Czym jest karta komunikacji z osobą głuchą

09.10.2019
KK

„Karta komunikacji z osobą głuchą” to zbiór piktogramów oraz krótkich komunikatów słownych podzielonych na kilka części, przeznaczonych dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wydawcą karty jest Medycyna Praktyczna.

Za pomocą karty można zebrać wywiad i dowiedzieć się, z jakimi dolegliwościami zgłasza się osoba chora. Karta zawiera opis najczęstszych jednostek chorobowych, z którymi pacjenci trafiają na szpitalny oddział ratunkowy bądź trafiają w ręce zespołów ratownictwa medycznego.

Narzędzie do komunikacji z pacjentem głuchym jest owocem wielu miesięcy prac. Karta została skonsultowana wielowymiarowo, zarówno w środowisku lekarzy i ratowników medycznych, przez ekspertów z zakresu surdopedagogiki, a także przez osoby niesłyszące.

Karta powstała w ramach działania Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Colegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorem karty jest Piotr Kimla, ratownik medyczny, student CM UZ. Współautorem karty jest lek. Szymon Michniewicz, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zielonej Górze oraz członek zarządu Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej.

Karta nie powstałaby, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Szczególne podziękowania kierujemy do:
- prof. Grażyny Dryżałowskiej z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego;
- prof. Zbigniewa Izdebskiego z Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego;
- mgr Malwiny Kocoń z Katedry Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
- pani Katarzyny Sygulli, lekarza;
- pani Izabeli Mikulskiej, psychologa, tłumacza języka migowego CODA;
- pani Iwony Błaszczyk, tłumacza języka migowego;
- pana Sławomira Kołodzieja, tłumacza języka migowego;
- wszystkich osób Głuchych,

za poświęcony czas, życzliwość i uwagi merytoryczne, dzięki którym mogła powstać „Karta komunikacji z osobą głuchą – wersja SOR”.

Pobierz kartę komunikacji z osobą głuchą


Pobierz kartę komunikacji z osobą głuchą w POZ.

Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta
  • Nagła głuchota
  • Głuchota starcza (Presbyacusis)