APAP przeziębienie junior - proszek do sporządzania roztworu doustnego

Preparat złożony o kompleksowym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zmniejszającym obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa.

Preparat zawiera substancję kwas askorbinowy + paracetamol + fenylefryna

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
APAP przeziębienie junior
proszek do sporządzania roztworu doustnego; 1 saszetka zawiera: 300 mg paracetamolu, 20 mg kwasu askorbinowego, 5 mg chlorowodorku fenylefryny; 6 saszetek
US Pharmacia
19,50 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa APAP przeziębienie junior - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol, fenylefrynę oraz witaminę C (kwas askorbinowy), substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to fenylefryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Fenylefryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa. Trzeci ze składników preparatu to kwas askorbinowy, czyli witamina C. Zawartość witaminy C pozwala uzupełnić jej niedobory, często występujące w przebiegu przeziębienia. Witamina C jest niezbędna w wielu przemianach metabolicznych (uczestniczy w procesach utleniania i redukcji, jest antyoksydantem, bierze m. in. udział w biosyntezie kolagenu, kwasu foliowego, hormonów kory nadnerczy, ułatwia przyswajanie żelaza).
Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 60 minut, a fenylefryny w ciągu 60–120 minut po przyjęciu preparatu. Czas działania przeciwbólowego paracetamolu wynosi 4–6 godzin a działania przeciwgorączkowego 6–8 godzin. Składniki preparatu przenikają przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować APAP przeziębienie junior - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Preparat jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów zapalenia błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu i grypie.

Kiedy nie stosować preparatu APAP przeziębienie junior - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z niestabilną chorobą wieńcową
• z zaburzeniami rytmu serca
• z nadciśnieniem tętniczym
• z wrodzonym niedoborem enzymów: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej
• z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
• z wirusowym zapaleniem wątroby
• z chorobą alkoholową
• chorych na jaskrę z zamykającym się kątem przesączania
• z anatomicznie wąskim kątem przesączania
• stosujących zydowudynę
• stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO.

Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując APAP przeziębienie junior - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby).

Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Nie należy stosować z innymi lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa ani z innymi lekami stosowanymi w leczeniu przeziębienia lub grypy.

Nie wolno stosować dawek większych niż zalecane, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może spowodować ciężkie uszkodzenia wątroby.

U osób wyniszczonych, niedożywionych, z niewydolnością wątroby lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

U osób w stanach obniżonego poziomu glutationu (szczególnie u chorych ciężko niedożywionych, z anoreksją, z niskim wskaźnikiem masy ciała BMI i regularnie spożywających alkohol), w wyniku stosowania preparatu może wystąpić niewydolność wątroby.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u osób:
• z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
• chorych na astmę oskrzelową
• z rozrostem gruczołu krokowego
• zespołem Raynauda
• chorych na cukrzycę
• z chorobą niedokrwienną serca (z chorobą wieńcową)
• przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (lekarz dostosuje ich dawkowanie po wcześniejszej ocenie parametrów krzepnięcia krwi)
• przyjmujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (tzw. beta-blokery).

Jeżeli występują u Ciebie powyższe stany lub choroby, przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
• preparat zawiera alkohol benzylowy, którego duże dawki mogą powodować kwasicę metaboliczną;
• preparat zawiera syrop glikozowy i dekstrozę; osoby z nietolerancją niektórych cukrów oraz cukrzycą powinny zachować ostrożność.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
W okresie stosowania preparatu należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu APAP przeziębienie junior - proszek do sporządzania roztworu doustnego

Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dzieci i młodzież w wieku 6–12 lat: 1 saszetka nie częściej niż co 4–6 godzin (maksymalnie 4 saszetki na dobę). Maksymalna dawka dobowa paracetamolu stosowana u dzieci: 60 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę (po 15 mg/kg masy ciała).

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1–2 saszetek nie częściej niż co 4–6 godzin (maksymalnie 6 saszetek na dobę).

Zawartość saszetki należy wsypać do gorącej wody (100 ml) i dokładnie wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia proszku i wypićw ciągu 15 minut od przygotowania.

Nie stosować u dzieci do 6. roku życia

Bez konsultacji z lekarzem, preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni.

U osób z zaburzeniami czynności nerek, lekarz zadecyduje o zmianie dawkowania:
współczynnik filtracji kłębuszkowej 10–15 ml/minutę – 500 mg co 6 godzin;
współczynnik filtracji kłębuszkowej poniżej 10 ml/minutę – 500 mg co 8 godzin.

U osób z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta, lekarz zadecyduje o zmniejszeniu dawki lub wydłużeniu odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami.

U osób:
• dorosłych o masie ciała mniejszej niż 50 kg
• z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, z zespołem Gilberta
• odwodnionych
• długotrwale niedożywionych
• z chorobą alkoholową
dawka maksymalna wynosi 2 g na dobę.

Czy można stosować APAP przeziębienie junior - proszek do sporządzania roztworu doustnego w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Nie stosować z innymi lekami z grupy sympatykomimetyków, w tym z lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa ani z innymi lekami stosowanymi w leczeniu przeziębienia lub grypy.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a fenylefryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z zydowudyną. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii) oraz zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby.

Paracetamol (stosowany długotrwale) może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Należy kontrolować współczynnik INR w trakcie równoległego stosowania tych leków, jak również w okresie tygodnia po zaprzestaniu stosowania paracetamolu.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek.

Metoklopramid przyspiesza wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego, a leki cholinolityczne opóźniają je.

Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

W przypadku stosowania leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (tzw. beta-blokery) lub innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (w tym metylodopa) przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Fenylefryna zawarta w preparacie stosowana z indometacyną, beta-blokerami lub metylodopą może spowodować przełom nadciśnieniowy, stanowiący bezpośrednie zagrożenie życia.

Fenylefryna może osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie guanetydyny, mekamylaminy, metylodopy i rezerpiny.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą osłabiać działanie fenylefryny.

Kwas askorbinowy (witamina C) zwiększa wchłanianie glinu (np. zawartego w lekach zobojętniających sok żołądkowy) oraz żelaza.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.
Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, próby wątrobowe, ocena niewydolności trzustki, pomiar czasu protrombinowego, badanie stężenia metadrenaliny w moczu i inne).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu APAP przeziębienie junior - proszek do sporządzania roztworu doustnego?

Jak każdy lek, również Apap przeziębienie junior może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Rzadko mogą wystąpić: zahamowanie czynności szpiku kostnego, zaburzenia krzepnięcia, reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, rumień, wysypka (w tym uogólniona), biegunka, bóle brzucha, zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, nieprawidłowa czynność wątroby, świąd, pocenie się, złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie, depresja, splątanie, drżenie, rozszerzenie źrenic, ostry napad jaskry szczególnie u osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, obrzęki.

Bardzo rzadko mogą wystąpić: niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, hipoglikemia skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, zaburzenia oddychania, napad astmy oskrzelowej, krwawienie, żółtaczka, ostre uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania, niewydolność wątroby, martwica wątroby, plamica barwnikowa, ciężkie reakcje skórne, jałowy ropomocz (mętny mocz).

Z nieznaną częstością mogą wystąpić: kwasica metaboliczna z wysoką luką anionową, nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, lęk, niepokój, nerwowość, omamy, zawroty głowy, ból głowy, bezsenność, podwyższenie ciśnienia tętniczego, bladość powłok, nieznana: nudności, wymioty, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie moczu, zwiększone wydalanie moczu, kamica nerkowa, śródmiąższowe zapalenie nerek po długotrwałym stosowaniu dużych dawek.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas askorbinowy + paracetamol + fenylefryna

Apap Przeziębienie (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Coldrex Junior C (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Coldrex MaxGrip (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Febrisan (proszek musujący) Gripex Hot (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Gripex Hot Max (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Theraflu MAX GRIP (proszek do sporządzania roztworu doustnego)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta