Drospirenon + estradiol (opis profesjonalny)

Działanie - Drospirenon + estradiol

Mechanizm działania
Złożony preparat stosowany w hormonalnej terapii zastępczej. 17-β-estradiol jest naturalnym hormonem syntetyzowanym i uwalnianym w 95% przez komórki ziarniste jajnika. W niewielkiej ilości powstaje z estronu w wyniku odwracalnej konwersji zachodzącej w tkankach docelowych; małe ilości estradiolu powstają także w wyniku aromatyzacji dehydroepiandrosteronu (DHEA) i testosteronu poza jajnikiem. Estradiol działa za pośrednictwem swoistych receptorów cytoplazmatycznych, a głównymi narządami docelowymi są: narządy płciowe, gruczoły sutkowe, podwzgórze i przysadka. Stężenie hormonu w surowicy zależy od fazy cyklu i u kobiet w wieku rozrodczym waha się w granicach 60–1300 pmol/l. Estrogeny warunkują drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe u kobiet: pobudzają rozwój macicy, jajowodów, pochwy, zewnętrznych narządów płciowych i gruczołów sutkowych. W endometrium wywołują zmiany proliferacyjne, powodują zwiększenie masy mięśnia macicy, a poprzez pobudzenie syntezy prostaglandyn zwiększają jej pobudliwość skurczową; pobudzają wydzielanie śluzu szyjkowego z jednoczesnym rozkurczaniem błony mięśniowej szyjki macicy, umożliwiając penetrację plemników. W pochwie wywołują wzrost, dojrzewanie i złuszczanie komórek nabłonka. W sutku pobudzają rozwój podścieliska i tkanki tłuszczowej oraz wzrost nabłonka kanalików i pęcherzyków gruczołowych. Wpływ ogólnoustrojowy estradiolu przejawia się działaniem: kościotwórczym, pobudzającym syntezę białek w wątrobie, zwiększającym wytwarzanie tlenku azotu, prostacykliny i hamującym wytwarzanie tromboksanu i endoteliny, zmniejszającym stężenie frakcji LDL cholesterolu, zwiększającym stężenie cholesterolu frakcji HDL (z wyjątkiem estradiolu stosowanego przezskórnie), VLDL i triglicerydów. Estradiol zwiększa w surowicy stężenie czynnika krzepnięcia VII oraz białka C, zmniejsza stężenie inhibitora aktywatora plazminogenu 1, fibrynogenu i antytrombiny III. Wpływa na biosyntezę tłuszczów, białek, zasad purynowych i pirymidynowych, zmniejsza stężenie glukozy na czczo; zwiększa przepuszczalność błon komórkowych poprzez większe nawodnienie – poprawia elastyczność skóry i stan błon śluzowych. Wpływa na rozmieszczenie tkanki tłuszczowej (ukształtowanie sylwetki kobiecej). Działa korzystnie na stan psychiczny i emocjonalny oraz libido.

Farmakokinetyka
Dostępność biologiczna estradiolu podanego p.o. wynosi ok. 5–7%. t1/2 w osoczu wynosi 13–20 h. Wydalany głównie z moczem w postaci metabolitów (siarczanów, glukuronianów), częściowo w postaci niezmienionej. Drospirenon jest syntetycznym progestagenem. Wykazuje również słabe działanie antyandrogenne i antymineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje działania androgennego, estrogennego, glikokortykosteroidowego lub antyglikokortykosteroidowego. Dostępność biologiczna po podaniu p.o. wynosi ok. 76–85%, pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną; w 95–97% wiąże się z białkami osocza. Nie wiąże się z SHBG ani CBG. Metabolizowany w znacznym stopniu do nieczynnych pochodnych; w warunkach in vitro metabolizm zachodzi tylko w niewielkim stopniu z udziałem CYP3A4 cytochromu P-450. Wydalanie następuje z moczem i kałem; t1/2 wynosi 35–39 h.

Wskazania do stosowania - Drospirenon + estradiol

Hormonalna terapia zastępcza
Hormonalna terapia zastępcza w leczeniu niedoborów estrogenów u kobiet będących ponad rok po menopauzie.

Zapobieganie osteoporozie
Zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie z dużym ryzykiem złamań, u których nie można stosować w tym celu innych leków.

Przeciwwskazania stosowania - Drospirenon + estradiol

Niewyjaśnione krwawienia z macicy, ostra i przewlekła czynna choroba wątroby, występująca obecnie lub przebyta choroba zakrzepowo-zatorowa (głęboka zakrzepica żylna, zatorowość płucna, udar, zawał serca), hormonozależne nowotwory macicy lub gruczołów sutkowych albo ich podejrzenie, nieleczony przerost błony śluzowej macicy, porfiria, ciężka lub ostra niewydolność nerek, nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Stany wymagające zachowania szczególnej ostrożności
Z bardzo dużą ostrożnością należy stosować w przypadku wrodzonych zaburzeń przemiany tłuszczowej, endometriozy, kamicy dróg żółciowych, chorób przebiegających z drgawkami, po przebytej żółtaczce cholestatycznej związanej ze stosowaniem estrogenów lub z ciążą.

Histerektomia
Preparatów złożonych nie należy stosować u kobiet, które przebyły histerektomię.

Kontrola przebiegu leczenia
Hormonalną terapię zastępczą należy stosować wyłącznie u kobiet, u których objawy pomenopauzalne niekorzystnie wpływają na jakość życia. Ocenę korzyści i ryzyka należy przeprowadzać raz w roku.

Choroby, które mogą wstąpić w czasie leczenia
Podczas leczenia może dojść do powiększenia mięśniaków macicy oraz nasilenia lub nawrotu endometriozy, zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, nadciśnienia tętniczego, niektórych chorób wątroby, cukrzycy, kamicy żółciowej, migreny lub bólów głowy, tocznia rumieniowatego układowego, przerostu błony śluzowej macicy, padaczki, astmy, otosklerozy.

Konieczność przerwania leczenia
Należy zaprzestać stosowania preparatu w przypadku wystąpienia żółtaczki lub pogorszenia czynności wątroby, znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego, nowego rzutu migrenowego bólu głowy, ciąży albo w razie pojawienia się jednego z przeciwwskazań.

Zaburzenia czynności serca i/lub nerek
Ze względu na zwiększone ryzyko retencji płynów należy uważnie obserwować osoby z niewydolnością serca lub nerek.

Hormony tarczycy
Stosowanie estrogenów może wpływać na stężenie hormonów tarczycy.

Funkcje poznawcze
Nieznany jest wpływ hormonalnej terapii zastępczej na funkcje poznawcze; nie można wykluczyć ich pogorszenia u kobiet po 65. rż.

Hiperkaliemia
Ze względu na działanie antymineralokortykosteroidowe drospirenonu u niektórych kobiet niewielkiemu zwiększeniu może ulegać stężenie potasu w surowicy; u kobiet z niewydolnością nerek i stężeniem potasu sięgającym górnej granicy wartości prawidłowych należy monitorować stężenie potasu podczas pierwszego cyklu leczenia.

Nadwrażliwość na promieniowanie UV
Podczas stosowania hormonalnej terapii zastępczej kobiety z tendencją do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie UV.

Osoby po 65. rż.
Doświadczenie dotyczące stosowania u kobiet po 65. rż. jest ograniczone.

Interakcje - Drospirenon + estradiol

Nasilanie działania leku
Fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz, rytonawir, nelfinawir, preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego mogą nasilać metabolizm estrogenów i progestagenów i powodować zmniejszenie skuteczności preparatu.

Omeprazol
Lek nie wpływa na stężenie omeprazolu w osoczu.

Inhibitory ACE, NLPZ
U kobiet z prawidłową czynnością nerek równoległe stosowanie inhibitorów ACE lub NLPZ nie wpływa na stężenie potasu w osoczu.

Antagoniści aldosteronu, leki moczopędne oszczędzające potas
Podczas równoległego stosowania antagonistów aldosteronu lub leków moczopędnych oszczędzających potas należy monitorować stężenie potasu podczas pierwszego cyklu leczenia.

Działania niepożądane - Drospirenon + estradiol

Często bóle lub wzdęcia brzucha, osłabienie, bóle kończyn, nudności, bóle głowy, zmiany nastroju, uderzenia gorąca, nerwowość, powiększenie się mięśniaków macicy, upławy, krwawienia w środku cyklu, niezłośliwe nowotwory piersi, powiększenie piersi

Niezbyt często bóle pleców, bóle miednicy, dreszcze, złe samopoczucie, migrena, nadciśnienie tętnicze, bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca, żylaki, zakrzepica żylna, zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwiększony apetyt, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych, obrzęki uogólnione lub miejscowe, zwiększenie masy ciała, hiperlipidemia, kurcze mięśni, bóle stawów, bezsenność, zawroty głowy, zmniejszenie libido, zaburzenia koncentracji, parestezje, zwiększona potliwość, stany lękowe, suchość w ustach, duszność, łysienie, zaburzenia ze strony skóry i włosów, hirsutyzm, zaburzenia smaku, zapalenie pochwy i sromu, nieregularne krwawienia, torbiele jajników, zakażenia dróg moczowych lub nietrzymanie moczu, obrzęk piersi.

Mogą wystąpić również choroby pęcherzyka żółciowego, choroby skóry i tkanki podskórnej (ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa). Stosowanie w hormonalnej terapii zastępczej samego estrogenu zwiększa ryzyko przerostu i raka błony śluzowej macicy; stosowanie progestagenu przynajmniej przez 12 dni w cyklu zmniejsza istotnie to ryzyko.

Inne
Stosowanie w hormonalnej terapii zastępczej samego estrogenu zwiększa również ryzyko raka jajnika; nie wiadomo, czy zastosowanie preparatów złożonych wpływa na to ryzyko. Wyniki badań klinicznych wskazują, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (estrogeny, preparaty złożone, preparaty zawierające tybolon) może zwiększać ryzyko wystąpienia raka piersi; ryzyko to zwiększa się wraz z wydłużaniem czasu stosowania preparatu. Stosowanie hormonalnej terapii zastępczej zwiększa ryzyko rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Dane kliniczne dotyczące stosowania skoniugowanych estrogenów w skojarzeniu z medroksyprogesteronem wskazują na zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego i udaru mózgu; nie wiadomo, czy efekty te odnoszą się również do innych preparatów stosowanych w hormonalnej terapii zastępczej.

Ciąża i laktacja - Drospirenon + estradiol

Kategoria X. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Dawkowanie - Drospirenon + estradiol

U kobiet niestosujących dotychczas hormonalnej terapii zastępczej lub stosujących inny preparat w sposób ciągły leczenie można rozpocząć w dowolnym czasie. Kobiety stosujące dotychczas hormonalną terapię zastępczą cykliczną lub ciągłą sekwencyjną mogą rozpocząć leczenie po zakończeniu poprzedniego cyklu. Preparat stosuje się 1 ×/d w sposób ciągły.

W przypadku pominięcia tabletki należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe; po upływie 24 h nie ma potrzeby przyjmowania dodatkowej tabletki; w przypadku pominięcia kilku tabletek może wystąpić krwawienie z dróg rodnych. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę i stosować leczenie jak najkrócej.

Uwagi dla Drospirenon + estradiol

Antykoncepcja
Preparat nie jest środkiem antykoncepcyjnym. W celu wykluczenia możliwości podania leku we wczesnej ciąży wskazane jest wykonywanie testów ciążowych przed podaniem leku. W trakcie przyjmowania leku w przypadku niepotwierdzonej menopauzy należy stosować środki antykoncepcyjne.

Przygotowanie do stosowania leku, kontrola przebiegu leczenia
Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest zebranie dokładnego wywiadu lekarskiego, w tym rodzinnego, badanie przedmiotowe, w tym ginekologiczne, ewentualnie konsultacje lekarzy innych specjalności w celu wykluczenia przeciwwskazań oraz wyjaśnienie pacjentce zasad leczenia hormonalnego. Należy wykonać mammografię, przezpochwowe badanie USG, oznaczenie stężenia cholesterolu. W trakcie terapii konieczne są: coroczne dokładne badanie lekarskie i ginekologiczne, przezpochwowe badanie USG, mammografia, podstawowe badania laboratoryjne, badanie cytologiczne szyjki macicy zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające drospirenon + estradiol

Angeliq (tabletki powlekane)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta