Maxipirin (kwas acetylosalicylowy) - tabletki

Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi.

Preparat zawiera substancję kwas acetylosalicylowy

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Maxipirin
tabletki; 500 mg; 20 tabl.
Dr. Max Pharma
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Maxipirin?

Substancją czynną preparatu jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) kwas acetylosalicylowy. Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania.
Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolności płytek do agregacji i hamowania zależnego od tromboksanu skurczu naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).
Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Kwas acetylosalicylowy znajdujący się w tabletkach powlekanych dojelitowych wchłaniany jest wolniej niż z postaci tabletek rozpadających się w żołądku. Uwalnianie substancji czynnej z tabletek powlekanych następuje dopiero w jelicie cienkim, co przyczynia się do ochrony błony śluzowej żołądka przed bezpośrednim drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego.

Kiedy stosować Maxipirin?

Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu:
• bólu o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym, takiego jak ból głowy, zębów, mięśni i stawów lub w bóle menstruacyjne
gorączki i stanów zapalnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, wstrząs, pokrzywka lub inne objawy nadwrażliwości po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­• chorych na astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, alergiczny lub sezonowy nieżyt nosa lub obrzęk błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko napadu astmy, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki po przyjęciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych)
• ­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, stanami zapalnymi lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwotoku z przewodu pokarmowego)
• ­z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
­• z ciężką niewydolnością serca
­• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna, hemofilia, małopłytkowość, jakiekolwiek zaburzenia krzepnięcia krwi) lub stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, heparyna)
­• z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
• ­ stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
oraz
• u kobiet w III trymestrze ciąży oraz u kobiet w okresie karmienia piersią
• u dzieci do 16. roku życia, zwłaszcza w przebiegu zakażeń wirusowych (np. grypa, ospa wietrzna), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Maxipirin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie w przypadku:
• nadwrażliwości na leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące
• choroby wrzodowej zarówno przewlekłej lub nawracającej, jak również nawracającej choroby wrzodowej lub krwawień z przewodu pokarmowego w przeszłości
• jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych
• osób z zaburzoną czynnością nerek lub zaburzeniami krążenia (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia); kwas acetylosalicylowy może dodatkowo zwiększyć ryzyko występowania zaburzeń czynności nerek i ciężkiej niewydolności nerek
• osób z niewydolnością wątroby
• kobiet w I i II trymestrze ciąży
• kobiet w okresie karmienia piersią.

Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Szczególnie narażone są osoby z astmą oskrzelową, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa lub z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, a także osoby, u których występują reakcje alergiczne (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje.

Podczas leczenia bardzo rzadko mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne (w niektórych przypadkach zakończone zgonem), np. złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa i Johnsona oraz martwica toksyczna-rozpływna naskórka, najczęściej w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Należy przerwać stosowanie preparatu przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Kwas acetylosalicylowy, ze względu na działanie antyagregacyjne, które utrzymuje się przez kilka dni po zastosowaniu, może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba).

Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego, co u predysponowanych pacjentów może wywołać napad dny moczanowej.

U pacjentów z ciężkim niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej kwas acetylosalicylowy może wywoływać hemolizę lub niedokrwistość hemolityczną. Czynnikami, które mogą zwiększać ryzyko hemolizy są: stosowanie dużych dawek preparatu, gorączka i ostra infekcja.

Bez konsultacji z lekarzem, nie należy stosować preparatu w leczeniu gorączki lub zakażeń wirusowych bez gorączki, u dzieci i młodzieży do 16. roku życia; może w takim przypadku wystąpić zespół Reye'a (bardzo rzadka choroba, wpływająca na mózg i wątrobę, w niektórych przypadkach zakończona zgonem).

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Maxipirin

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo:
Dorośli: 500–1000 mg (1–2 tabletek), w razie potrzeby 2–3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 g na dobę.

Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki najlepiej przyjmować podczas lub po posiłku, połykać w całości (nie rozgryzać, nie łamać), popijając dużą ilością płynu.

Czy można stosować Maxipirin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

W I i II trymestrze ciąży stosowanei leku jest możliwe wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności i na zlecenie lekarza. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trzymestrze ciąży.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci).

Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.

Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest:
• metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; lekarz może zalecić okresową kontrolę morfologii krwi)
• inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) (możliwe osłabienie ich działania przeciwnadciśnieniowego przez kwas acetylosalicylowy)
• acetazolamid (możliwe zwiększenie stężenia acetazolamidu i jego toksyczności)
• leki przeciwzakrzepowe np. heparyna, warfaryna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego, kwas acetylosalicylowy może wypierać warfarynę z połączeń białkowych, prowadząc do wydłużenia czasu protrombinowego i czasu krwawienia; kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie przeciwzakrzepowe heparyny, zwiększając tym samym ryzyko krwawienia)
• leki trombolityczne, np. streptokinaza i alteplaza (możliwe nasilenie ich działania)
• leki przeciwpadaczkowe (kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego)
• leki moczopędne (możliwe zmniejszenie skuteczności leków moczopędnych oraz nasilenie ototoksyczności furosemidu)
• niesteroidowe leki przeciwzapalne w tym salicylany w dużych dawkach (zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego)
• glikokortykosteroidy o działaniu ogólnoustrojowym - z wyjątkiem hydrokortyzonu jako terapii zastępczej w chorobie Addisona – (zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jej zakończeniu – zwiększenie ryzyka przedawkowania salicylanów)
• leki przeciwcukrzycowe (możliwe nasilenie ich działania hipoglikemizującego; nie należy stosować preparatu równocześnie z pochodnymi sufonylomocznika)
• leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, np. probenecyd, sulfinpirazon (osłabienie działania tych leków; nie należy stosować preparatu równolegle z lekami, stosowanymi w leczeniu dny moczanowej)
• digoksyna (możliwe nasilenie jej działania)
• selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) (zwiększone ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego)
• ibuprofen (możliwe hamowanie działania kwasu acetylosalicylowego stosowanego w niskich dawkach na agregację płytek krwi; w przypadku doraźnego stosowania ibuprofenu wystąpienie klinicznie istotnego efektu jest mało prawdopodobne)
• metamizol (możliwe zmniejszenie wpływu kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, należy zachować ostrożność ośób otrzymujących małe dawki kwasu acetylosalicylowego równolegle z metamizolem.

Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego, wywołanych przez kwas acetylosalicylowy. W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu.

Omeprazol i kwas askorbowy nie wpływają na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego.

Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększając pH, mogą uszkodzić otoczkę tabletki.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Maxipirin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często mogą wystąpić: niestrawność, ból przewodu pokarmowego i brzucha.

Rzadko mogą wystąpić: zapalenie przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa, reakcje nadwrażliwości z istotnymi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, w tym zespół astmatyczny, łagodne do umiarkowanych reakcje potencjalnie wpływające na skórę, układ oddechowy, układ pokarmowy i układ krążenia włącznie z takimi objawami jak wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, nieżyt nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, problemy z oddychaniem i sercem.

Bardzo rzadko mogą wystąpić: krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie śródczaszkowe (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub z jednocześnie przyjmujących substancje zmniejszające krzepliwość krwi), w rzadkich przypadkach potencjalnie zagrażające życiu, wrzody oraz towarzyszące im krwawienia i perforacje z odpowiednimi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi, przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz wątrobowych, reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa i Johnsona i martwica toksyczna-rozpływna naskórka, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs.

Z nieznaną częstością mogą wystąpić: powikłania okołooperacyjne, krwiak, krwawienie z nosa, krwawienie z układu moczowo-płciowego, krwawienie z dziąseł; ostra i przewlekła niedokrwistość pokrwotoczna/anemia z niedoboru żelaza (efekt ukrytego mikro krwawienia) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak osłabienie, blada skóra, hypoperfuzja; hemolizy i niedokrwistość hemolityczna u osób z ciężkim niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, zawroty głowy i szum w uszach, które mogą być spowodowane przedawkowaniem zaburzenia czynności nerek i ostra niewydolność nerek.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas acetylosalicylowy

Abrea (tabletki dojelitowe) Acard (tabletki dojelitowe) Acard 150 mg (tabletki dojelitowe) Acard 300 mg (tabletki) Acesan (tabletki) Alka-Seltzer (tabletki musujące) Anacard medica protect (tabletki dojelitowe) Aspicont (tabletki dojelitowe) Aspirin (tabletki) Aspirin Cardio (tabletki powlekane) Aspirin Effect (granulat) Aspirin musująca (tabletki musujące) Aspirin Pro (tabletki powlekane) Cardioteva (tabletki dojelitowe) Encopirin Cardio 81 (tabletki dojelitowe) Etopiryna Pro (tabletki) Lecardi (tabletki dojelitowe) Polocard (tabletki dojelitowe) Polopiryna Max (tabletki dojelitowe) Polopiryna S (tabletki) Proficar (tabletki dojelitowe)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.