Lipanor - kapsułki

Lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi.

Preparat zawiera substancję ciprofibrat

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Lipanor
kapsułki; 100 mg; 30 kaps.
Sanofi-Aventis
23,88 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
11,12 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Lipanor - kapsułki?

Substancją czynną preparatu jest ciprofibrat. Jest to substancja należąca do grupy leków nazywanych fibratami, które są stosowane w celu zmniejszenia stężenia lipidów (cholesterolu, triglicerydów) we krwi. Ze zwiększonym stężeniem lipidów we krwi, a zwłaszcza ze zwiększonym stężeniem frakcji cholesterolu występującego w postaci związanej z lipoproteinami o małej gęstości (cholesterol LDL) związane jest ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w tym choroby niedokrwiennej serca. Fibraty na drodze mechanizmów molekularnych aktywują w komórkach wątroby syntezę białek i enzymów kluczowych dla gospodarki lipidowej, co powoduje zmiany metabolizmu lipoprotein (cząsteczek białkowo-lipidowych). Efektem takiego działania fibratów jest zmniejszenie stężenia lipoprotein o małej i bardzo małej gęstości co oznacza zmniejszenie cholesterolu LDL i triglicerydów we krwi. Dodatkowo zwiększeniu ulega stężenie lipoprotein o dużej gęstości (HDL) we krwi, które mają działanie ochronne dla ścian naczyń tętniczych. Fibraty są stosowane w leczeniu hipercholesterolemii oraz hipertriglicerydemii. Fibraty zmniejszają częstość incydentów sercowo-naczyniowych.

Kiedy stosować Lipanor - kapsułki?

Preparat jest wskazany, wraz z zachowaniem diety, w leczeniu:
· hipertriglicerydemii
· hiperlipidemii mieszanej
· łagodnej i umiarkowanej hipercholesterolemii,
gdy ścisłe stosowanie diety okazało się niewystarczające.

Kiedy nie stosować preparatu Lipanor - kapsułki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
· niewydolność wątroby
· niewydolność nerek.
Nie możesz równolegle stosować innych leków z grupy fibratów.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lipanor - kapsułki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Rozpoczęcie leczenia powinno być poprzedzone wykonaniem badań laboratoryjnych, które potwierdzą utrzymujący się charakter zaburzeń lipidowych. Należy także stosować odpowiednią dietę i inne niefarmakologiczne metody leczenia (aktywność fizyczna, zmniejszenie masy ciała), a także wdrożyć leczenie chorób, które mogą być przyczyną występowania zaburzeń lipidowych (cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy).
Ciprofibrat, podobnie jak inne leki z grupy fibratów, może powodować uszkodzenia mięśni, w tym rzadkie przypadki rabdomiolizy, zespołu objawów związanych z rozpadem mięśni. Rabdomioliza jest stanem poważnym i może stanowić zagrożenie życia. Rabdomiolizie może towarzyszyć ostra niewydolność nerek, w bardzo rzadkich przypadkach prowadząca do śmierci. Uszkodzeniom mięśni towarzyszą: rozlane bóle mięśniowe, skurcze, osłabienie siły mięśniowej. Objawom tym towarzyszy, wykrywalna w badaniach laboratoryjnych, zwiększona aktywność kinazy kreatynowej (CK). Kinaza ta jest enzymem ważnym dla pracy mięśni, a jej aktywność stanowi wskaźnik biochemiczny uszkodzenia mięśni. Jeżeli aktywność CK znacząco (ponad 5 razy) przewyższy górną granicę wartości prawidłowych lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu.
Zwiększone ryzyko uszkodzenia mięśni i rabdomiolizy występuje w przypadku:
· niewydolności nerek
· zmniejszonego stężenia albuminy we krwi (hipoalbuminemia) np. w przebiegu zespołu nerczycowego
· równoległego stosowania leków z grupy statyn lub innych fibratów.
Ryzyko wystąpienia uszkodzenia mięśni i rabdomiolizy jest zależne od stosowanej dawki leku. Nie należy przekraczać dawki 100 mg na dobę.
Jeżeli w okresie leczenia zauważysz zwiększoną wrażliwość mięśni na dotyk (tkliwość), ból, skurcze lub osłabienie mięśni powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeżeli objawom tym towarzyszy zmęczenie czy gorączka. Objawy te mogą występować bez powikłań, lecz także mogą być związane z wystąpieniem i rozwojem miopatii i mogą wymagać przerwania stosowania preparatu.
Nie ma wystarczających i kompletnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci. W przypadkach niektórych ciężkich zaburzeń lipidowych lekarz indywidualnie oceni potencjalne korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem preparatu i podejmie decyzję o możliwości zastosowania preparatu.
Jeżeli w okresie 3–6 miesięcy nie zostanie uzyskane wystarczające zmniejszenie stężenia lipidów w surowicy krwi lekarz rozważy zastosowanie dodatkowych lub innych metod leczenia.
Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie lekarz zaleci regularne badania czynności wątroby (co 3. miesiące w 1. roku leczenia). Stosowanie preparatu może powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) oznaczanej w badaniach laboratoryjnych krwi. W przypadku wystąpienia zwiększonej aktywności aminotransferaz (AST, ALT), jeżeli oznaczona wartość 3–krotnie przekroczy górną granicę normy, należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić przerwanie stosowania preparatu.
Należy zachować szczególną ostrożność u osób przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe. U tych osób lekarz zaleci regularną kontrolę parametrów krzepnięcia krwi (czas protrombinowy).
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może powodować wystąpienie zawrotów głowy i senności, które mogą ograniczać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Lipanor - kapsułki

Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W okresie leczenia należy stosować (kontynuować) standardową dietę o małej zawartości lipidów a także zachować odpowiednią aktywność fizyczną.
Długotrwałe leczenie objawowe: 100 mg (1 kapsułka) na dobę.

Czy można stosować Lipanor - kapsułki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
· fibraty
· leki z grupy statyn
· doustne leki przeciwzakrzepowe takie jak np.: warfaryna, fenprokumon, acenokumarol.
Równoległe stosowanie innych fibratów jest przeciwwskazane ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia rabdomiolizy i innych działań niepożądanych.
Równolegle stosowanie leków z grupy statyn zwiększa ryzyko wystąpienia rabdomiolizy, której może towarzyszyć ostra niewydolność nerek.
Ciprofibrat może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych i powodować wydłużenie czasu protrombinowego co zwiększa ryzyko krwotoku; u chorych stosujących takie leczenie skojarzone konieczne jest oznaczanie parametrów krzepnięcia krwi (czasu protrombinowego) z częstotliwością zaleconą przez lekarza. W okresie stosowania preparatu (a także przez 8 dni po zakończeniu jego stosowania) konieczne jest odpowiednie zmniejszenie dawki leków przeciwzakrzepowych przez lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Lipanor - kapsułki?

Jak każdy lek, również Lipanor może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Podobnie jak po zastosowaniu innych fibratów może wystąpić uszkodzenie mięśni, któremu towarzyszy ból mięśni, zwiększenie wrażliwości na dotyk (tkliwość), osłabienie mięśni oraz wyjątkowo rabdomioliza (zespół objawów związanych z rozpadem mięśni, mogący stanowić zagrożenie życia). Rzadko występują zaburzenia żołądkowo–jelitowe (biegunka, wzdęcia, niestrawność, nudności, wymioty, ból brzucha), zmęczenie/znużenie. Możliwe: bóle i zawroty głowy, senność, wysypka skórna, pokrzywka, świąd, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, zastój żółci, zwiększona aktywność kinazy kreatynowej (CK). Bardzo rzadko: nadwrażliwość na światło, łysienie, alergiczne zapalenie płuc, zwłóknienia płuc. Sporadycznie kamica żółciowa.

Przeczytaj też artykuły

Cholesterol

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta