×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

prof. dr hab. n. med. Marek Niedoszytko

Specjalizacja

 • Alergologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby płuc

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

(lekarz)

Informacje i kontakty

Dorobek naukowy
Łączny wskaźnik IF 714.804
Cytowania 3642
Cytowania z wyłączeniem autocytowań: 3263
H-index: 28 według bazy Scopus
dane z 6.12.2023.
Dorobek zawodowy
Utworzenie Polskiego Centrum European Competence Network on Mastocytosis
Zainteresowania zawodowe
alergologia, immunoterapia, anafilaksja, mastocytoza, astma, alergiczny nieżyt nosa
Inne informacje
2018 Tytuł profesora;

2015 Specjalizacja z chorób płuc;

2011 Specjalizacja z alergologii;

2007 Specjalizacja z chorób wewnętrznych;

2012 – 2020 prodziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Kierownik Oddziału Stomatologicznego;

2019-nadal Kierownik Kliniki Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2012 Stopień dr hab. med. Gdański Uniwersytet Medyczny
Wykorzystanie badania ekspresji genów metodą mikromacierzy RNA w ocenie efektywności immunoterapii swoistej jadem owadów, rozpoznaniu mastocytozy i ocenie zagrożenia alergią na jady owadów u chorych na mastocytozę;

2005 – nadal Klinika Alergologii Akademii Medycznej, następnie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: w latach od 2005 do 2007 jako asystent oraz od 2008 do 2012 jako adiunkt, prof. nadzwyczajny; profesor

2008 – 2009 Stypendium Kolumb, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Klinika Alergologii Uniwersytetu w Groningen, Holandia;

2004 Stopień dr n. med. Akademia Medyczna w Gdańsku pod kierunkiem promotor Pani Prof. dr hab. Eugenii Częstochowskiej „Alergia na grzyby ocena częstości występowania możliwości diagnostyki i terapii.”

2002 – 2007 Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych w ramach rezydentury Klinika Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy Akademii Medycznej w Gdańsku;
2001-2004 Dzienne Studia Doktoranckie Akademii Medycznej w Gdańsku Klinika Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy;

2000 – 2001 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 im. Najświętszej Marii Panny Akademii Medycznej w Gdańsku- staż podyplomowy;

1994 – 2000 Akademia Medyczna Gdańsk Wydział Lekarski Tytuł: lekarz
Dyplom z wyróżnieniem, Medal Primus Inter Pares, Medal Komisji Edukacji Narodowej
Stypendium Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej;
Kontakt

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

Zobacz także
 • Dieta w zespole metabolicznym
 • Beryloza
 • Dieta w kamicy nerkowej
 • Limfangioleiomiomatoza
 • Grypowe zapalenie płuc
 • Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (zespół Churga i Strauss)
 • Bronchoskopia
 • Badania w kierunku niedoboru alfa1-antytrypsyny u chorych na POChP
 • Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
 • Celiakia
 • Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych
 • Kontaktowe zapalenie skóry (wyprysk kontaktowy): przyczyny, objawy i leczenie
 • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
 • Biegunka bakteryjna
 • Badanie snu
 • Astma aspirynowa
 • Astma ciężka (oporna na leczenie)
 • Testy skórne
 • Spirometria
 • Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych