Methadone Hydrochloride Molteni - syrop

Opioidowy lek przeciwbólowy zawierający metadon.

Preparat zawiera substancję metadon (chlorowodorek metadonu)

Lek dostępny na receptę Rpw

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Methadone Hydrochloride Molteni
syrop; 1 mg/ml (0,1%); 1 butelka 10 ml
Molteni
5,62 zł
5,62 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: nowotwory złośliwe
Methadone Hydrochloride Molteni
syrop; 1 mg/ml (0,1%); 1 butelka 100 ml
Molteni
21,96 zł
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: nowotwory złośliwe
Methadone Hydrochloride Molteni
syrop; 1 mg/ml (0,1%); 1 butelka 1000 ml
Molteni
159,12 zł
Methadone Hydrochloride Molteni
syrop; 1 mg/ml (0,1%); 1 butelka 20 ml
Molteni
6,64 zł
5,45 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: nowotwory złośliwe
Methadone Hydrochloride Molteni
syrop; 5 mg/ml (0,5%); 1 butelka 1000 ml
Molteni
523,93 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2023 r.

Co zawiera i jak działa Methadone Hydrochloride Molteni - syrop?

Metadon to opioidowy lek przeciwbólowy, oddziałujący na receptor opioidowy.
Działanie na ośrodkowy układ nerwowy polega głównie na silnym efekcie przeciwbólowym i uspokajającym. Morfina hamuje również czynność ośrodków oddechowego i kaszlowego w rdzeniu przedłużonym.
Metadon zwiększa napięcie mięśnie gładkich (za wyjątkiem mięśni gładkich naczyń krwionośnych i macicy). Prowadzi to między innymi do: opóźnionego opróżniania żołądka z powodu skurczu odźwiernika, zaparć spastycznych w wyniku zwiększenia napięcia mięśni okrężnych jelit, wzrostu ciśnienia w drogach żółciowych z powodu skurczu zwieracza Oddiego. Preparat powoduje również skurcz pęcherza i mięśni gładkich dróg moczowych.
Po nagłym odstawieniu może wystąpić zespół abstynencyjny podobny do tego, występującego w przypadku morfiny, jednak o łagodniejszym przebiegu.

Kiedy stosować Methadone Hydrochloride Molteni - syrop?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· opioidowego zespołu abstynencyjnego
· substytucyjnym uzależnień od morfiny i heroiny (w ramach specjalnych programów leczenia substytucyjnego).

Kiedy nie stosować preparatu Methadone Hydrochloride Molteni - syrop?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
· organiczne choroby serca
· ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek
· niewyrównana cukrzyca
· porfiria
· okres karmienia piersią
· niedociśnienie tętnicze
· uszkodzenie OUN i wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego
· nasilone napady astmy oskrzelowej
· niewydolność oddechowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc
· serce płucne
· oligemia (zmniejszona objętość krwi w organizmie).

Podawanie metadonu w czasie porodu nie jest wskazane, ponieważ jego zastosowanie może spowodować niewydolność oddechową noworodka.
Nie zaleca się stosowania preparatu jako środka przeciwbólowego u dzieci.
Preparat nie powinien być stosowany w leczeniu bólu u kobiet w ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Methadone Hydrochloride Molteni - syrop?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

W następujących przypadkach chorób towarzyszących należy zachować wyjątkową ostrożność, dodatkowo lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie zmniejszonej dawki początkowej:
· niedoczynność tarczycy
· zespół Addisona
· przerost prostaty
· zwężenie cewki moczowej
· ciężkie zaparcia
· oraz dodatkowo u osób w podeszłym wieku i osłabionych.

U niektórych osób stosowanie metadonu może prowadzić do uzależnienia psychicznego, fizycznego i rozwoju tolerancji (potrzeba dostarczania coraz większych dawek substancji w celu osiągnięcia tego samego efektu). Należy zachować ostrożność.

Szczególnie ostrożnie i z zastosowaniem zmniejszonych dawek należy stosować u osób przyjmujących równolegle laki takie jak: inne opioidowy leki przeciwbólowe, anestetyki do znieczulenia ogólnego, fenotiazyny i inne nasenne środki uspokajające, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i inne leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego a także alkohol. U tych osób może wystąpić depresja, głęboka sedacja (uspokojenie) lub śpiączka.

Metadon nie ma działania przeciwlękowego.

U osób z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym stosowanie metadonu może prowadzić do dodatkowego podwyższenia tego ciśnienia oraz do zahamowania pracy ośrodka oddechowego.

Preparat może maskować objawy neurologiczne u osób z chorobami lub uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, a także utrudniać rozpoznanie i leczenie u osób z ostrymi objawami brzusznymi.

U osób z nasilonymi napadami astmy oskrzelowej, niewydolnością oddechową, przewlekłą chorobą obturacyjną płuc lub z sercem płucnym lub ze znacznie zmniejszoną rezerwą oddechową (związaną z depresją oddechową, niedotlenieniem tkanek i narządów, lub zwiększonym stężeniem dwutlenku węgla), nawet zwykle stosowane dawki mogą doprowadzić do zatrzymania oddechu.

U osób ze zmniejszoną objętością krwi w organizmie lub u osób stosujących niektóre leki (np. fenotiazyny, niektóre anestetyki), preparat może powodować znaczące obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, a u pacjentów leczonych ambulatoryjnie – niedociśnienie ortostatyczne.

Należy zachować wyjątkową ostrożność stosując leki o działaniu przeciwstawnym od metadonu (antagonistów receptora opioidowego) u osób uzależnionych, ponieważ może to doprowadzić do wystąpienia ostrego zespołu odstawiennego. Lekarz będzie dokładnie monitorował pacjenta, wprowadzał lek stopniowo i odpowiednio zmniejszając dawki.

U osób stosujących metadon obserwowano przypadki wydłużonego odstępu QT i częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes, zwłaszcza przy stosowaniu dużych dawek (ponad 100 mg na dobę). Z tego powodu należy zachować szczególną ostrożność u osób:
· z zaburzeniami przewodzenia w wywiadzie
· z zaawansowaną chorobą serca (w tym chorobą niedokrwienną)
· z chorobą wątroby
· z przypadkami nagłych zgonów w rodzinie w przeszłości
· z zaburzeniami elektrolitowymi (obniżenie stężenia potasu i/lub magnezu)
· równolegle stosujących leki wydłużające odstęp QT lub takie, które mogą powodować zaburzenia elektrolitowe
· równolegle stosujących leki które hamują izoenzym CPY3A4 cytochromu P-450.
U takich osób przed rozpoczęciem leczenia zostanie wykonane badanie EKG i powtórzone po osiągnięciu dawki podtrzymującej.
Badanie EKG powinno zostać wykonane u wszystkich osób, u których lekarz zwiększa dawkę powyżej 100 mg na dobę, a także 7 dni po dostosowaniu dawki.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
Preparat zawiera sacharozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu Methadone Hydrochloride Molteni - syrop

Preparat ma postać syropu. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Leczenie opioidowego zespołu abstynencyjnego. Leczenie substytucyjne uzależnień od heroiny i morfiny (wyłącznie w ramach specjalnych programów leczenia substytucyjnego).
Dawkowanie jest uzależnione od rodzaju programu oraz od stopnia uzależnienia pacjenta. Początkowa dawka 15–20 mg metadonu zazwyczaj wystarcza do zniesienia objawów abstynencyjnych. W przypadku osób uzależnionych od dużych dawek narkotyków konieczne może być zastosowanie większych dawek.

Leczenie drugiego rzutu w zwalczaniu silnych bólów, zwłaszcza w chorobach nowotworowych i po operacjach chirurgicznych.
Dawkowanie uzależnione od nasilenia bólu i reakcji pacjenta.
Zwykle u osoby dorosłej 2,5–10 mg co 3–8 godzin.

Preparat należy stosować doustnie.

Czy można stosować Methadone Hydrochloride Molteni - syrop w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Preparatu nie należy stosować w czasie ciąży.
Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z:
· chinidyną i werapamilem, ponieważ może nastąpić wzrost stężenia metronu
· lekami zwiększającymi aktywność izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450 (np. karbamazepina, barbiturany, newirapina, fenytiona, rifampicyna), ze względu przyspieszenie metabolizmu metadonu; lekarz prawdopodobnie zaleci zwiększenie dawki metadonu do czasu zakończenie przyjmowania wyżej wymienionych leków
· lekami zmniejszającymi aktywność izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450 (np. kannabinoid, delawirdyna, klarytromycyna, erytromycyna, flukonazolu, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon oraz sok grejpfrutowy), gdyż mogą one spowodować zwiększenie stężenia metadonu
· didanozyną i stawudyną, ponieważ metadon może osłabiać ich działanie
· zidowudyną; takie połączenie może prowadzić do wystąpienia objawów zespołu odstawiennego (bóle mięśni, bóle głowy, znużenie, drażliwość), dodatkowo zwiększa się stężenie zidowudyny we krwi, co może wywołać objawy jej toksyczności
· ritonawirem, ponieważ stężenie metadonu we krwi może się zwiększyć
· efawirenzem, gdyż następuje zmniejszenie stężenia metadonu we krwi, prowadzące czasem do wystąpienia objawów zespołu odstawiennego; może być konieczne zwiększenie dawki metadonu przez lekarza
· środkami obniżającymi pH moczu (np. chlorek amonu), ponieważ zjawisko to prowadzi do nasilenia wydalania metadonu, może być konieczne zwiększenie jego dawki przez lekarza
· naloksonem i naltreksonem, gdyż mają działanie przeciwstawne do metadonu i mogą wywołać zespół odstawienny
· butorfanolem, nalbufiną, pentazocyną, ponieważ wpływają one na ten sam receptor co metadon i mogą powodować częściowe zniesienie jego działania lub wystąpienie zespołu odstawiennego
· lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego, gdyż mogą potęgować działania niepożądane metadonu; może być konieczne zmniejszenie dawki obu leków przez lekarza
· lekami o działaniu przeciwbiegunkowym (np. difenoksylat, loperamid), ponieważ może potęgować działanie zapierające metadonu, a także potęgować hamujący wpływ na ośrodkowy układ nerwowy
· lekami o działaniu cholinolitycznym (np. atropina, skopolamina), gdyż mogą wystąpić silne zaparcia, a nawet niedrożność porażenna jelit
· oktreotydem, gdyż może to prowadzić do zmniejszenia siły działania metadonu.

Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Methadone Hydrochloride Molteni - syrop?

Jak każdy lek, również Methadone Hydrochloride Molteni może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Najbardziej istotne działania niepożądane metadonu to: depresja oddechowa, zapaść krążeniowa, zatrzymanie oddechu, wstrząs i zatrzymanie akcji serca.
Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi są: uczucie pustki w głowie, zawroty głowy, uspokojenie, nudności, wymioty, pocenie się, niedociśnienie ortostatyczne.
Niektóre z działań niepożądanych, występujące najczęściej u osób leczonych ambulatoryjnie, mogą zostać zmniejszone w przypadku przyjęcia pozycji leżącej.
Inne reakcje niepożądane to: euforia, dysforia, bezsenność, pobudzenie, dezorientacja, ból głowy, osłabienie, zwężenie źrenic, zaburzenia widzenia, depresja oddechowa, spadek ciśnienia krwi, tachykardia (przyspieszenie rytmu serca), bradykardia (spowolnienie rytmu serca), dodatkowe skurcze serca, krótkotrwała utrata przytomności, zaburzenia rytmu serca, suchość w ustach, anoreksja, zaparcie, skurcze dróg żółciowych, świąd, pokrzywka, inne reakcje skórne, obrzęk i rzadziej pokrzywka krwotoczna, zatrzymanie moczu i trudności w oddawaniu moczu, działanie antydiuretyczne, zmniejszone libido i/lub impotencja.
Po dużych dawkach mogą wystąpić częstoskurcze typu torsade de pointes.

Przeczytaj też artykuły

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta