Metotreksat Accord - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Antymetabolit, antagonista kwasu foliowego

Preparat zawiera substancję metotreksat

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Metotreksat Accord
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 100 mg/ml; 1 fiol. 50 ml
Accord Healthcare
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Metotreksat Accord - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji?

Ostra białaczka limfoblastyczna, chłoniaki nieziarnicze, kostniakomięsak, zaawansowany rak piersi (wspomagająco), rak głowy i szyi z przerzutami lub wznową, kosmówczak i inne rodzaje choroby trofoblastycznej, zaawansowany rak pęcherza moczowego. I.v., i.m. lub i.a. Dawkowanie indywidualnie w przeliczeniu na powierzchnię ciała lub masę ciała. W konwencjonalnej terapii niskodawkowej 15–50 mg/m2 pc./tydz., i.v. lub i.m. w dawce pojedynczej lub kilku daw. podz.; 40–60 mg/m2 pc. (w leczeniu raka głowy i szyi), 1 ×/tydz. w bolusie i.v. W terapii dawkami pośrednimi: 100–1000 mg/m2 pc. w pojedynczej dawce; w zaawansowanym raku płaskonabłonkowym pęcherza 100–200 mg/m2 pc. W terapii wysokodawkowej: w niektórych nowotworach złośliwych, takich jak chłoniak, ostra białaczka limfoblastyczna, kostniakomięsak i rak kosmówki z przerzutami, mogą być stosowane dawki ≥1000 mg/m2 pc./d; po zastosowaniu dużych dawek metotreksatu należy rozpocząć podawanie folinianu wapnia. Metotreksat w małych dawkach jest stosowany w celu utrzymania remisji u dorosłych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną; pojedyncze dawki mieszczą się w zakresie 20–40 mg/m2 pc.; dawka podtrzymująca wynosi 15–30 mg/m2 pc. 1–2 ×/tydz. Inne schematy dawkowania w ostrej białaczce limfoblastycznej: 3,3 mg/m2 pc. 1 ×/d przez 4–6 tyg. w skojarzeniu z innym lekiem cytostatycznym; 2,5 mg/kg mc. 1 ×/tydz.; 1–12 g/m2 pc. co 1–3 tyg.; 20 mg/m2 pc. 1 ×/tydz. w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi. W skojarzeniu z cyklofosfamidem i fluorouracylem jako leczenie uzupełniające radykalnej mastektomii w pierwotnym raku piersi z przerzutami do węzłów chłonnych pachowych: metotreksat w dawce 40 mg/m2 pc. podaje się i.v. w 1. i 8. dniu cyklu, powtarzać co 3 tyg. Metotreksat w dawkach 10–60 mg/m2 pc. i.v. może być stosowany w schematach leczenia cyklicznego z innymi lekami cytotoksycznymi w terapii zaawansowanego raka piersi. W leczeniu kostniakomięsaka 8–12 g/m2 pc. 1 ×/tydz., w razie konieczności dawkę można zwiększyć w kolejnym cyklu leczenia do 15 g/m2 pc. Należy zachować szczególną ostrożność u chorych z zaburzeniem czynności nerek lub z istotną czynną albo przebytą chorobą wątroby; w przypadku utrzymującej się zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci i młodzieży.

Kiedy nie stosować preparatu Metotreksat Accord - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność wątroby, nadużywanie alkoholu, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min), istniejące wcześniej choroby układu krwiotwórczego (takie jak hipoplazja szpiku kostnego, leukopenia, małopłytkowość, istotna niedokrwistość), ciężkie ostre lub przewlekłe zakażenia (np. gruźlica, HIV), owrzodzenia jamy ustnej, rozpoznana czynna choroba wrzodowa, ciąża, okres karmienia piersią, jednoczesne stosowanie szczepionek zawierających żywe drobnoustroje. Nie podawać dokanałowo.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające metotreksat

Ebetrexat (roztwór do wstrzykiwań) Jylamvo (roztwór doustny) Metex (roztwór do wstrzykiwań) Metex PEN (roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu) Methofill (roztwór do wstrzykiwań) Methofill SD (roztwór do wstrzykiwań) Methotrexat-Ebewe (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Methotrexat-Ebewe (roztwór do wstrzykiwań) Methotrexat-Ebewe (tabletki) Namaxir (roztwór do wstrzykiwań) Trexan Neo (tabletki) Tullex (roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta