Asentra - tabletki powlekane

Lek o działaniu przeciwdepresyjnym, należący do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Preparat zawiera substancję sertralina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Asentra
tabletki powlekane; 100 mg; 28 tabl.
Delfarma
20,64 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,19 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Asentra
tabletki powlekane; 100 mg; 28 tabl.
Krka
27,61 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
9,17 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Asentra
tabletki powlekane; 50 mg; 28 tabl.
Krka
14,50 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
5,28 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Asentra - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest sertralina, należąca do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (można spotkać skrót SSRI dla określenia tej grupy leków, pochodzący od angielskiego selective serotonin reuptake inhibitor). Serotonina jest jednym z neuroprzekaźników, substancji odgrywających istotną rolę w komunikacji pomiędzy neuronami. Miejsce połączenia dwóch neuronów zwane jest synapsą. Komórka przekazująca informację, znajdująca się przed synapsą, uwalnia do szczeliny synaptycznej tak zwany mediator, czyli substancję, która jest wychwytywana i rozpoznawana przez komórkę odbierającą informację, znajdującą się za synapsą. W tym przypadku mediatorem jest serotonina. Niektóre cząsteczki serotoniny zostają wychwycone z powrotem przez receptory neuronu znajdującego się przed synapsą, co nazywamy wychwytem zwrotnym. Działanie sertraliny polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego serotoniny, a co za tym idzie na wydłużeniu czasu działania serotoniny w synapsie i czasu pobudzenia komórki odbiorczej. Impulsy nerwowe wysyłane są częściej. Większa stymulacja zależnych od serotoniny komórek wiązana jest z działaniem farmakologicznym i klinicznym sertraliny. Sertralina hamuje również wychwyt serotoniny przez płytki krwi. Wykazuje małe powinowactwo do receptorów adrenergicznych (alfa 1, alfa 2, beta), cholinergicznych, GABA, dopaminergicznych, histaminergicznych, serotoninergicznych i benzodiazepinowych. Prawdopodobnie z tego powodu sertralina nie działa kardiotoksycznie, sedatywnie i antycholinergicznie.

Kiedy stosować Asentra - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· zaburzeń depresyjnych, w tym depresji z towarzyszącymi objawami lękowymi, a także w zapobieganiu nawrotom epizodów depresji
· zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia
· zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez niej
· zespołu stresu pourazowego
· zespołu lęku społecznego (fobii społecznej).

