Ramipril Genoptim (ramipryl) - tabletki

Inhibitor konwertazy angiotensyny

Preparat zawiera substancję ramipryl

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Ramipril Genoptim
tabletki; 10 mg; 28 tabl.
Synoptis Pharma
17,02 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
11,95 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18. rż.
Ramipril Genoptim
tabletki; 5 mg; 28 tabl.
Synoptis Pharma
9,03 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
5,97 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18. rż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2021 r.

Co zawiera i jak działa Ramipril Genoptim?

Nadciśnienie tętnicze. Dorośli. Początkowo 2,5 mg 1 ×/d, następnie dawkę można zwiększyć dwukrotnie w ciągu 2–4 tyg.; dawka maks. 10 mg/d. U osób z silną aktywacją układu RAA leczenie rozpoczynać od dawki 1,25 mg/d pod nadzorem lekarskim.
Objawowa niewydolność serca. Dorośli. U pacjentów stabilnych, otrzymujących leki moczopędne, początkowo 1,25 mg 1 ×/d; w zależności od tolerancji dawkę można podwajać co 1–2 tyg. do dawki maks. 10 mg/d w 2 daw. podz.
Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego (zmniejszenie chorobowości i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych) u osób z jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca, udar lub choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) albo cukrzycą i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Dorośli. Początkowo 2,5 mg 1 ×/d; w zależności od tolerancji dawkę można zwiększyć po 1–2 tyg. do 5 mg 1 ×/d, a po kolejnych 2–3 tyg. do 10 mg 1 ×/d.
Początkowe stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzone na podstawie mikroalbuminurii. Jawna niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa stwierdzona na podstawie białkomoczu ≥3 g/d. Dorośli. Początkowo 1,25 mg 1 ×/d; w zależności od tolerancji dawkę zaleca się podwajać co 2 tyg. do 5 mg 1 ×/d.
Jawna cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa stwierdzona na podstawie białkomoczu u osób z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Dorośli. Początkowo 2,5 mg 1 ×/d; w zależności od tolerancji dawkę można zwiększyć po 1–2 tyg. do 5 mg 1 ×/d, a po kolejnych 2–3 tyg. do dawki docelowej 10 mg 1 ×/d.
Prewencja wtórna po zawale serca: zmniejszenie umieralności w ostrej fazie zawału serca u osób z objawami klinicznymi niewydolności serca. Dorośli. Leczenie rozpocząć po 48 h od wystąpienia zawału serca. Początkowo 2,5 mg 2 ×/d przez 3 dni. W przypadku nietolerancji dawki początkowej podawać 1,25 mg 2 ×/d przez 2 dni, następnie co 1–3 dni dawkę podwajać do 5 mg 2 ×/d. Jeśli nie można zwiększyć dawki do 2,5 mg 2 ×/d, leczenie należy przerwać. Brak wystarczających danych dotyczących leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością serca klasy IV wg NYHA. W przypadku decyzji o leczeniu pacjenta z tej grupy zaleca się dawkę początkową 1,25 mg 1 ×/d; wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawki.

Kiedy stosować Ramipril Genoptim?

Leczenie nadciśnienia tętniczego
Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: 
- jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba wieńcowa, udar lub choroba naczyń obwodowych w wywiadzie); 
-cukrzycą i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka (patrz punkt 5.1). 
Leczenie chorób nerek:
- Początkowy okres cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej rozpoznany na podstawie mikroalbuminurii. 
- Jawna cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa rozpoznana na podstawie białkomoczu u pacjentów z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1). 
- Jawna nefropatia kłębuszkowa o etiologii innej niż cukrzycowa rozpoznana na podstawie białkomoczu ≥3 g/dobę (patrz punkt 5.1).
Leczenie objawowej niewydolności serca
Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie śmiertelności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca - produkt należy włączyć do leczenia w okresie >48 godzin od wystąpienia ostrego zawału serca.

Kiedy nie stosować preparatu Ramipril Genoptim?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inny inhibitor ACE, hemodynamicznie istotne zwężenie obu tętnic nerkowych lub tętnicy nerkowej jedynej nerki, obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, idiopatyczny lub będący skutkiem uprzedniej terapii inhibitorem ACE albo antagonistą receptora angiotensyny II), niedociśnienie tętnicze, niestabilność hemodynamiczna, II i III trymestr ciąży, równoległe stosowanie z aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (GFR <60 ml/min/1,73 m2). Nie stosować podczas leczenia pozaustrojowego, podczas którego dochodzi do kontaktu krwi z powierzchniami naładowanymi ujemnie.

Dawkowanie preparatu Ramipril Genoptim


Podawać p.o., o stałej porze, niezależnie od posiłków; tabletki w dawce 2,5 mg można dzielić na połowy. W miarę możliwości 2–3 dni przed rozpoczęciem leczenia należy odstawić leki moczopędne. U osób otrzymujących leki moczopędne dawka początkowa wynosi 1,25 mg/d; należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. U osób z zaburzeniem czynności nerek dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny: 30–60 ml/min – modyfikacja dawki początkowej nie jest konieczna, dawka maks. 5 mg/d; 10–30 ml/min oraz u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym poddawanych hemodializie – początkowo 1,25 mg/d, dawka maks. 5 mg/d. U osób w podeszłym wieku rozważyć stosowanie dawki początkowej 1,25 mg/d. U osób z zaburzeniami czynności wątroby leczenie rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarskim; dawka maks. 2,5 mg/d. Nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży do 18. rż.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ramipryl

Ampril 2,5 mg (tabletki) Ampril 5 mg (tabletki) Ampril 10 mg (tabletki) Apo-Rami (tabletki) Axtil (tabletki) Ivipril (tabletki) Piramil 1,25 mg (tabletki) Piramil 2,5 mg (tabletki) Piramil 5 mg (tabletki) Piramil 10 mg (tabletki) Polpril (kapsułki twarde) Polpril (tabletki) Ramicor (tabletki) Ramipril Actavis (tabletki) Ramipril Aurobindo (tabletki) Ramipril Aurovitas (tabletki) Ramipril Krka (tabletki) Ramistad 2,5 (tabletki) Ramistad 5 (tabletki) Ramistad 10 (tabletki) Ramve (kapsułki twarde) Tritace 2,5 (tabletki) Tritace 5 (tabletki) Tritace 10 (tabletki) Vivace 2,5 mg (tabletki) Vivace 5 mg (tabletki) Vivace 10 mg (tabletki)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.