×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Dr n. med. Joanna Matysiak

Specjalizacja

  • Pediatria
  • Alergologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

  • Pomorska 251, 92-216, Łódź
    • tel.: +48426757309 426782292

Informacje i kontakty

Dorobek naukowy
Publikacje oryginalne

Jan Matysiak, Joanna Matysiak, Anna Bręborowicz, Zdzisława Kycler, Paweł Dereziński, Zenon J. Kokot. Immune and clinical response to honeybee venom in beekeepers. Ann. Agric. Environ. Med. 2016 : Vol. 23, nr 1, s. 120-124.

Jan Matysiak, Joanna Matysiak, Anna Bręborowicz, Paweł Dereziński, Zenon J. Kokot. The correlation between anti phospholipase A2 specific IgE and clinical symptoms after a bee sting in beekeepers. Post. Derm. Alerg. 2016 : T. 33, z. 3, s. 206-210.

Jan Matysiak, Agata Światły, Joanna Hajduk, Joanna Matysiak, Zenon J. Kokot. Influence of honeybee sting on peptidome profile in human serum. Toxins 2015 : Vol. 7, nr 5, s. 1808-1820.

Jan Matysiak, Paweł Dereziński, Agnieszka Klupczyńska, Joanna Matysiak, Elżbieta Kaczmarek, Zenon J. Kokot. Effects of a honeybee sting on the serum free amino acid profile in humans. PLoS ONE 2014 : Vol. 9, nr 7, e103533

Publikacje poglądowe

Joanna Matysiak, Jan Matysiak, Anna Bręborowicz, Zenon J. Kokot. Użądlenia przez owady błonkoskrzydłe jako przyczyna reakcji alergicznych u dzieci. Hymenoptera stings as a cause of allergic reactions in children. Prz. Pediat. 2015 : Vol. 44, nr 4, s. 29-38, tab. bibliogr. abstr. streszcz.

Jan Matysiak, Joanna Matysiak, Anna Bręborowicz, Zenon J. Kokot. Diagnosis of hymenoptera venom allergy – with special emphasis on honeybee (Apis mellifera) venom allergy. Ann. Agric. Environ. Med. 2013 : Vol. 20, nr 4, s. 875-879.

Jan Matysiak, Joanna Matysiak, Zenon J. Kokot. Jad pszczeli – cenne źródło związków farmakologicznie czynnych. Honeybee venom – valuable source of pharmacologically active compounds. Farm. Pol. 2012 : T. 68, nr 3, s. 164-170.

Joanna Matysiak, Jan Matysiak, Zenon J. Kokot, Anna Bręborowicz. Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych ze szczególnym uwzględnieniem pszczoły miodnej (Apis mellifera) – aktualny stan wiedzy. Hymenoptera venom allergy with special emphasis on honeybee (Apis mellifera) – current knowledge. Alergia Astma Immun. 2011 : T. 16, nr 4, s. 163-171.

Jan Matysiak, Joanna Matysiak, Zenon J. Kokot. Właściwości farmakologiczne jadu pszczelego. Pharmacological properties of honeybee venom. Now. Lek. 2008 : R. 77, nr 6, s. 453-458.

Publikacje przedstawione na zjazdach i konferencjach

Joanna Matysiak, Jan Matysiak, Anna Bręborowicz, Katarzyna Olejniczak, Zdzisława Kycler, Zenon J. Kokot. Ocena reakcji na użądlenie przez pszczołę miodną w oparciu o alergologiczne testy diagnostyczne. W: XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Alergia – astma – immunologia kliniczna”. Łódź, 23-25 VI 2016.

Jan Matysiak, Eliza Matuszewska, Agata Światły, Joanna Hajduk, Joanna Matysiak, Anna Bręborowicz, Katarzyna Olejniczak, Zenon J. Kokot. Proteomiczna analiza wskaźników reakcji alergicznej na jad pszczeli. Metabolomic Circle 2016. Bydgoszcz, 4-5 XI 2016.

Jan Matysiak, Olga Szklanny, Agata Światły, Joanna Hajduk, Joanna Matysiak, Anna Bręborowicz, Katarzyna Olejniczak, Zenon J. Kokot. Proteomiczna charakterystyka wskaźników astmy u dzieci. W: Metabolomic Circle 2016. Bydgoszcz, 4-5 XI 2016.

Jan Matysiak, Agata Światły, Joanna Hajduk, Joanna Matysiak, Zenon J. Kokot. Effects of a bee sting on the serum peptidome patterns in humans. W: 8th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Science „Retrospects, insights and prospects”. Kiel, Germany, 29th – 30th May 2015.

Rozprawa doktorska

Joanna Matysiak, Promotor: Anna Bręborowicz. Ocena czynników ryzyka występowania reakcji alergicznych po użądleniu przez pszczołę u pszczelarzy i ich rodzin. Rozprawa doktorska. Assessment the risk factors of allergic reactions after a bee sting in the beekeepers and their family members. Doctoral dissertation. Poznań, 2012.
Dorobek zawodowy
Wykształcenie:

2000 – 2006 – Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I, kierunek – lekarski. Studia ukończone z tytułem lekarz.

2011 – Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych. Klinika Pulmonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przebieg pracy zawodowej:

2006 – 2008 – staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

2008 – 2014 – specjalizacja z pediatrii na stanowisku lekarz rezydent, Oddział Chorób Dziecięcych, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

2014 – 2016 – praca na stanowisku starszy asystent , Oddział Chorób Dziecięcych, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

2015 – 2017 – specjalizacja z alergologii. Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii. Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi.
Zainteresowania zawodowe
Jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie pediatrii i ALERGOLOGII.
Moje zainteresowania zawodowe i pasja naukowa są ściśle związane z alergologią. W 2012 roku uzyskałam stopień dr n. med. w dziedzinie alergologii. Badania naukowe prowadziłam w Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Współpracuję także naukowo z Kliniką Immunologii, Reumatologii i Alergii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.
Współpraca z powyższymi klinikami pozwala mi na kontynuowanie rozwoju naukowego i ciągłe doskonalenie sztuki lekarskiej, aby jak najlepiej służyć pacjentom swoją wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami.
Kontakt

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.