Acebutolol Gedeon Richter - tabletki powlekane

Lek z grupy beta-blokerów powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.

Preparat zawiera substancję acebutolol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Acebutolol Gedeon Richter
tabletki powlekane; 200 mg; 30 tabl.
Gedeon Richter
11,26 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
7,96 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Acebutolol Gedeon Richter
tabletki powlekane; 400 mg; 30 tabl.
Gedeon Richter
20,40 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Acebutolol Gedeon Richter - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest acebutolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Receptory adrenergiczne występują na powierzchni komórek nerwowych, mięśniowych lub gruczołowych w licznych tkankach i narządach. W warunkach fizjologicznych pobudzane są przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów beta uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Adrenalina powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz obwodowych naczyń krwionośnych. Działanie acebutololu, podobnie jak innych leków z tej grupy, prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz do obniżenia ciśnienia tętniczego. Acebutolol charakteryzuje się wybiórczością w stosunku do receptorów beta 1. Działanie selektywne w stosunku do receptorów beta 1 w sercu zmniejsza ryzyko występowania działań niepożądanych związanych z obwodowym działaniem leku (np. ryzyko zwężenia dróg oddechowych związane z blokowaniem receptorów beta 2 w mięśniach gładkich oskrzeli). W dawkach większych niż 800 mg na dobę acebutolol może jednak działać również na receptory beta 2.

Kiedy stosować Acebutolol Gedeon Richter - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· nadciśnienia tętniczego (w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym)
· choroby wieńcowej
· niektórych zaburzeń rytmu serca: nadkomorowych (częstoskurcz, trzepotanie i migotanie przedsionków, częstoskurcz węzłowy) i komorowych (częstoskurcz komorowy).

Kiedy nie stosować preparatu Acebutolol Gedeon Richter - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki z grupy beta-blokerów. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
· blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia u chorych bez stymulatora (rozrusznika) serca
· wstrząs kardiogenny
· zespół chorego węzła zatokowego
· blok zatokowo-przedsionkowy
· bradykardia (częstotliwość rytmu serca mniejsza niż 50 uderzeń na minutę)
· ciężka astma oskrzelowa lub POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
· niewyrównana niewydolność serca
· dławica naczynio-skurczowa (Printzmetala)
· ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych
· nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
· kwasica metaboliczna
· nietolerancja glutenu z uwagi na zawartość skrobi pszenicznej.
Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Acebutolol Gedeon Richter - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu, zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienną serca. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo, w okresie 1–2 tygodni, zmniejszać dawkę zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. Nagłe zaprzestanie leczenia acebutololem może prowadzić do nasilenia objawów choroby wieńcowej.
Stosowanie preparatu u chorych na astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc jest możliwe jedynie w przypadku, gdy lekarz uzna to za konieczne. Osoby ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli powinny zachować szczególną ostrożność. U chorych na astmę oskrzelową lub inne choroby obturacyjne dróg oddechowych może wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych. Konieczne może być dodatkowe przyjmowanie lub zwiększenie dawki stosowanych leków rozszerzających oskrzela zgodnie z zaleceniami lekarza.
Chorzy z wyrównaną niewydolnością serca powinni rozpoczynać leczenie od bardzo małych dawek i pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską w okresie leczenia.
Preparat może nasilać bradykardię. W przypadku nadmiernego zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (mniej niż 45–50 uderzeń na minutę w spoczynku) należy skonsultować się z lekarzem; lekarz może zalecić zmniejszenie stosowanej dawki lub stopniowe całkowite zaprzestanie stosowania preparatu.
Ponieważ acebutolol hamuje przewodzenie przedsionkowo-komorowe należy zachować szczególną ostrożność u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia.
Stosowanie leków z grupy beta-blokerów może nasilać zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych (nasilenie zespołu Raynauda, chorób zapalnych tętnic, przewlekłej niedrożności tętnic kończyn dolnych). Stosowanie preparatu w tej grupie chorych jest możliwe jedynie jeżeli lekarz uzna to za konieczne. Należy zachować ostrożność.
U chorych z guzem chromochłonnym nadnerczy przed rozpoczęciem stosowania preparatu oraz w trakcie jego stosowania konieczne jest leczenie mające na celu zablokowanie receptorów alfa-adrenergicznych. Konieczne jest ścisłe monitorowanie ciśnienia tętniczego.
Preparat może także maskować objawy nadczynności tarczycy. Należy zachować ostrożność i kontrolować czynność serca oraz stężenie hormonów tarczycy.
U chorych z niewydolnością nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania; lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od stężenia kreatyniny we krwi.
Chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność. Konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych. Acebutolol może maskować objawy hipoglikemii (zmniejszenia stężenia glukozy we krwi), takie jak uczucie kołatania serca, przyspieszenie czynności serca (tachykardia) czy pocenie się. Należy często kontrolować stężenie glukozy we krwi.
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u osób chorych na łuszczycę lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy właściwe jest rozpoczęcie leczenia. Leki z grupy beta-blokerów mogą zaostrzać objawy łuszczycy lub powodować jej wystąpienie.
Preparat może zwiększać wrażliwość na alergeny (dotyczy to również chorych poddawanych leczeniu odczulającemu) i nasilać reakcje anafilaktyczne oraz powodować zmniejszenie skuteczności działania stosowanej w takich przypadkach adrenaliny. Szczególną ostrożność należy zachować u osób, u których wcześniej występowały reakcje nadwrażliwości, np. po zastosowaniu środków kontrastowych zawierających jod lub po przyjęciu flekainidu.
Jeżeli planujesz jakikolwiek zabieg wymagający znieczulenia ogólnego, koniecznie poinformuj lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów (istnieje ryzyko wystąpienia poważnych interakcji z innymi lekami). Lekarz podejmie indywidualną decyzję o kontynuacji leczenia beta-blokerem lub zaleci zaprzestanie jego stosowania na 48 godzin przed zabiegiem.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu
· preparat zawiera substancję czynną, która może powodować dodatnie wyniki testu antydopingowego (informacja dla sportowców)
· preparat zawiera skrobię pszeniczną; osoby z alergią na pszenicę nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Preparat może powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Acebutolol Gedeon Richter - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Zaleca się przyjmowanie preparatu podczas posiłku. Tabletkę należy połknąć bez rozgryzania, popić wodą. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz ustali dawkowanie indywidualnie, zwykle stosuje się:
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze: 400 mg 1 raz na dobę, rano, w czasie śniadania lub 200 mg 2 razy na dobę, rano i wieczorem. W przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego lekarz może zwiększyć dawkę. Dawka maksymalna wynosi 800 mg na dobę, przyjmowana w 2 dawkach podzielonych. Dawki należy zwiększać stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza.
Choroba wieńcowa: początkowo 400 mg 1 raz na dobę, rano lub w 2 dawkach podzielonych. Dawka podtrzymująca wynosi 600 mg na dobę. W ciężkich przypadkach 900 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 1200 mg na dobę.
Zaburzenia rytmu serca: w długotrwałym leczeniu zwykle 400–1200 mg na dobę w dawkach podzielonych. Najsilniejsze działanie przeciwarytmiczne występuje po 3 godzinach od przyjęcia preparatu.
U chorych z zaburzeniami czynności nerek lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od stężenia kreatyniny we krwi. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min dawka powinna być zmniejszona o połowę, a jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 25 ml/min dawka powinna być zmniejszona o 3/4. Zalecona dawka powinna być przyjmowana 1 raz na dobę.
Dzieci i młodzież:
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Acebutolol Gedeon Richter - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Acebutolol może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku.
Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
W okresie stosowanie preparatu nie należy stosować:
· flekainidu – ryzyko znacznego osłabienia siły skurczu serca
· amiodaronu (lek przeciwarytmiczny) – ryzyko zaburzenia przewodnictwa i kurczliwości serca oraz zatrzymania czynności serca
· werapamilu (antagonista wapnia) – ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca oraz siły jego skurczu, znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego oraz ryzyko niewydolności serca; nie należy stosować werapamilu z acenobutololem równolegle, ani w odstępie krótszym niż kilka dni
· środków kontrastowych zawierających jod – beta-blokery mogą nasilać objawy w przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznych lub niedociśnienia tętniczego; przed wykonaniem badania należy koniecznie poinformować lekarza o stosowaniu beta-blokera; lekarz może uprzednio wcześniej zalecić stopniowe zaprzestanie stosowania preparatu.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z:
· lekami przeciwarytmicznymi klasy I (jak np. chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz znacznego zmniejszenia siły i częstotliwości skurczu mięśnia sercowego
· antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny (np. nifedypina, amlodypina, felodypina, lacydypina, nikardypina, nimodypina, nitrendypina) – ryzyko niedociśnienia i niewyrównanej niewydolności krążenia oraz dalszego pogorszenia objawów u chorych z niewydolnością serca
· diltiazemem (antagonista wapnia) – ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca oraz siły jego skurczu, znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego oraz ryzyko niewydolności serca; należy zachować szczególną ostrożność;
· preparatami stosowanymi do znieczulenia ogólnego – może dojść do nasilenia bradykardii (zmniejszenia częstotliwości rytmu serca) i znacznego niedociśnienia tętniczego (koniecznie należy poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów)
· lekami przeciwnadciśnieniowymi i innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (np. nitrogliceryna, leki przeciwdepresyjne, barbiturany, neuroleptyki, pochodne fenotiazyny, baklofen, amifostyna) – ryzyko nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego i niedociśnienia tętniczego; należy prowadzić regularną kontrolę ciśnienia tętniczego
· insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi – beta-blokery, w tym acebutolol, mogą maskować objawy hipoglikemii; należy kontrolować stężenie glukozy we krwi; konieczna może być modyfikacja dawki leków przeciwcukrzycowych (zgodnie z zaleceniami lekarza)
· lidokainą – beta-blokery mogą powodować zwiększenie stężenia lidokainy we krwi i nasilenie objawów niepożądanych; należy pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską; konieczne są regularne badania EKG oraz monitorowanie stężenia lidokainy we krwi; lekarz dostosuje dawki lidokainy
· takryną – zwiększone ryzyko wystąpienia bradykardii
· niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (ibuprofen, indometacyna) – przeciwnadciśnieniowe działanie beta-blokerów, w tym acebutololu, może ulec osłabieniu
· inhibitorami MAO – ryzyko znacznego zwiększenia ciśnienia tętniczego
· klonidyną – jeżeli klonidyna jest stosowana równolegle z beta-blokerem i konieczne jest zaprzestanie leczenia należy najpierw przerwać leczenie beta-blokerem na kilka dni przed przerwaniem stosowania klonidyny (nagłe przerwanie stosowania klonidyny w okresie stosowania beta-blokera może powodować znaczny wzrost ciśnienia tętniczego i stanowić zagrożenie życia)
· lekami sympatykomimetycznymi – w zależności od rodzaju stosowanych leków sympatykomimetycznych istnieje ryzyko osłabienia działania sympatykomimetyków rozszerzających oskrzela (konieczne może być zwiększenie ich dawek), ryzyko zmniejszenia działania beta-blokerów lub ryzyko znacznego zwiększenia ciśnienia tętniczego
· glikozydami naparstnicy (np. digoksyna) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardia)
· innymi beta-blokerami (w tym stosowanymi miejscowo, takimi jak np. tymolol zawarty w kroplach do oczu stosowanych w leczeniu jaskry) – ryzyko nasilenia ogólnoustrojowego działania preparatu; w przypadku stosowania takiego leczenia skojarzonego chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza
· pochodnymi ksantyny i beta2mimetykami stosowanymi w stanach skurczowych oskrzeli – ryzyko osłabienia ich działania (preparat ma działanie przeciwstawne do stosowanych w stanach skurczowych oskrzeli pochodnych ksantynowych i beta2mimetyków)
· kortykosteroidami – ryzyko zmniejszenia działania przeciwnadciśnieniowego preparatu (kortykosteroidy powodują zatrzymanie wody i sodu).
Skuteczność działania adrenaliny w leczeniu objawów reakcji anafilaktycznych może ulec osłabieniu u osób przyjmujących leki z grupy beta-blokerów.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Acebutolol Gedeon Richter - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Sectral, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często możliwe: bóle i zawroty głowy, bezsenność, nudności, wymioty, bóle brzucha, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), niedociśnienie tętnicze (w tym ortostatyczne, niekiedy omdlenia), uczucie zziębnięcia kończyn, duszność, zaburzenia funkcji seksualnych, zmęczenie, osłabienie, świąd. Rzadko: zaparcia, wzdęcia, biegunka, zaburzenia przewodnictwa w sercu, nasilenie wcześniej istniejącego bloku przedsionkowo-komorowego, ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, niewydolność serca, nasilenie lub wystąpienie zespołu Raynauda, nasilenie istniejącego chromania przestankowego, nieżyt nosa i gardła, kichanie, skurcz oskrzeli, zapalenie płuc, stany splątania, koszmary senne, zmiany nastroju, psychozy, zmniejszenie ilości wydzielanych łez (co ma znaczenie szczególnie dla osób stosujących soczewki kontaktowe), zaostrzenie objawów łuszczycy, zmiany na skórze podobne do łuszczycy, toczeń rumieniowaty, łysienie, wysypka, pokrzywka, bóle mięśni i stawów, zmiany w częstości i ilości oddawanego moczu, zapalenie wątroby, hipoglikemia, zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych. Bardzo rzadko toczeń układowy.

Przeczytaj też artykuły

Choroba wieńcowa Nadciśnienie tętnicze

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta