipoglikemii w czasie rehabilitacji ruchowej pacjentów z cukrzycą typu 1. (Evaluation of knowledge concerning the risk of occurence of hypoglycemia in the course of physical rehabilitation in patients with type 1 diabetes.) [AUT.] I[WONA] CHMIEL-PERZYŃSKA, M. DERKACZ, E[WA] SZYPROWSKA, A[DAM] PERZYŃSKI, J[ANUSZ] SCHABOWSKI, J[ERZY] MOSIEWICZ. J. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. 2008 nr 1, s. 98-99. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
72. Ocena wiedzy na temat hipoglikemii wśród nauczycieli szkół podstawowych województwa lubelskiego. [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, EWELINA GRYWALSKA, AGNIESZKA KOWAL, JANUSZ SCHABOWSKI. Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab. 2008 t. 14 supl. 1, s. 28. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
73. Ocena wpływu czasu trwania cukrzycy i wyrównania glikemii na funkcje poznawcze u pacjentów z cukrzycą typu 1. [AUT.] I[WONA] CHMIEL-PERZYŃSKA, A[NETA] PERZYŃSKA, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, E[WA] SZYPROWSKA, M. DERKACZ, A[DAM] PERZYŃSKI. Diabetol. Prakt. 2008 t. 9 supl. B, s. B23-B24. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
74. Ocena zależności między średnimi wartościami ciśnienia tętniczego krwi a modyfikowalnymi czynnikami wpływającymi na jego wartość u osób nie otrzymujących leczenia hipotensyjnego. (The assessment of relations between mean values of blood tension and modifiable factors influencing its value in the group of patients not receiving hypotensive treatment.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, EWELINA GRYWALSKA, AGNIESZKA KOWAL. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2008 vol. 10 nr 3, s. 382-384, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
75. Otyłość jako interdyscyplinarny problem medyczny (cz. 1). (Obesity as an interdisciplinary medical problem (p. 1).) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, KRZYSZTOF MARCZEWSKI. Med. Og. 2010 t. 16 nr 1, s. 25-32, rez. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
76. Otyłość jako interdyscyplinarny problem medyczny (cz. 2). Wpływ otyłości na zdrowie człowieka. (Obesity as an interdisciplinary medical problem (p. 2). Effect on human health.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, KRZYSZTOF MARCZEWSKI. Med. Og. 2010 t. 16 nr 2, s. 175-183, sum. rez. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
77. Pacjent z zespołem stopy cukrzycowej w codziennej praktyce lekarza rodzinnego. (Patient with diabetic foot syndrome in everyday family doctor practice.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2011 vol. 13 nr 3, s. 572-576, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
78. Pierwotna nadczynność przytarczyc w praktyce lekarza rodzinnego - opis przypadku. (Primary hyperparathyroidism in general practice - case report.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 965-967, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Opis Przypadku Polski
79. Poamiodaronowa nadczynność tarczycy - charakterystyka i opis przypadku. (Amiodarone induced thyrotoxicosis - characterization and case report.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 523-526, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Opis Przypadku Polski
80. Poglądy pacjentów na temat zwolnień lekarskich. (Medical certificates of temporary work disability in patients' opinion.) [AUT.] MAGDALENA STASIAK, JAROSŁAW KUSTRA, PIOTR JEDLIŃSKI, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 841-843, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
81. Polska ochrona zdrowia widziana oczami Polaków - doniesienie wstępne. (Polish health care according to Polish citizens - pilot study.) [AUT.] AGNIESZKA KOWAL, MAŁGORZATA WOLAK, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 243-246, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
82. Porównanie parametrów gospodarki lipidowej u pacjentów z nadmierną masą ciała i cukrzycą typu 2 leczonych bądź nieleczonych simwastatyną. (The comparison of lipid metabolism parameters in patients with excessive body mass and type 2 diabetes treated and untreated with simvastatin.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, GRZEGORZ SZCZEŚNIAK, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2008 vol. 10 nr 3, s. 370-372, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
83. Powikłania kostne w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej. (Bone complications in disturbed carbohydrate metabolism.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Terapia 2008 R. 16 nr 9 z. 2, s. 97-99, bibliogr. poz. 27, sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