Kiedy nie stosować preparatu Asentra - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazane jest równoległe z sertraliną stosowanie inhibitorów MAO oraz pimozydu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Asentra - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia (z wyjątkiem osób powyżej 6. roku życia cierpiących na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne). Brak długoterminowych danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania dotyczących wzrostu, dojrzewania, a także rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania. Jeśli lekarz zadecyduje o konieczności leczenia dziecka tym preparatem, należy monitorować rozwój chorego, a także jego zachowanie pod kątem wystąpienia myśli i zachowań samobójczych (w tej grupie wiekowej ryzyko wystąpienia myśli i zachowań samobójczych oraz wrogości jest największe). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie skontaktować się z pediatrą.
U niektórych osób, zwłaszcza w dwóch pierwszych tygodniach leczenia, może wystąpić paradoksalne nasilenie objawów lękowych. Aby temu zapobiec, lekarz zaleci rozpoczęcie stosowania preparatu od małych dawek.
Efekty leczenia sertraliną widoczne są po kliku tygodniach jej stosowania, niekiedy ten czas jest dłuższy. Szczególnie osoby ze skłonnościami do myśli samobójczych związanych z depresją powinny być w tym okresie pod ścisłą kontrolą lekarza, ponieważ ze stosowaniem preparatu może wiązać się próba samobójcza. Grupę podwyższonego ryzyka stanowią osoby do 25. roku życia. Wszelkie zauważone niepokojące zmiany zachowania powinny zostać niezwłocznie zgłoszone lekarzowi.
Stosowanie preparatu może u niektórych osób prowadzić do akatyzji (nieprzyjemny lub uciążliwy niepokój ruchowy i potrzeba ruchu, często z towarzyszącą niemożnością siedzenia lub stania), szczególnie w pierwszych tygodniach leczenia. W takim przypadku lekarz nie będzie prawdopodobnie zwiększał dawki leku.
U osób z niewydolnością nerek należy zachować ostrożność.
Nie zaleca się stosowania preparatu u osób chorych na padaczkę, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Jeśli w czasie leczenia wystąpią napady padaczkowe, należy skonsultować się z lekarzem; prawdopodobnie konieczne będzie przerwanie stosowania preparatu.
W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (wysypki, pokrzywka) o nieznanej etiologii należy skontaktować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci zaprzestanie stosowania preparatu.
Osoby cierpiące na manię powinny w czasie leczenia pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza (w razie wystąpienia fazy maniakalnej stosowanie preparatu zostanie przerwane).
Nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ mogą wystąpić reakcje odstawienia. Ryzyko ich pojawienia się zależy od kilku czynników, w tym od czasu trwania leczenia, wielkości dawki oraz tempa zmniejszania dawkowania. Najczęściej występującymi objawami są: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, mdłości i/lub wymioty, drżenie i ból głowy. Ogólnie objawy te są łagodne lub umiarkowanie nasilone, jednak u niektórych osób mogą okazać się ciężkie. Zwykle występują podczas kilku pierwszych dni po przerwaniu leczenia, choć czasem zdarzały się, gdy pacjent zapomniał o przyjęciu jednej dawki. Aby zapobiec ich wystąpieniu zaleca się stopniowo zmniejszać dawkę preparatu w przeciągu kilku tygodni lub miesięcy, ściśle według wskazań lekarza.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Leki psychoaktywne mogą zaburzać zdolność podejmowania decyzji i reakcji w sytuacjach nagłych. Zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Asentra - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:
Depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:
Zwykle stosuje się 50 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o stopniowym (co minimum 7 dni) zwiększaniu dawki o 50 mg do maksymalnie 200 mg na dobę.
W leczeniu podtrzymującym, mającym zapobiegać nawrotom dotychczasowych stanów depresyjnych lub wystąpieniu nowych zaburzeń depresyjnych, zaleca się stosowanie minimalnych, skutecznych dawek leku. Lekarz okresowo oceni reakcję pacjenta na leczenie i w razie potrzeby dostosuje dawkę.
Zespół lęku napadowego, zespół stresu pourazowego i zespół lęku społecznego:
Dawka początkowa to 25 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o stopniowym (co minimum 7 dni) zwiększaniu dawki o 50 mg do maksymalnie 200 mg na dobę.
Dzieci i młodzież od 6.do 12. roku życia:
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:
Dawka początkowa to 25 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o stopniowym (co minimum 7 dni) zwiększaniu dawki o 50 mg do maksymalnie 200 mg na dobę.
Dzieci i młodzież od 13.do 18. roku życia:
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:
Dawka początkowa to 50 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o stopniowym (co minimum 7 dni) zwiększaniu dawki w zależności od potrzeb do maksymalnie 200 mg na dobę.
Kliniczne efekty działania leku mogą wystąpić po 7 dniach leczenia. Optymalne efekty leczenia występują, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, dopiero po 2 do 4 tygodniach stosowania preparatu.

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w podeszłym wieku ani u osób z zaburzeniami czynności nerek.
U osób z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek preparatu lub zachowanie większych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.
Ze względu na brak badań preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia; nie dotyczy to osób powyżej 6. roku życia z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.
Sposób podawania:
Preparat należy stosować raz na dobę rano lub wieczorem, niezależnie od posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

Czy można stosować Asentra - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.
W czasie ciąży preparat stosuje się tylko w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu (ryzyko zawsze indywidualnie ocenia lekarz).
Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące sertralinę powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. W czasie stosowania preparatu nie należy karmić piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Równoległe stosowanie sertraliny z inhibitorami MAO jest przeciwwskazane, może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego (mioklonie i inne ruchy mimowolne, wzmożenie odruchów, sztywność, niedociśnienie ortostatyczne, splątanie, stany pobudzenia). Leczenie sertraliną można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od zakończenia stosowania inhibitorów MAO; leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć po upływie dwóch tygodni od zakończenia stosowania sertraliny.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie pimozydu z sertraliną
Nie zaleca się równoległego z sertraliną stosowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, ze względu na możliwy wzrost ich stężenia w osoczu.
Należy zachować ostrożność stosując preparat w skojarzeniu:
· z litem, ze względu na nasilenie działania serotoninergicznego sertraliny; należy kontrolować stężenie litu w osoczu
· z tryptofanem, trazodonem, fenfluraminą i deksfenfluraminą, ponieważ nasilają one działanie serotoninergiczne sertraliny
· z lekami neuroleptycznymi i metoklopramidem, ze względu na możliwość wystąpienia działań pozapiramidowych
· z sumatryptanem, gdyż może wystąpić osłabienie, brak koordynacji, dezorientacja i pobudzenie
· z lekami przeciwpadaczkowymi, niektórymi antybiotykami (erytromycyną, rifampicyną) i lekami beta-adrenolitycznymi, gdyż może nastąpić zwiększenie stężenia sertraliny w osoczu
· z warfaryną, ze względu na możliwe wydłużenie czasu protrombinowego
· z cymetydyną, ponieważ następuje zmniejszenie klirensu sertraliny
· z tramadolem, ze względu na obniżenie progu drgawkowego i możliwość wystąpienia napadu padaczkowego.
Nie należy popijać preparatu sokiem grejpfrutowym, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia stężenia sertraliny w osoczu.
Przed planowanym leczeniem elektrowstrząsami należy przerwać stosowanie sertraliny.
U osób z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawek insuliny i/lub doustnych leków przeciwcukrzycowych przez lekarza.
Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Asentra - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Asentra może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często mogą wystąpić: brak łaknienia, bezsenność, drżenie, niepokój, bóle głowy, zawroty głowy, senność, mdłości, biegunka/luźne stolce, zaparcia, suchość błon śluzowych jamy ustnej, osłabione łaknienie, zaburzenia czynności seksualnych u mężczyzn (zaburzenia erekcji, opóźniony wytrysk nasienia), zaburzenia cyklu miesiączkowego nadmierna potliwość, nadmierna utrata wagi.
Rzadko mogą wystąpić: małopłytkowość, zaburzenia czynności płytek, leukopenia, sporadyczne krwotoki, plamica, hiperprolaktynemia, mlekotok, ginekomastia, niedoczynność tarczycy, odwracalna hiponatremia (głównie u osób w wieku podeszłym, osób stosujących leki moczopędne i osób ze zmniejszoną objętością płynów ustrojowych), związana prawdopodobnie z zaburzeniami wydzielania wazopresyny, objawy depresji, halucynacje, reakcje agresywne, niepokój, mania/hipomania, zaburzenia lękowe, psychozy, drgawki, zaburzenia ruchu (takie jak objawy pozapiramidowe, niepokój ruchowy/akatyzja), kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nadciśnienie, niedociśnienie, obrzęk, omdlenia, tachykardia, bóle brzucha, wymioty, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka i niewydolność wątroby, wzrost poziomu enzymów wątrobowych, reakcje nadwrażliwości (zaburzenia oddychania, lub duszność, obrzęk powiek, twarzy lub warg, pokrzywka, świąd skóry całego ciała), wysypka skórna (włącznie z rzadkimi przypadkami rumienia wielopostaciowego), priapizm (długotrwały, bolesny wzwód bez pobudzenia seksualnego).
Przypadki myśli samobójczych i zachowań samobójczych odnotowano w trakcie leczenia sertraliną, a także w krótkim czasie po przerwaniu leczenia.

Przeczytaj też artykuły

Depresja Zaburzenia nerwicowe (lękowe) związane ze stresem i pod postacią somatyczną

Inne preparaty na rynku polskim zawierające sertralina

ApoSerta (tabletki powlekane) Asertin 50 (tabletki powlekane) Asertin 100 (tabletki powlekane) Miravil (tabletki powlekane) Sastium (tabletki powlekane) Sertagen (tabletki powlekane) Sertralina Krka (tabletki powlekane) Sertranorm (tabletki powlekane) Setaloft 50 mg (tabletki powlekane) Setaloft 100 mg (tabletki powlekane) Stimuloton (tabletki powlekane) Zoloft (tabletki powlekane) Zotral 50 mg (tabletki powlekane) Zotral 100 mg (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta