Amylan ES - proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Preparat złożony zawierający antybiotyk β-laktamowy i inhibitor β-laktamaz

Preparat zawiera substancję amoksycylina + kwas klawulanowy

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Amylan ES
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 128,58 (120 mg + 8,58 mg) mg/ml (642,9 mg/5 ml) (128,58 (120 mg + 8,58 mg) mg/ml (642,9 mg/5 ml); 5 ml zawiera: 600 mg amoksycyliny, 42,9 mg kwasu klawulanowego); 100 ml
Viatris
31,56 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
15,78 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Amylan ES
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 128,58 (120 mg + 8,58 mg) mg/ml (642,9 mg/5 ml) (128,58 (120 mg + 8,58 mg) mg/ml (642,9 mg/5 ml); 5 ml zawiera: 600 mg amoksycyliny, 42,9 mg kwasu klawulanowego); 50 ml
Viatris
16,70 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
8,76 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Amylan ES - proszek do sporządzania zawiesiny doustnej?

Leczenie ostrego zapalenia ucha środkowego i pozaszpitalnego zapalenia płuc, wywołanych lub uznanych za prawdopodobnie wywołane przez Streptococcus pneumoniae, opornego na penicylinę, u dzieci w wieku ≥3 mies. i mc.<40 kg. P.o., na początku posiłku, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego. 90 mg + 6,4 mg/kg mc./d w 2 daw. podz. Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób z klirensem kreatyniny >30 ml/min.

Kiedy stosować Amylan ES - proszek do sporządzania zawiesiny doustnej?

Amylan ES jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych lub uznanych za prawdopodobnie wywołane przez Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinę, u dzieci w wieku co najmniej 3 miesięcy i masie ciała mniejszej niż 40 kg (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1):
ostre zapalenie ucha środkowego
• pozaszpitalne zapalenie płuc

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Kiedy nie stosować preparatu Amylan ES - proszek do sporządzania zawiesiny doustnej?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka natychmiastowa reakcja nadwrażliwości na inny antybiotyk beta-laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam) w wywiadzie, żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby spowodowane przez amoksycylinę i/lub kwas klawulanowy w wywiadzie.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amoksycylina + kwas klawulanowy

Amoksiklav (proszek do przygotowania zawiesiny) Amoksiklav (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji) Amoksiklav (tabletki powlekane) Amoksiklav ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Amoksiklav Quicktab 625 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Amoksiklav Quicktab 1000 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas (tabletki powlekane) Amylan (tabletki powlekane) Auglavin PPH (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Auglavin PPH (tabletki powlekane) Auglavin PPH Extra (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Augmentin (tabletki powlekane) Augmentin ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Augmentin MFF (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Co-amoxiclav Bluefish (tabletki powlekane) Hiconcil Combi (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Hiconcil Combi (tabletki powlekane) Penlac (tabletki powlekane) Polamoklav (tabletki powlekane) Ramoclav (tabletki powlekane) Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji) Taromentin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Taromentin (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta