×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Awaria procesora mowy wyklucza na lata

Sejm

Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2022 roku, na wymianę procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu albo wymianę procesora dźwięku implantów ucha środkowego oczekiwało 1181 osób – poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska.


Fot Adobe Stock /showcake

  • O wymianę procesora mowy można zacząć się starać dopiero po upływie 5 lat od wszczepienia – zaznaczono w interpelacji do MZ
  • Jak dodano, osoby niesłyszące w przypadku awarii procesora i kilkuletniego oczekiwania na nowy są wykluczone z życia zawodowego i społecznego
  • Biorąc pod uwagę przykład województwa mazowieckiego, mediana czasu oczekiwania na omawiane świadczenie ma trend spadkowy – zaznaczył Waldemar Kraska
  • W projekcie aktu prawnego, nad którym trwają prace w MZ, ujęto wyodrębnienie poza ryczałt procedury leczenia zaburzeń słuchu z zastosowaniem wszczepialnych protez słuchu

Jak zaznaczono w interpelacji do ministra zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez. Finansuje również koszt niezbędnej rehabilitacji i wymianę procesora mowy, który zużywa się w trakcie użytkowania. – Jednak o jego wymianę można zacząć się starać dopiero po upływie 5 lat od wszczepienia, czyli dopiero wtedy dołączyć do kolejki oczekujących. Od momentu wpisania, nie wcześniej, liczy się czas oczekiwania, który może potrwać kilka lat. Naprawa niesprawnego procesora jest bardzo kosztowna. A to oznacza, że osoby niesłyszące w przypadku awarii procesora i kilkuletniego oczekiwania na nowy są wykluczone z życia zawodowego i społecznego. Bez sprawnego urządzenia tracą możliwość komunikowania się – zaznaczył Jacek Protas.

Poseł zwrócił się do resortu zdrowia z pytaniem, jaki jest obecnie realny czas oczekiwania osób dorosłych na wymianę niesprawnego procesora, ile osób czeka na tę wymianę oraz czy są obecnie prowadzone działania mające na celu udrożnienie kolejek na wymianę procesora dla osób dorosłych.

W odpowiedzi na interpelację resort zdrowia zamieścił tabelę z danymi na temat mediany średniego rzeczywistego czasu oczekiwania (w dniach) dla świadczenia: „Wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu albo wymiany procesora dźwięku implantów ucha środkowego” na przestrzeni lat 2019–2022 w podziale na województwa oraz stan pacjenta.

Rok 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Miesiąc 12 12 12 11 12 12 12 11
Kategoria medyczna Przypadek pilny Przypadek stabilny
Dolnośląski
Kujawsko-pomorski 36 165
Lubelski 385 463 557 525
Łódzki
Małopolski 23 11
Mazowiecki 88 435 636 516 249
Podlaski
Pomorski 13
Śląski 11 10
Wielkopolski 348
Zachodniopomorski 73 91

– Biorąc pod uwagę przykład województwa mazowieckiego, jako województwa, na terenie którego przeprowadza się zdecydowaną większość świadczeń w zakresie wymiany procesora mowy, bezsprzecznie można dostrzec, że mediana czasu oczekiwania na omawiane świadczenie ma trend spadkowy – zaznaczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zwrócił również uwagę, że NFZ nie gromadzi danych dotyczący liczby osób oczekujących na świadczenie w rozbiciu na dorosłych i dzieci. Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności NFZ za II kwartał 2022 roku, na wymianę procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu albo wymianę procesora dźwięku implantów ucha środkowego oczekiwało 1181 osób.

Kraska zaznaczył, że w przypadku realizacji świadczeń dotyczących wszczepienia implantów ślimakowych oraz wymiany procesorów mowy, dostępność omawianych świadczeń w obecnym stanie prawnym należy rozdzielić na dwie grupy pacjentów: do i powyżej 18. roku życia. – W przypadku osób do 18. roku życia, wejście w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875) spowodowało, że w przypadku tej grupy pacjentów realizacja wszystkich świadczeń gwarantowanych odbywa się bezlimitowo, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększenie dostępności wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej, w tym również związanych z leczeniem zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu – podkreślił wiceminister.

Natomiast w przypadku osób powyżej 18. roku życia, obecnie zarówno wszczepienie implantu, jak i wymiana procesora mowy dla osób dorosłych są finansowane z tej samej puli środków – w ramach ryczałtu, co oznacza, że o kolejności wykonania określonych procedur decyduje świadczeniodawca w ramach ryczałtowych środków finansowych.

Wiceminister poinformował również, że w resorcie rozpoczęły się prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. – W projekcie niniejszego aktu prawnego ujęto wyodrębnienie poza ryczałt procedury leczenia zaburzeń słuchu z zastosowaniem wszczepialnych protez słuchu – zaznaczył Kraska. – Wejście w życie tego rozwiązania skutkować będzie możliwością ustalania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tego świadczenia.

14 lutego 2023 r. do konsultacji publicznych skierowano projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225, z późn. zm.). W projekcie proponuje się rozszerzenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i jednocześnie nie objętych ryczałtem systemu zabezpieczenia o 12 nowych pozycji. Wśród nich znajduje się leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

15.02.2023
Zobacz także
  • Wrocław - USK dołączył do ośrodków wszczepiających implanty słuchowe
  • Poznań - nowy typ implantu słuchowego
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta