ApoRoza - tabletki powlekane

Inhibitor reduktazy HMG-CoA, lek hipolipemizujący

Preparat zawiera substancję rozuwastatyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
ApoRoza
tabletki powlekane; 10 mg; 28 tabl.
Aurovitas Pharma
8,27 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
2,48 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
ApoRoza
tabletki powlekane; 20 mg; 28 tabl.
Aurovitas Pharma
15,84 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
4,75 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
ApoRoza
tabletki powlekane; 40 mg; 28 tabl.
Aurovitas Pharma
30,01 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
9,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
ApoRoza
tabletki powlekane; 5 mg; 28 tabl.
Aurovitas Pharma
4,18 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
1,29 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa ApoRoza - tabletki powlekane?

Pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa, w tym heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku ≥6 lat, jako uzupełnienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako uzupełnienie diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe. Dorośli. Początkowo 5–10 mg 1 ×/d. W razie konieczności po 4 tyg. dawkę można zwiększyć. Zwiększenie dawki do maks. 40 mg/d można rozważyć jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią i dużym ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (zwłaszcza u chorych z rodzinną hipercholesterolemią), u których nie uzyskano spodziewanego celu terapii po zastosowaniu dawki 20 mg 1 ×/d. Pacjenci leczeni dawką 40 mg powinni pozostawać pod rutynową kontrolą. Zaleca się, aby wprowadzanie dawki 40 mg odbywało się pod kontrolą specjalisty. Dzieci i młodzież w wieku 6–17 lat (w fazie II–V wg skali Tannera). Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Początkowo zwykle 5 mg 1 ×/d; zakres zwykle stosowanych dawek u dzieci w wieku 6–9 lat to 5–10 mg 1 ×/d (nie badano skuteczności i bezpieczeństwa dawek >10 mg/d), a u dzieci w wieku 10–17 lat 5–20 mg 1 ×/d (nie badano skuteczności i bezpieczeństwa dawek >20 mg/d); zwiększanie dawki powinno odbywać się na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji leczenia. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Dzieci w wieku 6–17 lat: początkowo 5–10 mg 1 ×/d, następnie dawkę można zwiększać do dawki maks. 20 mg 1 ×/d, na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji leczenia.
Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy, razem z działaniami mającymi na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka. Dorośli. 20 mg/d.

Kiedy stosować ApoRoza - tabletki powlekane?

Leczenie hipercholesterolemii
Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat lub starszych (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) – wspomagająco z dietą, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie wagi ciała) jest niewystarczające.
Dorośli, młodzież i dzieci w wieku 6 lat i starsze z rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią – wspomagająco do diety i innych sposobów leczenia powodujących zmniejszenie stężenia lipidów (np. afereza LDL) lub, jeśli te sposoby leczenia są nieskuteczne.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym
Zapobieganie poważnym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże (patrz punkt 5.1), wspomagająco wraz z działaniami mającymi na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka.

Kiedy nie stosować preparatu ApoRoza - tabletki powlekane?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, czynna choroba wątroby, niewyjaśnione trwałe zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, w tym ponad 3-krotne przekroczenie górnej granicy normy aktywności jednej z nich, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), miopatia, równoległe leczenie cyklosporyną, równoległe podawanie sofosbuwiru z welpataswirem i woksylaprewirem, ciąża, okres karmienia piersią. Nie stosować u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod antykoncepcji. Leku w dawce 40 mg nie stosować u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy: umiarkowana niewydolność nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min), niedoczynność tarczycy, genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub w wywiadzie rodzinnym, wystąpienie miopatii po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG-CoA lub fibratu, nadużywanie alkoholu, sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia leku we krwi, pochodzenie z Azji, równoległe stosowanie fibratów.

Dawkowanie preparatu ApoRoza - tabletki powlekane


Podawać p.o., o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłku. Przed rozpoczęciem leczenia i w jego trakcie pacjent powinien stosować dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu. U osób w podeszłym wieku (>70 lat), z umiarkowaną niewydolnością nerek, pochodzących z Azji lub z innymi czynnikami ryzyka wystąpienia miopatii początkowo 5 mg/d. U osób z zaburzeniami czynności wątroby (8–9 punktów w skali Childa i Pugha) należy rozważyć ocenę czynności nerek; nie ma danych dotyczących stosowania leku u osób z >9 punktami w skali Childa i Pugha. U osób, u których występuje polimorfizm genetyczny, mogący prowadzić do zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę, zaleca się podawanie mniejszej dawki dobowej leku. W razie konieczności jednoczesnego stosowania rozuwastatyny z lekami zwiększającymi jej stężenie w osoczu poprzez wpływ na białka transportujące (np. OATP1B1 i BCRP), co zwiększa ryzyko miopatii, rozważyć czasowe zaprzestanie podawania rozuwastatyny lub zmianę jej dawkowania; gdy jest to możliwe należy rozważyć zastosowanie leków alternatywnych do leków wpływających na białka transportujące.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające rozuwastatyna

Crestor (tabletki powlekane) Crosuvo (tabletki powlekane) Ridlip (tabletki powlekane) Romazic (tabletki powlekane) Rosucard (tabletki powlekane) Rosutrox (tabletki powlekane) Rosuvastatin Medical Valley (tabletki powlekane) Roswera (tabletki powlekane) Suvardio (tabletki powlekane) Zahron (tabletki powlekane) Zaranta (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta