Cefuroksym (aksetyl cefuroksymu)

Aksetyl cefuroksymu – jest antybiotykiem, cefalosporyną II generacji. Cefalosporyny zaliczane są do antybiotyków β-laktamowych. Mechanizm działania tych antybiotyków polega na blokowaniu jednego z ostatnich etapów biosyntezy ściany komórkowej bakterii, tzw. transpeptydacji, czyli procesu zasieciowania pierwotnej struktury liniowej, dzięki któremu ściana komórkowa bakterii uzyskuje strukturę trwałą. Dzieje się to dzięki podobieństwu budowy antybiotyku i naturalnych substancji wykorzystywanych do budowy ściany komórkowej przez bakterie. Zahamowanie enzymu transpeptydazy, biorącego udział w tym procesie, skutkuje zahamowaniem budowy ściany komórkowej i następnie rozpadem komórki bakteryjnej. Ze względu na taki mechanizm działania antybiotyki β-laktamowe wykazują najsilniejsze działanie w fazie największego rozwoju bakterii i ich najintensywniejszego wzrostu. Aksetyl cefuroksymu jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, czyli wykazuje skuteczność wobec wielu patogenów. Zaliczany jest do antybiotyków bakteriobójczych, czyli powodujących zabicie komórki bakteryjnej.
Aby antybiotyk zadziałał skutecznie, musi osiągnąć w miejscu zakażenia stężenie niezbędne do zahamowania wzrostu lub zabicia drobnoustroju chorobotwórczego, a równocześnie stężenie to musi pozostawać bezpieczne dla ludzkich komórek. Jeśli oba te warunki zostają spełnione, mówimy, że dany mikroorganizm jest wrażliwy na antybiotyk, jeśli nie – mamy do czynienia z opornością na antybiotyk. Oporność na antybiotyk może być wrodzona lub nabyta w wyniku mutacji genetycznej bakterii i selekcji szczepów opornych czy poprzez przekazywanie genów oporności między komórkami bakteryjnymi (jest to tzw. transfer horyzontalny). Jednym z istotnych mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki β-laktamowe jest rozkład i, co za tym idzie, unieczynnienie antybiotyku za pośrednictwem enzymów, zwanych β-laktamazami.
Działanie bakteriobójcze antybiotyków β-laktamowych zależy od czasu, w którym stężenie leku w miejscu zakażenia będzie utrzymywało się na odpowiednio wysokim poziomie.
Po zastosowaniu antybiotyków β-laktamowych u niektórych chorych mogą wystąpić reakcje alergiczne. Mogą one występować w postaci reakcji skórnych (takich jak wysypka, świąd, pokrzywka), rzadziej w postaci nasilonych zmian (np. obrzęków, pęcherzowego czy złuszczającego zapalenia skóry). Reakcje alergiczne mogą niekiedy obejmować cały organizm i prowadzić nawet do zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego. Poważne reakcje alergiczne występują częściej po podaniu dożylnym niż po podaniu doustnym. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych po przyjęciu antybiotyku należy szybko zwrócić się o poradę do lekarza, ponieważ może zachodzić konieczność zaprzestania stosowania tego antybiotyku i zamiany na inny oraz wdrożenia dodatkowego leczenia alergii. Alergia na jedną z cefalosporyn wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji alergicznej na inny lek z grupy β-laktamów. Co ważne, reakcje nadwrażliwości mogą pojawić się już podczas pierwszego zastosowania antybiotyku jak i w przypadku kolejnych podań.
Innym działaniem niepożądanym mogącym wystąpić po zastosowaniu antybiotyków β-laktamowych są dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, utrata łaknienia, wymioty, wzdęcie, luźne stolce, biegunka, zaburzenia smaku. Są one zwykle łagodne i często ustępują w tracie leczenia lub po jego zakończeniu. Korzystne może być przyjmowanie preparatów przywracających prawidłowy skład flory bakteryjnej jelit
Aksetyl cefuroksymu stosowany jest w leczeniu zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, ucha środkowego, układu moczowego, skóry i tkanek miękkich, rzeżączki.
Po podaniu doustnym aksetyl cefuroksymu w ok. 50% wchłania się z przewodu. Jest prolekiem (czyli substancją, która sama nie wykazuje działania farmakologicznego, ale uzyskuje je po przemianie metabolicznej w organizmie), który uzyskuje aktywność przeciwbakteryjną dopiero po hydrolizie w ściankach jelit, gdzie dochodzi do powstania wolnego cefuroksymu. Cefuroksym nie ulega metabolizmowi. Biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 70 min. Większość dawki (85–90%) wydalana jest przez nerki, w postaci niezmienionej, w ciągu 24 h.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w opisach preparatów.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające cefuroksym (aksetyl cefuroksymu)

Bioracef (tabletki powlekane) Cefox (tabletki powlekane) Cefuroxime Genoptim (tabletki powlekane) Ceroxim (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Ceroxim (tabletki powlekane) Furocef (tabletki powlekane) Tarsime (tabletki powlekane) Xorimax 250 (tabletki drażowane) Xorimax 500 (tabletki drażowane) Xorimax 500 (tabletki powlekane) Zamur 250 (tabletki powlekane) Zamur 500 (tabletki powlekane) Zinnat (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej) Zinnat (tabletki powlekane) Zinoxx (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta