Seretide Dysk 500 - proszek do inhalacji

Lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym oraz rozszerzającym oskrzela. Stosowany w regularnym leczeniu chorób przebiegających ze skurczem oskrzeli. Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych oraz częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej, a także wpływa na rozszerzenie oskrzeli i zapobiega stanom spastycznym.

Preparat zawiera substancję flutykazon (propionian flutykazonu) + salmeterol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Seretide Dysk 500
proszek do inhalacji; 500 µg + 50 µg (1 dawka podzielona zawiera: 50 µg salmeterolu, 500 µg propionianu flutykazonu, co odpowiada dawce dostarczonej: 47 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu), 460 µg propionianu flutykazonu); 60 dawek
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
105,69 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
14,90 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Seretide Dysk 500 - proszek do inhalacji?

Preparat złożony, zawiera 2 substancje czynne: flutykazon, syntetyczny kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym oraz salmeterol, długo działający lek rozszerzający oskrzela z grupy sympatykomimetyków.

Podawany wziewnie flutykazon ma przeciwdziałać toczącemu się w ścianie oskrzeli procesowi zapalnemu. Hamuje proces zapalny (hamuje aktywność komórek i mediatorów stanu zapalnego), zmniejsza obrzęk i podrażnienie, a także przynajmniej częściowo cofa zmiany anatomiczne powstające w ścianie oskrzeli osób chorych na astmę. Łagodzi objawy astmy i zapobiega jej zaostrzeniom. Główny mechanizm działania flutykazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany. Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów podczas wziewnego stosowania zwykle nie występują, chyba że stosowane są długotrwale duże dawki.

Salmeterol jest lekiem rozszerzającym oskrzela z grupy sympatykomimetyków, zaliczanym do grupy beta2-mimetyków. Lek działa poprzez aktywację receptorów adrenergicznych. Receptory adrenergiczne występują na powierzchni komórek nerwowych, mięśniowych lub gruczołowych. W warunkach fizjologicznych pobudzane są przez adrenalinę lub noradrenalinę, uwalnianą po aktywacji współczulnego (sympatycznego) układu nerwowego. Wziewnie podany salmeterol aktywuje receptory adrenergiczne typu beta2 znajdujące się w mięśniach gładkich oskrzeli. Podanie wziewne ma na celu umożliwienie szybkiego i bezpośredniego dotarcia leku do miejsca jego działania w drogach oddechowych oraz zmniejszenie ryzyka ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Aktywacja receptorów beta2 w oskrzelach prowadzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli, co ułatwia swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych i poprawia wentylację płuc.

Działanie rozszerzające oskrzela występuje po 10–20 minutach od podania leku i utrzymuje się przez 12 godzin lub dłużej (lek długo działający). Przeciwzapalne działanie kortykosteroidów rozwija się w ciągu 4–7 dni od rozpoczęcia stosowania.

Kiedy stosować Seretide Dysk 500 - proszek do inhalacji?

Preparat jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie wziewnego kortykosteroidu i długo działającego leku rozszerzającego oskrzela (beta2-mimetyku):

• jeżeli objawów astmy nie można opanować pomimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko działającego beta2-mimetyku, stosowanego doraźnie

• jeżeli stosowanie wziewne kortykosteroidu i długo działającego beta2-mimetyku pozwala na opanowanie objawów astmy.

Preparat Seretide Dysk 500 jest wskazany w objawowym leczeniu ciężkiej postaci (FEV1<60%) przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) z powtarzającymi się zaostrzeniami w wywiadzie, jeżeli pomimo regularnego stosowania leków rozszerzających oskrzela utrzymują się istotne objawy choroby.

Kiedy nie stosować preparatu Seretide Dysk 500 - proszek do inhalacji?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Preparat Seretide Dysk 100 nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku ciężkiej astmy u dorosłych ani u dzieci.

Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania (np. salbutamol).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Seretide Dysk 500 - proszek do inhalacji?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Jeżeli chorujesz na astmę, pamiętaj aby regularnie zgłaszać się do lekarza na okresowe wizyty kontrolne (nawet jeżeli objawy choroby są dobrze kontrolowane). Konieczna jest regularna ocena czynności płuc, by zminimalizować ryzyko wystąpienia ciężkiego napadu astmy, który może prowadzić do zgonu.

Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek o szybkim początku działania (np. salbutamol). Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

Nie należy rozpoczynać stosowania preparatu w okresie zaostrzenia astmy, ani wtedy gdy nastąpiło znaczące lub ostre pogorszanie jej przebiegu.

Jeżeli w początkowym okresie stosowania preparatu nastąpi pogorszenie przebiegu astmy lub objawy nie będą prawidłowo kontrolowane, nie przerywaj leczenia lecz skonsultuj się z lekarzem.

Ważne! Jeżeli stosujesz krótko działające leki rozszerzające oskrzela i zauważysz, że zwykle stosowana dawka leku nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, szybka konsultacja lekarska jest wymagana, gdy w celu złagodzenia objawów musisz stosować większą niż dotąd dawkę lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne.

Pamiętaj, że nagłe i szybko postępujące nasilenie dolegliwości związanych z astmą jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu i wymaga szybkiej konsultacji lekarskiej!

Jeżeli w okresie stosowania preparatu dojdzie do nasilenia objawów POChP, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem; w razie konieczności lekarz zaleci stosowanie kortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym.

Jeżeli zostanie osiągnięta prawidłowa kontrola objawów astmy, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki preparatu. Jeżeli lekarz zaleci zmniejszanie dawki, należy regularnie kontrolować odpowiedź na zmniejszoną dawkę.

W przypadku astmy jak i POChP nie należy nagle przerywać stosowania preparatu ze względu na ryzyko wystąpienia zaostrzenia choroby. Zmniejszanie dawki musi następować stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza.

Należy zachować ostrożność i przed zastosowaniem preparatu poinformować lekarza, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:

gruźlicę płuc (czynna lub przebyta)

• grzybicze, wirusowe lub bakteryjne zakażenia dróg oddechowych

• zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, w tym zaburzenia rytmu serca

• cukrzycę

nadczynność tarczycy

• zmniejszone stężenie potasu we krwi.

Preparat może wywierać wpływ na układ sercowo-naczyniowy i powodować np. zwiększenie ciśnienia tętniczego, uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, migotanie przedsionków. Chorzy z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego (np. z chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym itp) powinni zachować ostrożność i natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku pojawienia się bólu w klatce piersiowej, duszności lub jakichkolwiek innych objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Stosowanie preparatu może prowadzić do wystąpienia hipokaliemii (znaczące zmniejszenie stężenia potasu w surowicy krwi). Hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą dodatkowo nasilać się skutkiem niedotlenienia tkanek w wyniku duszności oraz skutkiem stosowania innych leków. Powinieneś zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy dodatkowo stosujesz leki mogące nasilać hipokaliemię (np. leki moczopędne, kortykosteroidy lub pochodne ksantyny, takie jak teofilina). Zapytaj lekarza, czy w Twojej sytuacji wymagana jest regularna kontrola stężenia potasu we krwi.

Preparat może powodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi, a stosowanie kortykosteroidów może dodatkowo nasilić to działanie. U chorych na cukrzycę należy zachować ostrożność i uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi po rozpoczęciu stosowania preparatu.

Rzadko, u niektórych osób po przyjęciu dawki leku wziewnego stosowanego w celu rozszerzenia oskrzeli, może wystąpić nagły i silny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli). Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.

W przypadku kortykosteroidów stosowanych wziewnie, ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest znacznie mniejsze, niż podczas doustnego stosowania tych leków. Wziewne podanie leku ogranicza jego ogólnoustrojowe działania niepożądane, niemniej jednak długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidu wziewnego może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów sterydowych przez korę nadnerczy, a także spowodować wystąpienie objawów zespołu Cushinga, zaokrąglenie twarzy (księżycowaty kształt), spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaćmę, jaskrę oraz rzadziej zespół zaburzeń psychicznych lub zmian w zachowaniu (np. nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja, agresja). Dlatego lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki kortykosteroidu zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy.

U dzieci i młodzieży do 16. roku życia przyjmujących duże dawki flutykazonu istnieje szczególne ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań kortykosteroidów. Zaleca się, aby podczas długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W razie spowolnienia wzrostu lekarz zweryfikuje dalsze leczenie.

Wywołane ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów wziewnych zahamowanie czynności kory nadnerczy może powodować ostrą niewydolność kory nadnerczy (tzw. przełom nadnerczowy). Zagrożenie to szczególnie dotyczy przypadków przerwania leczenia, nagłego zmniejszenia dawki, zakażenia, okresów silnego stresu (np. wypadek lub zabieg chirurgiczny). Objawy przełomu nadnerczowego są początkowo zwykle niecharakterystyczne: brak apetytu, bóle brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze i splątanie. W późniejszym okresie mogą obejmować hipoglikemię z zaburzeniami świadomości, drgawki i napady padaczkowe.

Objawy niedoczynności kory nadnerczy mogą się szczególnie ujawnić pod wpływem silnego stresu. Jeżeli jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny, poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i ewentualnie zalecić dodatkowe stosowanie doustnych kortykosteroidów.

Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami wziewnymi (preparat Seretide Dysk) ustal z lekarzem, jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Dotyczy to szczególnie osób, które w przeszłości stosowały duże dawki sterydów, a także stanów nagłych i sytuacji związanych ze stresem.

Należy unikać równoległego stosowania preparatu z lekami silnie hamującymi aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takimi jak rytonawir, ketokonazol, itrakonazol oraz lekami zawierającymi kobicystat. Równoległe stosowanie może powodować zwiększenie stężenia flutykazonu we krwi, zahamowanie czynności kory nadnerczy i wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów.

U chorych na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) stosowanie preparatu może zwiększać ryzyko wystąpienia zapalenia płuc, w tym ciężkiego, wymagającego hospitalizacji. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ objawy zapalenia płuc i zaostrzenia POChP mogą być podobne. Szczególne ryzyko dotyczy osób w podeszłym wieku, o niskim wskaźniku masy ciała BMI, z ciężką postacią POChP oraz palących tytoń.

W wyniku ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeżeli wystąpi nieostre widzenie lub jakiekolwiek inne zaburzenia widzenia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku stosowania ketokonazolu ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych salmeterolu zwiększa się; nie zaleca się równoległego stosowania salmeterolu i ketokonazolu (ani innych silnych inhibitorów CYP3A4).

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera 12,5 mg laktozy na dawkę; u osób z nietolerancją laktozy taka ilość zwykle nie powoduje żadnych zaburzeń; osoby z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy nie powinny stosować tego preparatu;

• laktozie zawartej w preparacie mogą towarzyszyć białka mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne.

 

Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego z użyciem aparatu do inhalacji Dysk. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych, czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia, co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Pamiętaj!

• Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat, zanim zużyjesz do końca poprzedni.

• Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

• Utrzymuj inhalator (Dysk) w czystości. Przecieraj ustnik suchą szmatką. Aparat do inhalacji Dysk powinien być suchy.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Seretide Dysk 500 - proszek do inhalacji

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować codziennie, nawet jeżeli objawy choroby nie występują.

Lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów astmy, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania preparatu do podania 1 raz na dobę, a następnie może zalecić stosowanie preparatu zawierającego wyłącznie kortykokosteroid.

W leczeniu objawów astmy oskrzelowej:

Dorośli i młodzież po 12. roku życia:

W zależności od nasilenia objawów, lekarz zaleci:

1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 100 (50 µg salmeterolu + 100 µg flutykazonu) 2 razy na dobę

lub

1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 250 (50 µg salmeterolu + 250 µg flutykazonu) 2 razy na dobę

lub

1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 500 (50 µg salmeterolu + 500 µg flutykazonu) 2 razy na dobę.

Preparat Seretide Dysk 100 nie jest odpowiedni do stosowania w przypadku ciężkiej astmy.

Preparat Seretide Dysk nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy.

Dzieci po ukończeniu 4. roku życia:

1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 100 (50 µg salmeterolu + 100 µg flutykazonu) 2 razy na dobę. Jest to zarazem maksymalna dawka dopuszczona do stosowania u dzieci.

Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej.

Dzieci do ukończenia 4. roku życia:

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu w tej grupie wiekowej .

W leczeniu POChP:

Dorośli:

1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 500 (50 µg salmeterolu + 500 µg flutykazonu) 2 razy na dobę.

Szczególne grupy chorych:

Nie ma konieczności dostosowywana dawek u osób w podeszłym wieku ani u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u osób z zaburzeniami czynności wątroby.

Instrukcja dotycząca stosowania preparatu

Preparat ma postać proszku i jest przeznaczony do inhalacji przez usta. Preparat znajduje się w inhalatorze typu Dysk zaopatrzonym w licznik dawek. Licznik dawek wskazuje ile dawek leku pozostało jeszcze w aparacie. Gdy zawartość inhalatora kończy się, cyfry od 5 do zera pojawiają się na liczniku w kolorze czerwonym. Kiedy licznik wskaże cyfrę 0, należy wymienić inhalator na nowy.

Aby przyjąć dawkę leku, zawsze postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

• otwórz aparat do inhalacji Dysk (w tym celu przesuń kciuk we wgłębieniu obudowy inhalatora w kierunku „od siebie”, aż do oporu, do usłyszenia kliknięcia)

• ustaw dawkę (przesuń suwak do oporu w kierunku „od siebie”, aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku; pamiętaj, że za każdym razem kiedy dźwignia jest przesuwana, kolejna dawka proszku jest gotowa do inhalacji i dlatego nie należy bawić się przesuwaniem suwaka)

• wykonaj spokojny wydech (nie wydychaj powietrza do wnętrza aparatu!)

• włóż ustnik do ust i wykonaj głęboki wdech z aparatu przez usta

• wyjmij ustnik z ust i wstrzymaj oddech na kilka (10) sekund (ważne!)

• wykonaj spokojny wydech (nie należy wydychać powietrza do inhalatora)

• zamknij aparat do inhalacji Dysk (wsuń kciuk w szczelinę obudowy i przesuń w kierunku „do siebie” do usłyszenia kliknięcia; suwak ustawiający dawkę automatycznie wraca do pozycji pierwotnej).

• Wypłukanie jamy ustnej wodą po inhalacji zapobiega wystąpieniu chrypki i pleśniawek.

Jeżeli masz kłopoty związane z używaniem inhalatora, skonsultuj się z lekarzem lub pielęgniarką.

Czy można stosować Seretide Dysk 500 - proszek do inhalacji w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Bezpieczeństwo stosowania preparatu w ciąży nie zostało ustalone. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne.

Substancje czynne preparatu przenikają do mleka kobiecego. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować równolegle salmeterolu i leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (w tym beta-blokery stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń czynności serca) hamują działanie salmeterolu i mogą niebezpiecznie zmniejszać działanie rozszerzające oskrzela. Beta-blokery nie powinny być stosowane u chorych na astmę.

Stosowanie salmeterolu oraz innych leków aktywujących receptory adrenergiczne (sympatykomimetyków) może być związane z wystąpieniem hipokaliemii (objawy niedoboru potasu), zwłaszcza gdy równolegle stosowane są leki moczopędne, pochodne ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidy. Skonsultuj się z lekarzem, czy w Twojej sytuacji należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi.

Należy zachować ostrożność, ponieważ interakcje salmeterolu i innych leków aktywujących receptory adrenergiczne (sympatykomimetyków) mogą powodować działania niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Stosowanie ketokonazolu może zwiększać stężenie salmeterolu we krwi i zwiększać ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych podczas leczenia salmeterolem (w tym ze strony układu sercowo-naczyniowego). Dlatego o ile lekarz nie zaleci inaczej, nie należy stosować salmeterolu z ketokonazolem ani z innymi silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4 (itrakonazolem, telitromycyną, rytonawirem).

Rytonawir i inne leki silnie hamujące aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (np. itrakonazol, ketokonazol, erytromycyna) oraz preparaty zawierające kobicystat mogą powodować znaczące zwiększenie stężenia flutykazonu w osoczu, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (zespołu Cushinga, zahamowania czynności kory nadnerczy). Należy unikać stosowania takiego skojarzenia leków. Jeżeli jednak lekarz uzna, że oczekiwane korzyści są większe niż ryzyko wynikające z takiego leczenia, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności (wydłużenie odstępu pomiędzy przyjęciem leków, zmniejszenie dawki flutykazonu).

Poinformuj lekarza jeżeli stosowałeś kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo (podawane doustnie lub we wstrzyknięciach). Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zaburzeniami czynności nadnerczy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Seretide Dysk 500 - proszek do inhalacji?

Jak każdy lek, również Seretide Dysk może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

W przypadku preparatu możliwe działania niepożądane są właściwe dla obu składników preparatu. Nie stwierdzono dodatkowych działań niepożądanych wynikających z jednoczesnego zastosowania obu składników.

Bardzo często: bóle głowy, zapalenie części nosowej gardła.

Często: kurcze mięśni, łatwiejsze siniaczenie, bóle stawów, bóle mięśni, złamania pourazowe, kandydoza (pleśniawki) jamy ustnej i gardła, podrażnienie gardła, chrypka, bezgłos, zapalenie zatok, zapalenie płuc i oskrzeli. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kandydozy należy wypłukać wodą jamę ustną po inhalacji.

Niezbyt często możliwe: hiperglikemia, lęk, zaburzenia snu, drżenia mięśni, zaćma, uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), migotanie przedsionków, choroba niedokrwienna serca, reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje skórne oraz duszność.

Rzadko: kandydoza przełyku, zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe), objawy ogólnego działania kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, nadciśnienie tętnicze, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, jaskra, zmiany zachowania, w tym nadpobudliwość ruchowa, głównie u dzieci), reakcje nadwrażliwości, w tym typu anafilaktycznego (obrzęk naczynioruchowy ust, języka i gardła mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs anafilaktyczny).

Z nieznaną częstością może wystąpić: nieostre widzenie, depresja, agresja (głównie u dzieci).

Rzadko preparat, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, a także wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej.

Przeczytaj też artykuły

Astma Badania czynnościowe układu oddechowego Duszność Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) Spirometria

Inne preparaty na rynku polskim zawierające flutykazon (propionian flutykazonu) + salmeterol

AirFluSal Forspiro (proszek do inhalacji, dzielony) Asaris (proszek do inhalacji) Aurodisc (proszek do inhalacji, dzielony) Comboterol (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Duexon (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Duexon Pro (proszek do inhalacji, dzielony) Fluticomb (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Salflumix Easyhaler (proszek do inhalacji) Salmex (proszek do inhalacji) Seretide 50 (aerozol wziewny, zawiesina) Seretide 125 (aerozol wziewny, zawiesina) Seretide 250 (aerozol wziewny, zawiesina) Seretide Dysk 100 (proszek do inhalacji) Seretide Dysk 250 (proszek do inhalacji) Symflusal (proszek do inhalacji) Veriflo (aerozol inhalacyjny, zawiesina)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta