Popierają nas

09.10.2019

Dr n. med. Michał Starosolski, Krajowy Ekspert ds. Ratownictwa Medycznego

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej
Wydział Lekarski w Katowicach

Komunikacja z osobą głuchą w warunkach przedszpitalnych oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest problematyczna z kilku powodów: po pierwsze same warunki pracy Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego często uniemożliwiają jakąkolwiek komunikację z pacjentem głuchym. Po drugie, znajomość języka migowego oraz biegłe się nim posługiwanie stanowi niejednokrotnie problem dla personelu medycznego. Kolejną trudnością jest dostęp lub brak pracowników szpitali, którzy mogą w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pomóc personelowi SOR w komunikacji z głuchym pacjentem.

„Karta komunikacji z osobą głuchą” w prosty sposób, przy pomocy systemu obrazkowego, umożliwia osobie głuchej zgłoszenie najważniejszych dolegliwości, problemów medycznych, zażywanych leków personelowi medycznemu. Jednocześnie personel medyczny może w sposób zrozumiały i komfortowy dla obu stron zebrać najważniejsze elementy „wywiadu ratowniczego” oraz uzyskać podstawowe dane od pacjenta.

„Karta komunikacji z osobą głuchą” z uwagi na swój uniwersalny charakter powinna znaleźć się na stanie wyposażenia (dodatkowej dokumentacji) Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

Prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych


Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych udziela rekomendacji projektowi „Karty komunikacji z osobą głuchą”.

Lek. Szymon Michniewicz

Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zielonej Górze
Członek zarządu Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej

Postawienie prawidłowego rozpoznania bez skutecznej komunikacji z pacjentem jest trudne, często niemożliwe. Szczególne warunki, w jakich znajduje się pacjent trafiający pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego lub oddziału ratunkowego, w połączeniu z emocjami związanymi z wypadkiem, nagłym zachorowaniem, fizycznym bólem czy po prostu chorobą, bardzo utrudniają skuteczne porozumiewanie się.

W tych bardzo specyficznych warunkach szczególnie trudna jest sytuacja osób głuchych, będących pacjentami, jak i ich rodzin. Stres związany z nagłą chorobą czy wypadkiem, potęgowany jest przez brak możliwości porozumienia się z personelem medycznym.

Na co dzień, jako medycy, korzystamy z posiadanych, bardzo niedoskonałych narzędzi komunikacyjnych z osobami głuchymi. Prowadzi to do częstych nieporozumień i błędów w interpretacji, które mogą prowadzić do opóźnień diagnostycznych i nieprawidłowych decyzji terapeutycznych. Ten brak zrozumienia, szczególnie w sytuacjach nagłych, wymagających szybkich i trafnych decyzji medycznych, może prowadzić do zmniejszenia szans głuchego pacjenta na podjęcie adekwatnych do jego stanu działań diagnostycznych i terapeutycznych.

„Karta komunikacji z osobą głuchą” ma być szansą na przełamanie bariery komunikacyjnej, która pojawia się w przypadku kontaktu pacjenta głuchego z zespołem ratownictwa medycznego lub personelem szpitalnego oddziału ratunkowego.

Mgr Malwina Kocoń

Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

"(...) W polskich realiach większość personelu medycznego nie posiada stosownych kompetencji w zakresie posługiwania się PJM, a dostęp do proefsjonalnych tłumaczy tego wizualno-przestzrennego języka jest ograniczony wieloma czynnikami. Nierzadko również osoby g/Głuche nie wyrażają zgody na obecność tłumacza PJM. I chociaż rola tłumaczy PJM jest nie do przecenienia, to jednak opracowana Karta wydaje się być dobrym narzędziem w celu ułatwienia komunikacji z pacjentem głuchym, choć oczywistym jest, że jej nie zastąpi.

Z tych też względów idea powstania narzędzia, którym jest "Karta komunikacji z osobą głuchą", zasługuje na wyróżnienie, uznanie oraz upowszechnienie w każdym ambulansie i we wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych, aby w odpowiednim momencie możliwe było zebranie niezbędnego wywiadu zdrowotnego oraz udzielenie specjalistycznej pomocy pacjentowi głuchemu.

Reasumując, rekomenduję do publikacji, upowszechnienia i wykorzystania opracowanej 'Karty komunikacji z osobą głuchą'."

Zobacz całą opinię TUTAJ

Pobierz kartę komunikacji z osobą głuchąWydawcą Karty jest Medycyna Praktyczna.

Zobacz także