Chlorprothixen Zentiva - tabletki powlekane

Lek z grupy neuroleptyków, pochodna tioksantenu.

Preparat zawiera substancję chloroprotyksen

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Chlorprothixen Zentiva
tabletki powlekane; 15 mg; 50 tabl.
Zentiva
10,68 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,31 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
7,64 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Chlorprothixen Zentiva
tabletki powlekane; 50 mg; 50 tabl.
Zentiva
22,42 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
7,85 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
4,81 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Chlorprothixen Zentiva - tabletki powlekane?

Chlorprotiksen jest lekiem neuroleptycznym z grupy pochodnych tioksantenu. Jego działanie przeciwpsychotyczne polega na blokowaniu receptorów związanych z przekazywaniem informacji za pomocą dopaminy, znajdujących się za synapsą (synapsa to miejsce połączenia komórek nerwowych) w mózgu, a także na blokowaniu receptorów alfa zależnych od adrenaliny i hamowaniu uwalniania większości hormonów z podwzgórza i przysadki mózgowej. Powoduje zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi. W przeciwieństwie do innych pochodnych leków z tej grupy, wykazuje wyraźne działanie uspokajające, ponieważ hamuje bodźce płynące do układu siatkowatego pnia mózgu a także działa przeciwwymiotnie poprzez hamowanie chemoreceptorów w rdzeniu kręgowym.

Kiedy stosować Chlorprothixen Zentiva - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· psychoz endogennych i organicznych ze stanami pobudzenia ruchowego i agresją
· niepokoju oraz bezsenności w nerwicach i zaburzeniach psychosomatycznych
· psychoz alkoholowych
· w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi, w celu uspokojenia chorego i zmniejszenia reakcji neurowegetatywnych oraz w celu zapobiegania wymiotom pooperacyjnym.

Kiedy nie stosować preparatu Chlorprothixen Zentiva - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu pochodne tioksantenu:
Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
· upośledzenie hemopoezy
· nieprawidłowa morfologia
· depresja ośrodkowego układu nerwowego (w tym na skutek zatrucia alkoholem lub lekami)
· stany śpiączkowe
· zapaść krążeniowa.
Preparatu nie należy stosować u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Chlorprothixen Zentiva - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania chlorprotiksenu u osób:
· z chorobą alkoholową
· nadużywających leków o hamującym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy (może nasilić się działanie hamujące)
· z niedorozwojem umysłowym
· z padaczką, zwłaszcza nieleczoną (lek obniża próg drgawkowy)
· ze skłonnością do omdleń
· z chorobą Parkinsona (nasilenie objawów pozapiramidowych)
· narażonych na działanie skrajnych temperatur
· z poważnymi zaburzeniami czynności wątroby, układu krążenia i układu oddechowego (np. w zapaleniu płuc, astmie, rozedmie płuc)
· w podeszłym wieku
· z jaskrą z wąskim kątem przesączania
· z miastenią
· z cukrzycą
· z rozrostem gruczołu krokowego (zwiększone ryzyko zatrzymania moczu)
· w czasie leczenia elektrowstrząsami.

Podczas stosowania leku u dzieci istnieje zwiększone ryzyko działania hepatotoksycznego z objawami zespołu Reye’a.

Nadwrażliwość na pochodne fenotiazyny może jednocześnie oznaczać nadwrażliwość na pochodne tioksantenu (należy zwrócić uwagę na inne przyjmowane przez pacjenta leki aktualnie i w przeszłości).

Preparat może powodować fałszywie dodatnie wyniki immunologicznego testu ciążowego z moczem, badania moczu na obecność bilirubiny, a także może powodować zmiany odstępu QT w EKG.

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu lekarz przeprowadzi wywiad, mający na celu identyfikację czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjenta i zaleci wdrożenie odpowiedniego postępowania, aby zapobiec wystąpieniu epizodu tej choroby.

Osoby w podeszłym wieku z otępieniem stosujący leki przeciwpsychotyczne są w grupie o nieznacznie zwiększonym ryzyku zgonu w porównaniu do pacjentów nieprzyjmujących tych leków.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Podczas jego stosowania zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Chlorprothixen Zentiva - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Lekarz dobiera dawkę preparatu indywidualnie dla każdego pacjenta.
Dorośli.
W nerwicach 15 mg 1–3 ×/dobę.
W zaburzeniach psychotycznych 50–100 mg 2–4 ×/dobę; przed snem zastosować większą część dawki dobowej.
Dzieci.
1–2 mg/kg masy ciała/dobę.

Czy można stosować Chlorprothixen Zentiva - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.
Preparat może być stosowany w czasie ciąży jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści dla matki do ryzyka dla dziecka.
Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z następującymi lekami:
Może dochodzić do wzajemnego nasilania działania hamującego na ośrodkowy układ nerwowy w przypadku stosowania chlorprotiksenu równolegle z następującymi lekami:
· nasenne
· przeciwdepresyjne
· przeciwdrgawkowe
· przeciwbólowe
· rozkurczające mięśnie
· neuroleptyki
· przeciwhistaminowe starszej generacji.

Nieznaczne działanie antycholinergiczne chlorprotiksenu może ulec nasileniu podczas jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych, antymuskarynowych, przeciwhistaminowych i przeciwparkinsonowskich.

Przy równoległym stosowaniu adrenaliny może dochodzić do niedociśnienia i częstoskurczu.

Chlorprotiksen może osłabiać przeciwparkinsonowskie działanie lewodopy, gdyż blokuje receptory dopaminergiczne w mózgu.

Ze względu na to, że chlorprotiksen obniża próg drgawkowy, może być konieczna modyfikacja dawkowania leków przeciwpadaczkowych.

Chlorprotiksen obniż próg drgawkowy, może być konieczna modyfikacja dawkowania leków przeciwpadaczkowych przez lekarza.

Ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych zwiększa się w razie jednoczesnego stosowania pochodnych fenotiazyny, metoklopramidu, haloperidolu lub rezerpiny.

Chlorprotiksen może zwiększać stężenie prolaktyny w surowicy; w przypadku równoległego stosowania bromokryptyny może być konieczna modyfikacja jej dawkowania.

Preparat może maskować ototoksyczne działanie innych leków (szumy uszne, zawroty głowy itp.).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Chlorprothixen Zentiva - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Chlorprothixen Zentiva może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często mogą wystąpić: senność, bóle i zawroty głowy, częstoskurcz, niedociśnienie ortostatyczne, zaparcie, zmęczenie, zwiększenie masy ciała.
Niezbyt często mogą wystąpić: dystonia, akatyzja, objawy pozapiramidowe, suchość w ustach.
Rzadko mogą wystąpić: nadwrażliwość, apatia, wzmożony niepokój, napady padaczkopodobne, zaburzenia akomodacji, uczucie zatkanego nosa, nudności, zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło, świąd, rumień, wyprysk, zaburzenia termoregulacji.
Bardzo rzadko mogą wystąpić: upośledzenie hemopoezy (tworzenie elementów krwi), hiperglikemia, złośliwy zespół neuroleptyczny, późne dyskinezy, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, złogi w soczewce, złogi w rogówce, zatrzymanie serca, bradykardia, astma, obrzęk krtani, żółtaczka cholestatyczna, zespół toczniopodobny, nadmierne wydzielanie kwasu moczowego z moczem, zaburzenia miesiączkowania, ginekomastia, mlekotok, zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi.
Dawki 2,5–4 g dla dorosłych i 4 mg/kg masy ciała dla dzieci mogą być śmiertelne.

Przeczytaj też artykuły

Sedacja i krótkotrwałe dożylne znieczulenie ogólne

Inne preparaty na rynku polskim zawierające chloroprotyksen

Chlorprothixen Hasco (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta