Seretide Dysk 100 (flutykazon (propionian flutykazonu) + salmeterol) - proszek do inhalacji

Lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym oraz rozszerzającym oskrzela. Stosowany jest w regularnym leczeniu chorób przebiegających ze skurczem oskrzeli. Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych. Działanie rozszerzające oskrzela występuje po 10–20 minutach od podania leku i utrzymuje się przez 12 godzin (lek długo działający).

Preparat zawiera substancję flutykazon (propionian flutykazonu) + salmeterol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Seretide Dysk 100
proszek do inhalacji; 1 dawka zawiera: 100 µg propionianu flutykazonu, 50 µg salmeterolu; 60 dawek
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
84,56 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
17,28 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Seretide Dysk?

Jest to preparat złożony zawierający 2 substancje czynne: flutykazon oraz salmeterol. Flutykazon należy do grupy leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym nazywanych glikokortykosteroidami. Podawany wziewnie ma przeciwdziałać toczącemu się w ścianie oskrzeli procesowi zapalnemu. Zmniejsza liczbę komórek stanu zapalnego (w tym eozynofili) w błonie śluzowej oskrzeli. Flutykazon hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie a także przynajmniej częściowo cofa zmiany anatomiczne powstające w ścianie oskrzeli osób chorych na astmę. Główny mechanizm działania flutykazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. W działaniu wszystkich glikokortykosteroidów pośredniczą specyficzne receptory. Receptory te znajdują się w cytoplazmie komórki docelowej i po związaniu z lekiem regulują ekspresję odpowiednich genów. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany. Drugi ze składników preparatu, salmeterol jest substancją należącą do grupy tzw. sympatykomimetyków. Działanie wszystkich sympatykomimetyków polega na pobudzaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi, znajdujących się na powierzchni określonych komórek naszego organizmu. W przypadku wziewnie podanego salmeterolu pobudzeniu ulegają receptory adrenergiczne typu beta2 znajdujące się w mięśniach gładkich oskrzeli. Wziewne podanie ma na celu umożliwienie szybkiego i bezpośredniego dotarcia leku do miejsca jego działania tj. do receptorów beta2 w drogach oddechowych oraz zminimalizowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Pobudzenie tych receptorów prowadzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli co ułatwia swobodny przepływ powietrza do płuc. Poprawia się wentylacja płuc a chory odczuwa znaczną ulgę lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych.

Kiedy stosować Seretide Dysk?

Preparat jest wskazany do:
• systematycznego leczenia astmy oskrzelowej u pacjentów, u których zalecane jest jednoczesne stosowanie wziewnego kortykosteroidu i długo działającego leku rozszerzającego oskrzela (beta2–mimetyku) lub, u których objawów astmy nie można opanować pomimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz doraźnego stosowania krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela (beta2–mimetyku);
--do objawowego leczenia ciężkiej postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) z powtarzającymi się zaostrzeniami w wywiadzie jeżeli pomimo regularnego stosowania leków rozszerzających oskrzela utrzymują się istotne objawy choroby.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek o szybszym początku działania (np. salbutamol). Nie należy stosować preparatu u dzieci przed ukończeniem 4. roku życia. Preparat Seretide Dysk 100 nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku ciężkiej astmy u dorosłych i u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Seretide Dysk?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
nadczynność tarczycy
• choroby układu sercowo–naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca)
hipokaliemię (zmniejszone stężenie potasu we krwi)
• cukrzycę
gruźlicę płuc.
Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem w okresie zaostrzenia astmy lub gdy nastąpiło gwałtowne lub znaczące pogorszenie się przebiegu astmy.
Jeżeli po rozpoczęciu leczenia preparatem Seretide Dysk nastąpi nasilenie objawów astmy (może to objawiać się nasileniem świstów w drogach oddechowych, uczuciem ściskania w klatce piersiowej) lub objawy nie będą prawidłowo kontrolowane nie przerywaj leczenia lecz skonsultuj się z lekarzem. Osoby o pochodzeniu afrykańskim lub afrokaraibskim powinny zachować szczególną ostrożność, bowiem, według wyników jednego z badań klinicznych, ryzyko wystąpienia poważnych objawów ze strony układu oddechowego podczas stosowania salmeterolu jest u nich zwiększone.
Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek o szybszym początku działania np. salbutamol. Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.
Preparat jest przeznaczony dla osób, u których choroba ma postać przewlekłą i wymagane jest regularne stosowanie preparatu.
Ważne! Jeżeli stosujesz krótko działające leki rozszerzające oskrzela i zauważysz, że zwykle stosowana dawka nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę tych leków lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne.
Pamiętaj, że nagłe i szybko postępujące nasilenie dolegliwości związanych z astmą jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu i wymaga szybkiej konsultacji lekarskiej!
Po uzyskaniu prawidłowej kontroli astmy skonsultuj się z lekarzem na temat możliwości stopniowego zmniejszania dawki preparatu.
Zmniejszanie dawki może następować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę preparatu. Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem ze względu na ryzyko wystąpienia zaostrzenia lub nasilenia objawów choroby.
Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego stosowanego w celu rozszerzenia oskrzeli może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli) objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.
Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami wziewnymi (preparat Seretide Dysk) skonsultuj się z lekarzem i wyjaśnij jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Dotyczy to szczególnie osób, które w przeszłości stosowały duże dawki sterydów, a także stanów nagłych i sytuacji związanych ze stresem.
Wziewne podanie leku ogranicza jego ogólnoustrojowe działania niepożądane, niemniej jednak długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidu (flukytazonu) wziewnego może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów sterydowych przez korę nadnerczy a także spowodować wystąpienie objawów zespołu Cushinga, zaokrąglenie twarzy (księżycowaty kształt), spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaćmę, jaskrę. Dlatego lekarz dąży do stosowania najmniejszej dawki kortykosteroidu zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy.
Zaleca się aby podczas długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci.
Wywołane ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów wziewnych zahamowanie czynności kory nadnerczy może powodować ostrą niewydolność kory nadnerczy (przełom nadnerczowy). Zagrożenie to szczególnie dotyczy dzieci i młodzieży przed ukończeniem 16. roku życia a także przypadków przerwania leczenia, nagłego zmniejszenia dawki, zakażenia, okresów silnego stresu (np. wypadek lub zabieg chirurgiczny). Objawy przełomu nadnerczowego są zwykle niecharakterystyczne: brak apetytu, bóle brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, splątanie, hipoglikemia, drgawki. Jeżeli jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i zalecić Ci dodatkowo doustne kortykosteroidy.
Istnieje zwiększone ryzyko zakażeń dolnych dróg oddechowych (w tym zapalenia płuc i oskrzeli) u pacjentów chorych na ciężką postać POChP stosujących preparat. Należy zachować ostrożność ponieważ zaostrzenia POChP i objawy kliniczne tych infekcji często się nakładają.
Powinieneś wiedzieć, że stosowanie tego preparatu podobnie jak innych preparatów zawierających leki rozszerzające oskrzela (beta2-mimetyki) może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi (hipokaliemia), które może być niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą dodatkowo nasilać się skutkiem niedotlenienia tkanek w wyniku duszności. Powinieneś zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku gdy dodatkowo stosujesz leki moczopędne (stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego) lub jesteś chory na ciężką postać astmy leczonej pochodnymi ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidami, ponieważ w tej sytuacji może dojść do nasilenia hipokaliemii. Zapytaj lekarza czy w Twojej sytuacji należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi i jak często powinieneś poddawać się tym badaniom.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera laktozę w ilości 12,5 mg/dawkę; u osób z nietolerancją laktozy taka ilość zwykle nie powoduje żadnych problemów.
Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu
Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Dostarczany jest w aparacie do inhalacji. Jedna dawka inhalacyjna zawiera 50 mikrogramów salmeterolu i w zależności od opakowania 100, 250 lub 500 mikrogramów flutykazonu. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane.
Pamiętaj!
• Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.
• Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.
• Utrzymuj inhalator (Dysk) w czystości. Przecieraj ustnik suchą szmatką.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i na zdolność wykonywania innych czynności wymagających koncentracji.

Dawkowanie preparatu Seretide Dysk

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować codziennie, nawet jeżeli objawy choroby nie występują. Lekarz ustala dawkowanie indywidualnie w zależności od stopnia ciężkości choroby.
Dorośli i młodzież po 12. roku życia:
W leczeniu objawów astmy:
1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 100 (50 mikrogramów salmeterolu + 100 mikrogramów flutykazonu) 2 razy na dobę
lub
1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 250 (50 mikrogramów salmeterolu + 250 mikrogramów flutykazonu) 2 razy na dobę
lub
1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 500 (50 mikrogramów salmeterolu + 500 mikrogramów flutykazonu) 2 razy na dobę.
Preparat Seretide Dysk nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy. Krótkotrwałe stosowanie preparatu może być wskazane jako leczenie początkowe przewlekłej, umiarkowanej postaci astmy. W tym przypadku zaleca się następujące dawkowanie: 1 inhalacja preparatu Seretide 100 (50 mikrogramów salmeterolu + 100 mikrogramów flutykazonu) 2 razy na dobę. Preparat Seretide Dysk 100 nie jest odpowiedni do stosowania w przypadku ciężkiej astmy u dorosłych i u dzieci.
Lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów astmy. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów astmy lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania preparatu do podania jeden raz na dobę lub podjąć próbę leczenia preparatem zawierającym tylko kortykokosteroid.
W leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych:
1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 500 (50 mikrogramów salmeterolu + 500 mikrogramów flutykazonu) 2 razy na dobę.
Nie ma konieczności dostosowywana dawek u osób w podeszłym wieku oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek.
Dzieci po 4. roku życia:
W leczeniu objawów astmy:
1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 100 (50 mikrogramów salmeterolu + 100 mikrogramów flutykazonu) 2 razy na dobę. Jest to zarazem dawka maksymalna dopuszczona do stosowania u dzieci.
Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej.
Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów astmy lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania preparatu do podania jeden raz na dobę.
Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci do 4. roku życia i dlatego jego stosowanie w tej grupie wiekowej nie jest zalecane.

Czy można stosować Seretide Dysk w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
U kobiet w ciąży stosowanie preparatu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
• leki blokujące receptory adrenergiczne typu beta (sympatykolityki z grupy beta–adrenolityków tzw. „beta–blokery”) takie jak: propranolol, oksprenolol, sotalol, alprenolol, atenolol, metoprolol, acebutolol, praktolol
• inne leki działające na receptory adrenergiczne typu beta (przykłady…)
• inhibitory MAO
• trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina)
• leki moczopędne
• teofilinę (stosowana w leczeniu astmy)
• rytonawir
• ketokonazol, itrakonazol
• kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach.
Interakcje salmeterolu i innych leków działających na receptory adrenergiczne mogą wywierać szkodliwy wpływ na układ sercowo–naczyniowy. Leki blokujące receptory beta–adrenergiczne (tzw. „beta–blokery” stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń czynności serca) hamują działanie salmeterolu i nie powinny być stosowane równolegle z salmeterolem u pacjentów z odwracalną obturacją oskrzeli.
Inhibitory MAO i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą nasilać niepożądane działanie salmeterolu na układ sercowo naczyniowy.
Jeżeli stosujesz salmeterol lub inne beta2–mimetyki może u Ciebie wystąpić potencjalnie ciężka postać hipokaliemii (ciężkie objawy niedoboru potasu) zwłaszcza w przypadku gdy dodatkowo stosujesz leki moczopędne (stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego) lub jesteś chory na ciężką postać astmy leczonej pochodnymi ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidami. Skonsultuj się z lekarzem czy w Twojej sytuacji powinieneś regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi i jak często powinieneś poddawać się tym badaniom.
Rytonawir i inne silne inhibitory cytochromu CYP3A4 (itrakonazol, telitromycyna, ketokonazol) mogą znacznie zwiększać stężenie flutykazonu w osoczu. Zwiększone stężenie flutykazonu wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (zespołu Cushinga, zahamowania czynności kory nadnerczy). Należy unikać stosowania takiego skojarzenia leków, za wyjątkiem sytuacji gdy lekarz uzna, że oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko wynikające z wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów.
Poinformuj lekarza jeżeli stosowałeś kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo (podawane doustnie lub we wstrzyknięciach). Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zaburzeniami czynności nadnerczy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Seretide Dysk może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
W przypadku preparatu Seretide Dysk możliwe działania niepożądane właściwe dla obu składników preparatu. Nie stwierdzono dodatkowych działań niepożądanych wynikających z jednoczesnego zastosowania obu składników. Do częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: delikatne drżenia mięśni, uczucie kołatania serca, przyspieszenie czynności serca, kandydoza jamy ustnej i gardła, zapalenie płuc i oskrzeli. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kandydozy należy płukać wodą jamę ustną po inhalacji. Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego (obrzęk naczynioruchowy ust, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, duszność, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs), oraz objawy ogólnego działania kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, nadciśnienie tętnicze, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra). Jeżeli zauważysz pojawianie się objawów reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, suchość w jamie ustnej, zapalenie gardła, zapalenie górnych dróg oddechowych, a także (rzadko) wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej. Ponadto preparat może powodować: nudności, zawroty głowy, ból głowy, skórne reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka), niepokój, bezsenność, parestezje, bóle i skurcze mięśni, bóle stawów, niespecyficzne bóle w klatce piersiowej, zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia) objawiające się: zaburzeniami rytmu serca oraz bólami i kurczami mięśni. Rzadko u osób wrażliwych mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające flutykazon (propionian flutykazonu) + salmeterol

AirFluSal Forspiro (proszek do inhalacji, dzielony) Asaris (proszek do inhalacji) Comboterol (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Duexon (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Duexon Pro (proszek do inhalacji, dzielony) Fluticomb (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Salflumix Easyhaler (proszek do inhalacji) Salmex (proszek do inhalacji) Seretide 50 (aerozol wziewny, zawiesina) Seretide 125 (aerozol wziewny, zawiesina) Seretide 250 (aerozol wziewny, zawiesina) Seretide Dysk 250 (proszek do inhalacji) Seretide Dysk 500 (proszek do inhalacji) Symflusal (proszek do inhalacji)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.