Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Amoksycylina + kwas klawulanowy (opis profesjonalny)

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy zawierający amoksycylinę i nieodwracalny inhibitor β-laktamazy – klawulanian potasu. Kwas klawulanowy blokuje aktywność β-laktamaz wytwarzanych przez szczepy bakterii oporne na ampicylinę i amoksycylinę. Sam kwas klawulanowy wykazuje małą aktywność przeciwbakteryjną, jednakże jego połączenie z amoksycyliną jest lekiem o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym. Spektrum przeciwbakteryjne jest identyczne jak ampicyliny i amoksycyliny, jednak rozszerzone o szczepy oporne wytwarzające β-laktamazy, tj. S. aureus, M. catarrhalis, H. influenzae (β-laktamazododatni), Klebsiella spp., P. mirabilis, E. coli, N. gonorrhoeae, B. fragilis. Ponadto podobnie jak w przypadku antybiotyku macierzystego, spektrum amoksycyliny i kwasu klawulanowego obejmuje ziarenkowce Gram-dodatnie z rodzaju Streptococcus spp., w tym także S. pneumoniae o zmniejszonej wrażliwości na penicylinę, Enterococcus spp. oraz ziarenkowce Gram-ujemne z gatunku N. meningitidis i pałeczki Gram-dodatnie z gatunku Listeria monocytogenes. Połączenie amoksycyliny i kwasu klawulanowego jest aktywne także wobec beztlenowców z rodzaju Peptococcus, Peptostreptococcus oraz laseczek z rodzaju Clostridium, z wyjatkiem C. difficile. Wrażliwe są także laseczki wąglika, maczugowce błonicy i promieniowce (Actinomyces israelii). Antybiotyk jest aktywny również wobec pałeczek z rodzaju SalmonellaShigella. Połączenie kwasu klawulanowego z amoksycyliną jest szczególnie przydatne w leczeniu zakażeń mieszanych, ze względu na dużą aktywność wobec drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych. Antybiotyk dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego. Wchłanianie zwiększa się, jeżeli jest on podawany na początku posiłku. tmax – ok. 1 h po podaniu p.o. Dostępność biologiczna leku wynosi 74–92%. W 20% wiąże się z białkami osocza. Dobrze przenika do żółci, płynu otrzewnowego, płynu stawowego, wydzieliny ropnej, ucha środkowego, płynu opłucnowego, macicy, jajników, osiąga duże stężenie w moczu, w błonie śluzowej oskrzeli, w plwocinie, w kościach i w pokarmie kobiecym, nie przenika do OUN. Ok. 20% leku jest metabolizowane do kwasu penicylojowego. t1/2 amoksycyliny wynosi 78 min, t1/2 kwasu klawulanowego – 60–70 min (w przypadku uszkodzenia wątroby do 3 h). Lek po podaniu p.o. wydalany jest przez nerki: amoksycylina w 60% i kwas klawulanowy w 35%. Amoksycylina wydalana jest głównie w postaci niezmienionej, kwas klawulanowy – częściowo zmetabolizowany.

Wskazania

Zakażenia wywołane przez wrażliwe drobnoustroje
Zakażenia górnych dróg oddechowych (ostre i przewlekłe zapalenie zatok, ostre i przewlekłe zapalenie ucha środkowego, ropnie okołomigdałkowe) wywołane przez H. influenzae, M. catarrhalis, S. pneumoniae, S. aureus oraz bakterie beztlenowe. Jest lekiem z wyboru w empirycznym leczeniu zakażeń dolnych dróg oddechowych (zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc), gdy najbardziej prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym są: H. influenzae, M. catarrhalis, S. pneumoniae.
Zakażenia układu moczowego wywołane przez szczepy E. coli wytwarzające β-laktamazy i Klebsiella spp.
Zakażenia w ginekologii wywołane przez E. coli, N. gonorrhoeae oraz bakterie beztlenowe.
Zakażenia skóry i tkanek miękkich (czyraczność, ropień, zapalenia tkanki łącznej, zakażenia ran) wywołane przez szczepy S. aureus wytwarzające β-laktamazy, E. coli i Klebsiella spp.
Zakażenia kości i stawów wywołane przez S. aureus, pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae.
Zapalenie pęcherzyka żółciowego wywołane przez pałeczki Gram-ujemne, enterokoki i bakterie beztlenowe.
Zakażenia w stomatologii, zwłaszcza ropień okołozębowy wywołany przez bakterie beztlenowe i ziarenkowce Gram-dodatnie
Mieszane zakażenia wywołane przez Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie tlenowe i beztlenowe, m.in. ropień piersi, zachłystowe zapalenie płuc, zapalenie otrzewnej, zapalenie dróg żółciowych, wewnątrzbrzuszne powikłania pooperacyjne, poronienie septyczne, posocznica połogowa, zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, penicyliny lub inne antybiotyki β-laktamowe (np. cefalosporyny), żółtaczka i/lub zaburzenia czynności wątroby związane ze stosowaniem amoksycyliny z kwasem klawulanowym lub innych antybiotyków z grupy penicylin w wywiadzie.

Mononukleoza zakaźna
Nie należy stosować leku w przypadku mononukleozy zakaźnej ze względu na możliwość wystąpienia osutki odropodobnej.

Zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek
Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności wątroby. U chorych z upośledzeniem czynności nerek umiarkowanego i ciężkiego stopnia należy odpowiednio zmodyfikować dawkowanie.

Interakcje

Neomycyna, sulfonamidy, NLPZ
Neomycyna zmniejsza wchłanianie amoksycyliny; sulfonamidy i NLPZ zwiększają jej stężenie we krwi i wydłużają czas działania.

Metotreksat, allopurynol, leki przeciwzakrzepowe
Lek zwiększa toksyczność metotreksatu; podany razem z allopurynolem zwiększa częstość występowania osutki; może wydłużyć czas krwawienia i czas protrombinowy, co należy brać pod uwagę, stosując równolegle leki przeciwzakrzepowe.

Probenecyd
Probenecyd zmniejsza wydzielanie amoksycyliny w kanalikach nerkowych – równoczesne stosowanie leków może spowodować zwiększenie stężenia i wydłużenie t1/2 amoksycyliny.

Doustne środki antykoncepcyjne
Podobnie jak inne antybiotyki o szerokim zakresie działania, może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.

Postać i.v.
Preparatu do stosowania i.v. nie można mieszać z preparatami krwiopochodnymi i innymi płynami zawierającymi białka, takimi jak hydrolizaty białkowe, oraz z emulsjami tłuszczowymi przeznaczonymi do podawania i.v.
Preparatu i.v nie można też mieszać z antybiotykiem aminoglikozydowym, gdyż może wówczas dojść do utraty aktywności antybiotyku aminoglikozydowego (niezgodność farmakologiczna).

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych
Lek może powodować fałszywie dodatni wynik testów na obecność glukozy w moczu, w których stosowany jest siarczan miedzi (roztwór Benedicta, Fehlinga). Zaleca się zatem stosowanie metod enzymatycznych opartych na oksydazie glukozy. U niektórych osób może powodować fałszywy odczyn Coombsa.

Działania niepożądane

Najczęściej dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka, rzadko rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, zapalenie jamy ustnej.

Rzadko: zapalenie pochwy, grzybica pochwy (Candida) oraz objawy nadwrażliwości: świąd, osutka plamista, pokrzywka, wyjątkowo obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny. Donoszono o występowaniu rumienia wielopostaciowego, zespołu Stevensa i Johnsona, martwicy toksycznej rozpływnej naskórka, złuszczającego zapalenia skóry. Rzadko obserwowano zwiększenie aktywności AST, ALT, zapalenie wątroby, śródmiąższowe zapalenie nerek, donoszono o występowaniu żółtaczki zastoinowej, która może być nasilona, ale zazwyczaj jest odwracalna. Jej objawy przedmiotowe i podmiotowe mogą się nie ujawniać do 6 tyg. po zakończeniu stosowania leku. Przejściowa leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, eozynofilia.

Przedawkowanie
W przypadku przedawkowania objawy ze strony przewodu pokarmowego i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, pobudzenie, bezsenność, zawroty głowy, czasami drgawki. Leczenie objawowe z utrzymaniem równowagi wodno-elektrolitowej. Lek można usunąć z krwi za pomocą hemodializy.

Ciąża i laktacja

Kategoria B. Nie stosować w okresie okołoporodowym.

Zarówno amoksycylina, jak i kwas klawulanowy przenikają do pokarmu kobiecego. Lek może być jednak ostrożnie stosowany w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie

P.o.
Dorośli i dzieci po 12. rż. (>40 kg mc.): 
W zakażeniach o lekkim lub umiarkowanym nasileniu: 1,125 g/d w 3 daw. podz. (375 mg co 8 h) lub 1,25 g/d w 2 daw. podz. (625 mg co 12 h). W przypadku tabl. o przedłużonym uwalnianiu podaje się 2 tabl. (1 g + 0,0625 g) 2 ×/d.
W zakażeniach o ciężkim przebiegu: 2 g/d w 2 daw. podz. (1 g co 12 h) lub 1875 mg/d w 3 daw. podz. (625 mg co 8 h). Zakażenia w stomatologii: 625 mg co 12 h przez 5 dni. Proszek do przygotowywania zawiesiny p.o. zawierający dawki 156 mg/5 ml lub 312 mg/5 ml przeznaczony jest do stosowania 3 ×/d; dawka u dzieci w leczeniu zakażeń lekkich i umiarkowanych wynosi 25 mg/kg mc./d w 3 daw. podz., w leczeniu ciężkich zakażeń – 50 mg/kg mc./d w 3 daw. podz. Lek w postaci proszku do przygotowywania zawiesiny p.o. zawierający dawkę 457 mg/5 ml stosuje się 2 ×/d, dawka wynosi 28,6 mg/kg mc./d w 2 daw. podz.; w ciężkich zakażeniach 51,4 mg/kg mc./d. Lek w postaci proszku do przygotowywania zawiesiny p.o. zawierający dawkę 642,9 mg/5 ml stosuje się 2 ×/d, dawka wynosi 96,4 mg/kg mc./d w 2 daw. podz.
Nie zaleca się podawania tabletek dzieciom do 12. rż. (do 40 kg mc.).
Dawkowanie u osób z niewydolnością nerek: klirens kreatyniny 10–30 ml/min – 625 mg co 12 h, w klirens kreatyniny <10 ml/min – 625 mg co 24 h. W bezmoczu: odstępy między dawkami powinny być wydłużone do 48 h. Maks. dawka dobowa kwasu klawulanowego (w postaci soli potasowej) wynosi: dla dorosłych – 600 mg, dla dzieci – 10 mg/kg mc. Maks. dawka dobowa amoksycyliny: dla dorosłych – 6 g, dla dzieci w niektórych wskazaniach do 90 mg/kg mc. Tabletki zawierające 625 mg i 1 g w określonych wskazaniach mogą być stosowane 2 ×/d. Tabletki 1 g i tabl. o przedłużonym uwalnianiu powinny być stosowane wyłącznie u chorych z klirensem kreatyniny >30 ml/min.

Leczenie można rozpocząć preparatem do stosowania pozajelitowego, a następnie kontynuować leczenie p.o.

I.v.
Dorośli i dzieci po 12. rż. zazwyczaj 3,6 g/d w 3 daw. podz. W ciężkich zakażeniach podaje się 4,8 g/d w 4 daw. podz.
Dzieci 3. mż.–12. rż. zazwyczaj 90 mg/kg mc./d w 3 daw. podz. W ciężkich zakażeniach 120 mg/kg mc./d w 4 daw. podz.
Dzieci 1.–3. mż. 60 mg/kg mc./d w 2 daw. podz. dla wcześniaków i noworodków donoszonych w okresie okołoporodowym, potem dawkę zwiększa się do 90 mg/kg mc./d w 3 daw. podz.
Profilaktyczne dawkowania u dorosłych w okresie okołooperacyjnym: zwykle stosowana jest dawka 1,2 g i.v., którą podaje się w czasie wprowadzania pacjenta w znieczulenie ogólne. W przypadkach operacji o dużym ryzyku zakażenia, np. zabiegów na okrężnicy i odbytnicy, konieczne może się okazać podanie 3–4 dawek 1,2 g w ciągu 24 h. Ten sposób dawkowania może być kontynuowany przez kilka dni.
Dawkowanie w przypadku niewydolności nerek: klirens kreatyniny >30 ml/min – dawkowanie bez zmian; klirens kreatyniny 10–30 ml/min – jednorazowo 1,2 g i.v., a następnie 600 mg i.v. co 12 h; klirens kreatyniny <10 ml/min – jednorazowo 1,2 g i.v., a następnie 600 mg i.v co 24 h. Dializa zmniejsza stężenie leku w surowicy i dlatego może być konieczne podanie dodatkowej dawki 600 mg i.v w czasie dializy i po jej zakończeniu.

Preparat nie jest przeznaczony do podawania i.m.; powinien być podany w powolnym wstrzyknięciu i.v. w ciągu 3–4 min, wlew należy podawać w ciągu 30–40 min.

Uwagi

W czasie długotrwałego leczenia zaleca się okresowe badania czynności nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.
Objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego można zmniejszyć, przyjmując preparat na początku posiłków.
Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

Preparaty na rynku polskim zawierające amoksycylina + kwas klawulanowy

Amoksiklav (proszek do przygotowania zawiesiny)
Amoksiklav (tabletki powlekane)
Amoksiklav (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji)
Amoksiklav (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej)
Amoksiklav Quicktab 625 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)
Amoksiklav Quicktab 1000 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)
Amylan (tabletki powlekane)
Augmentin (tabletki powlekane)
Augmentin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Augmentin ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Augmentin SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
Forcid 312 (tabletki doustne lub do sporządzania zawiesiny)
Forcid 625 (tabletki doustne lub do sporządzania zawiesiny)
Forcid 1000 (tabletki doustne lub do sporządzania zawiesiny)
Hiconcil Combi (tabletki powlekane)
Hiconcil Combi (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Ramoclav (tabletki powlekane)
Taromentin (tabletki powlekane)
Taromentin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do infuzji)
Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.