Polocard - tabletki dojelitowe

Preparat hamujący agregację płytek krwi.

Preparat zawiera substancję kwas acetylosalicylowy

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Polocard
tabletki dojelitowe; 150 mg; 120 tabl.
Zentiva
53,00 zł
Polocard
tabletki dojelitowe; 150 mg; 60 tabl.
Zentiva
29,80 zł
Polocard
tabletki dojelitowe; 75 mg; 120 tabl.
Zentiva
32,00 zł
Polocard
tabletki dojelitowe; 75 mg; 30 tabl.
Zentiva
11,50 zł
Polocard
tabletki dojelitowe; 75 mg; 60 tabl.
Zentiva
17,95 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Polocard - tabletki dojelitowe?

Substancją czynną preparatu jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) kwas acetylosalicylowy. Podobnie jak inne NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania.
Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolność płytek do agregacji i hamuje zależny od tromboksanu skurcz naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).
Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Kwas acetylosalicylowy znajdujący się w tabletkach powlekanych dojelitowych wchłaniany jest wolniej niż z tabletek rozpadających się w żołądku. Uwalnianie substancji czynnej z tabletek powlekanych następuje dopiero w jelicie cienkim, co przyczynia się do ochrony błony śluzowej żołądka przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego.

Kiedy stosować Polocard - tabletki dojelitowe?

Preparat jest wskazany w celu hamowania agregacji płytek krwi w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych (zawał serca, choroba niedokrwienna serca) i innych chorób przebiegających z tworzeniem zakrzepów w naczyniach.

Kiedy nie stosować preparatu Polocard - tabletki dojelitowe?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, wstrząs, pokrzywka lub inne objawy nadwrażliwości po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• chorych na astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, alergiczny lub sezonowy nieżyt nosa lub obrzęk błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko napadu astmy, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki)
• z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, stanami zapalnymi lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwotoku z przewodu pokarmowego)
• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna, hemofilia, małopłytkowość, choroba von Willebranda, teleangiektazje, zaburzenia krzepnięcia krwi)
• stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, heparyna)
• z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
• z ciężką niewydolnością serca
• z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
• chorych na dnę moczanową
• stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
oraz
• u kobiet w III trymestrze ciąży
• u dzieci do 16. roku życia, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych (np. grypa, ospa wietrzna), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia; to przeciwwskazanie nie dotyczy wyjątkowych sytuacji, takich jak choroba Kawasakiego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Polocard - tabletki dojelitowe?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest:
• u osób z zaburzeniami czynności nerek (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz pogorszenia czynności nerek)
• u chorych z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i/lub toczniem rumieniowatym układowym oraz zaburzeniami czynności wątroby (należy kontrolować czynność wątroby; ryzyko nasilenia toksyczności salicylanów).

Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ zwykle konieczne jest przerwanie stosowania preparatu na kilka dni (5–7 dni) przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Stosowanie preparatu wymaga zachowania ostrożności w przypadku: krwotoków z dróg rodnych, obfitych krwawień miesiączkowych (mogą one ulec nasileniu), kobiet z wkładkami wewnątrzmacicznymi oraz osób z nadciśnieniem tętniczym czy niewydolnością serca.

Chorzy przyjmujący równolegle inne leki, przed zastosowaniem preparatu powinni skonsultować się z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli stosowany jest metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny).

Nie zależy stosować preparatu u osób przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii) lub leki stosowane w leczeniu dny moczanowej.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (owrzodzenia, krwawienia).

Szczególną ostrożność należy zachować, jeżeli preparat stosowany jest przez osoby w podeszłym wieku. W tej grupie wiekowej istnieje nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego lub jego perforacja, które mogą prowadzić do śmierci. Chorzy z tej grupy wiekowej powinni pozostawać pod nadzorem lekarskim, ponieważ konieczne może być zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może powodować zaburzenia płodności u kobiet (dotyczy dawek kwasu acetylosalicylowego 500 mg na dobę lub większych). Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób stosujących ibuprofen (ryzyko zmniejszenia hamującego agregację płytek krwi działania kwasu acetylosalicylowego).

Należy zachować ostrożność u osób z chorobami alergicznymi i odwodnieniem.

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego u osób podatnych może spowodować wystąpienie napadu astmy, w tym skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu lub innych reakcji nadwrażliwości.

Przed rozpoczęciem stosowania długotrwałego (choroby sercowo-naczyniowe lub mózgowo-naczyniowe) należy skonsultować się z lekarzem.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Polocard - tabletki dojelitowe

Preparat ma postać tabletek dojelitowych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Zwykle 75–150 mg na dobę.

Świeży zawał serca lub jego podejrzenie: 225–300 mg 1 raz na dobę, rozgryzając dokładnie, aby przyspieszyć wchłanianie.

Stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku.

Nie stosować u dzieci i młodzieży do 16. roku życia.

Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Przyjmować w czasie posiłku lub po nim. Tabletki należy połykać w całości (nie łamać, nie rozgryzać; otoczka tabletki zapobiega podrażnieniom błony śluzowej żołądka), popijając niewielką ilością wody.
Uwaga! W świeżym zawale serca lub jego podejrzeniu tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie substancji czynnej.

Czy można stosować Polocard - tabletki dojelitowe w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży.
Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży, chyba że lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne po uprzednim rozważeniu, czy oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie małych dawek). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci).

Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest:
• metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; w przypadku gdy lekarz zaleci równoległe stosowanie z kwasem acetylosalicylowym należy kontrolować morfologię krwi raz w tygodniu podczas pierwszych tygodni leczenia; w razie zmian czynności nerek oraz u chorych w podeszłym wieku wymagane są regularne badania i kontrola lekarska)
• leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia oraz zwiększenie ryzyka krwotoku; nie zaleca się stosowania leków przeciwzakrzepowych w okresie przyjmowania preparatu, jednakże jeżeli lekarz zaleci równoległe ich stosowanie należy monitorować czas krwawienia)
• leki trombolityczne oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwotoku)
• selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego)
• inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek)
• ibuprofen (możliwe zmniejszenie hamującego agregację płytek krwi działania kwasu acetylosalicylowego stosowanego w małych dawkach)
• leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej; nie zaleca się stosowania preparatu w przypadku przyjmowania leków z tej grupy)
• digoksyna oraz lit (ryzyko zwiększenia stężenia digoksyny oraz litu we krwi; zaleca się monitorowanie stężenia digoksyny oraz litu w osoczu krwi, zwłaszcza podczas rozpoczynania i kończenia leczenia kwasem acetylosalicylowym)
• leki stosowane w leczeniu przewlekłego obciążenia żelazem (deferazyroks)
• leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii)
• leki moczopędne (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego i przeciwnadciśnieniowego; ryzyko ostrej niewydolności nerek - zalecane jest nawodnienie chorego i monitorowanie czynności nerek na początku leczenia; możliwe nasilenie działań ototoksycznych furosemidu)
• kortykosteroidy stosowane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (stosowanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko owrzodzenia i wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego)
• leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego; ryzyko ostrej niewydolności nerek)
• kwas walproinowy (możliwe nasilenie jego toksyczności)
• fenytoina (możliwe nasilenie jej działania)
• inhibitory anhydrazy węglanowej (np. acetazolamid, słaby lek moczopędny stosowany niekiedy w leczeniu np. jaskry); może wystąpić toksyczne działanie na obwodowy układ nerwowy i ciężka kwasica)
• cyklosporyna lub takrolimus (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki; należy monitorować czynność nerek)
• leki zobojętniające sok żołądkowy i adsorbenty (należy unikać równoczesnego przyjmowania leków zobojętniających sok żołądkowy)
• sulfonamidy przeciwbakteryjne (kwas acetylosalicylowy może zwiększać toksyczność sulfonamidów)
• metoklopramid (metoklopramid zwiększa szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego i może nasilać jego działanie)
• zafirlukast i inne leki z grupy antagonistów leukotrienów (możliwe zwiększenie stężenia zafirlukastu).

Kwas acetylosalicylowy może wpływać na wyniki badań czynności tarczycy.
Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Polocard - tabletki dojelitowe?

Jak każdy lek, również Polocard może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, brak łaknienia. Często: zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, krwawienie z dziąseł, krwawienie z dróg moczowo-płciowych, krwotok okołooperacyjny, krwiaki. Rzadko: krwotok mózgowy, szczególnie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub przyjmujących równolegle leki hamujące krwawienie), krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty). W niektórych przypadkach krwotoki mogą stanowić zagrożenie życia; mogą też prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości (także w wyniku utajonych mikrokrwawień z przewodu pokarmowego) z odpowiednimi objawami, takimi jak osłabienie, bladość, zmniejszenie ukrwienia narządów i tkanek. U chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wystąpić niedokrwistość hemolityczna. Możliwe inne zaburzenia hematologiczne (agranulocytoza, leukopenia).
Rzadko lub bardzo rzadko: zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit oraz choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przemijające zaburzenia czynności wątroby; ponadto z nieznaną częstością może wystąpić: ogniskowa martwica komórek wątroby, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u chorych z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub wcześniej występującą chorobą wątroby. Ponadto możliwe: bóle i zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia słuchu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek (po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego może wystąpić martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek), białkomocz, obecność krwinek czerwonych w moczu. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas acetylosalicylowy

Abrea (tabletki dojelitowe) Acard (tabletki dojelitowe) Acard 150 mg (tabletki dojelitowe) Acard 300 mg (tabletki) Acard PRO (tabletki dojelitowe) Acecardin (tabletki dojelitowe) Acesan (tabletki) Alka-Seltzer (tabletki musujące) Anacard medica protect (tabletki dojelitowe) Aspirin (tabletki) Aspirin Cardio (tabletki dojelitowe) Aspirin Effect (granulat) Aspirin musująca (tabletki musujące) Aspirin Pro (tabletki powlekane) Maxipirin (tabletki) Polopiryna Max (tabletki dojelitowe) Polopiryna S (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta