Ibuprofen Hasco (ibuprofen) - kapsułki miękkie

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Preparat zawiera substancję ibuprofen

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Ibuprofen Hasco
kapsułki miękkie; 200 mg; 60 kaps.
Hasco-Lek
6,85 zł
5,55 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Ibuprofen Hasco?

Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowaniu doustnym ibuprofen jest szybko wchłaniany, częściowo w żołądku, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 1–2 godzin po podaniu. Ibuprofen i jego metabolity przenikają przez łożysko, a w niewielkich ilościach także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Ibuprofen Hasco?

Preparat jest wskazany:
• w bólach różnego pochodzenia o słabym lub umiarkowanym nasileniu: bóle głowy (w tym bóle migrenowe), zębów, kości, mięśni i stawów, nerwobóle, bóle po urazach, ból w przebiegu przeziębieniagrypy
• w bolesnym miesiączkowaniu
• w gorączce różnego pochodzenia, m. in. w przebiegu przeziębienia, grypy i innych chorób zakaźnych
• w objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz choroby zwyrodnieniowej stawów (w tym młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją (2 lub więcej potwierdzonych epizodów owrzodzenia lub krwawienia)
­ u których kiedykolwiek wystąpiły krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje związane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
­ z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca (w tym z ciężką niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca)
­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna)
­ z krwawieniem z naczyń mózgowych lub innym czynnym krwawieniem
­ z zaburzeniami hematopoezy
­ z ciężkim odwodnieniem (skutkiem wymiotów, biegunki lub niewystarczającego spożycia płynów)
oraz
­ u kobiet w III trymestrze ciąży
­ u dzieci do 6. roku życia o masie ciała mniejszej niż 20 kg.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ibuprofen Hasco?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Należy unikać stosowania preparatu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2.

U osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych, lekarz dokładnie rozważy stosunek korzyści z leczenia do ryzyka z nim związanego; u tych osób należy unikać stosowania preparatu w dużych dawkach (2400 mg na dobę).

Lekarz starannie rozważy stosunek korzyści z leczenia do ryzyka z nim związanego w przypadku konieczności długotrwałego leczenia osób, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), szczególnie jeśli wymagane są duże dawki preparatu (2400 mg na dobę).

Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Szczególną ostrożność należy zachować u osób:
• z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
• z zaburzeniami metabolizmu porfiryny (np. chorych z porfirią)
• z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby)
• z nadciśnieniem tętniczym, z niewydolnością serca, także występującą w przeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki)
• u których w związku ze stosowaniem NLPZ wystąpiły obrzęki lub zatrzymanie płynów
• z zaburzeniami czynności wątroby
• z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności)
• z zaburzeniami procesów krwiotwórczych lub z zaburzeniami krzepnięcia krwi
• bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym
• z czynną lub przebytą astmą oskrzelową, chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)
• w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas).
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.
W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. U tych chorych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych.

Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów, obrzęki, patologiczne zmiany w nerkach i prowadzić do rozwoju niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego. Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Największe ryzyko występuje u osób z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby, niewydolnością serca, stosujących leki moczopędne lub przeciwnadciśnieniowe z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz u osób w podeszłym wieku.

Podczas stosowania preparatu u odwodnionych dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności nerek.

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Jeżeli leki przeciwbólowe stosowane są długotrwale i/lub w dużych dawkach mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć większymi dawkami preparatu.

Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia; osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny regularnie kontrolować parametry krzepnięcia krwi, a także pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarza.

Jeżeli lekarz zaleci długotrwałe stosowanie preparatu należy regularnie kontrolować czynność nerek i wątroby oraz morfologię krwi.

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on powodować nasilenie działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia (nieostre widzenie, mroczki, zaburzenia widzenia barwnego, inne) należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, ospałość lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, co może upośledzać sprawność reakcji oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Działanie to może być nasilone zwłaszcza u osób, które spożywają równolegle alkohol.

Dawkowanie preparatu Ibuprofen Hasco

Preparat ma postać kapsułek miękkich do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Dawkowanie zależy od wieku i masy ciała. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po 12. roku życia (o masie ciała 40 kg lub większej):
W leczeniu bólu różnego pochodzenia: początkowo 200–400 mg (1–2 kapsułki) jednorazowo, następnie w razie potrzeby 200 mg co 4 godziny lub 400 mg co 6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg na dobę (6 kapsułek na dobę).

Bóle migrenowe: 400 mg jednorazowo, następnie jeśli konieczne 400 mg co 4–6 godzin. Maksymalna dawka wynosi 1200 mg na dobę.

Bolesne miesiączkowanie: 200–400 mg (1–2 kapsułki), 1–3 razy na dobę, co 4–6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg na dobę (6 kapsułek na dobę).

Choroba zwyrodnieniowa stawów i reumatoidalne zapalenia stawów (w tym młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów): 400–600 mg 3 razy na dobę, dawka podtrzymująca 600–1200 mg na dobę może być skuteczna u niektórych osób; w okresie zaostrzenia lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dawki maksymalnej 2400 mg na dobę w 3–4 dawkach podzielonych. Po uzyskaniu poprawy klinicznej lekarz zmniejszy dawkę do najmniejszej skutecznej dawki.

Dzieci 6–12 roku życia ( o masie ciała większej niż 20 kg):
Dzieci 6.–9. roku życia (20–29 kg masy ciała) 20 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych, początkowo 200 mg, następnie w razie potrzeby 200 mg co 8 godzin, dawka maksymalna wynosi 600 mg na dobę; dzieci 10.–12. roku życia (30–39 kg masy ciała) początkowo 200 mg, następnie w razie potrzeby 200 mg co 6 godzin, dawka maksymalna wynosi 800 mg na dobę.

Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów: 20–40 mg/kg masy ciała na dobę w 3–4 dawkach podzielonych. Po uzyskaniu poprawy lekarz zmniejszy dawkę do najmniejszej skutecznej dawki.

U dzieci do 6. roku życia o masie ciała mniejszej niż 20 kg nie należy stosować preparatu.

U chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy zachować ostrożność; zaleca się monitorowanie czynność tych narządów.

Jeżeli pomimo stosowania preparatu objawy nie ustępują lub nasilają się należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób podawania:
Preparat w postaci kapsułek miękkich przeznaczony jest do stosowania doustnego. Kapsułki należy przyjmować podczas posiłku lub po nim, połykać w całości (nie dzielić, nie rozgryzać, nie żuć).

Czy można stosować Ibuprofen Hasco w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego, zahamowania czynności skurczowej macicy oraz wystąpienia niewydolności nerek u matki i płodu. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza w uzasadnionych przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne (w razie konieczności należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią; niekiedy lekarz może zezwolić na krótkotrwałe stosowanie małych dawek preparatu w tym okresie.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania preparatu z:
­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub przeciwbólowymi (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym w małych dawkach w celu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego)
­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki i ostrej niewydolności nerek; zaleca się monitorowanie czynności nerek, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku)
­ lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (możliwa hiperkaliemia; zaleca się kontrolę stężenia potasu we krwi)
­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku)
­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)
­ metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych)
­ kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
­ fenytoiną (ryzyko zwiększenia stężenia fenytoiny we krwi)
­ lekami przeciwcukrzycowymi z grupy pochodnych sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii, tj. zmniejszenia stężenia glukozy we krwi; zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi)
­ cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ antybiotykami chinolonowymi (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek)
­ sulfinpirazonem, probenecydem (zmniejszenie skuteczności ich działania, opóźnienie wydalania ibuprofenu).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ibuprofen Hasco może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często: zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia i niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, mogące prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości,

Niezbyt często: ból głowy, senność, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie lub zmęczenie, zaburzenia widzenia, owrzodzenia przewodu pokarmowego, potencjalnie z krwawieniem i perforacją, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroba Leśniowskiego i Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka, reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, jak również napady duszności (możliwe wystąpienie w połączeniu ze spadkiem ciśnienia tętniczego),

Rzadko: szumy uszne, uszkodzenia tkanki nerki (martwica brodawek nerkowych), zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi,

Bardzo rzadko: kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca, zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza; pierwszymi objawami mogą być gorączka, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej, dolegliwości grypopodobne, osłabienie znacznego stopnia, krwawienia z nosa oraz wylewy podskórne; podczas długotrwałego stosowania preparatu należy regularnie weryfikować wskaźniki morfologii krwi), zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita, obrzęki, w szczególności z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu towarzyszy ostra niewydolność nerek, reakcje pęcherzowe, w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna-rozpływna naskórka, nadciśnienie tętnicze, ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości, na przykład: obrzęk twarzy, języka, wewnętrzny krtani z upośledzeniem drożności dróg oddechowych, niewydolności oddechowej, przyspieszenia czynności serca, spadku ciśnienia krwi, do zagrażającego życiu wstrząsu włącznie, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, zakażenia związane ze stanami będącymi przyczyną stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi),

Częstość nieznana: reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS), ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP).
Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości. Osobami podatnymi wydają się być pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (SLE, choroba mieszana tkanki łącznej).
W wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ibuprofen

Axoprofen Forte (zawiesina doustna) Babyfen (zawiesina doustna) Dolgit (krem) Dolgit Gel (żel) Ibufen (czopki) Ibufen Baby (czopki) Ibufen dla dzieci forte (zawiesina doustna) Ibufen dla dzieci o smaku malinowym (zawiesina doustna) Ibufen dla dzieci o smaku truskawkowym (zawiesina doustna) Ibufen Junior (kapsułki miękkie) Ibufen mini Junior (kapsułki miękkie) Ibum (kapsułki miękkie) Ibum (zawiesina doustna) Ibum dla dzieci (czopki) Ibum Express (kapsułki miękkie) Ibum Forte (kapsułki miękkie) Ibum Forte (zawiesina doustna) Ibum Forte Pure (zawiesina doustna) Ibum Supermax (kapsułki miękkie) Ibumax 400 mg (tabletki powlekane) Ibunid dla dzieci Forte (zawiesina doustna) Ibupar (tabletki drażowane) Ibupar forte (tabletki powlekane) Ibuprex (tabletki powlekane) Ibuprex Max (tabletki powlekane) Ibuprofen AFL (tabletki drażowane) Ibuprofen Aflofarm (tabletki drażowane) Ibuprofen Forte DOZ (tabletki powlekane) Ibuprofen Polfarmex (tabletki powlekane) Ibuprofen Teva (tabletki powlekane) Ibuprofen Teva MAX (tabletki powlekane) Ibuprofen-Pabi (tabletki drażowane) Ibuprom (tabletki powlekane) Ibuprom dla Dzieci (zawiesina doustna) Ibuprom dla Dzieci Forte (zawiesina doustna) Ibuprom Effect żel (Ibuprom Sport żel) (żel) Ibuprom Max (drażetki) Ibuprom Max Sprint (kapsułki miękkie) Ibuprom RR MAX (tabletki powlekane) Ibuprom Sport spray (aerozol na skórę, roztwór) Ibuprom Sprint (kapsułki miękkie) Ibuprom Ultramax (tabletki powlekane) Iburapid (tabletki powlekane) Ibutact (zawiesina doustna) Ibuxal (tabletki powlekane) Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX (tabletki powlekane) MIG (tabletki powlekane) MIG dla dzieci (zawiesina doustna) MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym (zawiesina doustna) Nurofen (tabletki powlekane) Nurofen dla dzieci (czopki doodbytnicze) Nurofen dla dzieci (zawiesina doustna) Nurofen dla dzieci Forte (zawiesina doustna) Nurofen dla dzieci Junior (kapsułki do żucia) Nurofen dla dzieci Junior (zawiesina doustna) Nurofen Express Forte (kapsułki miękkie) Nurofen Express Forte Tabs (tabletki powlekane) Nurofen Forte (tabletki powlekane) Nurofen Mięśnie i Stawy (plaster leczniczy) Nurofen Mięśnie i Stawy (żel) Nurofen Mięśnie i Stawy Forte (tabletki powlekane) Pedea (roztwór do wstrzykiwań)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.