84. Preferencje zawodowe studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. (Professional preferences of students of Medical Faculty of Medical University of Lublin.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, EWELINA GRYWALSKA, AGNIESZKA KOWAL, JANUSZ SCHABOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2008 vol. 10 nr 3, s. 364-366, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
85. Preparaty multiwitaminowe. (Multivitamin tablets.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, JANUSZ SCHABOWSKI. Lekarz 2008 R. 12 nr 9, s. 112-118, bibliogr. poz. 24., sum. 0.000 2.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
86. Problemy psychologiczne w cukrzycy. (Psychological problems and diabetes mellitus.) [AUT.] M[AREK] DERKACZ, A[NNA] SAWICKA, A[NNA] MARCHWIANY, K[RZYSZTOF] MARCZEWSKI. Diabetol. Pol. 2005 vol. 12 nr 1, s. 208. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
87. Problem hipoglikemii w cukrzycy. (The problem of diabetic hipoglycaemia.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 4, s. 569-574, bibliogr. poz. 53, sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
88. Problem stosowania sterydów androgenno-anabolicznych w sporcie rekreacyjnym w praktyce lekarza rodzinnego. (The problem of using androgenic-anabolic steroids in leisure sport in the practice of a family doctor.) [AUT.] AGNIESZKA KOWAL, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANNA MAZUR. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 238-242, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
89. Przydatność badania funkcji poznawczych na przykładzie testu rysowania zegara w ocenie stanu klinicznego chorych na cukrzycę. (The usefulness of estimation of cognitive functions with the clock drawing test in evaluation of clinical status of diabetic patients.) [AUT.] MAREK DERKACZ, MAREK MACIEJEWSKI, KRZYSZTOF T. MARCZEWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2007 vol. 9 nr 3, s. 411-414, bibliogr. sum. 0.000 3.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
90. Rozpowszechnienie stosowania produktów OTC w praktyce lekarza rodzinnego. (The prevalence of use of the over the counter drugs in family doctor practice.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 604-608, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
91. Rozpowszechnienie stosowania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży klas maturalnych wybranych szkół Lubelszczyzny. [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, EWELINA GRYWALSKA, AGNIESZKA KOWAL. Bad. nad Schizofrenią 2008 t. 9 nr 9, s. 237-246, bibliogr. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
92. Rozpowszechnienie zaburzeń snu wśród studentów lubelskich uczelni. (Prevalence of sleep disorders among students of universities in Lublin.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, ADAM MAKUCH, KAROLINA RADOMSKA, JANUSZ SCHABOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 2, s. 149-151, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
93. Rozumienie zaleceń lekarskich - niedoceniony problem w codziennej praktyce lekarza rodzinnego. (Understanding medical recommendations - significant problem in daily family doctor's practice.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2010 vol. 12 nr 3, s. 618-621, bibliogr. sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
94. Sleeping disorders among students of the Medical University of Lublin. (Zaburzenia snu wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA, JERZY MOSIEWICZ. W: Impact of a lifestyle on wellness and prosperity.Pod red. Krzysztofa Turowskiego, Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 33-43, bibliogr. streszcz. 0.000 7.000 0.000 Rozdział książki Praca Oryginalna Angielski
95. Sociodemographic risk factors of the occurence of cognitive impairments and the methods of cognitive impairment's assessment among diabetic patients. [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, KRZYSZTOF MARCZEWSKI. Diabetol. Dośw. Klin. 2010 vol. 10 nr 2, s. 91-96, bibliogr. po. 30. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopiśmie polskim (inne języki) Praca Oryginalna Angielski
96. Stan przedcukrzycowy - prediabetes. [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA. Służ. Zdr. 2008 nr 51/58, s. 34-36, bibliogr. 0.000 0.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
97. Stan wiedzy kobiet na temat przewlekłej choroby żylnej. (The women's span of knowledge about chronic venous disease.) [AUT.] R. ZUBILEWICZ, I[WONA] CHMIEL-PERZYŃSKA, M. DERKACZ, J[ANUSZ] SCHABOWSKI. J. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. 2008 nr 1, s. 101. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
98. The assessment of knowledge about cold and methods most often practiced in prevention and treating cold among adults. (Ocena wiedzy na temat przeziębienia oraz najczęściej stosowanych metod w profilaktyce i leczeniu przeziębienia wśród dorosłych.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, PATRYCJA PINKOWSKA, JOANNA PAWLOS, JERZY MOSIEWICZ. W: Wellness and support in good health and sickness. Pod red.Henryka Wiktora, Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 103-113, bibliogr. streszcz. 0.000 7.000 0.000 Rozdział książki Praca Oryginalna Angielski
99. The assessment of the frequency with which teenagers use psychoactive and factors contributing to drug abuse in a group of teenagers of age from Lublin and its vicinity. (Ocena częstości przyjmowania związków psychoaktywnych oraz czynników warunkujących sięganie po narkotyki w grupie pełnoletniej młodzieży z Lublina i najbliższych okolic.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA, JERZY MOSIEWICZ. W: Cultural behaviors conditioning wellness. Pr. zbior. pod red. Edwarda Zderkiewicza, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 11-17, bibliogr. streszcz. 0.000 7.000 0.000 Rozdział książki Praca Oryginalna Angielski
100. The comparison between frequency and specification of psychoactive drugs taking by pupils from last classes at secondary schools in Lublin province, according to size of area. [AUT.] WOJCIECH DUDEK, MAREK DERKACZ, PIOTR JASIELSKI. W: XXXVIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie. Lublin, 2 grudnia 2000. [Streszcz.], s. 48. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie inne - obcojęzyczne inne Angielski
101. The estimate of alcohol consumption in a group of the students of Medical University in Lublin - is it a disease already or still the expression of the follies of youth? (Ocena spożycia alkoholu w grupie studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - już choroba czy jeszcze wyraz szaleństw młodości?) [AUT.] EWELINA GRYWALSKA, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL, JERZY MOSIEWICZ. W: Impact of a lifestyle on wellness and prosperity. Pod red. Krzysztofa Turowskiego, Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 75-84, bibliogr. streszcz. 0.000 7.000 0.000 Rozdział książki Praca Oryginalna Angielski
102. The estimation of depression in women hospitalized in Pregnancy Pathology Department in comparison to pregnant women reporting for the periodic control examination. [AUT.] MAREK DERKACZ, MAGDALENA MICHAŁOJĆ-DERKACZ, MONIKA LESZCZUK, PIOTR JASIELSKI. W: 2nd International Medical Conference for Students and Young Physicians. Warsaw, 16th-18th May 2003. Abstr, s. 106. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie inne - obcojęzyczne inne Angielski
103. The estimation of knowledge among of the use of anabolic steroids and their effect on the human body in the students of High School. [AUT.] MAREK DERKACZ, MAGDALENA MICHAŁOJĆ, MONIKA LESZCZUK, PIOTR JASIELSKI. W: XXXIX Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie. Lublin, 1 grudnia 2001. [Streszcz.], s. 98. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
104. The estimation of the condition of the organ of hearing and the equilibrum in the young people reporting for the periodic laryngologic control examination. [AUT.] PIOTR JASIELSKI, MONIKA LESZCZUK, MAGDALENA MICHAŁOJĆ-DERKACZ, MAREK DERKACZ. W: 2nd International Medical Conference for Students and Young Physicians. Warsaw, 16th-18th May 2003. Abstr, s. 105. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie inne - obcojęzyczne inne Angielski
105. The estimation of the knowledge on the subject of AIDS among selected classes of High School students in Lublin province. [AUT.] MAGDALENA MICHAŁOJĆ, MAREK DERKACZ, MONIKA LESZCZUK, PIOTR JASIELSKI. W: XXXIX Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie. Lublin, 1 grudnia 2001. [Streszcz.], s. 102. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
106. The estimation of the level of the knowledge about acquired immune deficiency syndrome among students from selected secondary schools in Lublin Province [AUT.] PIOTR JASIELSKI, MONIKA LESZCZUK, MAGDALENA MICHAŁOJĆ-DERKACZ, MAREK DERKACZ. W: 2nd International Medical Conference for Students and Young Physicians. Warsaw, 16th-18th May 2003. Abstr, s. 106 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie inne - obcojęzyczne inne Angielski
107. The influence of initiating insulin therapy on revealing of psychic disturbances in patients suffering from type 2 diabetes. [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ADAM PERZYŃSKI, MAREK DERKACZ. Diabetol. Dośw. Klin. 2010 vol. 10 nr 1, s. 41-45, bibliogr. poz. 25. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopiśmie polskim (inne języki) Praca Oryginalna Angielski
108. The knowledge about hypoglycaemia among primary school teachers in the Lubelskie Province in Poland. [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, EWELINA GRYWALSKA, AGNIESZKA KOWAL, JANUSZ SCHABOWSKI, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Diabetol. Dośw. Klin. 2008 vol. 8 nr 4, s. 157-158, bibliogr. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopiśmie polskim (inne języki) Praca Oryginalna Angielski
109. The multifactorial influence on the values of the average blood pressure - the importance of social education. (Wieloczynnikowy wpływ na wartości średniego ciśnienia tętniczego krwi, czyli jak ważna jest edukacja społeczeństwa.) [AUT.] EWELINA GRYWALSKA, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL, JERZY MOSIEWICZ. W: Biopsychosocial aspects of health and disease. Vol. 2. Ed. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin 2009, Wydaw. GAUDIUM, s. 218-225, bibliogr. streszcz. 0.000 7.000 0.000 Rozdział książki Praca Oryginalna Angielski
110. The women's span of knowledge about chronic venous disease. (Wiedza kobiet na temat przewlekłej choroby żylnej.) [AUT.] RENATA ZUBILEWICZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, JANUSZ SCHABOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009 vol. 11 nr 4, s. 919-921, bibliogr. streszcz. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopiśmie polskim (inne języki) Praca Oryginalna Angielski
111. TYM TEST - nowe narzędzie diagnostyczne w ocenie funkcji poznawczych - badanie mieszkańców domu opieki społecznej. (TYM TEST - novel diagnostic tool to assess cognitive functions - study on inhabitants of social welfare house.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL, JOANNA PAWLOS, MAGDALENA MICHAŁOJĆ-DERKACZ, MARCIN OLAJOSSY, KRZYSZTOF MARCZEWSKI. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 2, s. 152-159, bibliogr. poz. 30, sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
112. Uzależnienie od benzodwuazepin - ważny problem w praktyce lekarza rodzinnego. (Benzodiazepines addiction - an important problem in everyday practice of family doctor.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009 vol. 11 nr 3, s. 261-263, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
113. Wiedza nauczycieli lubelskich szkół na temat hipoglikemii. [AUT.] I[WONA] CHMIEL-PERZYŃSKA, M. DERKACZ, A. KOWAL, E[WELINA] GRYWALSKA, E[WA] SZYPROWSKA. Diabetol. Prakt. 2008 t. 9 supl. B, s. B23. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
114. Wieloczynnikowy wpływ na wartości średniego ciśnienia tętniczego krwi, czyli jak ważna jest edukacja społeczeństwa. [AUT.] EWELINA GRYWALSKA, MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL, JERZY MOSIEWICZ. W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia w medycynie - medycyna w psychologii. Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne". Lublin, 25-27 września 2009. Streszcz, s. 136. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
115. Wpływ hipoglikemii na funkcje poznawcze pacjentów z cukrzycą typu 1. (The influence of hypoglikemia on cognitive functions in patients with type 1 diabetes.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, ANETA PERZYŃSKA-STARKIEWICZ, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, EWA SZYPROWSKA, ADAM PERZYŃSKI, JANUSZ SCHABOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009 vol. 11 nr 3, s. 264-266, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
116. Wpływ wiedzy na temat własnej choroby oraz współpracy pacjenta z lekarzem na efektywność leczenia cukrzycy wśród chorych stosujących insulinoterapię - doniesienie wstępne. (The influence of knowledge about one's own illness and patient's cooperation with doctor on the effectiveness of diabetes treatment among the patients on insulinotherapy - pilot study.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009 vol. 11 nr 3, s. 281-283, bibliogr. sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
117. Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na stosowanie się do zaleceń lekarskich chorych na cukrzycę leczonych insuliną. [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. W: V Karpacka Konferencja Diabetologiczna. Wisła, 13-16 maja 2010r. Streszcz, s. 45. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
118. Współpłacenie za usługi medyczne - badanie opinii społecznej. (Co-payment for public health care services - public opinion survey.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ELŻBIETA BUCZAK-STEC, IZABELA PACHUTA, AGNIESZKA KOWAL, EWELINA GRYWALSKA, PATRYCJA PINKOWSKA, JOANNA PAWLOS, NATALIA BEDNARCZYK, KRZYSZTOF KUSZEWSKI. Prz. Epidemiol. 2011 t. 65 nr 2, s. 363-370, bibliogr. sum. 0.000 9.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
119. Zaburzenia funkcji kognitywnych u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. (Cognitive dysfunction in patients with chronic obstructive pulmonary disease.) [AUT.] MAREK DERKACZ, JERZY MOSIEWICZ, WOJCIECH MYŚLIŃSKI. Wiad. Lek. 2007 t. 60 nr 3/4, s. 143-147, bibliogr. poz. 30, sum. 0.000 5.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
120. Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy. (Cognitive functions disorders in diabetes.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, KRZYSZTOF T. MARCZEWSKI. Med. Og. 2009 t. 15 nr 2, s. 191-201, bibliogr. poz. 46, sum., rez. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
121. Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego w przebiegu cukrzycy. (Disturbances of the gastrointestinal tract in diabetes mellitus.) [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, JANUSZ SCHABOWSKI. Terapia 2008 R. 16 nr 9 z. 2, s. 51-54, bibliogr. poz. 30, sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
122. Zaburzenia lipidowe w cukrzycy. Cz. 1: Charakterystyka zaburzeń lipidowych. [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA. Diabetol. na Co Dzień 2009 nr 1, s. 31-34, bibliogr. 0.000 0.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
123. Zaburzenia lipidowe w cukrzycy. Cz. 2: Leczenie dyslipidemii cukrzycowej. [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA. Diabetol. na Co Dzień 2009 nr 2, s. 28-33, bibliogr. poz. 23. 0.000 0.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
124. Zaburzenia potencji wśród chorych na cukrzycę - zastosowanie inhibitorów 5-fosfodiesterazy (PDE-5). (Erectile dysfunction in diabetic patients - use of phosphodiesterase 5 inhibitors (PDE-5).) [AUT.] JERZY ŁOPATYŃSKI, JERZY MOSIEWICZ, MAREK DERKACZ. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2007 vol. 9 nr 3, s. 782-785, bibliogr. sum. 0.000 3.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
125. Zaburzenia psychiczne a nadczynność tarczycy. (Psychiatric disorders and hyperthyroidism.) [AUT.] MAREK DERKACZ, MAGDALENA MICHAŁOJĆ-DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 2, s. 146-151, bibliogr. poz. 63, sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
126. Zasady planowania wysiłku fizycznego w rehabilitacji ruchowej pacjentów z cukrzycą typu 2. (The rules of planning physical rehabilitation in patients with type 2 diabetes.) [AUT.] I[WONA] CHMIEL-PERZYŃSKA, M. DERKACZ, A[NDRZEJ] PRYSTUPA, A[DAM] PERZYŃSKI, J[ERZY] MOSIEWICZ, J[ANUSZ] SCHABOWSKI. J. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. 2008 nr 1, s. 98. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
127. Zastosowanie benzodiazepin w praktyce lekarz rodzinnego. (The use of benzodiazepines in general practice.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, ADAM PERZYŃSKI. Terapia 2008 R. 16 nr 9 z. 2, s. 85-89, bibliogr. poz. 23, sum. 0.000 4.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Przeglądowa Polski
128. Zdrowie jako wartość dla pacjentów z cukrzycą. [AUT.] IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MAREK DERKACZ, EWELINA GRYWALSKA. W: V Karpacka Konferencja Diabetologiczna. Wisła, 13-16 maja 2010r. Streszcz, s. 42. 0.000 0.000 0.000 Polskie streszczenie zjazdowe inne Polski
129. Zdrowie jako wartość dla pacjentów z cukrzycą. (Health as a value for diabetic patients.) [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, EWELINA GRYWALSKA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 4, s. 575-579, bibliogr. poz. 28, sum. 0.000 6.000 0.000 Artykuł w czasopismie polskim (j. polski) Praca Oryginalna Polski
130. Znaczenie oceny funkcji poznawczych u chorych ze złamaniami biodra. (The significance of evaluation of cognitive functions in people with fractured hips.) [AUT.] M. DERKACZ, I[WONA] CHMIEL-PERZYŃSKA, M[AGDALENA] MICHAŁOJĆ-DERKACZ, A[DAM] PERZYŃSKI, J[ERZY] MOSIEWICZ, J[ANUSZ] SCHABOWSKI. J. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. 2008 nr 1, s. 100-101.
Dorobek zawodowy
specjalista endokrynolog
specjalista diabetolog
specjalista chorób wewnętrznych
Zainteresowania zawodowe
ENDOKRYNOLOGIA, DIABETOLOGIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE, DZIENNIKARSTWO, POLITYKA ZDROWOTNA
Inne informacje
Około 16 letnie doświadczenie pracy w Klinikach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - początkowo Klinika Chorób Wewnętrznych SPSK Nr 1 w Lublinie, następnie Klinika Endokrynologii SPSK Nr 4 w Lublinie. Wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice Endokrynologii. Autor oraz współautor ponad 140 artykułów naukowych i doniesień zjazdowych publikowanych i cytowanych w Polsce i zagranicą.
Kontakt

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

  • Anna
   Dziękję Panu Doktorowi za fachową i wyczerpującą odpowiedź, Ważny jest też kontakt między pacjentem a lekarzem. Otrzymałam od Pana poradę ale w mojej miejscowości znają mnie wszyscy prawie klekarze bo leczę się od dziecka na różne dolegliwości. Tacy lekarze jak Pan są w dzisiejszych czasach rzadkością. Dziękuję za poświęcony czas i uwagę.
  • Edyta
   Wspaniały lekarz podchodzący holistycznie do pacjenta. Świetny specjalista o szerokich horyzontach i na dodatek miły, kulturalny i życzliwy. Cierpliwie znajduje odpowiedzi na zadawane pytania. U mnie i mojej córki jego sposób leczenia sprawdzają się w 100%, a wizyty u takiego lekarza to czysta przyjemność.