×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Brongel

Specjalizacja

 • Chirurgia ogólna
 • Medycyna ratunkowa
 • Ortopedia i traumatologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

Informacje i kontakty

Przebieg pracy zawodowej
2001– Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej
2000– Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii UJ CM
Dorobek naukowy
dyplom lekarza 15.VI.1971
specjalizacja IIº z chirurgii ogólnej 1976
specjalizacja IIº z chirurgii urazowej i ortopedycznej 1980
specjalizacja z medycyny ratunkowej 2001
praca doktorska : Zastosowanie skal punktowych i własnej Liczbowej Skali Obrażeń do
oceny ciężkości obrażeń ciała, 1986
praca habilitacyjna : Urazowy Wskaźnik Ryzyka (UWR) jako nowa miara zagrożenia ofiary
wypadku w zależności od wieku i ciężkości obrażeń, 1998

Dorobek naukowy, liczący ogółem 331 opublikowanych pozycji, prawie wyłącznie dotyczy zagadnień związanych z leczeniem chorych z obrażeniami ciała. Ponad 260 z tych prac wykonanych zostało po habilitacji. Składa się na niego, nie licząc prac i wystąpień niepublikowanych drukiem, 59 prac oryginalnych, 30 prac poglądowych i kazuistycznych, 1 monografia i 2 prace wieloautorskie, 74 rozdziałów w skryptach i podręcznikach dla lekarzy i studentów medycyny oraz pracach zbiorowych, 90 wystąpień na zjazdach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, 46 prac popularno-naukowych oraz pełnotekstowych w suplementach czasopism oraz 27 komentarzy do artykułów w czasopismach z indeksem KBN.
Dorobek zawodowy
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej od 2001
Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii UJ CM od 2000
Ekspert Ministerstwa Zdrowia w programie powołania centrów urazowych w Polsce
Prezes Sekcji Chirurgii Urazowej TChP
Członek komitetów naukowych czasopism chirurgicznych i medycyny ratunkowej oraz Instytutu Ratownictwa Medycznego w Krakowie
Zainteresowania zawodowe
Główne zainteresowania:
1. Epidemiologia urazów
2. Kalectwo i zgony pourazowe
3. Ocena ciężkości obrażeń
4. Mnogie obrażenia ciała
5. Obrażenia jamy brzusznej i miednicy
6. Choroba pourazowa
7. Obrażenia i patofizjologia układu ruchu
8. Ratownictwo medyczne
Przynależność do towarzystw i organizacji
Towarzystwo Chirurgów Polskich - członek zarządu
Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej - członek zarządu

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

Zobacz także
 • Rana
 • Uszkodzenia mięśnia czworogłowego uda
 • Złamanie trzonu kości udowej
 • Wstrząśnienie mózgu
 • Zapalenie kaletek maziowych
 • Przygotowanie do operacji według protokołu ERAS
 • Złamanie trójkostkowe
 • Uszkodzenia więzadeł pobocznych kolana
 • Przetoka jelitowa
 • Achalazja
 • Zapalenie otrzewnej
 • Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych
 • Zwyrodnienie stawu kolanowego – choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
 • Uchyłki przełyku
 • Choroba przestrzeni zaotrzewnowej
 • Złamania patologiczne
 • Złamania kostki bocznej
 • Guzy zaodbytnicze
 • Złamania przeciążeniowe
 • Ganglion