Flixotide Dysk - proszek do inhalacji

Lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym zawierający kortykosteroid. Stosowany jest w regularnym, długotrwałym leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc POChP. Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych, zmniejsza nasilenie objawów i częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej.

Preparat zawiera substancję flutykazon (propionian flutykazonu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Flixotide Dysk
proszek do inhalacji; 100 µg/dawkę inhalacyjną; 60 dawek
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
29,47 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
20,65 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Flixotide Dysk
proszek do inhalacji; 250 µg/dawkę inhalacyjną; 60 dawek
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
58,77 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
31,92 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Flixotide Dysk
proszek do inhalacji; 50 µg/dawkę inhalacyjną; 60 dawek
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
19,45 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
16,64 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Flixotide Dysk
proszek do inhalacji; 500 µg/dawkę inhalacyjną; 60 dawek
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
103,45 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
48,68 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Flixotide Dysk - proszek do inhalacji?

Substancją czynną preparatu jest flutykazon, syntetyczny kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym. Podawany wziewnie ma przeciwdziałać toczącemu się w ścianie oskrzeli procesowi zapalnemu. Hamuje proces zapalny (hamuje aktywność komórek i mediatorów stanu zapalnego), zmniejsza obrzęk i podrażnienie, a także przynajmniej częściowo cofa zmiany anatomiczne powstające w ścianie oskrzeli osób chorych na astmę. Łagodzi objawy astmy i zapobiega jej zaostrzeniom. Główny mechanizm działania flutykazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany.

Objawy ogólnoustrojowe podczas wziewnego stosowania kortykosteroidów zwykle nie występują, chyba że stosowane są długotrwale duże dawki. Działanie terapeutyczne preparatu występuje w ciągu 4–7 dni od rozpoczęcia jego stosowania.

Kiedy stosować Flixotide Dysk - proszek do inhalacji?

Preparat jest wskazany zapobiegawczo w leczeniu dorosłych:

• z łagodną postacią astmy oskrzelowej, którzy wymagają codziennego objawowego stosowania leków rozszerzających oskrzela;

• z umiarkowaną postacią astmy oskrzelowej, u których choroba ma przebieg niestabilny lub nasilający się, pomimo regularnego stosowania leków zapobiegających napadom astmy lub tylko leków rozszerzających oskrzela;

• z ciężką postacią astmy oskrzelowej, którzy wymagają stosowania doustnych steroidów w kontroli objawów astmy; u wielu osób, rozpoczęcie wziewnego stosowania flutykazonu pozwala zmniejszyć dawki doustnych kortykosteroidów lub całkowicie zaprzestać ich stosowania.

Preparat jest wskazany w leczeniu dzieci:

• chorych na astmę oskrzelową, które wymagają stosowania leków zapobiegających napadom astmy, włącznie z dziećmi nieskutecznie leczonymi innymi lekami stosowanymi zapobiegawczo.

W leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u dorosłych:

• preparat 250 mikrogramów/dawkę lub 500 mikrogramów/dawkę jest wskazany w leczeniu chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), w skojarzeniu z długo działającym beta2-agonistą, takim jak salmeterol.

Kiedy nie stosować preparatu Flixotide Dysk - proszek do inhalacji?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania (np. salbutamol).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Flixotide Dysk - proszek do inhalacji?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:

• cukrzycę (rzadko możliwe zwiększenie stężenia glukozy we krwi w okresie stosowania preparatu)

gruźlicę płuc (czynna lub nieaktywna).

Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania np. salbutamol. Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

Preparat jest przeznaczony do regularnego i długotrwałego stosowania. Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem. Preparat jest stosowany zapobiegawczo i należy go stosować regularnie w zaleconych dawkach, nawet jeżeli objawy choroby nie występują.

Ciężka postać astmy wymaga regularnego badania czynności płuc, ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich napadów astmy, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

Ważne! Jeżeli stosujesz krótko działające leki rozszerzające oskrzela i zauważysz, że zwykle stosowana dawka nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę tych leków lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne.

Pamiętaj, że nagłe i szybko postępujące nasilenie dolegliwości związanych z astmą jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu i wymaga szybkiej konsultacji lekarskiej! Lekarz może zalecić zwiększenie dawki kortykosteroidów. U osób z ryzykiem takiego przebiegu choroby należy codziennie wykonywać pomiary szczytowego przepływu wydechowego.

Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli) objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.

W przypadku kortykosteroidów stosowanych wziewnie, ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest znacznie mniejsze, niż podczas doustnego stosowania tych leków. Wziewne podanie leku ogranicza jego ogólnoustrojowe działania niepożądane, niemniej jednak długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidu wziewnego może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów sterydowych przez korę nadnerczy a także spowodować wystąpienie objawów zespołu Cushinga, zaokrąglenie twarzy (księżycowaty kształt), spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaćmę, jaskrę oraz rzadziej zespół zaburzeń psychicznych lub zmian w zachowaniu (np. nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja, agresja). Dlatego lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki kortykosteroidu zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. Zaleca się, aby podczas długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W razie spowolnienia wzrostu lekarz zweryfikuje dalsze leczenie.

Objawy niedoczynności kory nadnerczy mogą się szczególnie ujawnić pod wpływem silnego stresu. Jeżeli jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny, poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i ewentualnie zalecić dodatkowe stosowanie doustnych kortykosteroidów.

Wywołane ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów wziewnych zahamowanie czynności kory nadnerczy może powodować ostrą niewydolność kory nadnerczy (przełom nadnerczowy). Zagrożenie to szczególnie dotyczy dzieci i młodzieży przed ukończeniem 16. roku życia, a także przypadków przerwania leczenia, nagłego zmniejszenia dawki, zakażenia, okresów silnego stresu (np. wypadek lub zabieg chirurgiczny). Objawy przełomu nadnerczowego są początkowo zwykle niecharakterystyczne: brak apetytu, bóle brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, splątanie. W późniejszym okresie mogą obejmować hipoglikemię z zaburzeniami świadomości, drgawki i napady padaczkowe.

Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami wziewnymi (preparat Flixotide Dysk) ustal z lekarzem, jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Dotyczy to szczególnie osób, które w przeszłości stosowały duże dawki sterydów, a także stanów nagłych i sytuacji związanych ze stresem. Zastąpienie sterydów doustnych sterydami wziewnymi może także ujawnić objawy wcześniej tłumione przez ogólnoustrojowe działanie leków, takie jak alergiczny nieżyt nosa lub wyprysk. W takim przypadku objawy te należy leczyć lekami przeciwhistaminowymi lub innymi o działaniu miejscowym (w tym sterydami). U niektórych pacjentów, w czasie zmniejszania dawek steroidów doustnych występują nieswoiste objawy złego samopoczucia. Pomimo tego należy kontynuować zmniejszanie dawek, o ile nie występują obiektywne objawy niewydolności kory nadnerczy.

Po wprowadzeniu do leczenia sterydów wziewnych zmniejszanie dawki sterydów doustnych może następować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską. Nie wolno nagle przerywać leczenia sterydami doustnymi, lecz zmniejszanie ich dawki musi następować stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Przywrócenie prawidłowej czynności nadnerczy po zaprzestaniu leczenia steroidami doustnymi wymaga czasu, a ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy utrzymuje się przed dłuższy okres. Należy zachować ostrożność po zmianie leczenia i regularnie kontrolować czynność osi podwzgórze–przysadka–nadnercza. Należy mieć przy sobie dokument informujący o konieczności podania dodatkowych steroidów działających ogólnie w sytuacji stresu (np. zabiegów chirurgicznych, urazów, napadów astmy, zakażeń w obrębie klatki piersiowej i innych).

Należy unikać równoległego stosowania preparatu z lekami silnie hamującymi aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takimi jak rytonawir, ketokonazol, itrakonazol oraz lekami zawierającymi kobicystat. Równoległe stosowanie może powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów i zahamowanie czynności kory nadnerczy.

U chorych na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) stosowanie preparatu może zwiększać ryzyko wystąpienia zapalenia płuc, w tym ciężkiego, wymagającego hospitalizacji. Chorzy powinni pozostawać pod wnikliwą obserwacją, ponieważ objawy zapalenia płuc i zaostrzenia POChP mogą być podobne. Szczególne ryzyko dotyczy osób w podeszłym wieku, o niskim wskaźniku masy ciała BMI, z ciężką postacią POChP oraz palących tytoń.

W wyniku ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeżeli wystąpi nieostre widzenie lub jakiekolwiek inne zaburzenia widzenia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera 12,5 mg laktozy na dawkę; u osób z nietolerancją laktozy taka ilość zwykle nie powoduje żadnych zaburzeń.

 

Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu

Preparat ma postać proszku i jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Dostarczany jest w aparacie do inhalacji - Dysk. W zależności od opakowania, jedna dawka inhalacyjna zawiera 50, 100, 250 lub 500 mikrogramów flutykazonu. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych, czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia, co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Pamiętaj!

• Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.

• Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

• Utrzymuj inhalator (Dysk) w czystości. Przecieraj ustnik suchą szmatką.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Flixotide Dysk - proszek do inhalacji

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego przez usta. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować codziennie, nawet jeżeli objawy choroby nie występują. Lekarz ustala dawkowanie indywidualnie w zależności od stopnia nasilenia choroby.

Astma:

Dorośli i młodzież po 16. roku życia:

• astma łagodna: 100–250 mikrogramów 2 razy na dobę

• astma umiarkowana: 250–500 mikrogramów 2 razy na dobę

• astma ciężka: 500–1000 mikrogramów 2 razy na dobę.

Lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów astmy. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów astmy, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki.

Dzieci po 4. roku życia: 50–100 mikrogramów 2 razy na dobę.

Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej.
Lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów astmy. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów astmy, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki.

Dzieci do 4. roku życia: preparat nie jest przeznaczony do stosowania w tej grupie wiekowej.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Dorośli: 500 mikrogramów 2 razy na dobę, w skojarzeniu z długo działającym beta2-agonistą, takim jak salmeterol. Poprawę obserwuje się po 3–6 miesiącach regularnego stosowania. W razie braku poprawy lekarz zweryfikuje leczenie.

Do stosowania w tym wskazaniu przeznaczony jest preparat 250 mikrogramów/dawkę lub 500 mikrogramów/dawkę.

Szczególne grupy chorych:

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u chorych w podeszłym wieku ani u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Instrukcja dotycząca stosowania preparatu

Preparat ma postać proszku (dostarczany jest w inhalatorze typu Dysk) i jest przeznaczony do inhalacji przez usta. Inhalator Dysk zawiera licznik dawek, który wskazuje ile dawek leku pozostało w aparacie. Gdy zawartość inhalatora kończy się, cyfry od 5 do zera pojawiają się na liczniku w kolorze czerwonym, w celu ostrzeżenia, że pozostało już tylko kilka dawek. Jeżeli licznik wskazuje cyfrę 0, aparat do inhalacji jest pusty.

Aby przyjąć dawkę leku, zawsze postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

• otworzyć aparat do inhalacji Dysk (przesunąć kciuk we wgłębieniu obudowy od siebie, aż do oporu, do usłyszenia kliknięcia)

• ustawić dawkę (przesuwając suwak do oporu od siebie, aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku; za każdym razem kiedy dźwignia jest przesuwana, kolejna dawka proszku jest gotowa do inhalacji i dlatego nie należy bawić się przesuwaniem suwaka)

• wykonać spokojny wydech (nie wydychać powietrza do wnętrza aparatu! )

• włożyć ustnik do ust i wykonać głęboki wdech z aparatu przez usta

• wstrzymaj oddech na kilka (10) sekund (ważne!), wyjmij ustnik z ust i wykonaj spokojny wydech (nie należy wydychać powietrza do inhalatora)

• zamknąć aparat do inhalacji Dysk (wsunąć kciuk w szczelinę obudowy i przesunąć do siebie, aż do usłyszenia kliknięcia. Suwak ustawiający dawkę automatycznie wraca do pozycji pierwotnej.)

Jeżeli masz kłopoty związane z używaniem inhalatora, skonsultuj się z lekarzem lub pielęgniarką. Wypłukanie jamy ustnej wodą po inhalacji zapobiega wystąpieniu chrypki i pleśniawek.

Czy można stosować Flixotide Dysk - proszek do inhalacji w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

U kobiet w ciąży stosowanie preparatu jest ograniczone jedynie do przypadków, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Substancja czynna preparatu przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Poinformuj lekarza, jeżeli stosowałeś kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo (podawane doustnie lub we wstrzyknięciach). Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zaburzeniami czynności nadnerczy. Zamiana kortykosteroidów stosowanych doustnie na kortykosteroidy wziewne wymaga zachowania ostrożności i ścisłego przestrzegania zaleceń lekarza. Istnieje ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Po wprowadzeniu do leczenia sterydów wziewnych, zmniejszanie dawki sterydów doustnych musi następować stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Nie wolno nagle przerywać leczenia sterydami doustnymi.

Rytonawir i inne leki silnie hamujące aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (np. itrakonazol, ketokonazol) oraz preparaty zawierające kobicystat mogą powodować znaczące zwiększenie stężenia flutykazonu w osoczu, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (zespołu Cushinga, zahamowania czynności kory nadnerczy). Należy unikać stosowania takiego skojarzenia leków. Jeżeli jednak lekarz uzna, że oczekiwane korzyści są większe niż ryzyko wynikające z takiego leczenia, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności (wydłużenie odstępu pomiędzy przyjęciem leków, zmniejszenie dawki flutykazonu).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Flixotide Dysk - proszek do inhalacji?

Jak każdy lek, również Flixotide Dysk może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Do bardzo częstych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu należy kandydoza jamy ustnej i gardła; często możliwa chrypka, podrażnienie gardła, bezgłos oraz łatwe powstawanie siniaków. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kandydozy, należy po każdej inhalacji przepłukać jamę ustną wodą. Często: zapalenie płuc u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Niezbyt często skórne reakcje nadwrażliwości. Do rzadkich działań niepożądanych należy kandydoza przełyku. Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy oraz reakcje anafilaktyczne (reakcje te mogą mieć ciężki przebieg i mogą stanowić zagrożenie życia; może wystąpić obrzęk naczynioruchowy języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, duszność, obniżenie ciśnienia tętniczego i wstrząs anafilaktyczny), zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), niestrawność, bóle stawów, krwawienie z nosa. Bardzo rzadko objawy ogólnego działania kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, nadciśnienie tętnicze, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra); może wystąpić: niepokój ruchowy, zaburzenia psychotyczne, nerwowość, depresja, zmiany zachowania (głównie u dzieci), zaburzenia snu, niepokój; możliwy lęk, depresja i agresja. Z nieustaloną częstością: możliwe zaburzenia widzenia.

Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, suchość w jamie ustnej, a także (bardzo rzadko) wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające flutykazon (propionian flutykazonu)

Cutivate (krem) Cutivate (maść) Fanipos (aerozol do nosa, zawiesina) Flixonase (aerozol do nosa, zawiesina) Flixonase Nasule (krople do nosa, zawiesina) Flixotide (aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina) Flixotide (zawiesina do nebulizacji) Flurhinal (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Flutixon (proszek do inhalacji w kapsułkach twardych) Flutixon Neb (zawiesina do nebulizacji)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta
  • Więcej badań w POZ
    Pomogą w diagnostyce niedokrwistości, zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C oraz Helicobacter pylori oraz w rozpoznaniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Ułatwią też lekarzowi POZ podjęcie decyzji w sprawie antybiotykoterapii
  • Internista - czym się zajmuje i jakie choroby leczy internista?
    Internista to lekarz specjalizujący się w chorobach narządów wewnętrznych u osób dorosłych. Jest to jedna z podstawowych dziedzin medycyny i jedna z najczęściej wybieranych specjalizacji – w Polsce jest 29 166 lekarzy internistów. Specjalistów medycyny rodzinnej – drugiej pod względem liczby lekarzy – 11 566