Aspirin Pro - tabletki powlekane

Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi.

Preparat zawiera substancję kwas acetylosalicylowy

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Aspirin Pro
tabletki powlekane; 500 mg; 20 tabl.
Bayer
20,31 zł
Aspirin Pro
tabletki powlekane; 500 mg; 8 tabl.
Bayer
10,20 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Aspirin Pro - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) kwas acetylosalicylowy. Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania.
Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolności płytek do agregacji i hamowania zależnego od tromboksanu skurczu naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).
Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Postać zawiesiny (rozpuszczone tabletki musujące) przyspiesza wchłanianie substancji czynnej.

Kiedy stosować Aspirin Pro - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o małym i średnim nasileniu, a także w leczeniu gorączki.

Kiedy nie stosować preparatu Aspirin Pro - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa) bądź skurcz oskrzeli po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna)
­• z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy
­• z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
­• z ciężką niewydolnością serca
­• stosujących równolegle metotreksat w dawkach 20 mg na tydzień lub większych
­• jednocześnie stosujacych doustne leki przeciwzakrzepowe z kwasem acetylosalicylowym w dawkach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych oraz z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie
oraz
• u kobiet w III trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Aspirin Pro - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność jeżeli kwas acetylosalicylowy stosowany jest u osób:
• z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub na jakiekolwiek alergeny (u chorych z nadwrażliwością na leki z grupy NLPZ tylko lekarz może podjąć decyzję o stosowaniu kwasu acetylosalicylowego)
• stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, heparyna)
• z zaburzeniami czynności wątroby
• z zaburzeniami czynności nerek lub zaburzeniami krążenia (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia)
• z przebytą chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego)
• z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy krwinek)
• u osób w czasie karmienia piersią.
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz oceni czy oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem i czy właściwe jest stosowanie preparatu w Twoim przypadku.

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego może spowodować wystąpienie napadu astmy, skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu lub innych reakcji nadwrażliwości. Zwiększone ryzyko obejmuje chorych na astmę oskrzelową, także jeżeli występowała ona w przeszłości, chorych z nieżytem nosa, polipami nosa, przewlekłymi chorobami układu oddechowego oraz osoby, u których występują reakcje alergiczne na jakiekolwiek alergeny (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka). Powyższe reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić już po pierwszym przyjęciu preparatu, a w razie ich wystąpienia należy szukać natychmiastowej pomocy medycznej.

Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ zwykle konieczne jest przerwanie stosowania preparatu na kilka dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Jeżeli wystąpią działania niepożądane takie jak krwawe wymioty lub smoliste stolce, które mogą świadczyć o krwawieniu z przewodu pokarmowego, należy zaprzestać stosowania preparatu i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Kwas acetylosalicylowy, nawet stosowany w małych dawkach, hamuje wydalanie kwasu moczowego. U chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej.

W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B lub ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby. W przypadku wystąpienia uporczywych wymiotów w przebiegu wymienionych chorób, które mogą być objawem zespołu Reye’a, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w przebiegu infekcji wirusowych, może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia opisanego zespołu. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12 lat, a w przypadku osób powyżej 12 lat o stosowaniu preparatu decyduje lekarz.

Długotrwałe przyjmowanie produktów zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych, może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym preparatu, może powodować zaburzenia płodności u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Aspirin Pro - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek musujących. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 16. roku życia: 1–2 tabletek musujących, w razie potrzeby co 4 godziny. U dorosłych nie stosować więcej niż 6 tabletek musujących (3 g) na dobę.

Osoby po 65. roku życia: 1 tabletka musująca, w razie potrzeby co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Młodzież po 12. roku życia (40–50 kg): 1 tabletka musująca, w razie potrzeby co 4 godziny, nie stosować więcej niż 6 tabletek (3 g) na dobę.

Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki lub dłużej niż 3-4 dni w leczeniu bólu.

Należy zachować ostrożnośc u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz układu sercowo-naczyniowego.

Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki musujące należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Preparat należy przyjmować po posiłku.

Czy można stosować Aspirin Pro - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w I i II trymestrze ciąży, oraz u kobiet planujących ciążę, jest dopuszczone tylko na zlecenie lekarza w przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie małych dawek). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Należy unikać stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie:
• metotreksatu w dawkach >20 mg/tydzień - możliwe zwiększenie toksyczności metotreksatu, szczególnie w układzie krwiotwórczym
• doustnych leków przeciwzakrzepowych, u osób z owrzodzeniami żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie – możliwe zwiększone ryzyko krwawienia.

Nie zaleca się stosowania równolegle z preparatem:
• doustnych leków przeciwzakrzepowych, u osób z bez owrzodzeń żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie – możliwe zwiększone ryzyko krwawienia
• innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) – możliwe zwiększenie ryzyka owrzodzeń oraz krwawienie z przewodu pokarmowego
• heparyn drobnocząsteczkowych (i innych podobnych leków) i heparyny niefrakcjonowanej stosowanej w dawkach leczniczych lub u osób w podeszłym wieku (≥65 lat) – możliwe zwiększone ryzyko krwawienia (zahamowanie agregacji płytek krwi i uszkodzenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy przez kwas acetylosalicylowy); należy zastosować inny lek przeciwzapalny, przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy
• klopidogrelu (poza zatwierdzonymi wskazaniami do stosowania takiego połączenia leków u osób z ostrym zespołem wieńcowym) – możliwe zwiększenie ryzyka krwawienia; jeżeli nie można uniknąć jednoczesnego podawania tych leków, należy monitorować stan chorego
• tiklopidyny -możliwe zwiększenie ryzyka krwawienia; jeżeli nie można uniknąć jednoczesnego podawania tych leków, należy monitorować stan chorego
• leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego z moczem (benzbromaron, probenecyd) -możliwe osłabienie działania zwiększającego wydalanie kwasu moczowego z powodu konkurencji w procesie wydalania kwasu moczowego przez kanaliki nerkowe
• glikokortykosteroidów (z wyjątkiem terapii zastępczej hydrokortyzonem) – możliwe zwiększone ryzyko krwawienia
• pemetreksedu, u osób z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 45–80 ml/min) – możliwe zwiększenie ryzyka toksyczności pemetreksedu
• anagrelidu – możliwe zwiększone ryzyko krwawienia i osłabienie działania przeciwzakrzepowego; jeżeli nie można uniknąć jednoczesnego podawania tych leków, należy monitorować stan chorego.

Należy zachować ostrożność, stosując preparat równolegle z:
• diuretykami, inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) i antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentów odwodnionych – możliwe wystąpienie ostrej niewydolności nerek, a także osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego; przed rozpoczęciem leczenia należy zapewnić odpowiednie nawodnienie chorego i monitorować czynności nerek
• metotreksatem w dawkach ≤20 mg/tydzień - zwiększenie toksycznego działania metotreksatu na układ krwiotwórczy; w pierwszych tygodniach leczenia należy co tydzień oznaczać morfologię krwi; osoby z zaburzeniami czynności nerek i osoby w podeszłym wieku, należy uważnie monitorować
• klopidogrelem (w zatwierdzonych wskazaniach do stosowania takiego połączenia leków u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym) – możliwe zwiększenie ryzyka krwawienia, zalecane jest monitorowanie stanu chorego
• lekami działającymi miejscowo na przewód pokarmowy (środki zobojętniające, węgiel aktywny) – możliwe zwiększenie wydalania kwasu acetylosalicylowego przez nerki z powodu alkalizacji moczu; należy zachować co najmniej 2 h odstępu pomiędzy podaniem tych leków i preparatu
• pemetreksedem u osób z prawidłową czynnością nerek – możliwe zwiększenie ryzyka toksyczności pemetreksedu; należy monitorować czynność nerek
• deferazyroksem - możliwe zwiększone ryzyko owrzodzeń w przewodzie pokarmowym oraz krwawienia z przewodu pokarmowego
• heparynami drobnocząsteczkowymi (i innymi podobnymi lekami) oraz heparyną niefrakcjonowaną, stosowanymi w dawkach profilaktycznych u osób do 65. roku życia – możliwe zwiększenie ryzyka krwawienia; należy zachować ostrożność, monitorować chorego, a w razie potrzeby wykonać odpowiednie badania laboratoryjne
• lekami trombolitycznymi – możliwe zwiększenie ryzyka krwawienia
• selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina) – możliwe zwiększenie ryzyka krwawienia.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Aspirin Pro - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Aspirin Pro może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Mogą wystąpić: zwiększone ryzyko krwawień i krwotoków (z nosa, z dziąseł, plamica itp.) oraz wydłużenie czasu krwawienia, utrzymujące się do 8 dni po odstawieniu kwasu acetylosalicylowego, zwiększone ryzyko krwotoku okołooperacyjnego, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia wewnątrzczaszkowe, reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne, astma, obrzęk naczynioruchowy, ból głowy, zawroty głowy, wrażenie utraty słuchu, szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania, krwotok wewnątrzczaszkowy, bóle brzucha, potencjalnie zagrażające życiu, jawne lub utajone krwawienia z przewodu pokarmowego (fusowate wymioty, smoliste stolce, itp.), skutkiem których może być niedokrwistość z niedoboru żelaza, choroba wrzodowa żołądka, perforacja, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, (zwykle przemijające po zaprzestaniu leczenia), uszkodzenie wątroby, głównie na poziomie hepatocytów, pokrzywka, reakcje skórne, zespół Reye’a.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas acetylosalicylowy

Abrea (tabletki dojelitowe) Acard (tabletki dojelitowe) Acard 150 mg (tabletki dojelitowe) Acard 300 mg (tabletki) Acesan (tabletki) Alka-Seltzer (tabletki musujące) Anacard medica protect (tabletki dojelitowe) Aspicont (tabletki dojelitowe) Aspirin (tabletki) Aspirin Cardio (tabletki powlekane) Aspirin Effect (granulat) Aspirin musująca (tabletki musujące) Encopirin Cardio 81 (tabletki dojelitowe) Lecardi (tabletki dojelitowe) Maxipirin (tabletki) Polocard (tabletki dojelitowe) Polopiryna Max (tabletki dojelitowe) Polopiryna S (tabletki) Proficar (tabletki dojelitowe)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta
  • Alergolog - czym się zajmuje, kiedy zgłosić się do alergologa?
    Alergolog to lekarz zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych. Stosuje leczenie przyczynowe, immunoterapię (tzw. odczulanie), objawowe lub połączenie obu tych metod. Alergolog w celach diagnostycznych może wykonywać alergiczne testy skórne, badania krwi i próby prowokacyjne.
  • Kardiolog - czym się zajmuje i jakie choroby leczy?
    Kardiolog to lekarz specjalizujący się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego (inaczej układu krążenia), które, obok nowotworów, stanowią główną przyczynę zgonów na świecie. W diagnostyce i leczeniu stosuje zarówno metody nieinwazyjne, jak i inwazyjne.