Ospamox 500 mg - tabletki powlekane

Antybiotyk beta-laktamowy o szerokim spektrum działania, stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Do stosowania ogólnego.

Preparat zawiera substancję amoksycylina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Ospamox 500 mg
tabletki powlekane; 500 mg; 16 tabl.
Sandoz
8,95 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Ospamox 500 mg
tabletki powlekane; 500 mg; 20 tabl.
Sandoz
10,86 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Ospamox 500 mg - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest amoksycylina. Jest to półsyntetyczna penicylina o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną amoksycylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych, charakteryzujących się obecnością pierścienia beta-laktamowego w cząsteczce. Struktura pierścienia beta-laktamowego jest wrażliwa na działanie enzymów z grupy beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Wybrane beta-laktamazy obecne w komórkach bakterii mogą powodować rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku i są jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co powoduje jej osłabienie i w konsekwencji prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej.

 

Kiedy stosować Ospamox 500 mg - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę:

• ostre zapalenie zatok

ostre zapalenie ucha środkowego

• ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków podniebiennych i zapalenie gardła

• zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

• pozaszpitalne zapalenie płuc

• ostre zapalenie pęcherza moczowego

• bezobjawowy bakteriomocz w okresie ciąży

• ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek

dur brzusznydur rzekomy

• ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej

• zakażenia związane z protezowaniem stawów

• w celu usunięcia (eradykacji) bakterii Helicobacter pylori

• choroba z Lyme (borelioza)

• w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia.

Kiedy nie stosować preparatu Ospamox 500 mg - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (z grupy penicylin, cefalosporyn, karbapenemów lub monobaktamów).

W szczególności przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u osób, u których w przeszłości wystąpiły ciężkie natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne) na jakikolwiek antybiotyk beta-laktamowy (z grupy penicylin, cefalosporyn, karbapenemów lub monobaktamów).

 

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ospamox 500 mg - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed zastosowaniem preparatu koniecznie poinformuj lekarza prowadzącego, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na inne antybiotyki, czy też na inne leki lub alergeny. Stosowanie penicylin wiąże się z ryzykiem wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości, sporadycznie prowadzącej do zgonu. Ryzyko to jest zwiększone u osób z nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe (np. penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy) i dlatego stosowanie preparatu w tej grupie chorych jest przeciwwskazane. Ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości jest także zwiększone u osób z chorobami atopowymi oraz u osób uczulonych na wiele różnych alergenów. Ciężkie reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne mogą stanowić zagrożenie życia; w razie wystąpienia pierwszych objawów należy natychmiast szukać pomocy medycznej. Konieczna jest hospitalizacja i podjęcie odpowiedniego leczenia (niekiedy postępowanie ratunkowe).

Jeżeli wystąpi reakcja alergiczna należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie dużych dawek, niewydolność nerek oraz czynniki sprzyjające (napady drgawkowe w przeszłości, padaczka czy zapalenie opon mózgowych) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek.

U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania; lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od stopnia niewydolności nerek.

Jeżeli na początku leczenia wystąpi uogólniony rumień z krostkami i towarzyszącą gorączką, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Wymienione objawy mogą świadczyć o wystąpieniu ciężkiej reakcji skórnej w postaci ostrej uogólnionej osutki krostkowej. W przypadku jej wystąpienia, konieczne jest przerwanie leczenia a ponowne stosowanie amoksycyliny w przyszłości jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować preparatu u osób, u których występują zakażenia wirusowe, ostra białaczka limfatyczna lub mononukleoza zakaźna (w takim przypadku nie należy stosować preparatu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia rumieniowych zmian skórnych, podobnych do zmian skórnych w przebiegu odry).

Podczas leczenia boreliozy (choroba z Lyme), stosowaniu preparatu może towarzyszyć wystąpienie reakcji Jarischa i Herxheimera (zwanej popularnie Herx). Reakcja ta jest częstym skutkiem działania antybiotyku i zwykle ustępuje samoistnie. Objawy mogą obejmować bóle głowy, bóle mięśni, podwyższoną temperaturę, uczucie rozbicia, złe samopoczucie i wysypkę.

Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze, należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Jeżeli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się z lekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy o ciężkim przebiegu. Jego objawy kliniczne spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się w warunkach zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Nie należy wówczas stosować leków hamujących perystaltykę jelit.

Podczas długotrwałego stosowania preparatu zalecana jest kontrola czynności nerek, wątroby oraz parametrów hematologicznych.

Stosowanie preparatu u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe wymaga regularnej kontroli parametrów krzepnięcia krwi (rzadko możliwe wydłużenie czasu protrombinowego). W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie leków przeciwzakrzepowych.

Duże stężenie amoksycyliny w moczu może spowodować wytrącanie się jej kryształów. Jeżeli stosowane są duże dawki amoksycyliny, chory powinien przyjmować odpowiednią ilość płynów, aby zredukować wytrącanie się kryształów leku w moczu. U chorych z cewnikiem należy regularnie kontrolować stan cewników i ich drożność.

Jeżeli stosowane są duże dawki amoksycyliny, podobnie jak podczas stosowania innych antybiotyków beta-laktamowych, należy regularnie kontrolować morfologię krwi.

Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). Amoksycyklina może zmniejszać stężenie estriolu w moczu kobiet w ciąży. Amoksycyklina może zaburzać oznaczanie białka metodami kalorymetrycznymi. W przypadku wykonywania wymienionych powyżej badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu amoksycyliny.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jednakże, preparat może powodować działania niepożądane, takie jak np. zawroty głowy, reakcje alergiczne, drgawki lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ospamox 500 mg - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest modyfikacja dawkowania.

Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg:

Ostre bakteryjne zapalenie zatok, bezobjawowy bakteriomocz w okresie ciąży, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej, ostre zapalenie pęcherza moczowego: 0,25–0,5 g co 8 godzin lub 0,75–1 g co 12 godzin. W ciężkich zakażeniach 0,75–1 g co 8 godzin. W ostrym zapaleniu pęcherza moczowego lekarz może zalecić 3 g 2 razy na dobę przez 1 dzień.

Ostre zapalenie ucha środkowego, ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków podniebiennych i zapalenie gardła, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli: 0,5 g co 8 godzin lub 0,75–1 g co 12 godzin. W ciężkich zakażeniach 0,75–1 g co 8 godzin przez 10 dni.

Pozaszpitalne zapalenie płuc, zakażenia związane z protezowaniem stawów: 0,5–1 g co 8 godzin.

Dur brzuszny i dur rzekomy: 0,5–2 g co 8 godzin.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 2 g 30–60 minut przed zabiegiem chirurgicznym.

Eradykacja bakterii Helicobacter pylori: 0,75–1 g 2 razy na dobę w skojarzeniu z innymi lekami przez 7 dni.

Borelioza (choroba z Lyme) wczesna postać: 0,5–1 g co 8 godzin, maksymalnie 4 g na dobę w dawkach podzielonych, przez 14 dni (10–21 dni). Późna postać (objawy układowe): 0,5–2 g co 8 godzin, maksymalnie 6 g na dobę w dawkach podzielonych, przez 10–30 dni.

 

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg:

Ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha środkowego, pozaszpitalne zapalenie płuc, ostre zapalenie pęcherza moczowego, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej: 20–90 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.

Ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków podniebiennych i zapalenie gardła: 40–90 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.

Dur brzuszny i dur rzekomy: 100 mg/kg masy ciała na dobę w 3 dawkach podzielonych.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 50 mg/kg masy ciała 30–60 minut przed zabiegiem chirurgicznym.

Borelioza (choroba z Lyme) wczesna postać: 25–50 mg/kg masy ciała na dobę w 3 dawkach podzielonych, przez 10–21 dni. Późna postać (objawy układowe): 100 mg/kg masy ciała na dobę w 3 dawkach podzielonych, przez 10–30 dni.

 

Większą skuteczność obserwuje się w przypadku stosowania preparatu 3 razy na dobę i dlatego stosowanie 2 razy na dobę zaleca sie tylko wtedy, gdy stosowana dawka znajduje się blisko górnej granicy zalecanego zakresu.

U chorych z niewydolnością nerek lekarz zaleci dawkę w zależności od stopnia niewydolności nerek. Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min nie ma konieczności zmiany schematu dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min lekarz zaleci wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami i zmniejszenie dawki dobowej, zgodnie z niżej przedstawionym schematem.

Dorośli: jeżeli klirens kreatyniny zawiera się w przedziale 10–30 ml/min stosuje się maksymalnie 500 mg 2 razy na dobę, a jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min stosuje się 500 mg 1 raz na dobę. U chorych poddawanych dializom lekarz ustali dawkowanie.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg: jeżeli klirens kreatyniny zawiera się w przedziale 10–30 ml/min stosuje się 15 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę (maksymalnie 500 mg 2 razy na dobę), a jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min stosuje się 15 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę (maksymalnie 500 mg 1 raz na dobę).

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność i regularnie kontrolować czynność wątroby.

Sposób podawania leku:

Tabletki należy połykać w całości, bez żucia i rozgryzania, popijając wodą. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków.

Czy można stosować Ospamox 500 mg - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

U kobiet w ciąży preparat może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy w opinii lekarza jest to absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem.

Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Amoksycylina przenika do mleka matki i może powodować uczulenie u dziecka. Jeżeli lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka zezwoli na karmienie piersią podczas stosowania preparatu, a u niemowlęcia wystąpią zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zakażenia drożdżakowe lub wysypka skórna, należy przerwać karmienie piersią i skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności poinformuj lekarza, jeżeli stosujesz:

• probenecyd

• allopurynol

• tetracykliny

• doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę)

• metotreksat

• doustne hormonalne środki antykoncepcyjne.

Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu i probenecydu. Probenecyd może powodować długo utrzymujące się zwiększenie stężenia amoksycyliny we krwi.

Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu i allopurynolu, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Tetracykliny i inne leki bakteriostatyczne mogą wpływać na skuteczność działania amoksycyliny.

Preparat może zwiększać wchłanianie digoksyny i konieczne może być dostosowanie jej dawkowania przez lekarza.

Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny (np. warfaryna, acenokumarol), może wydłużyć się czas krwawienia. Zaleca się regularne oznaczanie czasu protrombinowego lub wartości współczynnika INR; ścisła kontrola tych parametrów jest konieczna po rozpoczęciu i po zakończeniu stosowania amoksycyliny. Konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych.

Amoksycylina może nasilać toksyczne działanie metotreksatu; należy ściśle kontrolować stężenie metotreksatu we krwi. Amoksycylina zmniejsza szybkość wydalania metotreksatu.

Preparat może zmniejszać skuteczność doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej może utrzymywać się przez pewien czas. Należy skonsultować się z lekarzem.

Wymuszona diureza nasila wydalanie amoksycyliny i powoduje zmniejszenie jej stężenia we krwi.

Wpływ amoksycyliny na wyniki badań laboratoryjnych:

Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). Amoksycyklina może zmniejszać stężenie estriolu w moczu kobiet w ciąży. Amoksycyklina może zaburzać oznaczanie białka metodami kalorymetrycznymi.

W przypadku wykonywania wymienionych powyżej badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu amoksycyliny.

 

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Ospamox 500 mg - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Ospamox 500, -750, -1000 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często lub niezbyt często mogą wystąpić: nadkażenia opornymi bakteriami lub drożdżakami w wyniku przedłużonego i powtarzanego stosowania amoksycyliny (np. zakażenia grzybicze błony śluzowej jamy ustnej i pochwy), nudności, wymioty, biegunka, utrata łaknienia, wzdęcia, wysypka (w tym w okolicy ust), suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku, niewielkie i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, osutka odropodobna, świąd, pokrzywka (jeżeli natychmiast po rozpoczęciu leczenia wystąpi pokrzywka, świadczy to o reakcji alergicznej i wymaga niezwłocznej konsultacji lekarskiej). Rzadko: niedokrwistość hemolityczna, eozynofilia, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, występowanie kryształów w moczu (krystaluria), gorączka polekowa. Do rzadkich lub bardzo rzadkich ale potencjalnie ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła i krtani, utrudniający oddychanie), wstrząs anafilaktyczny, a także ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy wysiękowy, choroba posurowicza, alergiczne zapalenie naczyń). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości, należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Do bardzo rzadkich działań niepożądanych należą: zawroty głowy, pobudzenie, nadmierna ruchliwość, drgawki (w przypadku zaburzeń czynności nerek, stosowania dużych dawek leku, u chorych na padaczkę oraz chorych z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych), zakażenia drożdżakowe (kandydoza) skóry i błon śluzowych, zaburzenia hematologiczne takie jak niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia/neutropenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów/granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów/znaczne zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów), wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, zahamowanie czynności szpiku kostnego, a także rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), czarny język włochaty.

Podczas leczenia boreliozy (choroba z Lyme), stosowaniu preparatu może towarzyszyć wystąpienie reakcji Jarischa i Herxheimera (zwanej popularnie Herx), której objawy mogą obejmować: bóle głowy, bóle mięśni, podwyższoną temperaturę, uczucie rozbicia, złe samopoczucie i wysypkę.

Przeczytaj też artykuły

Biegunka infekcyjna Biegunka ostra Borelioza z Lyme Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy Zapalenie cewki moczowej Zapalenie pęcherza i inne zakażenia układu moczowego

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amoksycylina

Amotaks (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej) Amotaks (kapsułki twarde) Amotaks (tabletki) Amotaks Dis (tabletki) Amoxicillin Aurovitas (tabl. do sporz. zaw. doustnej) Duomox (tabletki) Hiconcil (kapsułki) Hiconcil (proszek do przygotowania zawiesiny) Ospamox (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Ospamox 750 mg (tabletki powlekane) Ospamox 1000 mg (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta