Dabigatran (eteksylan dabigatranu w postaci mesylanu)

Dabigatran jest lekiem przeciwzakrzepowym, bezpośrednim inhibitorem trombiny.
Proces krzepnięcia krwi nazywany jest niekiedy kaskadą krzepnięcia, gdyż jest złożony i przebiega wieloma etapami, następującymi jeden po drugim. Po uszkodzeniu naczynia płytki krwi przylepiają do ściany naczynia w okolicy uszkodzenia, a następnie zlepiają między sobą, tworząc pierwotny czop hemostatyczny, który wstępnie hamuje wypływ krwi. Jest on jednak nietrwały i musi ulec wzmocnieniu. W tym celu płytki krwi stymulują lokalną produkcję fibryny (włóknika), który tworzy rozbudowane sieci wzmacniające czop płytkowy. W wyniku tych procesów powstaje skrzep płytkowo-włóknikowy.
Ciekawym zjawiskiem jest mechanizm tworzenia fibryny. Włókna fibryny mają dużą zdolność tworzenia sieci, nie mogą więc znajdować się w naczyniach krwionośnych w gotowej postaci, gdyż zatkałyby te naczynia. Dlatego we krwi znajduje się prekursor fibryny – nieczynne białko zwane fibrynogenem, które w razie potrzeby zostaje przekształcone do fibryny. W procesie tej aktywacji bierze udział kilkanaście białek, tzw. czynników krzepnięcia. Mogą to być białka znajdujące się w osoczu krwi lub zawarte w błonach komórek (tzw. czynnik tkankowy). Czynniki krzepnięcia oznaczane są cyframi rzymskimi i tak, na przykład czynnik I to fibrynogen. Niektóre czynniki krzepnięcia (tzw. zespół protrombiny, czyli czynniki II, VII, IX i X) wytwarzane są w wątrobie, a w procesie tym niezbędny jest udział witaminy K. Czynnik II, czyli trombina, powstaje z nieaktywnej protrombiny pod wpływem tromboplastyny i aktywatorów, a zahamowanie tego czynnika uniemożliwia przemianę fibrynogenu w fibrynę i powstanie skrzepu.
Wskazaniami do stosowania dabigatranu są: zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u dorosłych po przebytej planowej aloplastyce całkowitej stawu kolanowego lub biodrowego oraz prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z jednym lub więcej następujących czynników ryzyka: przebyty udar, przemijający napad niedokrwienny lub zatorowość systemowa, frakcja wyrzutowa lewej komory serca <40%, objawowa niewydolność serca >=II klasy wg NYHA, wiek >=75. rż., wiek >=65. rż. z towarzyszącą mu cukrzycą, chorobą wieńcową lub nadciśnieniem tętniczym
W lecznictwie stosuje się eteksylan dabigatranu, który jest nieaktywnym prolekiem, ulegającym w wątrobie przemianie do aktywnego dabigatranu. Po podaniu doustnym lek wchłania się szybko, a największe stężenie w surowicy osiąga ok. 0,5–6 godzin po podaniu. Biologiczny okres półtrwania wynosi 12–14 godzin. Lek wydalany jest przede wszystkim z moczem.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające dabigatran (eteksylan dabigatranu w postaci mesylanu)

Pradaxa 75 mg (kapsułki twarde) Pradaxa 110 mg (kapsułki twarde) Pradaxa 150 mg (kapsułki twarde) Telexer (kapsułki twarde)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta