Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Clexane (enoksaparyna) - roztwór do wstrzykiwań

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Clexane roztwór do wstrzykiwań; 100 mg/ml; 10 ampułkostrzykawek 1 ml Sanofi-Aventis 295.47 0.00
99.97
Clexane roztwór do wstrzykiwań; 20 mg/0,2 ml (100 mg/ml); 10 ampułkostrzykawek 0,2 ml Sanofi-Aventis 58.04 0.00
21.07
Clexane roztwór do wstrzykiwań; 40 mg/0,4 ml (100 mg/ml); 10 ampułkostrzykawek 0,4 ml Sanofi-Aventis 112.62 0.00
35.49
Clexane roztwór do wstrzykiwań; 60 mg/0,6 ml (100 mg/ml); 10 ampułkostrzykawek 0,6 ml Sanofi-Aventis 155.98 0.00
38.68
Clexane roztwór do wstrzykiwań; 80 mg/0,8 ml (100 mg/ml); 10 ampułkostrzykawek 0,8 ml Sanofi-Aventis 199.27 0.00
42.88

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r.

Preparat zawiera substancję: enoksaparyna

Lek dostępny na receptę

Co to jest Clexane?

Heparyna drobnocząsteczkowa

Co zawiera i jak działa Clexane?

Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u pacjentów chirurgicznych z grup umiarkowanego i dużego ryzyka, zwłaszcza poddawanych zabiegom chirurgicznym ortopedycznym, ogólnym i onkologicznym. Głęboko s.c. U chorych z umiarkowanym ryzykiem ŻChZZ zalecana dawka wynosi 20 mg 1 ×/d. Pierwszą dawkę należy podać 2 h przed zabiegiem chirurgicznym; leczenie kontynuować co najmniej przez 7–10 dni, niezależnie od stanu pacjenta (np. uruchomienia). Profilaktykę należy kontynuować dopóki występuje istotne ograniczenie sprawności ruchowej chorego. U chorych z grupy dużego ryzyka zalecana dawka wynosi 40 mg 1 ×/d. Podawanie najlepiej rozpocząć 12 h przed zabiegiem. Jeśli istnieje potrzeba wcześniejszego rozpoczęcia leczenia profilaktycznego, ostatnią dawkę należy podać nie później niż 12 h przed zabiegiem, a ponowne podawanie rozpocząć 12 h po zabiegu. Po dużych zabiegach chirurgii ortopedycznej zaleca się stosowanie przedłużonej profilaktyki trwającej do 5 tyg., natomiast po zabiegach w obrębie jamy brzusznej lub miednicy z powodu choroby nowotworowej przez 4 tyg. U osób z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 15–30 ml/min) 20 mg 1 ×/d.
Zapobieganie ŻChZZ u chorych unieruchomionych z powodu ostrych chorób (np. ostra niewydolność serca, niewydolność oddechowa, ciężkie zakażenia lub choroby reumatyczne), narażonych na zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Głęboko s.c. 40 mg 1 ×/d. Leczenie trwa co najmniej 6–14 dni, niezależnie od stanu chorego (np. uruchomienia). Nie określono korzyści ze stosowania >14 dni. U osób z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 15–30 ml/min) 20 mg 1 ×/d.
Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej, z wyłączeniem zatorowości płucnej, która może z dużym prawdopodobieństwem wymagać leczenia trombolitycznego lub zabiegu operacyjnego. Głęboko s.c. 1,5 mg/kg mc. 1 ×/d lub 1 mg/kg mc. 2 ×/d. Schemat dawkowania 1,5 mg/kg mc. 1 ×/d należy stosować u pacjentów bez powikłań, z małym ryzykiem nawrotu ŻChZZ. U pozostałych osób (np. z otyłością, objawową zatorowością płucną, chorobą nowotworową, nawrotową ŻChZZ lub zakrzepicą proksymalną) należy stosować 1 mg/kg mc. 2 ×/d. Leczenie trwa zwykle 10 dni. Podawanie doustnych leków przeciwzakrzepowych należy rozpocząć, gdy jest to właściwe. U osób z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 15–30 ml/min) 1 mg/kg mc. 1 ×/d.
Leczenie niestabilnej dławicy piersiowej oraz zawału serca bez uniesienia odcinka ST, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym. Głęboko s.c. 1 mg/kg mc. 2 ×/d w skojarzeniu z leczeniem przeciwpłytkowym. Leczenie należy kontynuować co najmniej przez 2 dni, a następnie do czasu ustabilizowania się stanu klinicznego chorego, zwykle przez 2–8 dni. U wszystkich pacjentów bez przeciwwskazań zaleca się podawanie kwasu acetylosalicylowego p.o. w początkowej dawce nasycającej 150–300 mg (u pacjentów niestosujących dotychczas kwasu acetylosalicylowego), a następnie w dawce podtrzymującej 75–325 mg/d przez długi czas, niezależnie od planu leczenia. U osób z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 15–30 ml/min) 1 mg/kg mc. 1 ×/d.
Leczenie świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST, w tym u pacjentów leczonych zachowawczo lub poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej. Chorzy <75. rż. 30 mg w pojedynczym wstrzyknięciu i.v. i dodatkowo bezpośrednio po nim 1 mg/kg mc. s.c., a następnie 1 mg/kg mc. s.c. 2 ×/d (maks. po 100 mg w odniesieniu do każdej z dwóch pierwszych dawek podanych s.c.). Jednocześnie należy wdrożyć odpowiednie leczenie przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy p.o. w dawce 75–325 mg/d, o ile nie występują przeciwwskazania do takiego leczenia. Stosować przez 8 dni lub do momentu opuszczenia szpitala, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Chorym poddawanym leczeniu trombolitycznemu enoksaparynę podaje się od 15 min przed rozpoczęciem leczenia trombolitycznego do 30 min po jego rozpoczęciu. Chorzy po 75. rż. 0,75 mg/kg mc. 2 ×/d s.c., bez dawki wstępnej i.v. (maks. po 75 mg w odniesieniu do każdej z dwóch pierwszych dawek podanych s.c.). Chorzy poddawani przezskórnej angioplastyce wieńcowej. Jeżeli ostatnią dawkę enoksaparyny podano s.c. mniej niż 8 h przed momentem wypełnienia balonika, nie jest konieczne podanie kolejnej dawki. Jeżeli ostatnią dawkę enoksaparyny podano s.c. ponad 8 h przed wypełnieniem balonika, należy podać enoksaparynę w szybkim wstrzyknięciu i.v. w dawce 0,3 mg/kg mc. U osób z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 15–30 ml/min): chorzy <75. rż. 30 mg w pojedynczym wstrzyknięciu i.v. i dodatkowo bezpośrednio po nim 1 mg/kg mc. s.c., a następnie 1 mg/kg mc. s.c. 1 ×/d; chorzy po 75. rż. 1 mg/kg mc. s.c. 1 ×/d bez dawki wstępnej i.v.
Zapobieganie tworzeniu pozaustrojowych skrzepów podczas hemodializy. 1 mg/kg mc. na początku hemodializy do linii tętniczej. Dawka ta zwykle wystarcza na 4-godzinną hemodializę; jeśli zostaną znalezione pierścienie fibrynowe np. w przypadku trwającej dłużej niż zwykle dializy, można podać dodatkową dawkę 0,5–1 mg/kg mc. W przypadku dużego ryzyka krwawienia stosować dawkę 0,5 mg/kg mc. (przy podwójnym dostępie naczyniowym) lub 0,75 mg/kg mc. (przy pojedynczym dostępie naczyniowym).

Kiedy stosować Clexane?

Clexane i Clexane Forte jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w: ?
1. Zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów chirurgicznych z grup umiarkowanego i wysokiego ryzyka, w szczególności poddawanych zabiegom chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom w chirurgii ogólnej, w tym zabiegom w chirurgii onkologicznej. ?
2. Zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów internistycznych z ostrymi schorzeniami (takimi jak ostra niewydolność serca, niewydolność oddechowa, ciężkie zakażenia lub choroby reumatyczne) i ograniczoną mobilnością, narażonych na podwyższone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. 
3. Leczeniu zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP), z wyłączeniem zatorowości płucnej, która może z dużym prawdopodobieństwem wymagać leczenia trombolitycznego lub zabiegu operacyjnego. 
4. Zapobieganiu tworzeniu się skrzepów w krążeniu pozaustrojowym podczas hemodializy. 
5. Ostrym zespole wieńcowym:
- Leczenie niestabilnej dławicy piersiowej oraz zawału serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), w skojarzeniu z podawanym doustnie kwasem acetylosalicylowym.
- Leczenie świeżego zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), w tym zarówno u pacjentów leczonych zachowawczo, jak i poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na enoksaparynę, heparynę lub jej pochodne, w tym heparyny drobnocząsteczkowe albo na którykolwiek składnik preparatu, stwierdzona w wywiadzie immunologiczna małopłytkowość poheparynowa w okresie ostatnich 100 dni lub obecność przeciwciał krążących, aktywne, istotne klinicznie krwawienie, stany medyczne związane z dużym ryzykiem krwawienia (w tym niedawno przebyty udar krwotoczny, owrzodzenie żołądka lub jelit, obecność nowotworu złośliwego obarczonego dużym ryzykiem krwawienia, niedawno przebyta operacja mózgu, rdzenia kręgowego lub oka, rozpoznanie lub podejrzenie żylaków przełyku, nieprawidłowości anatomiczne w układzie żylno-tętniczym, tętniaki naczyniowe lub poważne nieprawidłowości naczyń krwionośnych w obrębie rdzenia kręgowego lub mózgu), znieczulenie podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe lub miejscowe, gdy enoksaparynę stosowano w ciągu ostatnich 24 h.

Dawkowanie preparatu Clexane


W przypadku podawania głęboko s.c., lek należy wstrzykiwać naprzemiennie w prawą lub lewą przednioboczną albo tylnoboczną część powłok brzusznych. U osób z zaburzeniami czynności wątroby lub klirensem kreatyniny >30 ml/min nie ma konieczności modyfikowania dawkowania; zachować ostrożność. U osób poddawanych znieczuleniu podpajęczynówkowemu, zewnątrzoponowemu lub nakłuciu lędźwiowemu należy zachować szczególną ostrożność; konieczna może być zmiana dawkowania, zalecane jest uważne monitorowanie neurologiczne ze względu na ryzyko powstawania krwiaków okołordzeniowych.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające enoksaparyna

Clexane forte (roztwór do wstrzykiwań)
Losmina (roztwór do wstrzykiwań)
Neoparin (roztwór do wstrzykiwań)
Neoparin Forte (roztwór do wstrzykiwań)
Neoparin Multi (roztwór do wstrzykiwań)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.