Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas - tabletki powlekane

Preparat złożony zawierający antybiotyk β-laktamowy i inhibitor β-laktamaz

Preparat zawiera substancję amoksycylina + kwas klawulanowy

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas
tabletki powlekane; 1 g (875 mg + 125 mg) (1 g (875 mg + 125 mg); 1 tabl. zawiera: 875 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego); 14 tabl.
Aurovitas Pharma
25,22 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
12,61 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas - tabletki powlekane?

Leczenie zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci: właściwie rozpoznane ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha środkowego, właściwie rozpoznane zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku. P.o., w celu zmniejszenia ryzyka nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego, lek przyjmować na początku posiłku. Dorośli i dzieci ≥40 kg mc. 1 g (875 mg + 125 mg) 2 ×/d; w niektórych zakażeniach, szczególnie takich jak: zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych – 1 g (875 mg + 125 mg) 3 ×/d. U dzieci <40 kg mc. zaleca się stosowanie leku w postaci zawiesiny doustnej; zwykle od 25 mg + 3,6 mg/kg mc./d do 45 mg + 6,4 mg/kg mc./d w 2 daw. podz.; w niektórych zakażeniach, takich jak: zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zakażenia dolnych dróg oddechowych, można rozważyć zastosowanie dawek do 70 mg + 10 mg/kg mc./d w 2 daw. podz. Ponieważ tabletek powlekanych nie można dzielić, preparat nie może być stosowany u dzieci <25 kg mc. Brak danych dotyczących stosowania dawek >45 mg + 6,4 mg/kg mc./d (preparaty zawierające amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1) u dzieci w wieku <2 lat. Brak danych dotyczących stosowania preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci <2 mies. Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u osób w podeszłym w wieku lub z zaburzeniem czynności nerek z klirensem kreatyniny >30 ml/min. W przypadku klirensu kreatyniny <30 ml/min nie zaleca się stosowania preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1. U chorych z zaburzeniem czynności wątroby stosować ostrożnie, regularnie kontrolując czynność wątroby. Leczenia nie należy przedłużać ponad 14 dni bez powtórnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Leczenie można rozpocząć od podawania leku pozajelitowo, a następnie po uzyskaniu poprawy kontynuować postacią p.o.

Kiedy stosować Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas - tabletki powlekane?

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas wskazany jest do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1):
• ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);
ostre zapalenie ucha środkowego;
• zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);
• pozaszpitalne zapalenie płuc;
• zapalenie pęcherza moczowego;
• odmiedniczkowe zapalenie nerek;
• zakażenia skóry i tkanek miękkich szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;
• zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.
Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Kiedy nie stosować preparatu Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas - tabletki powlekane?

Nadwrażliwość na penicyliny lub którykolwiek składnik preparatu, wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (anafilaksji) na inny lek β-laktamowy (cefalosporynę, karbapenem, monobaktam), występowanie w przeszłości żółtaczki i/lub zaburzeń czynności wątroby związanych ze stosowaniem amoksycyliny lub kwasu klawulanowego.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amoksycylina + kwas klawulanowy

Amoksiklav (proszek do przygotowania zawiesiny) Amoksiklav (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji) Amoksiklav (tabletki powlekane) Amoksiklav ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Amoksiklav Quicktab 625 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Amoksiklav Quicktab 1000 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Amylan (tabletki powlekane) Amylan ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Auglavin PPH (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Auglavin PPH (tabletki powlekane) Auglavin PPH Extra (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Augmentin (tabletki powlekane) Augmentin ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Augmentin MFF (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Co-amoxiclav Bluefish (tabletki powlekane) Hiconcil Combi (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Hiconcil Combi (tabletki powlekane) Penlac (tabletki powlekane) Polamoklav (tabletki powlekane) Ramoclav (tabletki powlekane) Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji) Taromentin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Taromentin (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta