Polopiryna Max - tabletki dojelitowe

Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi.

Preparat zawiera substancję kwas acetylosalicylowy

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Polopiryna Max
tabletki dojelitowe; 500 mg; 10 tabl.
Polpharma
11,00 zł
Polopiryna Max
tabletki dojelitowe; 500 mg; 20 tabl.
Polpharma
18,39 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Polopiryna Max - tabletki dojelitowe?

Substancją czynną preparatu jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) kwas acetylosalicylowy. Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania.
Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolności płytek do agregacji i hamowania zależnego od tromboksanu skurczu naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).
Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Kwas acetylosalicylowy znajdujący się w tabletkach powlekanych dojelitowych wchłaniany jest wolniej niż z postaci tabletek rozpadających się w żołądku. Uwalnianie substancji czynnej z tabletek powlekanych następuje dopiero w jelicie cienkim, co przyczynia się do ochrony błony śluzowej żołądka przed bezpośrednim drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego.

Kiedy stosować Polopiryna Max - tabletki dojelitowe?

Preparat jest wskazany do stosowania w:
• bólach różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bólach głowy, bólach zębów, bólach mięśni, bólach stawów
• objawach towarzyszących przeziębieniugrypiegorączką
• stanach chorobowych, wymagających długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach (np. reumatoidalne zapalenie stawów- z przepisu lekarza).

Kiedy nie stosować preparatu Polopiryna Max - tabletki dojelitowe?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, wstrząs, pokrzywka lub inne objawy nadwrażliwości po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­• chorych na astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, alergiczny lub sezonowy nieżyt nosa lub obrzęk błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko napadu astmy, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki po przyjęciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych)
• ­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, stanami zapalnymi lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwotoku z przewodu pokarmowego)
• ­ z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
­• z ciężką niewydolnością serca
­• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna, hemofilia, małopłytkowość, jakiekolwiek zaburzenia krzepnięcia krwi) lub stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, heparyna)
­• z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
• ­ stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
oraz
• u kobiet w III trymestrze ciąży oraz u kobiet w okresie karmienia piersią
• u dzieci do 16. roku życia, zwłaszcza w przebiegu zakażeń wirusowych (np. grypa, ospa wietrzna), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Polopiryna Max - tabletki dojelitowe?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Chorzy przyjmujący równolegle inne leki, przed zastosowaniem preparatu powinni skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu (zobacz akapit „Czy mogę stosować równolegle inne leki?”). W szczególności nie zaleca się stosowania preparatu w przypadku równoległego stosowania leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii) lub leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej.

Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest:
­• u osób z zaburzeniami czynności nerek (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz pogorszenia czynności nerek)
­• u chorych z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i/lub toczniem rumieniowatym układowym oraz niewydolnością wątroby (nasilenie toksyczności salicylanów; należy kontrolować czynność wątroby).

Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Należy przerwać stosowanie preparatu 5–7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest w przypadku krwotoków z dróg rodnych, obfitych krwawień miesiączkowych (mogą one ulec nasileniu), przez kobiety z wkładkami wewnątrzmacicznymi oraz u osób z nadciśnieniem tętniczym czy zaburzeniami czynności serca.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (owrzodzenia, krwawienia).

Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat stosowany jest przez osoby w podeszłym wieku. W tej grupie wiekowej istnieje nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego lub jego perforacja, które mogą prowadzić do śmierci. W przypadku konieczności długotrwałego stosowania należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami. Chorzy z tej grupy wiekowej powinni pozostawać pod nadzorem lekarskim.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym preparatu, może powodować zaburzenia płodności u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Nie należy stosować prepraratu u dzieci do 16. roku życia, ze wzgledu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a (bardzo rzadkiej choroby, która wpływa na mózg i wątrobę i w niektórych przypadkach może być zakończona zgonem).

Kwas acetylosalicylowy nawet w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego, co u predysponowanych pacjentów może wywołać napad dny moczanowej.

Długotrwałe stosowanie preparatu bez nzadzoru lekarza może być szkodliwe. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu
preparat zawiera barwnik, czerwień koszenilową, który może powodować reakcje alergiczne.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Polopiryna Max - tabletki dojelitowe

Preparat ma postać tabletek dojelitowych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo:
Dorośli: 500–1000 mg (1–2 tabletek), w razie potrzeby 2–3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 g na dobę.

Młodzież po 16. roku życia: 500–1000 mg (1–2 tabletek) na dobę.

W stanach zapalnych według zaleceń lekarza, zwykle:
w gorączce reumatycznej 1000 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę;
w reumatoidalnym zapaleniu stawów 500 mg (1 tabletka) 3–4 razy na dobę.

Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki najlepiej przyjmować podczas lub po posiłku, połykać w całości (nie rozgryzać, nie łamać), popijając dużą ilością płynu.

Czy można stosować Polopiryna Max - tabletki dojelitowe w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

W I i II trymestrze ciąży stosowanei leku jest możliwe wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności i na zlecenie lekarza. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trzymestrze ciąży.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci).

Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.

Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest:
• metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; lekarz może zalecić okresową kontrolę morfologii krwi)
• inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) (możliwe osłabienie ich działania przeciwnadciśnieniowego przez kwas acetylosalicylowy)
• acetazolamid (możliwe zwiększenie stężenia acetazolamidu i jego toksyczności)
• leki przeciwzakrzepowe np. heparyna, warfaryna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego, kwas acetylosalicylowy może wypierać warfarynę z połączeń białkowych, prowadząc do wydłużenia czasu protrombinowego i czasu krwawienia; kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie przeciwzakrzepowe heparyny, zwiększając tym samym ryzyko krwawienia)
• leki trombolityczne, np. streptokinaza i alteplaza (możliwe nasilenie ich działania)
• leki przeciwpadaczkowe (kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego)
• leki moczopędne (możliwe zmniejszenie skuteczności leków moczopędnych oraz nasilenie ototoksyczności furosemidu)
• niesteroidowe leki przeciwzapalne w tym salicylany w dużych dawkach (zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego)
• glikokortykosteroidy o działaniu ogólnoustrojowym - z wyjątkiem hydrokortyzonu jako terapii zastępczej w chorobie Addisona – (zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jej zakończeniu – zwiększenie ryzyka przedawkowania salicylanów)
• leki przeciwcukrzycowe (możliwe nasilenie ich działania hipoglikemizującego; nie należy stosować preparatu równocześnie z pochodnymi sufonylomocznika)
• leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, np. probenecyd, sulfinpirazon (osłabienie działania tych leków; nie należy stosować preparatu równolegle z lekami, stosowanymi w leczeniu dny moczanowej)
• digoksyna (możliwe nasilenie jej działania)
• selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) (zwiększone ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego)
• ibuprofen (możliwe hamowanie działania kwasu acetylosalicylowego stosowanego w niskich dawkach na agregację płytek krwi; w przypadku doraźnego stosowania ibuprofenu wystąpienie klinicznie istotnego efektu jest mało prawdopodobne).

Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego, wywołanych przez kwas acetylosalicylowy. W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu.

Omeprazol i kwas askorbowy nie wpływają na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego.

Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększając pH, mogą uszkodzić otoczkę tabletki.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Polopiryna Max - tabletki dojelitowe?

Jak każdy lek, również Polopiryna, Polopiryna Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, brak łaknienia, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przemijające zaburzenia czynności wątroby, ogniskowa martwica komórek wątroby, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u chorych z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub wcześniej występującą chorobą wątroby. Możliwe: bóle i zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia słuchu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, białkomocz, obecność krwinek czerwonych w moczu, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwawień (krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia z dziąseł, krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy, szczególnie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub przyjmujących równolegle leki hemostatyczne). W niektórych przypadkach krwotoki mogą stanowić zagrożenie życia; mogą też prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości (także w wyniku utajonych mikrokrwawień z przewodu pokarmowego) z odpowiednimi objawami, takimi jak osłabienie, bladość, zmniejszenie ukrwienia narządów i tkanek. U chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wystąpić niedokrwistość hemolityczna. Możliwe inne zaburzenia hematologiczne (agranulocytoza, leukopenia). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas acetylosalicylowy

Abrea (tabletki dojelitowe) Acard (tabletki dojelitowe) Acard 150 mg (tabletki dojelitowe) Acard 300 mg (tabletki) Acecardin (tabletki dojelitowe) Acesan (tabletki) Alka-Seltzer (tabletki musujące) Anacard medica protect (tabletki dojelitowe) Aspirin (tabletki) Aspirin Cardio (tabletki powlekane) Aspirin Effect (granulat) Aspirin musująca (tabletki musujące) Aspirin Pro (tabletki powlekane) Maxipirin (tabletki) Polocard (tabletki dojelitowe) Polopiryna S (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta