Paclitaxelum Accord (paklitaksel) - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Cytostatyk, taksan

Preparat zawiera substancję paklitaksel

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Paclitaxelum Accord
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 6 mg/ml (100 mg/16,7 ml); 1 fiol. 16,7 ml
Accord Healthcare
b/d
Paclitaxelum Accord
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 6 mg/ml (150 mg/25 ml); 1 fiol. 25 ml
Accord Healthcare
b/d
Paclitaxelum Accord
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 6 mg/ml (30 mg/5 ml); 1 fiol. 5 ml
Accord Healthcare
b/d
Paclitaxelum Accord
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 6 mg/ml (300 mg/50 ml); 1 fiol. 50 ml
Accord Healthcare
b/d
Paclitaxelum Accord
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 6 mg/ml (600 mg/100 ml); 1 fiol. 100 ml
Accord Healthcare
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Paclitaxelum Accord?

Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z cisplatyną lub karboplatyną chorych z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm) po laparotomii. 175 mg/m2 pc. w ciągu 3 h lub 135 mg/m2 pc. w ciągu 24 h, następnie podaje się cisplatynę w dawce 75 mg/m2 pc.; cykle powtarzać co 3 tyg.
Leczenie drugiego rzutu raka jajnika z przerzutami, gdy standardowe leczenie preparatami platyny okazało się nieskuteczne. Monoterapia raka piersi z przerzutami u chorych, u których nie można zastosować leczenia antracyklinami, lub po niepowodzeniu leczenia antracyklinami. 175 mg/m2 pc. w ciągu 3 h; cykle powtarzać co 3 tyg.
Leczenie uzupełniające raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych, u chorych po standardowej terapii antracykliną i cyklofosfamidem; leczenie uzupełniające należy rozważyć jako alternatywę do przedłużonej terapii antracykliną i cyklofosfamidem. 175 mg/m2 pc. w ciągu 3 h; 4 cykle co 3 tyg.
Początkowe leczenie miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami, w skojarzeniu z antracyklinami u chorych, u których można zastosować leczenie antracyklinami, lub w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentów ze zwiększoną ekspresją receptora HER-2 (na poziomie 3+ w badaniu immunohistochemicznym), u których leczenie antracyklinami jest niewskazane. W przypadku leczenia skojarzonego z doksorubicyną 220 mg/m2 pc. w ciągu 3 h co 3 tyg.; lek należy podawać 24 h po podaniu doksorubicyny. W skojarzeniu z trastuzumabem – 175 mg/m2 pc. w ciągu 3 h co 3 tyg.; lek należy podać następnego dnia po 1. dawce trastuzumabu, a jeżeli była ona dobrze tolerowana, kolejne dawki można podawać bezpośrednio po podaniu trastuzumabu.
Leczenie skojarzone z cisplatyną zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca u chorych, którzy nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego i/lub radioterapii. 175 mg/m2 pc. w ciągu 3 h, następnie podaje się cisplatynę w dawce 80 mg/m2 pc.; cykle powtarzać co 3 tyg.
Mięsak Kaposiego w przebiegu AIDS u chorych, u których leczenie antracykliną liposomalną okazało się nieskuteczne. 100 mg/m2 pc. w ciągu 3 h; cykle powtarzać co 2 tyg.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciąża, okres karmienia piersią, wyjściowa liczba granulocytów obojętnochłonnych <1500/μl (u chorych z mięsakiem Kaposiego <1000/μl); u chorych z mięsakiem Kaposiego także współistniejące ciężkie, niepoddające się leczeniu zakażenia.

Dawkowanie preparatu Paclitaxelum Accord


Podawać we wlewie i.v. Przed podaniem leku zastosować premedykację składającą się z kortykosteroidów, leków przeciwhistaminowych i antagonistów receptora H2. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży do 18. rż. ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Szczegółowe informacje dotyczące wskazań i dawkowania – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające paklitaksel

Abraxane (proszek do sporządzania zaw. do infuzji) Paclitaxel Kabi (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Paclitaxel-Ebewe (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.