Flutixon - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

Lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym zawierający kortykosteroid. Stosowany jest w regularnym, długotrwałym leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc POChP. Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych, zmniejsza nasilenie objawów i częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej.

Preparat zawiera substancję flutykazon (propionian flutykazonu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Flutixon
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 125 µg/dawkę inhalacyjną; 120 kaps.
Adamed
74,01 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
19,24 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Flutixon
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 125 µg/dawkę inhalacyjną; 60 kaps.
Adamed
41,45 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
14,60 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Flutixon
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 250 µg/dawkę inhalacyjną; 120 kaps.
Adamed
142,15 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
32,62 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Flutixon
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 250 µg/dawkę inhalacyjną; 60 kaps.
Adamed
74,36 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
19,59 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Flutixon - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych?

Substancją czynną preparatu jest flutykazon, syntetyczny kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym. Podawany wziewnie ma przeciwdziałać toczącemu się w ścianie oskrzeli procesowi zapalnemu. Hamuje proces zapalny (hamuje aktywność komórek i mediatorów stanu zapalnego), zmniejsza obrzęk i podrażnienie, a także przynajmniej częściowo cofa zmiany anatomiczne powstające w ścianie oskrzeli osób chorych na astmę. Łagodzi objawy astmy i zapobiega jej zaostrzeniom. Główny mechanizm działania flutykazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany.

Objawy ogólnoustrojowe podczas wziewnego stosowania kortykosteroidów zwykle nie występują, chyba że stosowane są długotrwale duże dawki. Działanie terapeutyczne preparatu występuje w ciągu 4–7 dni od rozpoczęcia jego stosowania.

Kiedy stosować Flutixon - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych?

Preparat jest wskazany zapobiegawczo w leczeniu dorosłych:

• z łagodną postacią astmy oskrzelowej, którzy wymagają codziennego objawowego stosowania leków rozszerzających oskrzela;

• z umiarkowaną postacią astmy oskrzelowej, u których choroba ma przebieg niestabilny lub nasilający się, pomimo regularnego stosowania leków zapobiegających napadom astmy lub tylko leków rozszerzających oskrzela;

• z ciężką postacią astmy oskrzelowej, którzy wymagają stosowania doustnych steroidów w kontroli objawów astmy; u wielu osób, rozpoczęcie wziewnego stosowania flutykazonu pozwala zmniejszyć dawki doustnych kortykosteroidów lub całkowicie zaprzestać ich stosowania.

Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).

Kiedy nie stosować preparatu Flutixon - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania (np. salbutamol).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Flutixon - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania np. salbutamol. Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

Preparat jest przeznaczony do regularnego i długotrwałego stosowania. Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem. Preparat jest stosowany zapobiegawczo i należy go stosować regularnie w zaleconych dawkach, nawet jeżeli objawy choroby nie występują.

Przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:

• cukrzycę (rzadko możliwe zwiększenie stężenia glukozy we krwi w okresie stosowania preparatu)

gruźlicę płuc (czynna lub nieaktywna).

Ważne! Jeżeli stosujesz krótko działające leki rozszerzające oskrzela i zauważysz, że zwykle stosowana dawka nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę tych leków lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej, powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne.

Pamiętaj, że nagłe i szybko postępujące nasilenie dolegliwości związanych z astmą jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu i wymaga szybkiej konsultacji lekarskiej! Lekarz może zalecić zwiększenie dawki kortykosteroidów. U osób z ryzykiem takiego przebiegu choroby należy codziennie wykonywać pomiary szczytowego przepływu wydechowego.

Ciężka postać astmy wymaga regularnego badania czynności płuc, ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich napadów astmy, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli) objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.

Należy unikać równoległego stosowania preparatu z lekami silnie hamującymi aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takimi jak rytonawir, ketokonazol, itrakonazol oraz lekami zawierającymi kobicystat. Równoległe stosowanie może powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów i zahamowanie czynności kory nadnerczy; chory powinien pozostawać pod obserwacją.

W przypadku kortykosteroidów stosowanych wziewnie ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest znacznie mniejsze niż podczas doustnego stosowania tych leków. Wziewne podanie leku ogranicza jego ogólnoustrojowe działania niepożądane, niemniej jednak długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidu wziewnego może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów sterydowych przez korę nadnerczy, a także spowodować wystąpienie objawów zespołu Cushinga, zaokrąglenie twarzy (księżycowaty kształt), spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaćmę, jaskrę oraz rzadziej zespół zaburzeń psychicznych lub zmian w zachowaniu (np. nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja, agresja). Dlatego lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki kortykosteroidu zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. Zaleca się, aby podczas długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W razie spowolnienia wzrostu lekarz zweryfikuje dalsze leczenie.

Objawy niedoczynności kory nadnerczy mogą się szczególnie ujawnić pod wpływem silnego stresu. Jeżeli jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny, poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i ewentualnie zalecić dodatkowe stosowanie doustnych kortykosteroidów.

Wywołane ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów wziewnych zahamowanie czynności kory nadnerczy może powodować ostrą niewydolność kory nadnerczy (przełom nadnerczowy). Zagrożenie to szczególnie dotyczy młodych pacjentów, a także przypadków przerwania leczenia, nagłego zmniejszenia dawki, zakażenia, okresów silnego stresu (np. wypadek lub zabieg chirurgiczny). Objawy przełomu nadnerczowego są początkowo zwykle niecharakterystyczne: brak apetytu, bóle brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, splątanie. W późniejszym okresie mogą obejmować hipoglikemię z zaburzeniami świadomości, drgawki i napady padaczkowe.

Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami wziewnymi (preparat Flutixon), ustal z lekarzem jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Dotyczy to szczególnie osób, które w przeszłości stosowały duże dawki sterydów, a także stanów nagłych i sytuacji związanych ze stresem. Zastąpienie sterydów doustnych sterydami wziewnymi może także ujawnić objawy wcześniej tłumione przez ogólnoustrojowe działanie leków, takie jak alergiczny nieżyt nosa lub wyprysk. W takim przypadku objawy te należy leczyć lekami przeciwhistaminowymi lub innymi o działaniu miejscowym (w tym sterydami). U niektórych pacjentów, w czasie zmniejszania dawek steroidów doustnych występują nieswoiste objawy złego samopoczucia. Pomimo tego należy kontynuować zmniejszanie dawek, o ile nie występują obiektywne objawy niewydolności kory nadnerczy.

Po wprowadzeniu do leczenia sterydów wziewnych zmniejszanie dawki sterydów doustnych może następować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską. Nie wolno nagle przerywać leczenia sterydami doustnymi, lecz zmniejszanie ich dawki musi następować stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Przywrócenie prawidłowej czynności nadnerczy po zaprzestaniu leczenia steroidami doustnymi wymaga czasu, a ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy utrzymuje się przed dłuższy okres. Należy zachować ostrożność po zmianie leczenia i regularnie kontrolować czynność osi podwzgórze–przysadka–nadnercza. Należy mieć przy sobie dokument informujący o konieczności podania dodatkowych steroidów działających ogólnie w sytuacji stresu (np. zabiegów chirurgicznych, urazów, napadów astmy, zakażeń w obrębie klatki piersiowej i innych).

U chorych na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) stosowanie preparatu może zwiększać ryzyko wystąpienia zapalenia płuc, w tym ciężkiego, wymagającego hospitalizacji. Chorzy powinni pozostawać pod wnikliwą obserwacją, ponieważ objawy zapalenia płuc i zaostrzenia POChP mogą być podobne. Szczególne ryzyko dotyczy osób w podeszłym wieku, o niskim wskaźniku masy ciała BMI, z ciężką postacią POChP oraz palących tytoń.

Stosowanie kortykosteroidu wziewnego może wywoływać zakażenia grzybicze jamy ustnej (kandydozę). Kandydoza może wymagać specjalnego leczenia przeciwgrzybiczego. Wypłukanie jamy ustnej wodą po każdej inhalacji zapobiega wystąpieniu kandydozy jamy ustnej.

W wyniku ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeżeli wystąpi nieostre widzenie lub jakiekolwiek inne zaburzenia widzenia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera 25 mg laktozy na dawkę; u osób z nietolerancją laktozy taka ilość zwykle nie powoduje żadnych zaburzeń.

 

Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego z użyciem inhalatora, który jest dołączony do każdego opakowania leku. Jedna dawka inhalacyjna (jedna kapsułka) zawiera 125 lub 250 µg substancji czynnej (flutykazonu), w zależności od opakowania. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych, czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia, co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Pamiętaj!

• Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.

• Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

• Inhalator proszkowy wymaga czyszczenia: w celu usunięcia resztek proszku należy przetrzeć ustnik i przegródkę na kapsułkę suchą ściereczką lub miękką szczoteczką. Nie należy czyścić inhalatora z użyciem wody!

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Flutixon - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego, preparat należy stosować codziennie, nawet jeżeli objawy choroby nie występują. Lekarz ustala dawkowanie indywidualnie w zależności od stopnia nasilenia choroby.

Astma:

Dorośli i młodzież po 16. roku życia:

• astma łagodna: 125 mikrogramów 2 razy na dobę

• astma umiarkowana: 125–250 mikrogramów 2 razy na dobę

• astma ciężka: 250–500 mikrogramów 2 razy na dobę.

Lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów astmy, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży do ukończenia 16. roku życia.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Dorośli: 250 mikrogramów 2 razy na dobę.

Preparat należy stosować codziennie. Poprawę obserwuje się po około 6 miesiącach leczenia. W razie braku poprawy, lekarz zweryfikuje leczenie.

Szczególne grupy chorych:

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u chorych w podeszłym wieku ani u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Instrukcja dotycząca stosowania preparatu

Nie należy połykać kapsułek! Preparat ma postać proszku do inhalacji w kapsułkach. Przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego, z użyciem inhalatora dołączonego do opakowania. Ostrzeżenie: kapsułka żelatynowa może ulec rozdrobnieniu i podczas inhalacji drobne jej fragmenty mogą dostać się do jamy ustnej lub gardła. Spożycie żelatyny nie jest szkodliwe. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia takiego przypadku, należy wyjąć kapsułkę z blistra foliowego dopiero bezpośrednio przed użyciem i nie przekłuwać jej w inhalatorze więcej niż 1 raz (kapsułka ulega przekłuciu w momencie naciśnięcia przycisków inhalatora).

Aby przyjąć dawkę leku zawsze postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

• zdejmij nasadkę z inhalatora

• trzymając podstawę inhalatora, otwórz go przekręcając górną część inhalatora (ustnik), zgodnie z kierunkiem strzałki

• wyjmij kapsułkę z blistra foliowego (tylko bezpośrednio przed użyciem); nie zamocz kapsułki, pamiętaj aby ręce były suche!

• umieść kapsułkę z proszkiem w przegródce o kształcie kapsułki w podstawie inhalatora (ważne: nie należy umieszczać kapsułki w ustniku!)

• zamknij inhalator, przekręcając górną część inhalatora (ustnik) przeciwnie do kierunku strzałki

• trzymając inhalator w pozycji pionowej, jednokrotnie (TYLKO RAZ), do oporu równocześnie naciśnij przyciski inhalatora zdecydowanym ruchem (następuje przekłucie kapsułki)

• zwolnij przyciski inhalatora

• wykonaj spokojnie pełny wydech

• lekko przechyl głowę do tyłu, umieść ustnik w ustach i zaciśnij usta wokół ustnika

• wykonaj szybki, głęboki, równomierny wdech; w czasie wdechu powinien być słyszalny charakterystyczny dźwięk (furkot); (jeżeli dźwięk ten nie pojawi się, może to oznaczać, że kapsułka utknęła w przegródce; należy wtedy otworzyć inhalator i podważając kapsułkę, usunąć ją z przegródki)

• wstrzymaj oddech na kilka sekund, tak długo jak to możliwe, bez uczucia dyskomfortu (ważne!), wyjmij ustnik z ust i wykonaj wydech (nie należy wydychać powietrza do inhalatora)

• otwórz inhalator i sprawdź czy w kapsułce nie pozostał proszek (jeżeli proszek pozostał, należy powtórzyć postępowanie od momentu „wykonaj spokojnie głęboki wydech”)

• po użyciu usuń pustą kapsułkę z komory inhalatora; w celu usunięcia resztek proszku, należy przetrzeć ustnik i przegródkę na kapsułkę przy użyciu suchej ściereczki lub miękkiej szczoteczki; nie należy czyścić inhalatora z użyciem wody!

• zamknij inhalator i zabezpiecz ustnik nasadką.

Jeżeli masz kłopoty związane z używaniem inhalatora, skonsultuj się z lekarzem lub pielęgniarką. Wypłukanie jamy ustnej wodą po inhalacji zapobiega wystąpieniu chrypki i pleśniawek.

Czy można stosować Flutixon - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

U kobiet w ciąży stosowanie preparatu jest ograniczone jedynie do przypadków, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Substancja czynna preparatu przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią, należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Poinformuj lekarza, jeżeli stosowałeś kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo (podawane doustnie lub we wstrzyknięciach). Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zaburzeniami czynności nadnerczy. Zamiana kortykosteroidów stosowanych doustnie na kortykosteroidy wziewne wymaga zachowania ostrożności i ścisłego przestrzegania zaleceń lekarza. Istnieje ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Po wprowadzeniu do leczenia sterydów wziewnych, zmniejszanie dawki sterydów doustnych musi następować stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Nie wolno nagle przerywać leczenia sterydami doustnymi.

Rytonawir i inne leki silnie hamujące aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (itrakonazol, ketokonazol) oraz preparaty zawierające kobicystat mogą powodować znaczące zwiększenie stężenia flutykazonu w osoczu, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (zespołu Cushinga, zahamowania czynności kory nadnerczy). Należy unikać stosowania takiego skojarzenia leków. Jeżeli jednak lekarz uzna, że oczekiwane korzyści są większe niż ryzyko wynikające z takiego leczenia, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności (wydłużenie odstępu pomiędzy przyjęciem leków, zmniejszenie dawki flutykazonu).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Flutixon - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych?

Jak każdy lek, również Flutixon może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Do bardzo częstych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu należy kandydoza jamy ustnej i gardła; często: zapalenie płuc u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), chrypka, podrażnienie gardła, bezgłos oraz łatwe powstawanie siniaków. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kandydozy, należy po każdej inhalacji przepłukać jamę ustną wodą. Niezbyt często skórne reakcje nadwrażliwości.

Bardzo rzadko: objawy ogólnego działania kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, nadciśnienie tętnicze, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra), niepokój ruchowy, zaburzenia psychotyczne, nerwowość, depresja, zmiany zachowania (głównie u dzieci), zaburzenia snu, niepokój, lęk, depresja i agresja, zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), niestrawność, bóle stawów, krwawienie z nosa.

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy oraz reakcje anafilaktyczne (reakcje te mogą mieć ciężki przebieg i mogą stanowić zagrożenie życia; może wystąpić obrzęk naczynioruchowy języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, duszność, obniżenie ciśnienia tętniczego i wstrząs anafilaktyczny).

Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, bardzo rzadko może powodować wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej.

Mogą wystąpić zaburzenia widzenia.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające flutykazon (propionian flutykazonu)

Cutivate (krem) Cutivate (maść) Fanipos (aerozol do nosa, zawiesina) Flixonase (aerozol do nosa, zawiesina) Flixonase Nasule (krople do nosa, zawiesina) Flixotide (aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina) Flixotide (zawiesina do nebulizacji) Flixotide Dysk (proszek do inhalacji) Flurhinal (aerozol inhalacyjny, zawiesina)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta
  • Alergolog - czym się zajmuje, kiedy zgłosić się do alergologa?
    Alergolog to lekarz zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych. Stosuje leczenie przyczynowe, immunoterapię (tzw. odczulanie), objawowe lub połączenie obu tych metod. Alergolog w celach diagnostycznych może wykonywać alergiczne testy skórne, badania krwi i próby prowokacyjne.
  • Kardiolog - czym się zajmuje i jakie choroby leczy?
    Kardiolog to lekarz specjalizujący się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego (inaczej układu krążenia), które, obok nowotworów, stanowią główną przyczynę zgonów na świecie. W diagnostyce i leczeniu stosuje zarówno metody nieinwazyjne, jak i inwazyjne.