Maxigra Max - tabletki powlekane

Lek z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji.

Preparat zawiera substancję sildenafil

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Maxigra Max
tabletki powlekane; 50 mg; 2 tabl.
Polpharma
23,70 zł
Maxigra Max
tabletki powlekane; 50 mg; 4 tabl.
Polpharma
37,14 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Maxigra Max - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest sildenafil. Jest on stosowany doustnie w celu poprawy erekcji u mężczyzn z zaburzeniami wzwodu. W warunkach naturalnych, tj. z pobudzeniem seksualnym, sildenafil przywraca prawidłowy wzwód w wyniku zwiększenia napływu krwi do prącia. Erekcja prącia jest procesem hemodynamicznym. Podczas pobudzenia seksualnego dochodzi do uwalniania tlenku azotu. Związek ten aktywuje enzym cyklazę guanylową, co prowadzi do zwiększenia stężenia cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) w ciałach jamistych. To z kolei powoduje rozkurcz mięśni gładkich pozwalający na większy napływ krwi do prącia. Stężenie cGMP zależy od szybkości jego syntezy z udziałem cyklazy guanylowej oraz od szybkości jego rozpadu przez hydrolizujące cGMP fosfodiesterazy (PDE). Sildenafil silnie i selektywnie blokuje fosfodiesterazę 5 (PDE5), specyficzną wobec cGMP. Hamuje zatem rozpad cGMP i na tej drodze zwiększa jego stężenie. Sildenafil znacznie nasila działanie endogennego tlenku azotu w ciałach jamistych wskutek hamowania PDE5. Gdy w wyniku pobudzenia seksualnego dochodzi do uwolnienia tlenku azotu, hamowanie PDE5 przez sildenafil powoduje zwiększenie stężenia cGMP w ciałach jamistych. Pobudzenie seksualne jest konieczne do wystąpienia korzystnych efektów leczniczych sildenafilu.

Kiedy stosować Maxigra Max - tabletki powlekane?

Leczenie zaburzeń erekcji u mężczyzn.

Do skutecznego działania leku niezbędna jest stymulacja seksualna.

Kiedy nie stosować preparatu Maxigra Max - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są również:
• przeciwwskazania do aktywności seksualnej (np. ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym niestabilna choroba wieńcowa, ciężka niewydolność serca)
• równoległe stosowanie z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. nitroprusydek sodu, azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci
• równoległe stosowanie z lekami hamującymi aktywność fosfodiesterazy 5 (PDE5) lub z lekami zwiększającymi aktywność cyklazy guanylowej, takimi jak riocyguat, molsydomina
• utrata wzroku w jednym oku z powodu nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego
• ciężka niewydolność wątroby
• niedociśnienie tętnicze (niższe niż 90/50 mm Hg)
• niedawno przebyty udar lub zawał serca
• dziedziczna degeneracja siatkówki (np. retinopatia barwnikowa).

Nie stosować u osób do ukończenia 18. roku życia.

Preparat nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Maxigra Max - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed podjęciem decyzji o leczeniu farmakologicznym lekarz powinien zdiagnozować u pacjenta zaburzenia erekcji i określić ich przyczyny.

Przed zastosowaniem preparatu zaleca się uzupełnienie kwestionariusza dołączonego do opakowania, który pozwoli określić, czy stosowanie preparatu jest właściwe.

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu konieczna jest ocena stanu układu sercowo-naczyniowego. Zaleca się aby lekarz ocenił, czy występują czynniki ryzyka zaburzeń układu sercowo-naczyniowego i czy w indywidualnym przypadku właściwe jest stosowanie preparatu. Preparat wykazuje działanie rozszerzające naczynia i może powodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego, co może stanowić zagrożenie dla niektórych osób.

Zwiększona wrażliwość na działanie rozszerzające naczynia krwionośne występuje w szczególności u osób z utrudnieniem odpływu krwi z lewej komory serca (np. ze zwężeniem ujścia aorty czy kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu) oraz u osób z zespołem atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się silnym zaburzeniem kontroli ciśnienia tętniczego przez autonomiczny układ nerwowy.

Po wprowadzeniu preparatu do obrotu, obserwowano przypadki ciężkich zaburzeń układu sercowo-naczyniowego, takie jak: zawał serca, niestabilna dławica piersiowa, nagła śmierć sercowa, komorowe zaburzenia rytmu serca, krwotok wewnątrzmózgowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze. Większość osób, u których wystąpiły zaburzenia należała do grupy z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Preparat nasila obniżające ciśnienie tętnicze działanie azotanów.

Należy zachować ostrożność stosując preparat u osób z chorobami predysponującymi do priapizmu (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi, białaczka) lub anatomicznymi zniekształceniami prącia (np. wygięcie, zwłóknienie ciał jamistych, choroba Peyroniego). Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem przedłużonych erekcji i priapizmu. W przypadku erekcji utrzymującej się ponad 4 godziny, należy niezwłocznie szukać fachowej pomocy medycznej. W przypadku niepodjęcia natychmiastowego leczenia priapizmu, może dojść do uszkodzenia tkanek prącia i trwałej utraty potencji.

Ze względu na brak badań nie zaleca się stosowania preparatu w skojarzeniu z innymi metodami leczenia zaburzeń wzwodu ani z metodami leczenia nadciśnienia płucnego z zastosowaniem sildenafilu.

W przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania preparatu równolegle z rytonawirem.

W przypadku stosowania alfa-adrenolityków, przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. U osób stosujących równolegle alfa-adrenolityki należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ zastosowanie preparatu może spowodować wystąpienie objawowego niedociśnienia tętniczego. Przed rozpoczęciem stosowania sildenafilu stan pacjenta powinien być hemodynamicznie stabilny i zaleca się, aby dawka początkowa sildenafilu wynosiła 25 mg. Należy skonsultować się z lekarzem i ustalić postępowanie na wypadek wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego.

Preparat nasila przeciwagregacyjne działanie donora tlenku azotu – nitroprusydku sodu.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi ani u osób z czynną chorobą wrzodową; osoby z tej grupy przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem, który oceni stosunek korzyści do ryzyka i podejmie decyzję, czy właściwe jest stosowanie preparatu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Preparat może wpływać na sprawność psychoruchową i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Preparat może powodować zawroty głowy, zaburzenia widzenia i inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn oraz powodować zagrożenie podczas wykonywania tych czynności. Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn, należy sprawdzić indywidualną reakcję na lek i zachować ostrożność.

Dawkowanie preparatu Maxigra Max - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli mężczyźni: w przypadku wcześniejszego stosowania sildenafilu w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka wynosi 50 mg; w przeciwnym razie sildenafil w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, gdy dawka 25 mg nie była wystarczająca do uzyskania wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku. Preparat należy przyjmować doustnie, około 1 godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Przyjęcie leku w trakcie posiłku może spowodować opóźnienie początku jego działania.

Nie zaleca się stosowania preparatu częściej niż 1 raz na dobę.

Tylko lekarz może zadecydować, w zależności od skuteczności i tolerancji, o zwiększeniu dawki (maksymalna dopuszczalna dawka 100 mg).

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg. W razie konieczności tylko lekarz może decydować o ewentualnym zwiększeniu dawki w tej grupie osób.

U osób z niewydolnością wątroby (np. marskością wątroby) zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg. W razie konieczności tylko lekarz może decydować o ewentualnym zwiększeniu dawki w tej grupie osób.

U osób przyjmujących równolegle leki hamujące aktywność izoenzymu CYP3A4 (z wyjątkiem rytonawiru, którego równoległe stosowanie z sildenafilem nie jest zalecane) lub leki z grupy alfa-adrenolityków zalecana dawka początkowa sildenafilu wynosi 25 mg.

Czy można stosować Maxigra Max - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Przeciwwskazane jest stosowanie sildenafilu u osób przyjmujących:
• leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, tzw. poppers, nitroprusydek sodu) lub azotany w jakiejkolwiek postaci (nitrogliceryna, pochodne izosorbidu [monoazotan, diazotan], tetraazotan pentaerytrolu, azotany stosowane w leczeniu dławicy piersiowej)
• nikorandyl (wykazuje działanie aktywatora kanału potasowego oraz azotanu i może powodować poważne interakcje z sildenafilem)
• leki zwiększające aktywność cyklazy guanylowej, takie jak riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego) czy molsydomina (lek stosowany w chorobie niedokrwiennej serca)
• leki hamujące aktywność fosfodiesterazy 5 (inhibitory PDE5).

Nie zaleca się równoległego stosowania sildenafilu z rytonawirem. Rytonawir znacząco zwiększa stężenie sildenafilu we krwi. W przypadku przyjmowania innych leków z grupy inhibitorów proteazy (np. sakwinawir) przed zastosowaniem preparatu wymagana jest konsultacja lekarska.

Sildenafil jest metabolizowany przez cytochrom P450, głównie przez izoenzym 3A4 i w mniejszym stopniu przez izoenzym 2C9. Dlatego leki hamujące lub aktywujące ww. izoenzymy mogą wpływać na stężenie sildenafilu; należy zachować ostrożność.

Jeśli sildenafil przyjmowany jest równolegle z lekami hamującymi aktywność CYP 3A4 ( np. ketokonazol, erytromycyna, cymetydyna) zalecane jest zmniejszenie dawki początkowej sildenafilu do 25 mg. W przypadku stosowania ww. leków, przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Sok grejpfrutowy (słaby inhibitor CYP3A4) może powodować niewielkie zwiększenie stężenia sildenafilu we krwi.

Pojedyncza dawka leków zobojętniających sok żołądkowy nie wpływa na dostępność biologiczną sildenafilu.

Stosowanie sildenafilu u osób otrzymujących alfa-adrenolityki (np. doksazosyna, prazosyna, terazosyna) może prowadzić do wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego, w tym zawrotów głowy, zamroczenia czy omdlenia. Najczęściej występuje ono w ciągu 4 godzin od przyjęcia sildenafilu. W przypadku wystąpienia ww. objawów należy położyć się lub usiąść i unikać szybkiego wstawania. Pomóc może wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza. W przypadku stosowania alfa-adrenolityków, przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki początkowej sildenafilu do 25 mg.

Sildenafil nasila działanie przeciwagregacyjne nitroprusydku sodu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Maxigra Max - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Maxigra Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często mogą wystąpić: bóle głowy.

Często mogą wystąpić: zawroty głowy, zaburzenia widzenia (nadwrażliwość na światło, nieostre widzenie), chromatopsja (przejściowa i o łagodnym nasileniu, polegająca głównie na widzeniu z kolorową poświatą), uderzenia gorąca, uczucie zatkanego nosa, nudności, niestrawność.

Niezbyt często: nieżyt nosa, reakcje nadwrażliwości, senność, niedoczulica, ból oka, zaczerwienione/przekrwione oczy, zaburzenia łzawienia, zapalenie spojówek, światłowstręt, szum w uszach, tachykardia (zwiększenie częstotliwości rytmu serca), kołatanie serca, niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, krwawienia z nosa, choroba refluksowa przełyku, wymioty, ból w górnej części jamy brzusznej, suchość w ustach, wysypka, ból mięśni, krwiomocz, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, uczucie gorąca.

Rzadko: przemijający napad niedokrwienny, udar mózgu, drgawki, omdlenie, przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego niezwiązana z zapaleniem tętnic, zamknięcie naczyń siatkówki, krwotok siatkówkowy, retinopatia miażdżycowa, jaskra, ubytki pola widzenia, zmniejszona ostrość widzenia, widzenie podwójne, krótkowzroczność, zmętnienie ciała szklistego, zaburzenia tęczówki, rozszerzenie źrenicy, widzenie obwódek wokół źródeł światłą (efekt halo), obrzęk oka, przekrwienie spojówek, podrażnienie oka, obrzęk powieki, odbarwienie twardówki, utrata słuchu, arytmia komorowa, migotanie przedsionków, zawał serca, niestabilna dławica piersiowa, nagła śmierć sercowa, drażliwość, wydłużenie czasu erekcji, priapizm (długotrwały, bolesny wzwód bez pobudzenia seksualnego), krwawienie z prącia, uczucie ucisku w gardle, obrzęk nosa, suchość nosa, niedoczulica jamy ustnej, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające sildenafil

Actigra (tabletki powlekane) Actigra Forte (tabletki powlekane) DoppelSil (tabletki do rozgryzania i żucia) Doppelsil Max (tabletki do rozgryzania i żucia) Falsigra (tabletki powlekane) Granpidam (tabletki powlekane) Inventum (tabletki do rozgryzania i żucia) Inventum Max (tabletki do rozgryzania i żucia) Maxigra (tabletki powlekane) Maxigra Go (tabletki powlekane) Maxon (tabletki powlekane) Maxon Active (tabletki powlekane) Maxon Forte (tabletki powlekane) Mensil (tabletki do rozgryzania i żucia) Mensil Max (tabletki do rozgryzania i żucia) PrinceX (tabletki powlekane) Remidia (tabletki powlekane) Revatio (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Revatio (tabletki powlekane) Silandyl (lamelki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Silcontrol (tabletki powlekane) Sildenafil Actavis (tabletki powlekane) Sildenafil Apotex (tabletki powlekane) Sildenafil Aurovitas (tabletki powlekane) Sildenafil Bluefish (tabletki powlekane) Sildenafil Genoptim (tabletki powlekane) Sildenafil Medical Valley (tabletki powlekane) Sildenafil PPH (tabletki powlekane) Sildenafil Ranbaxy (tabletki powlekane) Sildenafil Sandoz (tabletki) Sildenafil SymPhar (tabletki powlekane) Sildenafil Teva (tabletki powlekane) Sildenafil Zentiva (tabletki powlekane) Silungo (tabletki powlekane) Valinger (tabletki powlekane) Valinger Forte (tabletki powlekane) Viagra (tabletki powlekane) Viagra Connect Max (tabletki powlekane) Vizarsin (tabletki powlekane) Vizarsin (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta
  • Alergolog - czym się zajmuje, kiedy zgłosić się do alergologa?
    Alergolog to lekarz zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych. Stosuje leczenie przyczynowe, immunoterapię (tzw. odczulanie), objawowe lub połączenie obu tych metod. Alergolog w celach diagnostycznych może wykonywać alergiczne testy skórne, badania krwi i próby prowokacyjne.
  • Kardiolog - czym się zajmuje i jakie choroby leczy?
    Kardiolog to lekarz specjalizujący się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego (inaczej układu krążenia), które, obok nowotworów, stanowią główną przyczynę zgonów na świecie. W diagnostyce i leczeniu stosuje zarówno metody nieinwazyjne, jak i inwazyjne.